VyhledáváníOd mých prvních natáčení s Československou obcí legionářskou v roce 2014 jsem si kolikrát říkal, že by si skvělá práce týmu realizujícího projekt Legie 100, a všech dobrovolníků na něm se podílejících, zasloužilo nějakou přímou a trvalou upomínku. I proto jsem přivítal nabídku České televize a Martiny Hynkové-Vrbové (moderátorka a autorka námětu) podílet se režijně na dokumentárním seriálu věnujícímu se slavným bitvám české minulosti z pohledu reenactorů. Na konci srpna roku 2020 jsme se tedy připojily se štábem k přípravám na bojovou ukázku v Opatovicích u Hradce Králové, kde byla připomínána bitva u Lipjag. 

Minulý týden došlo ve Valašských Kloboukách k historickému momentu. Po 72 letech byla obnovena Jednota Československé obce legionářské ve Valašských Kloboukách, která zanikla v roce 1948. Působila ve městě od roku 1921, přičemž legionáři se sdružovali již o rok dříve ve Svazu československých legionářů. 

Dne 10. října se členové Jednoty Československé obce legionářské v Hradci Králové účastnili formou čestné stráže odhalení pamětní desky věnované u příležitosti 130. výročí narození památce ruského legionáře, generála československé branné moci, účastníka II. domácího odboje, Jindřicha Bejla. Ceremonie byla výsledkem dlouhodobých snah členů královehradecké jednoty ČsOL a Ústředí ČsOL o připomenutí význačného východočeského rodáka. Žel, stejně jako v případě jiných akcí, i tentokrát do jejího průběhu zasáhly epidemiologické okolnosti a nakonec proběhla podstatně komorněji, než jsme plánovali a zcela bez doprovodného programu. Památku Jindřicha Bejla jsme uctili rovněž položením květinových darů u jeho hrobu na polickém hřbitově, kde spočinul, a připomenutím jeho životních osudů. Setkali jsme se s vřelým přijetím starosty města Police nad Metují Jiřího Berana, což nás velmi potěšilo a nastolené vztahy jsme se zavázali rozvíjet edukační spoluprací v budoucnosti. Můžeme tak oprávněně doufat, že se Police nad Metují zapíše na mapu míst v regionu, kde se častěji objevíme v rámci připomínání odkazu našich předků bojujících a bránících samostatný demokratický stát. 

V pondělí 5. října 2020 byla do útrob pomníku Padlým za Těšínsko v katolické části hřbitova v Orlové slavnostně uložena nová pamětní schránka s poselstvími budoucím generacím. 

Jubilejní 10. ročník střelecké soutěže pořádané na počest čestného občana města Mladá Boleslav, příslušníka domácího odboje, vynikajícího střelce a reprezentanta ve sportovní střelbě Jaroslava Šámala se uskutečnil v netradičním termínu, a to v sobotu 3. října. Dubnový termín odsunula pandemická situace Coronaviru. 

Významným oceněním realizačního týmu projektu Legie 100 za dlouhodobou popularizaci legionářského odkazu bylo předání Ceny Rudolfa Medka historikům a hlavním organizátorů projektu LEGIE 100 Jiřímu Charfreitagovi a Milanu Mojžíšovi, kterou jim udělila Slovanská knihovna Národní knihovny České republiky a spolek Ruská tradice za systematickou badatelskou práci a především za koncepční přípravu, realizaci a řízení projektu Legie 100 v letech 2014-2020. Slavnostní předání této ceny proběhlo za účasti více než 100 významných hostů na nádvoří Národní knihovny České republiky dne 16. září 2020 a informace o něm byla několikrát uvedena ve zpravodajství České televize. Slavnostní předání bylo spojeno s vernisáží výstavy "Na magistrále. Československá legie v Rusku jako literární inspirace" a s uvedením v život dalšího svazku naší edice pamětí. 

S ohledem na usnesení Vlády České republiky ze dne 8. října 2020 č. 996 se, bohužel bez náhrady, ruší zastávky Legiovlaku v Náměšti nad Oslavou a Velkém Meziříčí. Souprava nebude ve dnech 12.-25. 10. 2020 přístupná veřejnosti. Ze stejného důvodu bude na čtrnáct dní uzavřeno Muzeum československých legií (Sokolská 33, Praha 2). Děkujeme za pochopení. 

Česká obec sokolská a Československá obec legionářská jsou přirozenými partnerskými organizacemi, založenými na vlasteneckých ideálech zakladatelů Československé republiky. Členové ČsOL se tedy pravidelně účastní akcí spojených s připomínkou Památného dne sokolstva, 8. října, který se v loňském roce stal významným dnem České republiky. A i když se z důvodu opatření proti nemoci COVID-19 letos nemohli hlavního pietního aktu v Tyršově domě zúčastnit zástupci pražského Ústředí ČsOL, rozhodli se k sokolskému svátku připojit jinou cestou. 

Předseda jednoty Československé obce legionářské Ostrava 1 br. Martin Lokaj dekoroval dne 7. října, v předvečer Památného dne sokolstva, prapor partnerské Tělocvičné jednoty Sokol Moravská Ostrava 1 stuhou nesoucí heslo "My svobodu vybojovali - vy ji braňte!" a předal jejímu starostovi Ing. Pavlu Kramolišovi pamětní list. Ocenění moravsko-ostravským sokolům udělil Předsednictvo RV ČsOL jako výraz vděku za jejich zásluhy na udržování a šíření tradic tří odbojů českého a slovenského národa za svobodu a demokracii ve 20. století. Slavnostnímu dekorování, jež proběhlo kvůli protiepidemickým opatřením bez účasti veřejnosti, předcházel pietní akt u pamětní desky zakladatele Sokola Miroslava Tyrše v Moravské Ostravě, kterým byla uctěna oběť více jak tři tisíc sokolů umučených v letech druhé světové války. 

Šestý říjen je významným dnem československých dějin. Dne 6. října 1944 překročili vojáci 1. československého armádního sboru v SSSR hranice polsko-slovenské hranice a zahájili osvobozování Československé republiky od německé okupace. Po dlouhých letech bojů v zahraničí tak Čechoslováci vkročili na domácí půdu. Došlo k tomu během Karpatsko-dukelské operace Rudé armády v Dukelském průsmyku. 

Mezi tradiční akce plzeňské jednoty Československé obce legionářské patří branný den s pochodem po stanovištích s úkoly a střelbami na myslivecké střelnici. Tato akce, nazvaná "Veteránská kanada", se uskutečnila v sobotu 3. října 2020 v lesích okolo Chlumčan a zúčastnilo se jí okolo sedmdesáti lidí, ovšem pouze v početně omezených skupinách, tak jak to dovolovala aktuální vládní opatření proti šíření koronaviru. 

Dne 30. září 2020 převzali na Celním úřadě pro Moravskoslezský kraj zástupci Jednoty Československé obce legionářské Ostrava 1 výtěžek finanční sbírky na obnovu hrobu italského legionáře a strážmistra finanční stráže Jana Čondla v Dolní Lutyni. Symbolický šek v hodnotě 20 663 Kč předal předsedovi jednoty br. Martinu Lokajovi plk. Kamil Kaluža, ředitel Celního úřadu pro Moravskoslezský kraj, mezi jehož zaměstnanci sbírka proběhla, a pan Petr Vlček, předseda Moravskoslezského klubu celníků, jenž se na výsledné částce nemalou měrou podílel. 

