VyhledáváníPozvánka na akci pořádanou Československou obcí legionářskou ve spolupráci s Českou obcí sokolskou, NKP Vyšehrad a finanční podpory Ministerstva obrany k výročí vzniku Československa.

Památku čestného předsedy Československé obce legionářské, bratra armádního generála v. v. Tomáše Sedláčka, uctili zástupci ČsOL a Posádkového velitelství Praha u jeho hrobu v Lázních Toušeň ve čtvrtek 29. 8. 2019. Bratr Sedláček se po obnově ČsOL v roce 1992 jako první postavil do jejího člena ve funkci předsedy. 

Ve středu 24. 7. 2019 navštívila dvojice členů Československé obce legionářské, zaměstnanců projektu Legie 100, skautský tábor u obce Dubliny na Příbramsku, aby zde vlčatům a světluškám přiblížili, kdo to byli českoslovenští legionáři, jaké mají zásluhy na vzniku Československé republiky a jaké bylo jejich vybavení. Jejich přednáška začala hned po skončení poledního klidu a děti zabavila na několik hodin. Přitom malí skauti bezpochyby nejvíce ocenili možnost vyzkoušet si legionářské stejnokroje a výstroj na vlastní kůži a vzít do ruky zbraně z první světové války. 

Poslední červencovou sobotu se uskutečnil v pořadí již sedmý Legionářský marš, který předčil všechna očekávání. Na startu bylo zaregistrováno 389 účastníků, kteří se vydali na stanovené trasy v délce 10, 15, 25 a 50 km pěšky i na kole. 

S velkým dojetím došlo v pondělí 8. července k setkání čtyřiadevadesátileté paní Heleny Steblové z Bystřice se Stanleym Sorokou, synem lékaře, který v roce 1943 amputoval ruku těžce zraněnému partyzánu Janu Heczkovi z Košařisk. Připomeňme, co se před 76 lety událo. 

V dňoch 12.-14. 7. 2019 sa za ideálneho počasia uskutočnil ôsmy ročník cykloprejazdu Hodonín–Košariská. Akciu zorganizovala Československá obec legionárska, jednota Český Brod a Nadácia Milana Rastislava Štefánika (Bratislava), s podporou mesta Hodonín, Masarykovej spoločnosti (pobočka v Hodoníne), Trenčianskeho samosprávneho kraja a Trnavského samosprávneho kraja. 

Sedmý ročník vojenského dne ve skanzenu ve Strážnici byl zasvěcen stému výročí bojů československých jednotek s Maďary na Slovensku v létě 1919. Idylu tradičních venkovských staveb narušila střelba z pušek a kulometů, z povzdálí se přiřítilo obrněné auto a zaduněla dělostřelba. Bojovníci se utkali jen naoko, přesto při pohledu na vynálezy zkázy mrazilo. 20. července 2019 se do Strážnice sjelo na 130 účinkujících, členů klubů vojenské historie a Československé obce legionářské, aby v parném letním dni vzdali holt svým předkům, kteří neváhali nasadit své životy na ochranu celistvosti území Československa. 

Poslední červencovou sobotu, 27. 7. 2019, se ve Zdíkově u Vimperka konal jednodenní zábavný festival pro děti a jejich rodiče s názvem "Šumavování aneb Šumava, můj šálek divočiny". Součástí doprovodného programu byla i prezentace československých legionářů, o kterou se postarali sestry a bratři z Československé obce legionářské. A díky zástupci KVH Rota Nazdar byli připomenuti i vojáci československého zahraniční armády z druhé světové války. 

V sobotu 27. července 2019 nás opustil bratr major v. v. Rostislav Stehlík, veterán druhé světové války, příslušník 1. československého armádního sboru v SSSR a čestný předseda Jednoty Československé obce legionářské v Novém Jičíně.

V noci na pátek 19. července 2019 zemřel ve věku 96 let válečný veterán druhé světové války bratr plukovník v. v. Alois Dubec, bývalý příslušník protektorátního Vládního vojska a britského Královského letectva, a vážený člen kroměřížské jednoty Československé obce legionářské. 

