Veteráni u starosty Břeclavi

5. 2. 2013

Počátek nového roku je pravidelně vyhrazen na břeclavské radnici setkání starosty města s válečnými veterány břeclavského regionu. V letošním roce se tak stalo již potřetí a jak bylo hned v úvodu zmíněno, tradice byla založena a pozitivně žije.

V letošním roce oproti minulým setkáním chyběly především válečné veteránky, které se omluvily nejen pro nemoc, ale především nepříznivé ledovkové počasí. Proto také setkání se starostou Oldřichem Ryšavým bylo rozšířeno o zástupce nejen pořádající Československé obce legionářské, která toto zahrnula do každoročních lednových aktivit v rámci projektu Péče o válečné veterány II. světové války, ale zúčastnili se ho i zástupci jednoty ČsOL a okresního výboru Českého svazu bojovníků za svobodu Břeclav. Přítomen byl taktéž ředitel Krajského vojenského velitelství Brno plk. Luděk Lacina, který na podzim 2012 převzal KVV Brno, a byla to tak jedna z jeho osobních cest za válečnými veterány.

Setkání se stalo také místem prezentace jak další činnosti ČsOL v rámci projektu Péče o válečné veterány, tak i projektu LEGIE 100, který postupně nabývá na významu právě v jednotlivých obcích a městech České republiky. Právě váleční veteráni jsou mnohdy potomky československých legionářů a výchova k vlastenectví pro ně byla základní premisou jejich účasti na národním boji za osvobození Československa, a to jak na zahraniční frontě, tak i v domácím odboji.

Město Břeclav v loňském roce zorganizovalo pietní akty k významným výročím, ve spolupráci s ČsOL umožnilo a finančně podpořilo cyklus koncertů (Ne)jen Hovory s TGM stejně jako představení herečky Hany Maciuchové věnované válečným veteránům. Město rovněž podporuje akce klubu vojenské historie, finančně se spolupodílelo na organizaci Zborovského závodu branné zdatnosti, vychází vstříc při zabezpečení péče o válečné veterány II. světové války především v rámci města, spolupodílelo se na zajištění a uskutečnění Vlčích máků válečným veteránům – Vánoční vinšování s ONDRÁŠEM na Velehradě. Za rok 2012 je toho vskutku požehnaně…

Text a foto: -FFT-