Přispějte na obnovu památníku generála J. Šnejdárka!

6. 8. 2013

Československá obec legionářská vyhlašuje veřejnou finanční sbírku, jejíž výtěžek bude sloužit k obnově památníku armádního genenerála Josefa Šnejdárka na vrchu Polední v Bystřici nad Olší.

Památník byl zničen v prosinci loňského roku neznámými vandaly, škoda byla vyčíslena na 17 400 Kč. Klub vojenské historie z Ostravy (KVH 1.prapor) v lednu letošního roku památník částečně obnovil a byla zhotovena nová pamětní deska. V současné době je nezbytné obnovit reliéfní nápis, který byl z kamenného monolitu odsekán, a celý památník vybrousit z červené barvy, kterou byl vandaly pomalován.

Budeme vděčni za každou i sebemenší finanční podporu. Číslo účtu, na který můžete peníze zaslat, je:

107-5170480257/0100.

Plk. v zál. MUDr. Pavel BUDINSKÝ Ph.D., MBA, předseda ČsOL