První říjen je Mezinárodním dnem seniorů. Při této příležitosti se konala velmi zajímavá soutěž Babička roku 2020. Je to soutěž pro babičky od 55 let a probíhá ve všech krajích. V loňském roce jsme poprvé dostali pozvání na tuto akci, moc se našim členkám i členům líbila. Byli jsme vyzváni panem Miloslavem Vajsem, předsedou Rady seniorů Středočeského kraje, abychom se v tomto roce také zúčastnili. Požádala jsem naši členku Miroslavu Čížkovou, babičku třech vnoučat, zda by nechtěla pozvání do soutěže přijmout a reprezentovat kladenské legionářky. Nejprve váhala, ale nakonec se rozhodla výzvu přijmout. Tak jako v loňském roce, soutěžilo se v prostorách velkého sálu Domu kultury v Kladně a to 30. září 2020 od 13.00 do 17.00 hodin. Vzhledem ke covidovým opatřením se letošní ročník musel obejít bez diváků, což mrzelo jak účinkující, tak i porotu. 

Ve čtvrtek 24. září uspořádala Československá obec legionářská ve spolupráci s Centrem české historie, o. p. s., pietním aktu u pamětní desky Čechům, Židům a protinacisticky smýšlejícím Němcům vyhnaným v roce 1938 v souvislosti s událostmi kolem podpisu mnichovské dohody z našeho pohraničí sudetoněmeckými henleinovci. 

V pondělí 28. září 2020 proběhlo ve Slatinicích a Olomouci představení nové knihy "Za války - Slatinice 1939-1945" z pera historika a člena Československé obce legionářské jednoty Olomouc 1 "6. čs. střeleckého pluku Hanáckého" br. Petra Žižky. Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace v obci Slatinice bylo bohužel přistoupeno k výrazné redukci plánovaného bohatého celodenního programu Svatováclavských oslav, kde měla být publikace slavnostně představena. Přes obtíže se nakonec podařilo uskutečnit alespoň dopolední program v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Slatinicích a odpolední skromnou prezentaci knihy "Za války" v Olomouci. 

Jednota Československé obce legionářské Hradec Králové od roku 2018, kdy iniciovala vznik informačního panelu rozvíjejícího sdělení pamětní desky na místě skonu vojína Daniela Bally, usilovala o uvedení jeho hrobu na vojenském hřbitově v Josefově do důstojného stavu. Zároveň díky přátelům z řad klubů vojenské historie tematicky se zabývajících československou brannou mocí, četnictvem, finanční stráží a Stráží obrany státu ožila myšlenka každoročně připomínat události podzimu 1938 v regionu východních Čech, konkrétně Broumovského výběžku a Orlických hor, formou pietní jízdy. Od roku 2018 tak jednota Hradec Králové organizuje pietní jízdu, kdy její členové a kolegové navštěvují v historických stejnokrojích československých ozbrojených sborů místa, kde byly svedeny boje v září a říjnu 1938 a kde odpočívají naši padlí. 

Páteční odpoledne 25. září 2020 bylo v Bystřici nad Olší slavnostní. Sešli se zde váleční veteráni druhé světové války, členové Jednoty Československé obce legionářské ve Frýdku-Místku a řada významných hostů, aby jim byly předány Pamětní medaile ČsOL III. stupně za zásluhy o obnovu a šíření legionářských tradic a u příležitosti 75. výročí ukončení druhé světové války. Přítomni byli br. Pavel Rusz z Bystřice, který byl v letech 1941–1945 členem partyzánské skupiny Nad Olzou, která působila na Třinecku a Jablunkovsku, dále br. Florián Strzelec z Karviné, příslušník Československé samostatné obrněné brigády ve Velké Británii, který se účastnil bojů u Dunkerque od září 1944 do května 1945. Vyznamenání udělené Předsednictvem Republikového výboru ČsOL jim předal předseda Jednoty ČsOL ve Frýdku-Místku br. Petr Majer. Sestra Věra Šmajstrlová z Frenštátu pod Radhoštěm, členka partyzánské skupiny Jana Žižky, již Pamětní medaili ČsOL převzala začátkem září. 

I přes nepříznivou situaci byla dne 29. září letošního roku na Mrštíkově náměstí v Olomouci - Hejčíně odhalena pamětní deska zdejšímu významnému rodákovi Františku Dastichovi. Duchovním otcem a iniciátorem uvedeného projektu byl člen Komise místní části Olomouc - Hejčín a současně též člen Jednoty ČsOL Olomouc 1 "6. čs. střel. pluku Hanáckého" Aleš Vánský. Pamětní desku nechala svým nákladem zhotovit KMČ Olomouc-Hejčín, přičemž se inspirovala starším projektem desky škpt. Václavu Morávkovi, která byla ve městě odhalena v roce 2017. 

Přípravy na jubilejní 15. ročník Memoriálu generála Josefa Buršíka a s ním spojené doprovodné akce v chodském Postřekově probíhaly téměř celý rok. Opět se podařilo zařadit pietní akt na počest postřekovských vlastenců do plánů vojenských cvičení tankové roty AZ "Československých legií" 73. tankového praporu "Hanáckého" z Přáslavic, a tak se všichni těšili na rekordní účast. Ale do všech příprav zasáhla druhá vlna šířící se pandemie nemoci COVID-19 a vše bylo jinak. 

V sobotu 26. září 2020 si zástupci Jednoty Československé obce legionářské v Bruntále "34. pěšího pluku střelce J. Čapka" připomněli události z podzimu roku 1938. Nejprve u budovy tehdejšího Okresního úřadu v Bruntále (dnes zde sídlí MěÚ Bruntál) vzpomněli úředníky, četníky a příslušníky velitelství Stráže obrany státu, kteří tuto správní budovy bránili před ozbrojenými útoky místních sudetských Němců. 

V sobotu 26. září 2020 se v Lužických horách uskutečnilo tradiční vzpomínkové setkání, které připomnělo smutné události roku 1938. Je tomu již 17 let, kdy byl na hraničním přechodu z Dolní Světlé do saského Waltersdorfu vybudován Jednotou Československé obce legionářské v Mladé Boleslavi pomník československých hraničářů. Pomník připomínající příslušníky Stráže obrany státu a finanční stráže. Pomník připomínající odhodlání a boj za demokratické a svobodné Československo.  Pomník připomínající boj, který se na tomto místě odehrál před 82 lety. 

V souladu s plánem na rok 2020 uskutečnila Jednota ČsOL v Novém Jičíně dne 25. září 2020 tradiční střeleckou soutěž Memoriál Rostislava Stehlíka pro členy jednoty, pozvané hosty a další zájemce. Soutěž proběhla na střelnici Střeleckého klubu v Odrách. Cílem akce bylo touto formou uskutečnit setkaní našich členů s hosty, převážně starosty měst a obcí, kteří s naší jednotou úzce spolupracují a podporují naši činnost. Tímto jim vyjádřit určité poděkování a současně prezentovat naše poslání a činnost. 

