Slavnostní křest knihy „Předával jsem carský poklad“

1. 3. 2013

V úterý 26. února byla slavnostně pokřtěna kniha válečných vzpomínek čs. legionáře Františka Nováka, která byla vydána jako první svazek v nově založené Edici pamětí Československé obce legionářské. Budova Senátu PČR, kde se křest uskutečnil, nebyla vybrána náhodou. František Novák se narodil na Valdštejnském náměstí v těsném sousedství dnešní budovy Senátu a jeho mládí i život před válkou a po ní je úzce spjat s Malou stranou a Prahou vůbec.

Křest publikace byl naplánován ve spolupráci s Výborem pro vzdělání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR a uskutečnil se v navýsost vznešených prostorách Rytířského sálu Valdštejnského paláce. Slavnostního představení publikace se zúčastnila celá řada vzácných hostů – předseda ČsOL Pavel Budinský, první místopředseda ČsOL Jindřich Sitta, náčelník Vojenské kanceláře prezidenta republiky plk. Zdeněk Jakůbek, historik plk. Eduard Stehlík a další. Nejvýznamnějším hostem však byl syn autora knihy architekt Jiří Novák.

Program slavnostního křtu zahájil zdravicí bratr J. Jermář, který připomněl úlohu, kterou sehráli čs. legionáři při vzniku samostatné Československé republiky v roce 1918. Druhý řečník, místopředseda ČsOL J. Sitta, představil publikaci a poděkoval redakčnímu týmu za realizaci knihy. Posledního slova se ujal architekt Jiří Novák, který se podělil o několik osobních vzpomínek na výjimečnou osobnost Františka Nováka. Zazněly i úryvky z nové knihy, které přednesl bratr J. Filip symbolicky oděný do stejnokroje čs. legionáře v Rusku.

Po oficiálním programu nadešel okamžik, kdy byla kniha slavnostně pokřtěna. Tohoto úkolu se zhostili bratr Jaromír Jermář, bratr Jindřich Sitta a Jiří Novák. Slavnostní atmosféru dokreslovaly čestné stráže v historických stejnokrojích.

Závěr celého slavnostního večera patřil diskusi v příjemné atmosféře u číše vína. Pevně doufáme a věříme, že si nová kniha najde okruh svých věrných čtenářů, kteří si ji se zálibou a potěšením přečtou.  

Text: Tomáš Pilvousek

Foto: Jan Juřena