Valné zhromaždenie Masarykovej společnosti v Prahe

25. 3. 2013

V Prahe sa dňa 16. marca 2013 v priestoroch Českej akadémie vied uskutočnilo Valné zhromaždenie Masarykovej společnosti. V rámci bohatého programu rokovania predsedníčka spoločnosti Eva Broklová zhodnotila jej činnost v uplynulom roku a riaditeľ Masarykovho ústavu a Archivu AV ČR Luboš Velek podal informáciu o výsledkoch práce ústavu a najnovších publikáciách, ktoré pripravili pracovníci tejto ustanovizne.

Prítomných zaujala prednáška historika a senátora Parlamentu Českej republiky za Mladoboleslavsko a Turnovsko, vnuka ruského legionára Jaromíra Jeřmářa na tému ”Československé légie a ich význam pre dnešok” spojená s videoprojekciou obrázkov. V rámci prednášky prečítal člen ČsOL, miestopredseda jednoty Mladá Boleslav Jirka Filip, ktorý na prednášku prišiel vo vladivostockej uniforme ruského legionára, aj časť listu legionára – odkaz pre budúce generácie.

V ďalšej časti rokovania sa prítomní oboznámili so zaujímavou publikáciou plnej faktov z obdobia prvej republiky a zvlášť o spolupráci prezidenta T. G. Masaryka s ministrom a premiérom Antonínom Švehlom, Korespondence T. G. Masaryk – Antonín Švehla, ktorú na vydanie pripravili Eva Broklová a Vlasta Quagliatová.

V rámci príspevkov z odbočiek Masarykovej spoločnosti odzneli správy o činnosti v regiónoch. Rokovanie Masarykovej společnosti pozdravil okrem iných aj Vojtech Čelko za pražskú organizáciu Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika a Ferdinand Vrábel za Nadáciu M. R. Štefánika, ktorý prítomných informoval o vlaňajšom prvom ročníku cykloprejazdu Košariská – Hodonín, príprave medzinárodnej vedeckej konferencie na tému „M. R. Štefánik a čs. zahraničné vojsko (légie)“ v Bratislave (23. máj 2013) a druhého ročníka cykloprejazdu Hodonín – Košariská, ktorý bude 13. – 14. júla 2013.

Viacero rečníkov vo svojich prejavoch zdôraznilo stále aktuálny význam ideálov zakladateľov Československa T. G. Masaryka, M. R. Štefánika, E. Beneša a československých légií, ktoré tento štát vybojovali – sloboda, demokracia, vlastenectvo, obetavosť a humanita jako aj ich odkaz pre súčasnosť i budúce generácie.

F. Vrábel, člen jednoty ČsOL Český Brod