Tradiční Odpoledne v Muzeu silnic ve Vikýřovicích, pořádané ve spolupráci s Československou obcí legionářskou, proběhlo v sobotu 19. září od 14 do 17 hodin. Hned na úvod byla zahájena výstava Československé legie 1914-1920. Jde o putovní výstavu, kterou připravila Československá obec legionářská v rámci projektu "Legie100" jako jednu ze souboru mnoha dalších výstav připomínajících zásadní historické zásluhy československých legionářů. 

V polovině září 2020 nastal další významný milník k realizaci obnovy památníku francouzských starodružiníků z roty "Nazdar", který byl v roce 1936 vybudován v Trutnově. Po více než 80 letech byl za asistence členů Československé obce legionářské ze země vyzvednut původní kámen památníku. Jaká je vlastně pohnutá historie tohoto pietního místa? 

Organizace Post Bellum pořádala v zářijových dnech běžecké závody v českých a moravských městech. Členové Jednoty ČsOL v Mikulově se zúčastnili Běhů pro Paměť národa v Olomouci a v Brně, které připadly na data poprav dvou protinacistických odbojářů, jejichž životní příběhy jsou předmětem jejich dlouhodobého zájmu a zkoumání: Ing. Karla Hladečka a Josefa Doskočila. Tito muži byli za Protektorátu ústředními představiteli kolínského Petičního výboru Věrni zůstaneme. Díky zradě v pražském vedení byla jejich činnost prozrazena. Odbojáři byli zatčeni gestapem, krutě vyslýcháni, souzeni a v roce 1944 popraveni. Více o jejich osudech uvedeme v připravované knize, zaměřené na Ing. Karla Hladečka. 

Za krásného nedělního pozdně letního dopoledne dne 20. září zorganizovala jindřichohradecká jednota Československé obce legionářské ve spolupráci s Obecním úřadem v Plavsku pietní akt u památníku generálmajora in memoriam Josefa Kholla k připomenutí jeho tragické smrti v průběhu Karpatsko-dukelské operace. 

V úterý 15. září 2020 v 9.00 hod. se na slánském nádraží uskutečnilo slavnostní zahájení Legiovlaku. Po zaznění fanfáry s projevem vystoupila předsedkyně Jednoty Československé obce legionářské v Kladně ses. Eva Armeanová, která přivítala starostu města Slaného Martina Hrabánka, tajemníka Jaroslava Brabce, poslance Parlamentu ČR Luďka Munzara, novodobé válečné veterány, slánské baráčníky XVII. župy Františka Holého s rychtářkou a samostatné obce baráčnické Komenský, Kvíc-Kvíček s rychtářem, zástupce Klubu přátel hornických tradic ve slavnostních hornických uniformách a přeživší lidické dítě Pavla Horešovského. 

Členové Československé obce legionářské a zástupci institucí a spolků se v pondělí 21. září 2020 dopoledne sešli u čestného vojenského pohřebiště Olšanských hřbitovů v Praze, aby si připomenuli 102. výročí vítězství československých legionářů v boji o kótu 703 zvanou Doss Alto v Itálii. Pietní akt se uskutečnil u památníku Obětem světové války, u kterého jsou v půlkruhu pochováni legionáři popravení na italské frontě včetně těch, kteří byli rakousko-uherským vojskem zajati během bitvy o Doss Alto a byli popraveni druhý den po bitvě. Jednalo se o legionáře od 33. čs. střeleckého pluku: br. Antonína Ježka, br. Karla Nováčka, br. Jiřího Schlegla a br. Václava Svobodu. 

Obec Bottovo (okres Rimavská Sobota) je jedna z bývalých legionárskych kolónií, ktoré vznikali v súvislosti s pozemkovou reformou v prvých rokoch po vzniku Československej republiky a s úmyslom posilniť slovenský resp. československý štátotvorný živel na južnom Slovensku. Ich zakladateľmi boli bývalí legionári a presídlenci zo severného Slovenska a z Moravy. Bottovo vznikalo z viacerých okolitých samôt patriacich pôvodne k obci Dubovec. 

V pondělí 14. září 2020 proběhlo u pomníku T. G. Masaryka na Žižkově náměstí v Olomouci vzpomínkové setkání k příležitosti 83. výročí úmrtí prvního prezidenta Československé republiky Tomáše Garrigua Masaryka. 

V pondělí 14. září 2020 se konala pietní vzpomínka na našeho prvního prezidenta T. G. Masaryka, od jehož úmrtí uplynulo 83 let. Ve spolupráci s Ministerstvem obrany ČR byl do Lán vypraven z Prahy autobus, díky němuž se mohli piety účastnit nejen váleční veteráni a členové ČsOL, ale také zástupci spolupracujících spolků, jako například ČSBS, Masarykova demokratického hnutí a dalších. 

V polovině srpna uspořádala mladoboleslavská jednota již druhý ročník letního dětského tábora, nejenom pro děti členů jednoty. Tábor se uskutečnil ve východních Krkonoších, pár desítek metrů od státní hranice, v osadě Bobr u Žacléře. 

V letošním květnu měla proběhnout řada akcí spojená s oslavami 75. výroční konce druhé světové války v Evropě. Bohužel kvůli vládním opatřením v souvislosti s virem Covid-19 musela být většina vzpomínkových akcí zrušena, nebo přeložena na jiný termín. Nejinak tomu bylo i s akcí Cesta domů, připomínající návrat Československé samostatné obrněné brigády zpět do vlasti a působení americké armády v západních Čechách. Původní termín v prvních květnových dnech se změnil na předposlední srpnový víkend, kdy vyrostly dobové tábory na pozemku fary v Myslívě, namísto v původně plánovaných Chanovicích. 

Ve druhé polovině dubna 1945 byl u severofrancouzského města Dunkerque utvořen tzv. Kombinovaný oddíl vyčleněný ze stavu Československé samostatné obrněné brigády. Úkolem oddílu byl rychlý odjezd k západní československé hranici a připojení k americké armádě při osvobozování západních Čech. Dne 8. května 1945 byl oddíl odeslán do Kyšic u Plzně, kde mu bylo nařízeno setrvat na západ od demarkační linie. Pobyt Kombinovaného oddílu v Kyšicích připomíná památník na návsi. 

Letošního olomouckého Běhu pro Paměť národa se mimo jiné účastnili také členové jednoty ČsOL Olomouc 1 "6. čs. střel. pluku Hanáckého" bři. David Báča, Lukáš Honzák a Michal Vyhlídal. Mezi závodníky byli bezesporu nepřehlédnutelní, protože do závodu šli oblečení ve stejnokrojích československé zahraniční armády z let druhé světové války. 

Československá obec legionářská a Nakladatelství Epocha s.r.o. vydaly v pořadí již dvanáctý díl z Edice pamětí Československé obce legionářské. Pod názvem "Česká škola na Sibiři" jsou publikovány vzpomínky legionáře Václava Valenty. 

