Nikdy nezapomeneme na vaše činy

18. 2. 2013

Československá obec legionářská ve spolupráci s Ministerstvem obrany ČR zorganizovala v pátek 15. února 2013 v hlavním sále MO v Praze na Valech slavnostní shromáždění u příležitosti 70. výročí bojů u Sokolova a 68. výročí bojů u Jasla v době 2. světové války.

V hlavním sále se setkali váleční veteráni, mezi nimi i přímí účastníci bojových střetů u Sokolova a Jasla, kteří mezi sebou přivítali místopředsedu senátu Parlamentu ČR Zdeňka Škromacha, prvního náměstka ministra obrany Vlastimila Picka, zástupce náčelníka Generálního štábu – inspektora AČR generálmajora Františka Malenínského, vojenské přidělence v ČR, zástupce spřátelených společenských organizací a již tradičně i studenty vojenské školy z Moravské Třebové.

Jako první promluvil místopředseda Senátu PČR Zdeněk Škromach. Ve svém projevu vzdal úctu všem hrdinům 2. světové války. „Slibuji vám, že tato země nikdy nezapomene na to, co jste vy a vaši druzi udělali pro svoji vlast, pro nás všechny, a vždy budeme vaše činy připomínat s úctou a neskonalou vděčností,“ řekl doslova.

Rovněž první náměstek ministra obrany Vlastimil Picek vyjádřil přítomným válečným veteránům upřímnou úctu: „Vy, kteří jste se rvali s nepřítelem, jste byli celým svým srdcem přesvědčeni, že bojujete ve spravedlivé a svaté válce, ve které nešlo jen o osud jednotlivců, ale o bytí a nebytí celých národů. Úcta a vděk vám, hrdinům od Sokolova a Jasla, zůstane navždy v srdcích českého národa.“

Ukrajinské Sokolovo bylo 8. března 1943 prvním místem bojového nasazení 1. československého samostatného praporu, v němž se vyznamenal a také padl velitel první roty Otakar Jaroš. Bojů u polského Jasla v lednu 1945 v rámci západokarpatské operace se zúčastnilo téměř kompletní dělostřelectvo 1. čs. armádního sboru v SSSR, což představovalo pět dělostřeleckých pluků v počtu 2500 československých vojáků a důstojníků. S historickým exkurzem o těchto událostech vystoupil na shromáždění historik Jindřich Marek z Vojenského historického ústavu a o své válečné zážitky se podělili i přítomní bojovníci od Sokolova a Jasla Alexandr Beer a Jan Ihnatík.

K válečným veteránům v závěru shromáždění promluvil také předseda ČsOL Pavel Budinský: „Je pro mne jako předsedu Československé obce legionářské nesmírnou ctí, že jsem se dnes mohl opět zúčastnit tohoto setkání. Za obec legionářskou chci slíbit, že ČsOL jako nositelka legionářských a masarykovských tradic nikdy váš odkaz nezradí. Dovolte mi, abych vám ještě jednou poděkoval za vše, co jste pro naši republiku vykonali.“

Všichni přítomní rovněž obdrželi brožurku „1. československý samostatný polní prapor a boj o Sokolovo“, kterou u příležitosti 70. výročí založení 1. čs. samostatného polního praporu a bojů u Sokolova vydala Československá obce legionářská, a mohli rovněž zhlédnou část putovní výstavy ČsOL věnované těmto událostem.

Text a foto: Ladislav Lenk