V sobotu 29. června si v Darney delegace Ministerstva obrany ČR, vedená zmocněnkyní ministra obrany pro válečné veterány Alenou Netolickou, a Československé obce legionářské v čele s místopředsedou armádním generálem ve výslužbě Emilem Bočkem, společně s velvyslancem České republiky ve Francii Petrem Drulákem a přidělencem obrany plukovníkem Jaroslavem Sejpkou, připomněli událost, kdy Francie jako první spojenecká země veřejně uznala právo Čechů a Slováků na samostatný stát. 

Československá obec legionářská realizuje v rámci projektu Legie 100 cyklus stálých expozic věnovaných historii československých legií. Novým přírůstkem se stala expozice na Pecce, všemi nikoliv na známém hradě, ale v domě čp. 12 na náměstí Kryštofa Haranta, kde v minulosti jeden z legionářů žil. Od soboty 15. června má na domě i novou pamětní desku. 

Ve čtvrtek 20. června 2019 se v Blovicích uskutečnila vzpomínková akce, která měla připomenout osobnost československého legionáře Jaromíra Kašpárka. Vzpomínka se konala v den stého výročí jeho smrti v boji s maďarskými bolševiky. 

V sobotu 15. 6. 2019 proběhl na hřbitově v Orlové pietní akt k připomenutí osobnosti sokolského činovníka, italského legionáře a hrdiny boje za národní osvobození, poručíka in memoriam Jana Čapka (1876-1918). Součástí vzpomínkové akce u příležitosti 143. výročí narození a zároveň 101. výročí hrdinné smrti byl slavnostní nástup stráží praporů zúčastněných spolků v historických sokolských a legionářských stejnokrojích za hudebního doprovodu uniformované Hornické kapely. 

Jestli-že byly součástí projektu Legie 100 historické bojové ukázky připomínající boje československých legionářů na bojištích první světové války či ruské občanské války, logicky se v roce stého výročí bojů o Slovensko nabídla příležitost uspořádat ukázku inspirovanou válkou československo-maďarskou z roku 1919. 

V rámci připomínkových akcí k 100. výročí bojů o Slovensko iniciovala Nadace Milana Rastislava Štefánika "rekontrukci", či chcete-li "živý obraz", známé fotografie štábu československé 2. divize Josefa Šnejdárka. Nápad uskutečnili zaměstnanci Ústředí Československé obce legionářské v Praze, kteří se také zhostili rolí členů Šnejdárkova štábu. 

Příznivci vojenské historie a fanoušci Armády České republiky, přijměte pozvání na již 30. ročník Dne pozemního vojska Bahna 2019. Tato tradiční akce se letos uskuteční v sobotu 22. června od 9.00 do 17.00 hodin v prostoru Zadní Bahna u Strašic na Rokycansku v bývalém Vojenském újezdu Brdy. Armáda České republiky zde představí široké spektrum činností vojenských profesionálů. 

Československá obec legionářská zve na pietní vzpomínku u příležitosti 100. výročí pohřbu podplukovníka in memoriam Jiřího Jelínka, která se koná v pondělí 24. června 2019 od 17:00 hod. u jeho hrobu na Olšanských hřbitovech, část III, oddělení 10. 

I v roce 2019 si připomínáme 100. výročí bojů branné moci mladičké Československé republiky za svou svébytnost. Nejen daleko od vlasti, ale také v příhraničních konfliktech s Polskem a Maďarskem tehdy za svou vlast a umírali bok po boku legionáři, příslušníci domácího vojska a sokolové. 

Československá obec legionářská vydala u Nakladelství Epocha s.r.o. další paměti československého legionáře. V rámci Edice pamětí Československé obce legionářské se jedná o vůbec první vzpomínky legionáře z Itálie. Kniha "Učitel na frontě. Deník legionáře Josefa Dudka" má pořadové číslo devět a přináší střízlivý pohled na zážitky z východní i italské fronty v rakousko-uherské uniformě, vstupu do československých legií a následných bojů na Slovensku. 

Ve věku 86 let zemřel v pondělí 10. června 2019 bratr Josef Čoček, účastník třetího odboje, dlouholetý předseda a čestný předseda přerovské jednoty Československé obce legionářské.

