VyhledáváníRozpad Socialistické federativní republiky Jugoslávie přerostl počátkem 90. let minulého století v občanskou válku. Rada bezpečnosti OSN proto ustanovila misi UNPROFOR (United Nations Protection Force) s cílem nastolit mír mezi znepřátelenými stranami. Česká a Slovenská federativní republika se do řešení konfliktu aktivně zapojila a na jaře 1992 vyslala vojenský kontingent o síle praporu. Armáda tím vstoupila do nové éry, získala neocenitelné zkušenosti s dlouhodobým nasazením jednotek v zahraničí a čeští vojáci si vydobyli vysoké renomé a respekt. V mírových a pozorovatelských misích OSN, NATO, EU, OBSE a ZEU bylo v bývalé Jugoslávii nasazeno několik tisíc českých vojáků. V Kosovu a Bosně a Hercegovině slouží dodnes. 

"Vlajka státní (národní) skládá se ze spodního pole červeného a vrchního bílého, mezi něž jest vsunut modrý klín od žerdi do středu vlajky." Jediná věta, která dala život nejkrásnější vlajce světa. Zákonem č. 252/1920 Sb. z. a n. ze dne 30. března 1920 byla přijata podoba vlajky Československé republiky, dnešní vlajka České republiky. 

Car Mikuláš II. byl donucen 15. března 1917 vlivem propuknutí mohutných demonstrací a vojenských vzpour (v důsledku nepříznivého vývoje na frontě a katastrofální zásobovací situace v zázemí) na základě požadavků demokratických stran abdikovat. Po abdikaci jmenoval svým nástupcem svého bratra Michaila, který ale ruský trůn odmítl a vládu předal Prozatímní vládě hraběte G. Lvova. 

Prvním předsedou – po sametové revoluci – obnovené ČsOL se stal Tomáš Sedláček. Narodil se 8. ledna 1918 ve Vídni jako čtvrté dítě do rodiny aktivního rakouského důstojníka, který vstoupil po vyhlášení Československa do republikové armády a za bojové nasazení na Slovensku proti maďarským bolševikům obdržel Čs. válečný kříž 1918. 

Budova, jejímž majitelem se stala roku 2014 Československá obec legionářská, je bývalou šlechtickou vilou, k níž přiléhá nedaleké nacistické popraviště užívané za heydrichiády v roce 1942. Vlastní vila, nazvaná podle prvního majitele Larischova, dostala v Pardubicích název Zámeček, aby tak vynikl rozdíl proti renesančnímu pardubickému zámku. Zdrobnělina Zámeček přešla později i na zmíněné popraviště. 

PartneřiNavštivte© 2015 Českoslovenká obec legionářská
patka