Pochvala a poděkování za akci Bachmač – Sokolovo

10. 7. 2013

Vedení Československé obce obdrželo dopis od MUDr. Petra Podroužka z Klubu vojenské historie Hraničářský pluk 19 o.s. Ten se v něm vrací k akci ČsOL pořádané letos v březnu a věnované výročí bojů. čs. legionářů u Bachmače v roce 1918 a také 70. výročí bojů 1. čs. samostatného praporu v SSSR u Sokolova v roce 1943. Dopis přinášíme v plném znění.

„Vážené předsednictvo Československé obce legionářské,

jménem účastníků expedice Bachmač – Sokolovo z Klubu vojenské historie Hraničářský pluk 19 o.s. bych chtěl poděkovat hlavním organizátorům této velmi zdařilé akce. Jmenovitě panu kpt. Ing. Milanu Mojžíšovi za skvělou reprezentaci Československé obce legionářské a panu rotmistru Radimu Chrástovi za hlavní podíl na zorganizování a úspěšném zajištění této akce.

Celý průběh expedice Bachmač – Sokolovo byl pečlivě připraven a byl velkým zážitkem pro všechny účastníky. Vysoce oceňuji, že převážná většina zúčastněných byla mladšího věku, a tak Československá obec legionářská výrazně přispěla k upevnění povědomí a odkazu našeho boje za svobodu a demokracii.

Jménem KVH Hraničářský pluk 19. o.s. bych vás požádal, aby se Československá obce legionářská zasadila o jmenování kpt. Otakara Jaroše do generálské hodnosti při příležitosti 70. výročí jeho hrdinné smrti při obraně Sokolova v březnu 1943. Byla by to tak významná a symbolická tečka za touto zdařilou akcí.

Přeji, aby se Československé obci legionářské povedlo mnoho takových úspěšných akcí.“

Připravil: Ladislav Lenk, prezentace: Radim Chrást

pdf

KYJEV – BACHMAČ – SOKOLOVO 2013