V pátek 3. května 2019 byla v Rokycanech na domě, kde bydlel, odhalena pamětní deska MUDr. Zdeňku Čápovi. Slavnostního aktu se zúčastnili členové Československé obce legionářské - jednoty Rokycany, zástupci Českého svazu bojovníků za svobodu - ZO Rokycany a členové sdružení Rokycanští patrioti. Na zhotovení desky má velký podíl ing. Zdeněk Rataj (velký finanční podíl na zhotovení desky), MUDr. Václav Hejda (duchovní otec celé akce) a akademický sochař Ivan Tichý (autor desky). Velké poděkování patří samozřejmě také současnému majiteli domu Pavlu Čiperovi, který ochotně souhlasil s umístěním desky. 

I v letošním roce připravilo velvyslanectví České republiky ve Francii spolu s velvyslanectvím Slovenské republiky a městem Neuville-Saint-Vaast vzpomínkovou slavnost u příležitosti 104. výročí účasti Čechoslováků v bojích u Arrasu. Na ceremonie, které se konaly 11. května v městečku Neuville-Saint-Vaast a na Československém vojenském hřbitově La Targette, vyrazily autobusy ministerstva obrany s čestnou stráží a hudbou z Posádkového velitelství Praha a s poutníky z Československé obce legionářské. 

Československá obec legionářská ve spolupráci s Ministerstvem obrany České republiky připravily vzpomínkovou pouť na Slovensko u příležitosti 100. výročí smrti Milana Rastislava Štefánika. Přitom navštíví místa spojená s působením československých dobrovolníků během první i druhé světové války. 

Ve čtvrtek 9. května 2019 proslovil předseda hodonínské jednoty br. Lukáš Lexa na půdě Masarykovy univerzity v Brně přednášku na téma Vojenské prameny v genealogii. Přednáška se stala součástí výukového kurzu Tvorba rodokmenů v praxi, který vede na univerzitě Mgr. Lukáš Reitinger, Ph.D. 

Členové plzeňské jednoty Československé obce legionářské a studenti Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, bratr Daniel Malý a sestra Štěpánka Skálová, připravili do výstavních prostorů mázhausu plzeňské radnice na náměstí Republiky výstavu věnovanou letošnímu 80. výročí začátku nacistické okupace a zřízení Protektorátu Čech a Moravy. 

„S hlubokou úctou a vděčností si připomínáme 1. a 2. červenec 1917 jako slavné dny naší historie. Oběti československých legionářů přinesly u Zborova velké vítězství a významně přispěly k uznání legitimity zahraničního odboje a našeho práva na sebeurčení. Činy legionářů by neměly být nikdy zapomenuty. Hrdinové od Zborova zasloužili se o stát.“

Usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ze dne 7. června 2017

V sobotu 13. 4. 2019 se u hrobu legionáře Jana Kelbla v Italském městě Gulianova uskuteční pietní akt připomínající 100. výročí smrti zapomenutého vojáka, který se nedočkal návratu do vlasti a jeho strastiplná životní pouť přes ruské zajetí, boje na Sibiři a cestu lodí z Vladivostoku skončila téměř na prahu domova necelých šest měsíců od konce války a vzniku republiky. Pietní akt se uskuteční pod záštitou italské vlády, Československé obce legionářské a velvyslanectví České a Slovenské republiky.

Ve věku nedožitých 97 let zemřela dne 6. března 2019 bývalá příslušnice 1. čs. armádního sboru v SSSR Vasilia Vorobčuková, jež byla současně poslední druhoválečnou veteránkou v řadách liberecké jednoty. 

Dne 6. dubna 2019 proběhla střelecká soutěž o putovní pohár předsedy ČsOL jednoty Tachov Jaro 2019. Střelecká soutěž proběhla na střelnici Rychta v Tachově. 

