100 let československé branné moci a počátky 4. pěší divize v letech 1920-1921

"Dnem 1. ledna 1920 stanete se všichni jedním tělem, ovládaný týž duchem. Pluky zahraničního vojska francouzského, italského i ruského stávajíc se ve smyslu své slavné tradice základem nových pluků, doplněných oddíly vojska domácího, dávají jim své jméno, své osvědčené velitele, své slávou pokryté prapory. Tam, kde nebudou nové pluky spojovány z vojska zahraničního a domácího, přeneste, vojáci, do našich nových pluků ty nejlepší složky své vojenské minulosti, posílíte v nich nového ducha republikánského…" (armádní rozkaz ministra národní obrany Václava Klofáče) 

Pokračovat ve čtení

  • 1
  • 2