V pátek 4. září 2020 uspořádala kladenská jednota ČsOL 2. ročník střelecké soutěže z pistole vzor 75 ráže 9 mm na počest válečného veterána Ludvíka Darovce a u příležitosti 75. výročí ukončení druhé světové války. Střílelo se na střelnici ve Zvoleněvsi. Opět nás dohonil koronavirus, takže jsme si do autobusu museli vzít roušky a dezinfekci, tak jako tomu bylo při 10. ročníku střelecké soutěže ze samopalu na počest válečné veteránky Vandy Biněvské v Rudě u Nového Strašecí letos v červnu. Nad soutěží převzal záštitu primátor města Kladna Ing. Dan Jiránek, který si také s legionáři zastřílel. Střelby zahájila předsedkyně Jednoty ČsOL v Kladně ses. Eva Armeanová, která přivítala všechny přítomné, představila dceru válečného veterána Ludvíka Darovce, Miroslavu Čížkovou a poděkovala panu primátorovi za finanční podporu. Pan primátor informoval o současné koronavirové situaci v Kladně a ocenil zorganizování soutěže. Jan Rubeš vysvětlil bezpečnostní pokyny a br. Stanislav Pítr připravil seznam střílejících dvojic. 

Poslední srpnovou sobotu roku 2020 se v podkrkonošském městysu Pecka uskutečnila tradiční pouť, do jejíhož programu se zapojili také členové Československé obce legionářské svou prezentací tradic československé (české) armády. V domě číslo popisné 12 na peckovském náměstí se totiž nachází stálá expozice z cyklu Cesta legionáře věnovaná československým legionářům a jejich životu v meziválečném Československu. 

Členové Československé obce legionářské se pravidelně zúčastňují pietní vzpomínky v Sezimově Ústí 28. května na výročí narození Edvarda Beneše. V letošním roce se pietní akt z důvodu koronavirových opatření neuskutečnil, ale na osobnost Edvarda Beneše jsme zavzpomínali 3. září 2020 u příležitosti 72. výročí jeho úmrtí. Do Sezimova Ústí jsme přijeli díky podpoře Ministerstva obrany ČR, které pro tento účel poskytlo autobus. Společně se členy ČsOL a válečnými veterány se tak vzpomínky účastnit i zástupci dalších spolupracujících organizací. 

Projekt Legie 100, který jsme realizovali od roku 2014, nebyl jen Legiovlak, putovní výstavy, nebo přednášky a pietní akty, ale také rekonstrukce historických bitev, kterých jsme v uplynulých let uspořádali celkem devět. Po rekonstrukci bojů v Karpatech, v Haliči, u Arrasu, u Zborova, Zlatoustu či Hronské Dúbravy se tou poslední stala rekonstrukce slavného střetní našich legionářů s bolševiky u Lipjag. 

To, že jsou naši kluci, kteří od jara do podzimu provádí návštěvníky v Legiovlaku borci, je myslím obecně známý fakt. Svými znalostmi, zápalem a osobním nasazením to již několik let dokazují nám všem a pomáhají s nejlepší propagací naší legionářské obce. Neděle 2. srpna se však nesmazatelně zapsala do palubního deníku naší historické soupravy. 

Ve spolupráci s Muzeem východních Čech iniciovala Jednota ČsOL v Hradci Králové vznik výstavy "1920-2020: století československé ústavnosti a demokratické armády". Motivací pro vznik výstavy je letošní 100. výročí vydání Ústavy ČSR, které znamenalo přerod z porevolučního provizoria do plně fungující parlamentní demokracie a které předznamenalo vydání branného zákona, díky němuž bylo možno provést proces unifikace formací domácího vojska a legionářských útvarů. Zároveň si připomínáme 100. výročí návratu ruských legií coby majority čs. revolučního vojska, bez kterého by unifikace nebyla možná. 

U příležitosti 75. výročí osvobození a vítězství Spojenců v 2. světové válce připravovala jednota Československé obce legionářské v Českém Krumlově spolu s obcí Zlatá Koruna a za finanční podpory Ministerstva obrany ČR veřejný pietní akt k uctění památky obětí květnového povstání v roce 1945 na jihu Čech s doprovodnou vojensko-historickou ukázkou, která připomíná konec 2. světové války a její poslední oběti. Realizaci projektu zásadním způsobem zkomplikovala celosvětová pandemie šíření nemoci COVID-19 a s ní spojené protipandemické opatření. V souvislosti s přijatými vládními opatřeními nemohl na počátku května veřejný pietní akt připomínající smrt šesti obyvatel obce a pěti maďarských vojáků v Rájově proběhnout a zástupci ČsOL, vedení obce Zlatá Koruna, velvyslanectví Maďarské republiky a MO ČR své věnce u pomníků v Rájově, Zlaté Koruně a Přísečné položili samostatně. 

V samém srdci nejvyšších českých hor si Československá obec legionářská a další subjekty připomněly, v české společnosti téměř neznámé, výročí vzniku moderní a jednotné Československé armády. Vznik armády kodifikoval branný zákon z roku 1920, který společně se stabilizací vyšších armádních celků dal vzniknout i novým útvarům, které měly, v případě ohrožení státu, bránit i nejvyšší partie Krkonoš a Podkrkonoší. Projektem venkovní výstavy byl návštěvníkům představen proces unifikace, vznik armády, vojenské jednotky v regionu i události z let 1918-1938. 

Poslední srpnovou neděli se pole v Hradci Králové - Březhradě promění v bojiště roku 1918, kdy českoslovenští legionáři u Lipjag porazili početnější síly ruských bolševiků. Do rekonstrukce bitvy se zapojí Legiovlak a dva polní kanony Putilov. Vstup na akci je zdarma.

Kulturní dům v Bohdalíně byl pořadateli určen jako start a cíl Partyzánského pochodu po stopách partyzánů a odbojářů v oblasti Křemešnické vrchoviny a Bohdalína, který pořádala Československá obec legionářská jednota Horácko (Jednota plk. J. Švece). Tak jako všechno v tomto období byl i pochod poznamenán zvýšenými hygienickými opatřeními. 

Ve středu 19. srpna 2020 zemřel ve věku 97 let válečný veterán druhé světové války, účastníků bojů v Severní Africe i u Dunkerque a člen Československé obce legionářské jednoty Praha 1, bratr svobodník v. v. Viktor Wellemín. 

Organizátoři akce byli popravdě mile překvapeni zájmem veřejnosti zvláště v současné nepříznivé situaci, kdy byla poněkolikáté přijata další opatření hygieniků proti šíření koronaviru. Ukázalo se, že omezení, které bylo přijato a které bylo nezbytné, se setkalo s pochopením. Jednota Československé obec legionářské ve Frýdku-Místku a Klub českých turistů Třinec již ve dnech před touto akcí upozornili účastníky na nové pojetí marše, bez pochodu, bez kontrolních míst na hřebenech Těšínských Beskyd a tradičního cíle uprostřed hor Na Kolibiskách v Nýdku. Upozornění bylo stručné a naprosto srozumitelné. Na vrchu Polední byla na stolech dezinfekce a účastníci byli moderátorem upozorněni na dodržování hygienických zásad. 

Dne 10. srpna 2020 si členové Jednoty Československé obce legionářské Olomouc 1 "6. čs. střeleckého pluku Hanáckého" a čestní hosté ze spřátelených jednot připomenuli narozeniny hrdiny protinacistického odboje brig. gen. i. m. Václava Morávka (narozen 8. srpna 1904 v Kolíně). Pietní akce se uskutečnila u pamětní desky věnované Morávkovi, která se nachází v Šemberově ulici v Olomouci. 

