Prezident republiky v Lidicích varoval před plíživým nacistickým nebezpečím

17. 6. 2013

V sobotu 15. června 2013 se u příležitosti 71. výročí vypálení středočeské obce Lidice uskutečnil na místě, kde obec stála, pietní vzpomínkový akt věnovaný všem obětem tohoto hrůzného činu.

Lidice nacisté vypálili 10. června 1942, a to po likvidaci zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha čs. parašutisty vyslanými ke splnění tohoto mimořádného bojového úkolu z Anglie. Nacisté pak rozpoutali běsnění, jemuž padly za oběť Lidice a o čtrnáct dnů později i Ležáky. Jen v Lidicích na místě nacisté zastřelili 173 lidických mužů, ženy byly internovány v koncentrácích a většina dětí byla bestiálně zavražděna cestou do koncentračního tábora Chemnitz. Celkem zemřelo 340 lidických obyvatel a po skončení války se do vlasti vrátilo 143 lidických žen a 17 dětí.

Vypálení Lidic si připomněly stovky lidí, mezi nimi i lidické ženy a lidické děti, politici, zástupci veteránských organizací a představitelé řady zahraničních zastupitelských úřadů. Věnce zde položili prezident ČR Miloš Zeman, předseda Senátu Parlamentu ČR Milan Štěch, místopředseda Senátu Přemysl Sobotka a další politici. Za Československou obec legionářskou to byl její předseda Pavel Budinský spolu s válečnými veterány Miloslavem Masopustem a Václavem Přibylem. K pomníku obětem lidické tragédie bylo i tentokrát položeno více než devadesát věnců.

Během pietního aktu k přítomným promluvil prezident ČR Miloš Zeman. Ve svém projevu mj. varoval před plíživým nacismem, kdy zdůraznil, že v ulicích některých našich měst se houfují tlupy holých lebek vyřvávajících hesla nápadně podobná heslům nacistickým. Prezident si v této souvislosti položil otázku, zda nebezpečí, které před 71 lety vyvrcholilo tragédií lidických obyvatel, není mezi námi v zárodcích stále přítomno. „Ano, je to jen zárodek, ale takhle nevinně začínal i sám německý nacismus,“ prohlásil Miloš Zeman. Za výzvou Čechy Čechům spatřuje nacistický výkřik Juden raus!

Pietní akt vyvrcholil motlitbou, kterou přednesl pravoslavný kněz a metropolitní protopresbyter české pravoslavné církve Jaroslav Spurný.

Text a foto: Ladislav Lenk