Pietní vzpomínka u příležitosti 76. výročí úmrtí T. G. Masaryka

17. 9. 2013

V sobotu 14. září 2013 se v Lánech uskutečnila pietní vzpomínka u příležitosti 76. výročí úmrtí prezidenta Osvoboditele Tomáše Gerrigue Masaryka.

Památku prvního prezidenta Československa, který zemřel 14. září 1937 právě v Lánech, kde je také pohřben, sem přišla uctít široká veřejnost. Věnce a květiny ke hrobu TGM položili předseda Senátu Parlamentu ČR Milan Štěch, představitelé Čs. obce legionářské, zástupci Českého svazu bojovníků za svobodu, členové České obce sokolské či Konfederace politických vězňů. Přítomni byli také druhováleční veteráni a místní občané.

Za Československou obec legionářskou položil věnec tajemník ČsOL br. Petr Hozlár spolu s válečnými veterány brigádním generálem Miloslavem Masopustem a Jiřím Pospíšilem. Ocenili tak památku člověka, který stál u zrodu čs. legií především v Rusku, ve Francii a v Itálii, kdy po bitvě u Zborova dokázal vybudovat více než padesátitisícovou armádu a poté se zasloužil o její doplnění stejným počtem dobrovolců. Legionáři byl přijímán jako nejvyšší velitel „Tatíček“ a byla mu v té době prokazována úcta náležející prezidentovi ještě neexistujícího státu.

Právě zásluhy T. G. Masaryka o vznik čs. legií připomněl v Muzeu T.G.M. v Lánech po skončení pietního aktu Vratislav Preclík, místopředseda Masarykova demokratického hnutí. V muzeu se totiž při příležitosti 76. výročí úmrtí TGM uskutečnilo společenské setkání, během něhož byly muzeu slavnostně předány modely legionářských pomníků plukovníka Josefa Jiřího Švece a Hrdinů od Zborova. Ty předal ředitelce muzea T.G.M. v Lánech Magdaléně Elznicové Mikeskové Vladimír Prchlík, statutární zástupce Sboru pro obnovu pomníků Hrdinů od Zborova. Toto občanské sdružení již několik let usiluje o obnovu těchto pomníků v Praze a modely byly pořízeny z veřejné sbírky a z grantu Magistrátu hlavního města Praha a Úřadu městské části Praha 1. Nyní se pomocí další sbírky shromažďují finanční prostředky na samotnou výstavbu těchto památníků.

Během společenského setkání k přítomným promluvil tajemník ČsOL Petr Hozlár, který je seznámil s aktivitami projektu Legie 100, kam mj. patří i podpora obnovení uvedených pomníků. Velice procítěně zde promluvil válečný veterán Jiří Pospíšil. Vzpomněl svoji účast na pohřbu TGM v roce 1937, ale i to, jak v roce 1969 inicioval obnovu pomníku TGM v Nižboru, za což pak byl v následujících patnácti letech šikanován komunistickým režimem. Slavnost zakončil společný zpěv oblíbené písně T. G. Masaryka „Teče voda, teče“.

Text a foto: Ladislav Lenk