Studie pro Zámeček Pardubice

3. 4. 2017

V souvislosti s připravovaným záměrem na rekonstrukci a využití Zámečku – Larischovy vily, a to zejména pro potřeby školních i mimoškolních aktivit mládeže byla zpracována ověřovací a zadávací studie Zámečku Pardubice – Larischovy vily. 

S vilou ve vlastnictví ČsOL velmi úzce historicky souvisí národní kulturní památka – Památník Zámeček, jehož název byl odvozen právě z označení Zámečku – Larischovy vily. Obě dvě památky spojuje tragický osud obyvatel osady Ležáky a dalších osob, které se podílely na hrdinském odboji proti nacistické okupaci v době druhé světové války. Celkem 194 mužů a žen bylo na popravišti Zámeček zavražděno v období od 3. června do 9. července 1942. Ležáckým ženám bylo navíc těsně před cestou na popraviště, vyrváno z náručí 13 dětí, ze kterých bylo později 11 zavražděno v polském Chelmnu. Po válce se do vlasti navrátily pouze sestry Jarmila a Marie Šťulíkovy, které unikly smrti pouze tím, že byly vybrány na poněmčení. Také Památník Zámeček má být v blízké době zrekonstruován a je důležité, aby se oba projekty vzájemně doplňovaly, přičemž přímé propojení obou památek (ve zkratce lze hovořit o cestě na popraviště), je v současnosti zatím nereálné. Do budoucna zainteresované strany předpokládají, že se propojení památek uskuteční.

Na základě pokynu SO ČsOL byla zpracována arch. Lukášem Hudákem ověřovací a zadávací studie Zámečku Pardubice ke dni 31. 3. 2017. Práce trvaly přibližně tři měsíce a podíleli se na ní, kromě jmenovaného, dále kurátoři připravovaných expozic František Bobek, Jiří Horák, Martin Říha, Vilém Fencl, odborník na práci s mládeží a outdoorové aktivity Dobroslav Šrámek a pracovník ČsOL Viktor Šinkovec. V průběhu prací na studii proběhly opakovaně podrobné konzultace s pracovníky památkové péče, pracovníky Krajského úřadu Pardubice a Magistrátu města Pardubic, včetně pracovníků dalších odborných pracovišť. Zároveň proběhla jednání se zástupcem společnosti Foxconn.CZ, vlastnící pozemky, které sousedí bezprostředně s městskou kulturní památkou Zámeček – Larichova vila ve vlastnictví ČsOL a oddělují jí od národní kulturní památky Památník Zámeček ve vlastnictví města.

K výsledné studii není prozatím vydáno Závazné stanovisko k obnově kulturní památky podle §14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, nicméně předpokládáme vydání souhlasného stanoviska ze strany kompetentních orgánů do konce měsíce dubna 2017.

br. František Bobek

pdfOvěřovací a zadávací studie Zámečku Pardubice – Larischovy vily