V roku 2020 sme na železničných staniciach v Tisovci, Rimavskej Sobote a Kremnici opäť mali možnosť privítať pojazdné múzeum Československej obce legionárskej (ČsOL) na Slovensku. Zásluhu na tom má Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Riaditeľstvo Slovenských železníc, Klub historickej techniky zo Zvolena a Nadácia Milana Rastislava Štefánika v Bratislave. Napriek krátkemu pobytu (18. 7. - 26. 7. 2020) navštívilo Legiovlak niekoľko tisíc návštevníkov, medzi nimi aj veľa detí, žiakov a študentov, ktorí sa o túto kapitolu našich dejín živo zaujímali a z expozície si odnášali nielen upomienkové predmety a knihy zakúpené v plukovnej predajni, ale aj informačné brožúrky a letáky vydané ČsOL a Nadáciou M. R. Štefánika poskytované zdarma. Medzi návštevníkmi boli aj takí, ktorí si prostredníctvom databázy legionárov v plukovnej predajni vyhľadali aj údaje o svojich predkoch-legionároch. 

Vážené válečné veteránky a váleční veteráni, v současné době probíhá prostřednictvím dotazníkového šetření průzkum potřeb válečných veteránů, kteří odešli do zálohy v letech 2009-2019. Průzkum je prováděn v rámci webové aplikace, na kterou byl dotčeným válečným veteránům zaslán odkaz prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb.  

Ve středu 29. července zemřel ve věku úctyhodných 98 let člen jednoty Československé obce legionářské Ostrava I, čestný občan města Ostravy, účastník druhého domácího odboje, lékař a především sokol tělem i duší, bratr Věroslav Dušek. 

Vážení příznivci a podporovatelé Nadačního fondu Legie 100, Správní rada Nadačního fondu Legie 100 došla na svém jednání dne 9. 7. 2020 k rozhodnutí, že vzhledem k blížícímu se ukončení projektu Legie 100, účel, na jehož realizaci byl nadační fond a veřejná sbírka založeny, byl naplněn, a tak není důvod již déle v této činnosti setrvávat. 

Na počátku července pořádá Československá obec legionářská ve spolupráci s Ministerstvem obrany ČR setkání vedoucích představitelů rezortu a Generálního štábu Armády ČR s válečnými veterány a vojenskou veřejností u příležitosti výročí bitvy o Anglii ve slavnostním sále MO Na Valech v Praze. 

Dne 14. července 2020 se v Jablunkově uskutečnil, za účasti vedení města, členů Československé obce legionářské a zástupců klubů vojenské historie, pietní akt k 80. výročí bitvy o Británii a 79. výročí tragické smrti plk. in memoriam Antonína Velebnovského, čestného občana města Jablunkova. 

V pátek 17. července 2020 zemřel ve věku 93 let válečný veterán druhé světové války, člen a bývalý předseda lanškrounské jednoty Československé obce legionářské, bratr četař v. v. Josef Švarc. Čest jeho památce. 

S počátkem letních prázdnin přichází také Muzeum československých legií, které Československá obec legionářská provozuje na adrese svého sídla (Sokolská 33, Praha 2), s několika novinkami. Pravidelná otevírací doba úterý - pátek, od 9:00 do 18:00 hodin, se nyní rozšiřuje i o víkendy, kdy bude otevřeno od 10:00 do 18:00. Pondělky zůstávají zavřené, jako u většiny muzeí. Víkendovou otevírací dobou chceme vyjít vstříct těm, kteří naše muzeum nemohou navštívit v pracovních dnech. 

Dne 2. července, v den 103. výročí vítězné bitvy československých dobrovolců u ukrajinského Zborova, se konala tradiční pieta za padlé u Památníku československých legionářů na Olšanských hřbitovech. Program se ale neomezil jen na obvyklou poctu hrdinům od Zborova. 

Dne 24. června 2020, v den smutného výročí vyhlazení osady Ležáky, proběhl na Zámečku již 10. ročník projektu Československé obce legionářské Oheň(bez)naděje. Významnou součástí programu byla pieta ve sklepeních k připomenutí 194 obětí poprav v roce 1942, pieta u památníčku ležáckých dětí a slavnostní zpřístupnění revitalizovaných částí Larischovy vily spojené s prohlídkou interiérů doplněných exponáty Východočeského muzea v Pardubicích. Důležitý projekt podpořili svou účastí místopředsedkyně Senátu PČR paní Miluše Horská, hejtman Pardubického kraje pan Martin Netolický, primátor statutárního města Pardubice pan Martin Charvát, velvyslanec Velké Británie v ČR pan Nick Archer s chotí, ředitel Památníku Lidice pan Eduard Stehlík, rektor Univerzity Pardubice Jiří Málek, historik Jiří Kotyk a další významní hosté. Československou obec legionářskou reprezentoval její předseda br. Pavel Budinský spolu s místopředsedou ČsOL br. Tichomirem Mirkovičem. K nejvzácnějším účastníkům projektu patřili paní Jarmila Doležalová, roz. Šťulíková a pan Antonín Burdych, pamětníci tragických událostí z roku 1942. 

V pondělí 22. června 2020 zemřela členka královehradecké jednoty Československé obce legionářské, válečná veterána a bývalá zdravotnice 1. československého armádního sboru v SSSR sestra Janina Černá, rozená Malinská. Čest její památce. 

V sobotu 20. června 2020 se v obci Senice u Poděbrad uskutečnila tradiční vzpomínka na paraskupinu Silver A, která nedaleko obce seskočila v noci z 28. na 29. prosince 1941. 78. výročí působení skupiny v protektorátu si i přes nepříznivé deštivé počasí přišli k památníku před obecním úřadem připomenout pozvaní hosté i široká veřejnost. 

Ve čtvrtek 18. 6. 2020 zemřel ve věku 95 let válečný veterán druhé světové války, bývalý příslušník 1. československého armádního sboru v SSSR, kapitán ve výslužbě Pavel Hančák. Čest jeho památce. 

Dňa 4. júna 2020 sme si na Slovensku pripomenuli jednu z najvýznamnejších udalostí v moderných dejinách Československa a Slovenska – sté výročie podpisu Trianonskej mierovej zmluvy. Tento dokument aj medzinárodnoprávne zakotvil odchod slovenského národa z bývalého Uhorska a prvýkrát stanovil aj južné hranice Slovenska, ktoré s malými obmenami platia až dodnes. 

V pátek 5. června 2020 se uskuteční vůbec první závod ve sportovně dynamické střelbě podle pravidel IPSC v kategorii superjunioři v České republice. Legionáři spolu se Squad shooting team připravují pro nejmladší sportovní střelce na letošní rok celý seriál závodů zvaný Kummer cup.

Československá obec legionářská jednota Olomouc 2 si v Kojetíně důstojně připomněla 8. května 2020 75. ukončení 2. světové války. U pomníku vojákům Rudé a rumunské armády se pietní vzpomínky zúčastnil br. Jiří Hübner, br. Tomáš Hejtmánek a br. Jan Polach. 

Důstojné oslavy 75. Výročí osvobození Československa proběhly i v okrese Nový Jičín, který má devět měst a další místní části, 44 je pak ještě i samostatných obcí. V této nelehké situaci, kdy je celý svět zasažen virovým problémem se kladení věnců a květin muselo obejít bez veřejnosti a tak se oslavy změnily na komorní uctění památky padlým. 

