Počátky Československé obce legionářské

"Pane presidente! První všelegionářský sjezd, který staví základy k jednotné legionářské organizaci, posílá Vám svůj pozdrav. Pro nás legionáře nemůže býti jiného programu, než idee, které Vaše životní moudrost dala naší zahraniční revoluci. Těmto zásadám zůstaneme vždy věrni! Zdar Československé republice!"

Pozdravný telegram prezidentu T. G. Masarykovi z vůbec prvního všelegionářského sjezdu byl odeslán před 100 lety.

Pokračovat ve čtení