Připomínka boje za svobodu

19. 3. 2013

V páteční podvečer 15. března 2013 se v Břeclavi setkali zástupci ČsOL, ČSBS, Klubu vojenské historie Břeclav, Junáka a také běžní občané k tomu, aby si připomenuli v den 74. výročí německé okupace zmrzačeného zbytku naší země v roce 1939 ty, kteří to v tento hrozný den nevzdali a rozhodli se buď doma, nebo v zahraničí proti této zvůli bojovat.

Zatímco stát jako celek se této mašinerii nedokázal již postavit, mnoho obyvatel učinilo své osobní rozhodnutí. Mnozí za ně zaplatili cenu nejvyšší život svůj i životy své rodiny. Touto akcí nazvanou Připomínka boje za svobodu se ČsOL v Břeclavi přihlásila k výzvě jednoty ČsOL Mladá Boleslav, která je jistě hodna následování. Pietní akt proběhl v místě pamětní desky obětí 1. a 2. světové války, která je umístěna na zdejší škole, které se říká Žlutá nebo také Dukelská.

Na začátku pietního aktu byli všichni účastníci, kterých bylo přibližně třicet, přivítáni. Následně zapálili svíčky, které si všichni přinesli, a ty položili pod pamětní desku. Následovala minuta ticha a po té byla oficiální část akce ukončena. Bylo velice příjemné, že se akce účastnily různé skupiny obyvatel – mladí muži z klubu vojenské historie, veteráni a pamětníci této doby, maminky s malými dětmi.

Jednota ČsOL Břeclav chce z této akce učinit tradici v našem městě. Pro příští rok počítáme s tím, že by pietní akt byl doplněn nějakou doprovodnou akcí se zaměřením na děti a mládež. Velice děkujeme bratrům z Mladé Boleslavi za jejich myšlenku. O akci byl i článek v místních novinách: http://breclavsky.denik.cz/zpravy

Text a foto: Michal Uher, jednota ČsOL Břeclav