„Prvováleční vojáci“ přednášeli na ZČU

14. 1. 2013

Již několik let je zvykem plzeňské jednoty přednášet v rámci předmětu 1. světová válka na oboru Moderní dějiny FF-ZČU o vývoji uniforem, insignií a zbraní válčících stran s důrazem na čs. legie. Tento rok se přednáška zaměřila na čs. legie v Rusku, čs. legie v Itálii, Ruskou imperátorskou armádu, Italskou královskou armádu, US. ARMY/USMC a Německou císařskou armádu. Kromě uniforem a výstroje se studenti mohli seznámit i se zbraněmi válčících armád a několik z nich i prozkoumat z blízka.

Velký zájem byl překvapivě i o propagační materiály ČsOL a spolupracujícího klubu přátel pplk. Karla Vašátky, které jsme do jednoho vyčerpali. Doufáme, že se materiály stanou důležitou studijní pomůckou při jejich působení na ZČU. Rádi bychom zde poděkovali i vojensko-historickým klubům, bez kterých by se přednáška neuskutečnila s takovým materiálním zabezpečením, jaké poskytly. Jsou to kluby: KVH Tommy & Yankee (www.tommy-yankee.cz), Klub přátel ppk. Karla Vašátky (www.karelvasatko.cz) a KVH Westerwald o.s.   

Text: Bc. Jaroslav KARAS

Foto: Štěpánka SKALOVÁ