Tomáš Sedláček - předseda ČsOL v letech 1992-1998

Prvním předsedou – po sametové revoluci – obnovené ČsOL se stal Tomáš Sedláček. Narodil se 8. ledna 1918 ve Vídni jako čtvrté dítě do rodiny aktivního rakouského důstojníka, který vstoupil po vyhlášení Československa do republikové armády a za bojové nasazení na Slovensku proti maďarským bolševikům obdržel Čs. válečný kříž 1918. 

Pokračovat ve čtení