Památce jednoho z nejtěžších střetnutí čs. legionářů v jejich ruské anabázi

25. 10. 2013

Za mohutnou řekou Volhou v obci Verchnij Uslon rozkládající se naproti starobylému hlavnímu městu Tatarstánu Kazani se od nyní nachází nový památník věnovaný československým legionářům. Ve čtvrtek 24. října 2013 zde odhalili na vrchu Sokolka tři pamětní desky tohoto památníku náměstkyně ministra obrany pro personalistiku Lenka Ptáčková Melicharová, přidělenec obrany ČR v Rusku brigádní generál Vladimír Ložek a první místopředseda Československé obce legionářské Jindřich Sitta.

Památník, jehož autorem je akademický malíř Pavel Holý, věnovala Československá obec legionářská ve spolupráci s odborem péče o válečné veterány MO a ruskou stranou devětapadesáti legionářům, kteří zde v létě roku 1918 v krvavých bojích položili své životy.

Připomíná jedno z nejtěžších střetnutí, kterými českoslovenští legionáři při své ruské anabázi na sklonku první světové války prošli. V bitvě o Kazaň sice oddíly československých legií se svými ruskými spojenci na počátku srpna 1918 zvítězily, nicméně již 10. září 1918 byly z města vytlačeny. Nejtěžší boje tehdy probíhaly právě na vrcholku, který dostal jméno po sokolech, které zde předci zdejších obyvatel užívali k lovu. Na pravém břehu Volhy u obce Verchnij Uslon zahynuli v nemilosrdném boji, daleko od domova, i českoslovenští legionáři.

Náměstkyně ministra obrany Lenka Ptáčková Melicharová v projevu při slavnostním otevření památníku zdůraznila fakt, že zde padlo 59 československých legionářů, jejichž památku je třeba si připomínat. „Děkuji všem, kteří se o vznik památníku zasloužili. Můj zvláštní dík patří především ruské straně za všestrannou pomoc, vstřícnost a porozumění doprovázející jeho vybudování. Česká republika a Ruská federace zakládají své vztahy na oboustranně vyznávaných hodnotách demokracie, vlastenectví a vzájemného respektu. Obě naše země spojují nejen mnohé lidské osudy, ale i obdobná historická zkušenost. Svědomitá péče o pietní místa a válečné hroby je splátkou našeho velkého dluhu těm, kdo za nás položili své životy. Dnešní odhalení památníku je důkazem, že tento dluh splácíme a na své padlé nezapomínáme,“ uvedla náměstkyně ministra obrany pro personalistiku.

Připravil: Ladislav Lenk s využitím článku Miroslava Šindeláře na www.mocr.army.cz, foto: Stanislav Švidek