Zavraždění carské rodiny

Car Mikuláš II. byl donucen 15. března 1917 vlivem propuknutí mohutných demonstrací a vojenských vzpour (v důsledku nepříznivého vývoje na frontě a katastrofální zásobovací situace v zázemí) na základě požadavků demokratických stran abdikovat. Po abdikaci jmenoval svým nástupcem svého bratra Michaila, který ale ruský trůn odmítl a vládu předal Prozatímní vládě hraběte G. Lvova. 

Pokračovat ve čtení

  • 1
  • 2