Po stopách italských legionářů

26. 9. 2013

Ve dnech 20. – 24. září se účastníci Poutě ČsOL Itálie 2013 organizované ČsOL ve spolupráci s odborem pro válečné veterány MO vydali pod vedením bratra tajemníka Petra Hozlára na sever Itálie, aby si připomněli 95. výročí bojového vystoupení italských legionářů na italské frontě a uctili památku těch, kteří za budoucí svobodné Československo obětovali to nejcennější, své životy.

Připomeňme si nejprve krátce situaci, v jaké se tehdy vojska Itálie a jejích spojenců nacházela. V červnu roku 1918 se po neúspěšně tzv. slunovratové ofenzivě jejich protivníků. tj. rakousko-uherské a německé armády, frontovou hranicí stala řeka Piava. Italové ji plánovali při chystané podzimní ofenzivě překročit a postoupit co nejdále na sever. Rakousko-uherské jednotky měly naopak za úkol ubránit co možná největší část svých územních zisků v Itálii, aby vyjednávací pozice pro Rakousko-Uhersko při očekávaných mírových jednáních byla co možná nejvýhodnější. Na italské straně se do bojů zapojili také českoslovenští legionáři. Jejich početní stavy čítaly v červnu 1918 1598 mužů a 78 důstojníků. Byli si přitom vědomi toho, že zajetí pro ně znamená téměř jistou smrt. Jako rakousko-uherští občané se totiž svým přechodem na italskou stranu dopustili zločinu velezrady a za tu existoval jen jediný trest – provaz.

Vyvrcholením naší poutě se v neděli 22. září stala mše, kterou pod širým nebem na památku čtyř legionářů, Antonína Ježka, Karla Nováčka, Jiřího Schlegla a Václava Svobody, popravených pro vlastizradu v Arcu 22. září 1918 odsloužil kněz z nedalekého kostela sv. Apolináře. Stalo se tak na místě, kde byli tito legionáři oběšeni na olivovnících. Význam akce podtrhla jak účast velvyslance České republiky v Itálii Petra Buriánka, starosty Arca Paola Matteie, zástupců alpiníků s typickým pérem za kloboukem, místní policie, Červeného kříže a dalších organizací, také přítomnost potomků popraveného legionáře Karla Nováčka, vnučky Milady Holíková rozené Nováčkové a pravnuka Zdenka Holíka. Památku svého tatínka, italského legionáře Václava Valníčka, si v naší skupině připomněl jeho syn, bratr Svatoslav Valníček. Celou slavnostní událost ukončil pietní akt, již tradiční položení věnců u památníku popravených legionářů.

Stejným způsobem účastníci poutě uctili památku také dalších popravených československých legionářů, a to v Riva del Garda, San Dona di Piave, Piavonu, San Stino di Lavenza, v Oderzo, Collalto a v Conegliane. Naprosto výjimečné bylo pro nás při té příležitosti setkání s očitým svědkem popravy čs. legionářů v Piavonu Zanardem Candidem, který letos oslavil 102. narozeniny.

Nezapomenutelné se také staly chvíle strávené spolu s místními alpiníky v čele s Carlo Zanonim,vedoucím skupiny Arco, na vrchu Doss Alto (703 m. n. m.). Byli nám obětavými průvodci po místech, kde svá postavení v okopech, kavernách a skalních galeriích nesmlouvavě hájili právě čs. legionáři. Alpiníci, členové stejnojmenné dobrovolné organizace s pobočkami v řadě míst na italské straně Alp, u příležitosti kulatého výročí nově upravili a vyznačili přístupové trasy na vrcholek Doss Alto (kóta 703). Kromě toho průběžně a obětavě pečují o památku čs. legionářů, kteří po boku jejich předků bojovali i za jejich svobodu.

Ti z nás, kteří se hlouběji zajímají o vojenskou historii, ocenili bohaté sbírky vojenského historického muzea v Roveretu. Malá, avšak ucelená a přehledná expozice je v něm věnována také československým dobrovolníkům bojujícím v italské armádě koncem 1. světové války. Ještě hlouběji do vojenské historie nás zavedla prohlídka hradu vypínajícího se na vysoké skále nad městem Arco.

Obludnost válečné mašinérie jsme si s dojetím připomněli na místech věnovaných památce statisíců vojáků, kteří v této oblasti, tj. v okolí Arca a řeky Piavy, padli za 1. světové války. Stalo se tak v monumentálních kostnicích (ossáriích) v Roveretu (ostatky cca 20 000 padlých) s pamětní deskou věnovanou 151 čs. legionářům, ve Fagarè della Battaglia (ostatky 10 541 padlých), kde je na pamětní desce zmíněna čs. divize bojující na italské straně, a na vrcholku hory Monte Grappa (ostatky 22 910 padlých). V nadmořské výšce 1775 m. n. m. jsou vedle italských vojáků pohřbeni i příslušníci rakousko-uherských jednotek. Památku těch z nich, kteří pocházeli z Čech a Moravy, připomíná pamětní deska umístěna vedle památníku.

Tady – i na jiných místech – jsou padlí vojáci stále ještě rozdělení podle států, za které bojovali. Zvon míru v Roveretu, u něhož jsme naši italskou pouť začali, však zvoní pro všechny stejně. Především je však jeho poselství určeno nám, živým: Již nikdy válku!

text: Jitka Lenková

foto: Jiří Kučera, Jitka Lenková

Reportáž ČT z naší pouti v Itálii

Vzpomínky V. Valníčka, italského legionáře