Připomněli si 68. výročí osvobození Opavy

2. 5. 2013

Opava byla od nacistické okupace, která v ní začala již 8. října 1938, osvobozena v rámci 3. fáze ostravsko-opavské operace 4. ukrajinského frontu Rudé armády generála Jeremenka. Teprve 15. dubna 1945 se podařilo 60. armádě generála Kuročkina a 38. armádě generála Moskalenka prolomit německou obranu východně od Sudic a probojovat se přes československou státní hranici. Významně se na tom podíleli českoslovenští tankisté a letci.

Dvacet kilometrů ze Sudic do Opavy dnes trvá autem asi 15 minut. Tehdy to ale představovalo týden těžkých bojů a ztrát i zničených obcí, než se rudoarmějci probili do středu polozničené Opavy. Na území dnešního statutárního města se ale ještě bojovalo i v prvním květnovém týdnu. Německá armáda zde k houževnaté obraně využívala i početných objektů bývalého čs. opevnění (na 18 pevností a 140 pevnůstek) a podnikala také časté protiútoky. Po skončení bojů lidské ztráty byly tisíce padlých a materiální škody se odhadovaly na 2 miliardy Kčs.

Letošní vzpomínkové akce na osvobození města se v Opavě konaly dne 22. dubna za velké účasti občanů, válečných veteránů, odbojářů, mládeže i vojáků AČR ze zdejší posádky. Na setkání u Památníku vítězství pronesli projevy opavský primátor Zdeněk Jirásek, generální konzul Ruské federace A. J. Šaraškin a zástupce Sdružení čs. zahraničních letců – Východ plk. gšt. Neuberg. Následně se uskutečnilo setkání členů jednoty ČsOL Opava a základní organizace ČSBS, na které navázal koncert Vojenského uměleckého souboru Ondráš pro válečné veterány v Obecním domě. Opavský magistrát zajistil také bezplatnou autobusovou dopravu a vstup do Památníku II. světové války v nedaleké Hrabyni s novou expozicí výstavy „Muži a válka“.

Text a foto Ing. Jaromír Breuer