Válečný veterán a místopředseda ČsOL byl přijat primátorem města Brno

26. 2. 2013

U příležitosti významného životního jubilea – 90 let se 25. února 2013 dožil válečný veterán, jeden z posledních žijících čs. pilotů RAF za druhé světové války, místopředseda Československé obce legionářské, nositel Řádu Bílého lva – plukovník Emil Boček, byl přijat primátorem Statutárního města Brna Romanem Onderkou.

Čas vyhrazený k přijetí proběhl v družné diskusi jak při vzpomínání plukovníka Bočka na své válečné zkušenosti, ale zazněly také vzpomínky na jeho motocyklové závodění, jemuž se věnoval po návratu z Velké Británie, např. na závodištích Velké ceny Brna, nebo na závody ve Slavkově u Brna. „Já nemohu sedět, stále musím něco dělat, stále musím být činný,“ odpovídá na otázky ke svému zdraví a věku. O tom, že je ve skvělé formě nesvědčí jen jeho pracovní kalendář a počty návštěv a besed, které uskutečňuje, ale také skutečnost, že stále vlastní řidičské oprávnění a aktivně jezdí automobilem.

Vzpomínání mělo i osobní charakter, protože plukovník Boček je dlouhodobě činný v rámci města Brna a spolu s primátorem Onderkou byli jedni z hlavních signatářů výzvy a poté autory projektu postavení sochy prezidenta Beneše před dnešní Právnickou fakultou Masarykovy univerzity. „Pro nás, zahraniční vojáky, byl prezident Beneš hlavním velitelem naší armády v zahraničí. A proto jeho odkaz je pro nás tak závazný a potřebný zvláště v dnešní době,“ prohlásil v návaznosti na svou současnou činnost místopředseda ČsOL a válečný veterán Emil Boček.

A na otázku zástupců medií, na které odpovídal před fotografií od Jadrana Šetlíka, prezentované v této době v křížové chodbě Magistrátu města Brna, zda současná generace by byla schopna jít bránit tuto republiku, tak jak to byli oni schopni ve svých 17 letech, kdy odešel do zahraniční armády z okupovaného Československa, jen se smutkem podotýká, že ne, že o tom není přesvědčen. O to víc před posledními válečnými veterány stojí úkol prosazovat památku na kamarády, kteří pro myšlenky Československé republiky obětovali to nejcennější – zdraví a život.

Plukovník ve výslužbě Emil Boček, pilot RAF za druhé světové války, nositel Řádu Bílého lva, rodák z Tuřan u Brna, místopředseda Československé obce legionářské, předseda Svazu zahraničních letců, je jednou z nejvýraznějších osobností města Brna, ale i válečných veteránů v rámci ČR.

Foto a text –FFT-