Pietní vzpomínka na armádního generála Heliodora Píku

21. 6. 2013

Před budovou Generálního štábu AČR na Vítězném náměstí v Praze Dejvicích se v pátek 21. června 2013 konala již tradiční pietní vzpomínka na armádního generála in memoriam Heliodora Píku.

Pietního aktu se zúčastnili místopředseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka, představitelé Ministerstva obrany ČR a Generálního štábu AČR, druhováleční veteráni, účastníci třetího odboje, zástupci Konfederace politických vězňů, veteránských organizací a řada dalších hostů. Mezi sebou přivítali i synovce generála Heliodora Píky Karla Píku, který omluvil syna generála Milan Píku, který se nemohl kvůli nemoci manželky do Prahy dostavit. Všechny účastníky pietního aktu tímto zprostředkovaným způsobem alespoň na dálku pozdravil a poděkoval jim za účast na vzpomínce na svého otce.

Vystupují ve svých projevech připomínali životní osudy Heliodora Píky a osobnost tohoto statečného člověka. Tento vynikající voják, legionář a diplomat byl před 64. lety v noci z 20. na 21. června 1949 tehdejším režimem nezákonně popraven a stal se jednou z první obětí poúnorových čistek v roce 1948 v armádě. Osobnost statečného generála se proměnila v legendu a jeho odvaha, hrdost, morální i odborné kvality jej právem řadí do galerie hrdinů našich novodobých vojenských dějin a je vzorem pro současnou generaci.

Poté účastnící pietní akce položili věnce k pamětní desce umístěné na budově generálního štábu věnované jak generálu Heliodoru Píkovi, tak i dalším dvaadvaceti důstojníkům, kteří byli popraveni v padesátých letech komunistickým režimem. Za Československou obec legionářskou věnec položil její místopředseda Emil Cigánik.

Text a foto: Ladislav Lenk