Ocenění člena ČsOL pamětní medailí Spolku histórie colníctva a finančnej správy

28. 5. 2013

Na Slovensku působící Spolok histórie colníctva a finančnej správy otevřel dne 5. května 2012 ve spolupráci s vedením Finančního ředitelství Slovenské republiky a hlavního města Bratislavy a také s podporou mnoha nadšenců Múzeum colníctva, které je umístěno v jednom ze dvou mýtných domečků na Starom moste v Bratislavě. Při příležitosti prvního výročí otevření muzea se Spolok histórie colníctva a finančnej správy rozhodl udělit ocenění jako výraz poděkování těm, kteří se o vznik a provoz Múzea colníctva zasloužili. Při této příležitosti spolek vydal pamětní medaili v limitovaném nákladu 50 číslovaných kusů.

Pamětní medaile Múzea colníctva má na líci znak a název vydavatele, tedy Spolku histórie colníctva a finančnej správy, na rubové straně je pak vyobrazen mýtný domeček na staroměstské straně Starého mostu s nápisem „Múzeum colníctva 5. 5. 2012, Bratislava, Slovenská republika“ a je zde také vyraženo pořadové číslo. Tvar medaile má za vzor „Plaketu za vzornou službu“, poslední československé celnické vyznamenání zavedené 1. 6. 1991. Medaile je vyrobena z bronzu a má hmotnost 37 gramů. Stužka k medaili je v barvě československého celnického stejnokroje se třemi modrými pruhy, které představují Dunaj, a dvěmi žlutými proužky, které představují mýtné domečky na obou stranách Starého mostu.

Slavnostní akt předání ocenění se uskutečnil v zasedací síni bratislavského Primaciálneho paláca dne 4. května 2013, kde vybrané osoby převzaly ocenění přímo z rukou vedoucích představitelů Spolku. Součástí slavnostního aktu byla i prezentace činnosti Spolku za minulé období a plány na tento a příští roky. Celý akt byl zakončen přátelskou a věcnou diskusí.

Po skončení slavnostního aktu v Primaciálnom paláci se všichni zúčastnění přesunuli k Múzeu colníctva, kde byla slavnostně otevřena letošní muzejní sezóna. Múzeum colníctva je otevřeno pravidelně o sobotách, nedělích a státních svátcích vždy od 13 do 18 hodin.

Jednotu ČsOL Mladá Boleslav může těšit, že jedním z oceněných byl i člen této jednoty Ing. Jaroslav Beneš, jeden vůbec z nejvýznamnějších badatelů v oblasti historie finanční stráže. V den předání ocenění a slavnostního otevření Múzea colníctva přišla do prodeje i jeho nová kniha „Finanční stráž Slovenské republiky 1939-1945“, která tak měla při slavnostním aktu v Bratislavě svoji premiéru.

Připravil: -TP-