Ve čtvrtek 7. května 2020 si členové Jednoty ČsOL v Bruntále "34. pěšího pluku střelce J. Čapka" připomněli 75. výroční osvobození našeho města Bruntálu, osvobození Československa a ukončení druhé světové války v Evropě. I když současná situace nedovolovala uspořádat pietní akt takový, jaký by si toto výročí zasloužilo, v zájmu zachování památky na všechny padlé vojáky spojeneckých armád, povstalce a partyzány, rozhodli se členové naší jednoty tichou vzpomínkou a položením kytice uctít jejich památku. 

Na pozvání Městského úřadu v Krupce byla dne 24. dubna 2020 uctěna památka 313 obětí transportu z Ossendorfu. Obětem transportu byl odhalen v roce 1948 pomník na Prokopce, který je každoročně místem konání vzpomínkové akce, které se účastní nejvyšší ústavní činitelé. Letos proběhla pieta komorně. 

V pátek 8. května 2020 jsme si připomněli výročí konce druhé světové války i revoluční události květnových dní hned u 20 pomníků a pietních míst v Mladé Boleslavi a okolí, a to s nezbytným respektem vůči platným opatřením. 

Ještě na začátku roku si nikdo nepředstavoval, co se za pár dní, měsíců stane se zeměmi v Evropě i mimo ni, co se pro mnohé stane černou můrou, jaká opatření nás v souvislosti s koronavirem čekají. Mnozí tak plánovali různé akce, pietní akce a především akce k 75. výročí ukončení druhé světové války. Ale osud tomu chtěl jinak. V době karantény jsme všichni dostali nové příležitosti. Zrušily se i velké oslavy ke květnovému významnému výročí, ovšem řada z nás si 8. květen 1945 připomněla důstojně a bez veřejnosti. 

Vážení členové Československé obce legionářské, vážení potomci po československých legionářích, sestry a bratři,

v posledních dnech jsme si mohli opět připomenout, jak vynikající službu veřejnosti činí Československá obec legionářská, pokud ze všech sil a po celé naší vlasti připomíná občanům naší republiky význam československých legionářů pro vznik Československé republiky a její následný vývoj coby svobodného a právního státu v duchu ideálů Tomáše Garrigua Masaryka. 

Vzhledem k situaci ohledně epidemie koronaviru nebylo možné letošní oslavy půlkulatého 75. výročí osvobození oslavit veřejně, přistoupil i městys Radomyšl, město Sedlice a město Písek k uspořádání neveřejných pietních aktů. I Československá obec legionářská (ČsOL) vytvořila projekt k 75. výročí osvobození,  jehož cílem bylo, aby místa spojená s osvobozením naší vlasti nezůstala v této době bez vzpomínky. V tomto projektu vyzvala ČsOL širokou veřejnost i své členy, aby uctili památku u pomníků týkajících se osvobození i obětí 2. světové války a místa, kde položí květinové dary, nahlásili do online mapy zveřejněné na webových stránkách ČsOL. 

Československá obec legionářská a Nakladatelství Epocha s.r.o. vydaly novou publikaci věnovanou historii první světové války na italské frontě, včetně působení československých legionářů. Autorem knihy "Iluzorní spojenectví. Role Itálie v procesu formování Československa" je italský badatel Lamberto Ferranti. 

V čase, kdy jsme si připomínali 75. výročí osvobození a konce druhé světové války v Evropě nás navždy opustil jeden z těch, kteří se o nabytí svobody aktivně zasloužili. Podplukovník v. v. Jaroslav Maršák, účastník plzeňského povstání proti německým okupantům a dlouholetý člen plzeňské jednoty Československé obce legionářské, zemřel ve čtvrtek 7. května 2020. 

Na začátek května připadá smutné výročí smrti generála Milana Rastislava Štefánika. Ústředí ČsOL si jeho památku připomíná každoročně v tento den na pražském Petříně pietním aktem u jeho sochy před Štefánikovou hvězdárnou. Ani letos, byť v omezených podmínkách, tomu nebylo jinak. 

Vážení váleční veteráni druhé světové války, vážení členové Československé obce legionářské, sestry a bratři,

 

dovolte mi, abych vám poděkoval za to, jak disciplinovaně a důstojně jste přistoupili k připomínce 75. výročí vítězství v druhé světové válce v aktuální situaci, která nedovolila uspořádat náležité slavnosti osvobození nejen u nás, ale na celém světě. V uplynulých dnech se konala řada pietních vzpomínek, které, ač komorní, uctily čestně památku padlých. Děkuji všem, kteří svým dětem a vnoučatům vyprávěli a vypráví o hrdinství a obětech, které si vyžádal boj s odpornou nacistickou ideologií a jež bylo třeba ke konečné porážce německé armády a jejích přisluhovačů. Nastupující generace budou jednou těmi, jež převezmou odkaz boje za svobodu, náleží jim proto naše plná pozornost a snaha předat co nejvíce. 

Po nezbytném opatření, kdy došlo k uzavření sekretariátu Československé obce legionářské v době nouzového stavu kvůli pandemii COVID-19 v České republice, můžeme konečně oznámit, že od 11. 5. 2020 je sekretariát ČsOL již opět v běžném provozu. Stejně tak fungují i pracoviště projektu Legie 100 a projektu Péče o válečné veterány. 

Velmi komorní byly kvůli mimořádným hygienickým opatřením letošní oslavy 75. výročí osvobození v Rokycanech. Bratři z rokycanské jednoty Československé obce legionářské společně se zástupci města a dalších organizací položili věnce a květiny u několika pomníků ve městě. Za Město Rokycany položili věnce starosta Václav Kočí a místostarostové Jan Šašek a Tomáš Rada. Mezi hosty byla poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Ilona Mauritzová a velitel Územního odboru Policie České republiky plukovník Vlastimil Gregor. 

Členové Československé obce legionářské jednoty Kladno společně s místostarostkou Obecního úřadu v Tuchlovicích Ivou Pencovou a členkou výboru pro rozvoj obce Veronikou Zelenkovou si 5. května 2020 připomněli památku všech, kteří se konce války nedožili ať již padli v boji, či zemřeli v koncentračních táborech. Nejprve položili věnec a kytici u pomníku občanů Tuchlovic, kteří byli vězněni v Terezíně a později zahynuli v koncentračních táborech Mauthausen a Osvětim. 

Dne 5. května probíhá každoročně pietní vzpomínka při Staroměstské radnici v Praze, jako hold památce všech, kteří položili své životy v bojích Pražského povstání. Československá obec legionářská spolu s Magistrátem hlavního města Prahy přikročila v souvislosti s platnými omezeními ke komorní pietě, které se spolu s pražským primátorem Zdeňkem Hřibem a řídícím tajemníkem ČsOL br. Milanem Mojžíšem účastnila rovněž místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR Miluše Horská. 

V pondelok 4. mája 2020 uplynulo 101 rokov od tragického úmrtia spoluzakladateľa Československých légií a Československej republiky generála Milana Rastislava Štefánika. Vzhľadom na súčasné zložité podmienky sa nemohli uskutočniť tradičné pietne spomienky ani na Bradle ani v Bratislave. 

