Váleční veteráni se setkali s premiérem v Hrzánském paláci

13. 11. 2013

Květ vlčího máku, který se nosil 11. listopadu 2013 v klopě kabátu v mnoha státech světa, představoval jednu krvavou slzu z miliónů těch, které zkropily pole válečná v naší novodobé historii. Připomínal se Den válečných veteránů.

Dosud největší pocty v celé historii České republiky se v tento den dostalo osmi válečným veteránům přijetím u předsedy vlády Jiřího Rusnoka v Hrzánském paláci na Hradčanech. Společný oběd se v přátelské a nebývale otevřené atmosféře prodloužil přes plánovaný čas. Postoj premiéra odrážel jeho obdiv a úctu k činům přítomných hrdinů, oni naopak dávali najevo svůj vděk za projevený zájem ze strany jednoho z nejvýše postavených představitelů státu. „Nepamatujeme si, že by nás předseda vlády někdy přijal na Den veteránů a věnoval nám tolik času,“ zaznělo z hloučku pozvaných hrdinů před novináři.

Jiří Rusnok ve svém krátkém úvodním proslovu vyzdvihl hrdinství a vlastenectví příslušníků druhého odboje a poté je vyznamenal medailí Karla Kramáře. Následně generál Miloslav Masopust předal předsedovi vlády společný dar, olejomalbu Františka Schona s názvem Jihočeská krajina. U slavnostního oběda se pak rozvinulo klubko vzpomínek na drobné válečné epizody, včetně těch humorných, které vojáci na západní i východní frontě prožili. Role vypravěčů je strhla natolik, že bylo pro ně složité navzájem si předávat slovo.Významně si připomněli osobnost Ludvíka Svobody. Hovořil o něm zaníceně s osobní zkušeností generál Alexander Beer, který prošel ohněm bojů u Sokolova i na Dukle. Na setkání s Hanou Benešovou vzpomenul generál Jaroslav Klemeš, bývalý radiotelegrafista paradesantního výsadku Platinum. Společně otvíraná paměť se zaleskla i jmény dalších hrdinů, které už přijalo „vojenské nebe“, avšak jejich odkaz zůstává živý a měl by být připomínán novým generacím.

„Pravdivý obraz válečné doby a hlavně poválečných událostí v Československu bývá zkreslován,“ řekl plukovník Emil Šneberg, který provádí skupiny studentů v pověstném sídle pražského gestapa v tzv. Pečkárně. A doplnil ho voják od Tobruku, letec RAF, Pavel Vranský: „Souboj o věrnost historie s mocnými mediálními prostředky občas prohráváme, i když se snažíme udržet pravdu nad vodou.“

Přítomný předseda Československé obce legionářské Pavel Budínský na závěr setkání předal Jiřímu Rusnokovi Pamětní medaili ČsOL II. stupně a Pamětní medaili ČsoL III. stupně vedoucímu Úřadu vlády ČR Radku Augustínovi.

Slavnostní oběd v Hrzánském paláci byl plamínkem, který pod vojenskými saky ozdobenými vysokými československými, sovětskými, anglickými a polskými vyznamenáni rozhořel v srdcích jejich nositelů novou radost.

Pavel Šmidrkal, foto: Úřad vlády ČR