Projekt ČsOL Péče o válečné veterány jede naplno

14. 2. 2013

V příjemném prostředí konferenčního sálu Fakultní nemocnice Motol v Praze se ve čtvrtek 7. února 2013 uskutečnila pracovní porada krajských koordinátorů a terénních pracovníků projektu Péče o válečné veterány.

Ten i letos, již čtvrtým rokem, opět realizuje ve spolupráci s Ministerstvem obrany ČR Československá obec legionářská. Byl zahájen již 1. ledna a jede naplno. Se zámyslem jeho realizace v roce 2013 seznámil přítomné vedoucí projektu Petr Hozlár. Mimo jiné zdůraznil, že pro letošní rok projekt předpokládá uskutečnit cca 6000 návštěv u válečných veteránů,  změní se poněkud systém plánování činnosti a způsob práce terénních pracovníků a novinkou by mělo být pravidelné vydávání informačního zpravodaje pro všechny válečné veterány zahrnuté v projektu. To proto, že řada z nich není s ohledem na svůj věk schopna čerpat aktuální informace z internetu a zpravodaj by se měl stát jakýmsi pojítkem jak mezi nimi, tak i ústředím obce legionářské a vedením projektu. Na přípravě zpravodaje se budou obsahově podílet všichni terénní pracovníci a krajští koordinátoři, kteří ho pak také budou distribuovat válečným veteránům.

Porada však obsahovala i další důležité body. Díky vstřícnosti FN Motol byli její účastníci proškoleni erudovanými odborníky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z novinek týkajících se pravidel silničního provozu. To proto, že většina z nich za válečnými veterány dojíždí svými automobily a vlastně se z nich stávají referentští řidiči. Mimořádnou, a místy i velice zábavnou, tečkou programu bylo praktické školení zajištěné lékaři a sestrami motolské nemocnice, kdy se přítomní seznámili s postupy při resuscitaci dospělého člověka ve světle nejnovějších doporučení světové zdravotnické organizace a prakticky si je na figurantech také vyzkoušeli. Což je situace, do níž se mohou právě terénní pracovníci pečující o válečné veterány, kteří jsou v drtivé většině ve velmi požehnaném věku a často mají zdravotní problémy, kdykoli setkat.

Text a foto: Ladislav Lenk