Proběhlé Rekonstrukce

19květen
Rekonstrukce bitvy – Zlatoust 1918

25. května 1918 vydal Lev Trocký rozkaz odzbrojit československé legionáře, kteří se přepravovali z Ruska do Francie. Rozpoutal tím boj, ve kterém početně slabší Čechoslováci nakonec ovládli celou Transsibiřskou magistrálu. Československá obec legionářská připomene 100. výročí začátku bojů s bolševiky 19. května v Rumburku rekonstrukcí přepadení legionářského vlaku.

Zobrazit více
30září
100 let československého dělostřelectva

Bitva u Zborova a spolehlivost, kterou naši legionáři prokázali, znamenaly možnost rychlého rozvoje našich sil v Rusku a rozšiřování Československé střelecké brigády na divizi a sbor. Vznik a rychlé rozšiřování útvarů československého dělostřelectva tak připadá na druhou polovinu roku 1917. Vznik samostatného československého dělostřelectva jsme připomněli za podpory Ministerstva obrany ČR spolu s kluby vojenské historie a 13. dělostřeleckým plukem „Jaselským“ dne 30. září v areálu Ravelinu No. XIV v dělostřelecké pevnosti Josefov. 

Zobrazit více
9červenec
Zborov 1917-2012

Při příležitosti 95. výročí slavné bitvy u Zborova proběhla třetí rekonstrukce zborovské bitvy, při které se v zákopech představili českoslovenští legionáři a vojáci rakousko-uherské armády. V prostorách Josefovské pevnosti měli diváci možnost shlédnou dobový tábor vojáků, mnoho raritních exponátů a také naučné panely mapující hrdinství československých legionářů na ruské frontě. Pro děti byly připraveny dovednostní souteže v podobě střelby na cíl, hodu granátem a také kreslení dle předlohy s vědomostním testem. Vrcholem celé akce byla samotná rekonstrukce bitvy, které se zúčastnilo na 220 stejnokrojovaných vojáku z Ruské federace,  a bitvě přihlíželo několik tisíc diváků.


Více informací o bitvě u Zborova a rekonstrukci samotné najdete na www.zborov1917.cz.

Zobrazit více
8červenec
Zborov 1917-2017

Rekonstrukce bitvy u Zborova mají v naší historii své neodmyslitelné místo. Vždyť divadelní představení, ale také bojové ukázky plné výstřelů bavily diváky již od 20. let minulého století a tato tradice setrvává dodnes. V porevolučním období se jedná již o čtvrtou ukázku, která svým rozsahem patří mezi ty největší. 

Zobrazit více
23červenec
Vlastním pořádkem

Předposlední červencový víkend roku 2016 byl ve znamení legionářů. Jedinečná ukázka bojů československých legionářů s bolševiky, která proběhla na nádraží Bezdružice a jeho blízkém okolí vtáhla diváky do roku 1918. 

Zobrazit více
26září
Arras 1915-2015

Ve spolupráci s Ministerstvem obrany ČR, Ochránci památek pevnosti Josefov Ravelin No. XIV a pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje uspořádala Čs. obec legionářská poslední zářijový víkend roku 2015 mezinárodní setkání klubů vojenské historie a zájmových spolků v jehož rámci se uskutečnily dvě bojové ukázky u příležitosti 100. výročí bojů v Haliči a u Arrasu.

Zobrazit více
13prosinec
Karpaty 1914-2014

V roce 2014 jsme si připommněli 100. výroční zahájení první světové války, která surově vtáhla miliony mužů do svých vřav. Většina těchto vojáků věřila, že do vánoc 1914 budou opět doma. Realita však byla jiná a ti, kteří měli štěstí, stravili v poli vánoce hned čtyřkrát. Přelom roku 1914 a 1915 tak prožívali vojáci bojující na východní frontě, v prvních zákopových bojích této války. Fronta se zde totiž ustálila jen několik dní před koncem prvního válečného roku. Ruská vojska tou dobou operovala hluboko za původními hranicemi Rakousko-uherského císařství a došla až do míst slovenských Karpat, tedy na území budoucího Československa. Právě tyto boje byly předmětem rekonstrukce bojů, které proběhly dne 13. prosince 2014 v Josefově.

Zobrazit více
1leden
Piava 1918-2013

Piava je 220 kilometrů dlouhá řeka proudící na severu Itálie v Benátsku. Její pramen je v Kranských Alpách, v hlubokém údolí teče horským prostředím až do nížiny, kde ústí do Benátského zálivu Jaderského moře. Italové jí však přezdívají „svatá řeka vlasti“, díky třem ofenzívám, které na ní proběhly za 1. světové války.


Boje na této řece si v roce 2013 připomněli členové klubů vojenské historie z Čech, Itálie, Slovenska, ale také Polska. V prosluněný podzimní den tak proti sobě stanula vojska v počtu přes 200 mužů. Diváci tak měli možnost během jedné ukázky shlédnout ústup italské armády k toku řeky Piavy, její obranu i symbolické ukončení války.


Více informací o bojích na Piavě a rekonstrukci samotné najdete na www.piava1918.cz

Zobrazit více