V Praze na Vítkově vyvrcholily oslavy 68. výročí ukončení 2. světové války

10. 5. 2013

Na Čestném dvoře Národního památníku v Praze na Vítkově vyvrcholily ve středu 8. května oslavy 68. výročí ukončení 2. světové války a Dne vítězství. Slavnostního pietního aktu se jich zde poprvé v roli prezidenta ČR zúčastnil Miloš Zeman.

Přítomni byli i další nejvyšší ústavní a státní činitelé – předsedové obou parlamentních komor Miroslava Němcová a Milan Štěch, předseda vlády ČR Petr Nečas, ministr obrany Vlastimil Picek, náčelník generálního štábu Petr Pavel a další. Mezi čestnými hosty bylo více než padesát válečných veteránů, kteří na frontách 2. světové války bojovali za naši svobodu. Sem, na Vítkov, mnohé z nich obětavě doprovázeli terénní pracovníci projektu POVV. Přítomni byli rovněž zástupci společenských a občanských sdružení, mezi nimi také představitelé Československé obce legionářské. Příjemné počasí letos na Vítkov přilákalo nebývalý počet pražských občanů, kteří se zájmem přihlíželi slavnostnímu aktu.

Po nástupu čestných jednotek vykonal prezident republiky Miloš Zeman v doprovodu ministra obrany Vlastimila Picka slavnostní přehlídku a poté pokračoval pietní akt položením věnců pod státním znakem České republiky. Věnec zde položili i zástupci Československé obce legionářské v čele s jejím předsedou br. Pavlem Budinským.

Po skončení pietního aktu prezident ČR Miloš Zeman novinářům řekl, že považuje za historickou lež tvrzení, že Češi jen čekali na osvobození a aktivně se bojů příliš nezúčastnili. „Československo stálo na straně vítězů a já odmítám ty, kdo to zpochybňují. Vzpomeňte na Svobodovu armádu, na bojovníky u Tobruku a další a další,“ řekl Miloš Zeman.

Ministr obrany Vlastimil Picek pak novinářům zdůraznil, že válečným veteránům je třeba věnovat zvýšenou pozornost a péči. „Nejenom, že jsme připravili návrh nového zákona o válečných veteránech, který je v současné době projednán Vládou ČR a jde dále do Parlamentu ČR, ale začali jsme přehodnocovat i naše kapacity v našich domovech pro válečné veterány, ať už V Praze, Olomouci či v Karlových varech, a udělám vše pro ti, aby všichni zájemci byli uspokojeni,“ prohlásil ministr obrany.

Text a foto: Ladislav Lenk