Náučný pochod obrancov Nových Zámkov

13. 9. 2013

Dňa 31. 8. 2013 sa v Nových Zámkoch uskutočnil Náučný pochod obrancov Nových Zámkov. Pochod zorganizovala Jednota ČsOL Senec a OZ Mea Patria s cieľom oživiť pamiatku padlých čs. legionárov a príslušníkov čs. domobraneckých jednotiek, ktorí v roku 1918–1919 bojovali na južnom Slovensku proti maďarskej armáde.

Pochod mal celkovo 30 km a od východiskového bodu, železničnej stanice v Nových Zámkoch, kde sa taktiež veľmi úporne bojovalo, prechádzal autentickými miestami bojov v úseku novozámockej fronty. V tomto úseku vykonávala bojové operácie tzv. skupina Bonneau,(názov podľa veliteľa francúzskeho majora Bonneau).

Z Nových Zámkov smeroval pochod na polia od obce Dvory nad Žitavou, odkiaľ boli podnikané najintenzívnejšie útoky smerom k rieke Nitre, a ďalej na Nové Zámky. Cesta sa potom stočila na osadu Vlkanovo. Tam zviedla v bývalej továrni na kože ťažké boje rota nrtm. Jirsu, ako spomínali účastníci, museli dobývať poschodie za poschodím. Odtiaľ šiel pochod po hlavnej ceste na Bajč, miesto kde bol vykonaný krátky pietny akt pri hrobe padlých príslušníkov 7. čs. domobraneckého práporu z Talianska. Z Bajču pochod smeroval na Dvor Aňala – z tohto miesta bol v roku 1919 podniknutý rozhodujúci a úspešný útok na obce Bajč, a odtiaľ nazad do Nových Zámkov, kde bola účastníkom odovzdaná pamätná medaila. Pochodu sa zúčastnilo skoro sto účastníkov medzi nimi aj najmladšia účastníčka z Čiech len 9ročná Viktorka Ferencová.

Pripravil: JUDr. Miroslav Bilský, DiS