Setkání s hejtmanem Jihočeského kraje především o projektu Legie 100

14. 2. 2013

V pondělí 11. února 2013 přijal delegaci Československé obce legionářské ve složení 1. místopředseda ČsOL br. Jindřich Sitta, předseda jednoty ČsOL České Budějovice br. Pavel Vaněk, předseda jednoty ČsOL Jihočeský kraj br. Milan Čajdík, předseda jednoty ČsOL Strakonice br. Zdeněk Hruška, předseda jednoty ČsOL Jindřichův Hradec br. Karel Ludvík a předseda jednoty ČsOL Boletice br. Vlastimil Prokop na pracovním jednání hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola.

Jednalo se o první pracovní setkání z plánované řady jednání se všemi hejtmany krajů ČR. Tématem byla především informace o činnosti ČsOL a o jejích projektech s důrazem na připravovaný projekt Legie 100 s cílem vydefinovat možnosti zapojení kraje do aktivit obce a aktivit v rámci projektu Legie 100. Dalším bodem jednání bylo seznámení hejtmana s činností jednot Československé obce legionářské na území Jihočeského kraje. V neposlední řadě pak bylo ze strany ČsOL vysloveno poděkování za dlouhodobou podporu, kterou vedení kraje realizuje ve prospěch jednot ČsOL na jeho území.

Jednání probíhalo v přátelské a uvolněné atmosféře, kdy Jiří Zimola projevil opravdový zájem o činnost a aktivity obce – snad právě díky jeho původní profesi učitele dějepisu. On sám na závěr jednání poděkoval za návštěvu i za aktivitu jednot ČsOL na území jeho kraje. Vyjádřil také přesvědčení, že Jihočeský kraj bude i nadále činnost jednot na svém území podporovat a současně projevil zájem o zaslání bližších informací o projektu Legie 100, aby bylo možno se s touto aktivitou seznámit také na nižší pracovní úrovni a vydefinovat možnosti zapojení se do projektu ze strany Jihočeského kraje.

Připravil: Ladislav Lenk