Pokusme se obnovit otupělou paměť národa

6. 2. 2013

U příležitosti 74. výročí okupace Československa nacistickým Německem 15. března 1939 vydala Jednota ČsOL Mladá Boleslav výzvu všem jednotám Československé obce legionářské, aby se staly iniciátory připomenutí si tragických událostí roku 1939.

Ve výzvě, kterou na svém jednání 5. února 2013 plně podpořilo Předsednictvo Republikového výboru ČsOL, se mimo jiné praví: „Zanedlouho si připomeneme 74. výročí okupace zbytku Česko-Slovenska, tedy události, při níž se definitivně rozplynul sen o suverénním a demokratickém státu ve středoevropském prostoru. Samotné ponižující destrukci naší země předcházely potupné mnichovské události, od nichž letos uplyne 75 let. Obě tyto události patří k nejdůležitějším mezníkům našich novodobých dějin a měly by nám připomínat, jak pomíjivá může nabytá svoboda a demokracie být… Moderní uspěchaná a hektická doba nepřeje vzpomínkám na temnější období našich novodobých dějin. A proto se domníváme, že právě v situaci dnešní společnosti by měla Československá obec legionářská hlasitě vystoupit a celorepublikově obnovit dnes tak otupenou paměť národa a připomenout nejenom toto výročí, ale zejména stovky a tisíce občanů naší země, pro které byl 15. březen impulsem k odhodlanému boji proti násilí a bezpráví, na poli domácím i zahraničním, v utrpení a nepohodlí.“

Výzva předpokládá, že jednoty ČsOL budou v místech, kde působí, iniciovat pietní vzpomínky připomínající občanům jednu z nejsmutnější událostí v dějinách našeho státu. Již v loňském roce ústředí ČsOL zorganizovalo takovou akci při příležitosti 73. výročí okupace Československa nacistickým Německem u sochy sv. Václava na Václavském náměstí v Praze. Zúčastnili se jí zástupci ČsOL a ČSBS, váleční veteráni a také náhodně přítomní občané. Stejnou pietní akci plánuje ústředí ČsOL na tomto místě také letos 15. března a chce tak plně podpořit iniciativu a výzvu jednoty ČsOL Mladá Bolselav.

Ta ve stejný den uspořádá v Mladé Boleslavi u bývalých kasáren T. G. Masaryka již tradiční vzpomínku na umučené čs. důstojníky z odbojové organizace Obrana národa a večer zve na slavnostní vernisáž výstavy „Mladoboleslavsko v boji za svobodu“, která se bude konat v Muzeu Mladoboleslavska.

(Plný text výzvy Jednoty ČsOL Mladá Boleslav a pozvánky na pietní vzpomínku a vernisáž naleznete v přílohách.)

Ladislav Lenk, foto: archiv Jednoty ČsOL Mladá Boleslav

pdf Výzva Jednoty ČsOL Mladá Boleslav

pdf Pozvánka na pietní akt 15. 3 . 2012 v Mladé Boleslavi

pdf Pozvánka na vernisáž 15. 3 . 2012 v Mladé Boleslavi