Československá obec legionářská jednota Frýdek-Místek si důstojně připomněla 75. výročí osvobození. Již 30. dubna 2020 se poklonili památce padlých vojáků u Památníku v Českém Těšíně Kontešinci a Památníku padlým letcům. Kytice a květiny byly položeny společně s představiteli města Český Těšín, Muzea Těšínska a Matice slezské. 

Dne 5. května 2020 byla zástupci Jednoty ČsOL Praha 9 uctěna památka obětí Pražského povstání v Ďáblicích, památka padlých polských vojáků při osvobozování severovýchodních okrajů Prahy u památníku v Žernosecké ulici a uctěna památka popravených na Kobyliské střelnici. V Hloubětíně členové jednoty Praha 9 uctili u pomníku v Mochovské ulici památku obětí druhé světové války, kteří byli občany Městských částí Prahy 9. 

Na pozvání Městského úřadu v Krupce byla dne 24. dubna 2020 uctěna památka 313 obětí transportu z Ossendorfu. Obětem transportu byl odhalen v roce 1948 pomník na Prokopce, který je každoročně místem konání vzpomínkové akce, které se účastní nejvyšší ústavní činitelé. Letos proběhla pieta komorně. 

Opatření proti probíhající pandemii naneštěstí zhatily realizaci plánovaných velkolepých oslav osvobození po celém Ostravsku. Hrdinové a oběti bojů, od kterých letos uplyne již 75 let, si však bezesporu zaslouží vzdát úctu – ač by šlo jen o skromný, symbolický hold. Proto se zástupci jednoty ČsOL Ostrava I vydali ve dnech 28. a 30. dubna na 23 vybraných míst, která by za normálních okolností navštívili v rámci tradiční poutě ČsOL, nebo účasti na pietních aktech pořádaných místní samosprávou. 

Vážené sestry, vážení bratři,

již druhý měsíc se nacházíme v situaci, která před nás postavila mnohé výzvy. V jiných letech by v tuto dobu vrcholily přípravy na pietní akce k výročí ukončení 2. světové války. Bohužel, letošní
75. výročí osvobození nebude takové, jaké jsme si plánovali. Jistě se ale shodneme, že zdraví je to nejcennější a v těchto dnech je třeba o něj dbát více než jindy. 

Vzhledem k současné situaci, nejen v České republice, ale také v zahraničí, se nemůžeme shromažďovat ve větších skupinách. Bohužel, na základě těchto nepříznivých podmínek nemůžeme pořádat důstojné akce, které by si 75. výročí osvobození zasloužilo. Velmi nás mrzí, že členové opavské jednoty Československé obce legionářské, kteří se osobně zasloužili v boji proti nacismu se těchto akcí nemohou aktivně zúčastnit. Touto cestou bychom jim rádi poděkovali za jejich obětavost a nasazení vlastních sil za nás všechny. Uvědomme si, že svoboda nebyla vždy samozřejmostí. 

Vážení občané a příznivci Československé obce legionářské, zanedlouho si budeme připomínat 75. výročí vítězství v druhé světové válce, které jsme dlouho očekávali a nejen Československá obec legionářská se připravovala na náležitý rozsah slavností a vzpomínkových akcí. Zvláště se na oslavy těšili veteráni druhé světové války. 

S těžkým srdcem jsme přijali zprávu o úmrtí členky plzeňské jednoty Československé obce legionářské, účastnice domácího protinacistického odboje, sestry Miluše Kepkové. Zemřela v pátek 10. dubna 2020, pohřeb se koná 22. dubna v kruhu rodinném a s účastí předsedy jednoty. Bylo jí 93 let. 

30. března 1920 byl přijat zákon č. 252/1920 Sb., kterým byla vydána ustanovení o státní vlajce, státních znacích a státní pečeti. Přesně před sto lety byla uzákoněna podoba našeho nejdéle používaného státního symbolu - státní vlajky. Ta nás od té doby provází, radostně a s pýchou k ní vzhlížíme v časech dobrých a s nadějí se k ní obrací náš zrak v dobách nejtěžších. Nevzdali jsme se jí ani v těžkých letech druhé světové války, kdy pod jejími barvami bojovali naši vojáci v zahraničí. 

I sedmdesát pět let po válce vyvolává mnohé otázky nálet amerických bombardérů na hlavní město Protektorátu Čechy a Morava uskutečněný v únoru posledního válečného roku. V pozadí tohoto leteckého útoku však leží poslední nálet na Prahu, který se uskutečnil v neděli 25. března 1945.

V té Praze, kde je smrt už každodenním hostem, 
zní štěkot výstřelů v šeru za Prašným mostem, 

kapitán Morávek střílí za své dva druhy, 
je první jarní den, rok čtyřicátý druhý. 

Těmito slovy písně „Když v Praze v první jarní den naposled zasněží“ zvěčnil letos zesnulý skladatel Jan Vyčítal památku jednoho z nejznámějších příslušníků československého protinacistického odboje - štábního kapitána Václava Morávka. Ten padl v boji s přesilou německých gestapáků v sedm hodin večer 21. března 1942 poblíž křižovatky zvané Prašný most v pražských Dejvicích. 

Z důvodu ohrožení zdraví a v souladu s vyhlášeným nouzovým stavem přechází projekt Péče ČsOL o válečné veterány na krizový režim COVID-19. Proto jsou již od konce minulého týdne až do odvolání zrušeny jakékoliv aktivity osobního kontaktu s válečnými veterány zařazenými v projektu PoVV. 

Vážené sestry, vážení bratři,

nacházíme se v situaci, kterou si mnoho z nás nejspíš nedokázalo ještě před pár dny ani představit. Pro mnohé z nás je to poprvé, kdy jsou naše životy převráceny z běžného režimu do nouzového stavu. Jistě se každý s nastalou situací snaží sžít, jak dovede. Jsme si ale vědomi i toho, že mnoho z našich členů se může v těchto dnech dostat do nelehké situace, se kterou si sami nemohou poradit. 

Ještě v den vyhlášení uzavření základních a středních škol v České republice v souvislosti se zamezením šíření nemoci COVID-19, v úterý 10. 3. 2020, se uskutečnila na nějaký čas poslední přednáška člena plzeňské jednoty Československé obce legionářské pro školáky. Žáky 3. - 5. třídy základní školy v Tymákově na Plzeňsku navštívil br. Petr Tolar, aby jim přiblížil téma československého odboje proti nacismu během druhé světové války a představil vybavení našich vojáků. 

Smutné výročí začátku německé okupace Čech a Moravy roku 1939 si v neděli 15. 3. 2020 připomenuli členové Československé obce legionářské společně se zástupci Senátu i Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze, Magistrátu hlavního města Prahy a České obce sokolské. 

Z důvodu vyhlášení nouzového stavu kvůli pandemii COVID-19 v České republice je sekretariát Československé obce legionářské v hotelu Legie (Sokolská 33, Praha 2) až do odvolání uzavřen. 

V sobotu 7. března jsme uctili památku 170. výročí narození prvního československého prezidenta T. G. Masaryka u jeho pomníku v Uzenicích u Blatné. Tuto vzpomínku organizovala Československá obec legionářská, jednota Strakonice ve spolupráci s obcí Uzenice, Tělocvičnou jednotou Sokol Blatná, Obcí baráčníků z Radomyšle a městem Sedlice. 

