SILVER A v paměti tří generací

14. 1. 2013

Dne 9. 1. 2013 se zástupci ČsOL Kladno, ZO ČSBS Kladno a ZO ČSBS Lidice zúčastnili akce SILVER A v Pardubicích. Posláním operace SILVER A bylo vysazení speciálně vyškolených parašutistů na území protektorátu k zajištění rádiového spojení s Londýnem. K tomu byli vybaveni vysílačkou s krycím názvem Libuše. Dalším úkolem operace bylo vytvoření střediska, které by koordinovalo činnost dalších vysazených parašutistů. Paravýsadek Silver A byl na území protektorátu Čechy a Morava shozen 29. prosince 1941 společně s výsadkem Anthropoid. Členové obou těchto operačních skupin se 27. května 1942 podíleli na atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. V okolí Pardubic to nebyl čin jediný. Čtyři desítky pardubických občanů zaplatily pomoc svým životem. Následné vypálení Lidic a Ležáků bylo jedním z nejkřiklavějších zločinů nacistického bezpráví.

Setkání začalo položením věnců na popravišti pardubického Zámečku za účasti pozůstalých, hostů a veřejnosti. Pietní akt začal položením věnců. Věnec položila delegace ČsOL zastoupená brigádním generálem Ing. Miloslavem Masopustem. Rovněž zástupci ČsOL Kladno, ZO ČSBS Kladno a ZO ČSBS Lidice položili věnec k uctění památky popravených.

S krátkým projevem vystoupil JUDr. Milouš Červencl ředitel Památníku Lidice,  primátorka města Pardubic MUDr. Štěpánka Fraňková  a  plk. v.v. Ing. Jaroslav Vodička předseda ÚV ČSBS. 

Program pokračoval v hotelu Zlatá štika. Po přivítání hostů zahrála Ústřední hudba armády ČR.  S projevem vystoupil 1. náměstek ministerstrině kultury JUDr. František Mikeš,  1. místopředsedkyně Senátu ČR Mgr. Miluše Horská a hejtman Pardubického kraje JUDr. Martin Netolický PH.D. Dále vystoupil historik plk. PhDr. Eduard Stehlík, který ve svém projevu připomněl nedožité 95. narozeniny armádního  generála Tomáše Sedláčka. Historička PhDr. Radka Šustrová hovořila k tématu lidické tragédie.

Součástí programu bylo  vystoupení herce Josefa Somra, který přečetl ukázku z knihy Paměti generála Tomáše Sedláčka Vydržet.

Na závěr si účastníci prohlédli výstavu „České stopy ve Skotsku“.

Poděkování patří  řediteli Památníku Lidice JUDr. Červenclovi a všem ostatním spolupracovníkům, kteří tuto akci organizačně zajistili. 

Text a foto: Stanislav Pítr 

            .