VyhledáváníPřed několika měsíci se na trhu objevila životopisná monografie Jiřího Klůce Kapitán Otakar Jaroš s podtitulem Příběh hrdiny od Sokolova, vydaná chebským nakladatelstvím Svět Křídel. Práce má 176 stran a podle textu na zadní straně obálky obsahuje více než 150 unikátních a nikdy nepublikovaných fotografií z předválečného Jarošova života. Kromě nich pak v knize nalezneme dalších pět desítek současných fotografií a reprodukcí různých dokumentů, týkající se jedné z výrazných postav našeho zahraničního odboje v SSSR. 

Před několika dny se na pultech knihkupců objevila nová monografie z vydavatelství Magnet press Slovakia z pera autorské dvojice Milana Kopeckého a Petra Sehnálka, která se zevrubně zabývá boji 1. československého armádního sboru v SSSR na území Moravy v květnu 1945. O bojové pouti československých vojáků z východu již bylo do dnešních dnů mnohé napsáno. Tato publikace je však zcela výjimečná a to hned z několika důvodů. 

Jedná se o dvoujazyčnou (Český a Anglický jazyk) knihu pojednávající o situaci v Plzni a částečně v celém protektorátu Čechy a Morava z let 1939 až 1945. Autor knihu přehledně člení do dvou hlavních celků textového a fotografického.  Každý z celků je pak členěn do dalších kapitol, chronologicky pojednávajících o vývoji Plzně pod nacistickou taktovkou.

PartneřiNavštivte© 2015 Českoslovenká obec legionářská
patka