V neděli osmého března proběhl v Mokrouších na Rokycansku vzpomínkový akt za příslušníka 1. čs. samostatného praporu v SSSR, nadporučíka Jana Kudliče. V řadách praporu se zúčastnil prvního vystoupení této jednotky při obraně přístupů k Charkovu, na počátku března 1943. Součástí těchto bojů byla i památná bitva o Sokolovo. 

S ohledem na nařízení vzešlá z jednání Bezpečnostní rady státu a na prevenci před šířením epidemie COVID-19 způsobenou koronavirem SARS-CoV-2 nebude pojízdná expozice věnovaná československým legiím – Legiovlak – uvedena v provoz v původně plánovaném termínu, tj. 15. 3. 2020. Až do odvolání Legiovlak nebude zpřístupněn veřejnosti. 

V sobotu 7. března 2020 jsme tradičně navštívili Lány. Přijeli jsme uctít památku T. G. Masaryka, zakladatele našeho státu. Pietní akt začal v 10.00 hod. položením věnců a kytic na lánském hřbitově. První položil věnec prezident republiky Miloš Zeman, dále předseda Senátu PČR Miloš Vystrčil, předseda Poslanecké sněmovny ČR Radek Vondráček, premiér Andrej Babiš a další představitelé politického a veřejného života. Nechyběli legionáři ani sokolové.  

V neděli, 8. března 2020, oslavila krásné 95. narozeniny paní Helena Steblová, která v roce 1944 zachránila život partyzánu Janu Heczkovi z Košařisk. 

V pátek 6. března dopoledne uspořádala Československá obec legionářská s podporou Ministerstva obrany ČR a Posádkového velitelství Praha pietní akt u Památníku československých zahraničních vojáků II. světové války na Vítězném náměstí v Praze. 

Jako pořadatelé upozorňujeme, že na základě rozhodnutí Ministerstva obrany České republiky bylo z důvodu obav o šíření nemoci COVID-19 zrušeno tradiční setkání vedoucích představitelů ministerstva a Generálního štábu Armády České republiky s vojenskou veřejností při příležitosti 77. výročí bojů u Sokolova a 75. výročí bojů u Jasla, které se mělo uskutečnit v pátek 6. 3. 2020 v hlavním sále Ministerstva obrany ČR (Valy, Praha 6). 

V sobotu 22. února se členové plzeňské jednoty Československé obce legionářské zúčastnili pietního aktu v Nepomuku, který se konal na paměť osádky amerického bombardéru B-24J Liberator, jenž byl sestřelen německými stíhači a dopadl přesně před 76 lety, 22. února 1944, nedaleko osady Dubeč severně od Nepomuka. V jeho troskách zahynulo devět z deseti členů osádky. 

V sobotu 15. února 2020 zemřela válečná veteránka Marie Matějková. Byla dlouholetou členkou Československé obce legionářské Kladno. Členkou ČsOL byla od roku 1995. Ve čtvrtek 13. února 2020 oslavila 94. narozeniny. 

Potřetí se v rámci spolupráce mezi Národním památníkem hrdinů heydrichiády a Československou obcí legionářskou uskuteční interaktivní přednáškový blok určený pro žáky 9. tříd základních škol a studenty středních škol k výročí vzniku Protektorátu Čechy a Morava nazvaný "Tak jsme žili...". Uskuteční se v pondělí 16. 3. 2020. 

Dne 4. února 2020 uspořádala jednota Československé obce legionářské Ostrava 1 v Centru PANT (Čs. legií 22, Moravská Ostrava) první z řady letošních besed na téma sporu o Těšínsko, čímž navázala na svůj loňský vědecký workshop "Těšínsko a střední Evropa 1918 - 1920" a další aktivity spjaté s komemorací tohoto konfliktu a jeho obětí. 

V pátek 24. ledna 2020 představil br. Lukáš Lexa z hodonínské jednoty Československé obce legionářské žákům Waldorfské základní školy v Brně-Žabovřeskách historii a výstroj československých legií. 

Letošní rok je rokem 100. výročí návratu čs. legionářů do vlasti. V čítárně a kavárně Avion v Českém Těšíně, se ve čtvrtek 23. ledna, ve spolupráci s Klubem Muzea Těšínska a s Městskou knihovnou Český Těšín, uskutečnila přednáška s besedou k tomuto tématu. 

Snahou terénních pracovníků projektu "Péče o válečné veterány" (PoVV) Jihomoravského kraje v roce 2019 bylo organizování pravidelných společných setkání druhoválečných veteránů s veterány novodobých mírových misí, při příležitost oslav významných jubileí, nebo významných společenských akcí, událostí a výročí. 

Jedním z důležitých cílů projektu "Péče o válečné veterány" (PoVV), který již několik let realizuje ČsOL ve spolupráci s ministerstvem obrany je organizování setkání válečných veteránů při společných oslavách jejich významných jubileí, gratulace při příležitost jejich narozenin a společná setkání při společenských událostech a vzpomínkových akcích. Tyto jsou rovněž spojeny s předáváním květin a věcných dárků. Od roku 2016 se projekt péče o válečné veterány zaměřuje kromě druhoválečných veteránů i na další cílovou skupinu, kterou jsou váleční veteráni účastníci novodobých mírových misí, starší 60 let a váleční veteráni 3.odboje. 

Památník Lidice pod záštitou Ministerstva kultury, ve spolupráci s Pardubickým krajem, statutárním městem Pardubice, městem Sezemice, Československou obcí legionářskou, Českým svazem bojovníků za svobodu a Ing. Janou Bobošíkovou, pořádá od roku 2008 pravidelné setkání pamětníků k připomenutí výsadkové operace Silver A, činnosti domácího a zahraničního odboje na Pardubicku a tragického osudu osady Ležáky. 

Ministr kultury Lubomír Zaorálek navštívil 9. ledna 2020 v doprovodu hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického a náměstka primátora Pardubic Jakuba Rychteckého Larischovu vilu v Pardubicích. Ta byla na podzim loňského roku zapsána na seznam Národních kulturních památek. Pardubický kraj, společně se statutárním městem Pardubice a Ministerstvem kultury ČR, dlouhodobě pomáhají Československé obci legionářské s její záchranou a obnovou. V loňském roce se kraj i město zavázaly poskytnout legionářům celkově 30 milionů korun. Na opravu vily pravidelně přispívá i Ministerstvo kultury ČR. Práce na objektu pokračují neustále i v těchto dnech. 

Dne 6. ledna 2020 jsme navštívili válečnou veteránku, členku Jednoty ČsOL v Kladně Olgu Mauleovou. Členové kladenské jednoty ČsOL jí společně s panem primátorem Danem Jiránkem přišli popřát k 94. narozeninám. Vždy se na setkání těšíme, protože "naše Olinka" jak jí říkáme, je dobrou vypravěčkou a společně s manželem se skvěle doplňují. Celý život jsou si vzájemně oporou a ani v letošním roce tomu není jinak. Vzali se v roce 1948, takže letos oslaví již 72 let společného života. 

PF 2020

PartneřiNavštivte© 2015 Českoslovenká obec legionářská
patka