Před 75 lety byli hromadně popraveni příslušníci domácí odbojové skupiny s názvem Stráž obrany státu v čele se zeměměřickým inženýrem Milošem Mejsnarem. Skupina působila zejména v oblastech jižně od Mladé Boleslavi. Hlavní činností skupiny byla drobná sabotážní činnost, distribuce propagačních letáků, příprava otevřeného ozbrojeného povstání, sběr zbraní i výroba vlastní munice. V roce 1943 a počátkem roku 1944 bylo zřejmé, že čas otevřeného odporu proti okupační správě není v dohledu a zároveň v tomto období rostl ve vnitrozemí počet uprchlých válečných zajatců. Tento fakt ovlivnil i činnost skupiny a ta se zaměřila na zajištění pomoci uprchlíkům. V nedalekém okolí Mladé Boleslavi mezi Vincem a Řehnicemi byly pro tento účel vybudovány i dřevozemní kryty, které obývalo i několik desítek uprchlých zajatců, zejména Sovětů, ale také Britů, Kanaďanů apod. 

V upomínku na 75. výročí "Velkého útěku" a zastřelení zajatých letců RAF se v pátek 29. března2019 v 11.00 hod. u památníku v Ostravě-Hrabůvce konal pietní akt. Na památníku jsou vytesána dvě jména: Thomas Gresham Kirby-Green, pilot 40. bombardovací perutě královského letectva Royal Air Force, a Gordon Arthur Kidder, navigátor 156. bombardovací perutě královského letectva Royal Canadian Air Force. 

Na Ústředí Československé obce legionářské v současné době vrcholí příprava jarních a letních vzpomínkových poutí organizovaných v součinnosti s Ministerstvem obrany České republiky. Ve stádiu příprav jsou nyní poutě do Ruska, na Slovensko a Ukrajinu. 

Legiovlak, pojízdné muzeum československých legií, který od 19. května 2015 brázdí koleje České a Slovenské republiky, je samozřejmě v první řadě názorná ukázka toho, jak žili a bojovali naši prapředkové na Sibiři. V interiéru jednotlivých vagonů je umístěna expozice, která se snaží anabázi našich legionářů přiblížit zvídavým návštěvníkům. Podstatná je v každém městě doba, kdy je výstava otevřená, přístupná návštěvníkům a kdy tedy vlak stojí, nepohybuje se. 

Sotva v Evropě utichly výstřely Velké války, rozhořely se na mnoha místech konflikty o hranice nových států, které z ní vzešly. Nejinak tomu bylo i na Těšínsku, jež si nárokovalo jak Československo, tak Polsko. Spor vedl v lednu 1919 ke krátkému, avšak krvavému střetu, který nadlouho negativně poznamenal vztahy obou zemí. A 100. výročí této "války po válce" si Československá obec legionářská v letošním lednu připomínala. 

V roce 2018 jsme oslavili 100. výročí založení Československé republiky. Divadýlko na dlani se připojilo k oslavám v Mnichově Hradišti a v Mladé Boleslavi, a to nejen skeči s kostýmovanými postavami, ale také vlastní inscenací Republika, takový krásný sen. Když jsme se po premiéře tohoto představení 27. září, dozvěděli pevné termíny dalších hraní, které se takřka "dotýkaly" svátků vánočních, všichni jsme se malinko zarazili. Koho bude zajímat představení, byť kabaretně laděné, o založení Československa v čase těsně před Vánoci? Odpověď od Jirky Filipa, našeho kolegy ze souboru a nyní ještě tajemníka Československé obce legionářské zněla: "Bude je to zajímat, protože k tomu všemu pojedeme vlakem stejnou cestou, kterou se Masaryk vracel do osvobozené vlasti před sto lety." Další otázka, otázka kardinální a úhelná, na sebe nedala dlouho čekat: "Co na to řeknou naše rodiny?" 

Československá vláda i Národní shromáždění byly již v říjnu a počátkem listopadu 1918 ustanoveny, ale prezident T. G. Masaryk (zvolen v nepřítomnosti 14. listopadu 1918) byl z diplomatických důvodů ještě v USA. Do republiky se vydal s dcerou Olgou až 20. listopadu 1918 lodí Carmenia, a to nejdříve do Velké Británie. Ve Francii v Darney vykonal 9. prosince vojenskou přehlídku legionářských pluků a nastoupil cestu přes Itálii a Rakousko až do svobodné vlasti. 

Rok 2018 byl rokem 100. výročí vzniku samostatného Československa. Československá obec legionářská zúročila své dlouholeté přípravy, a podílela se na uskutečnění stovek vzpomínkových akcí jak doma, tak i v zahraničí. Závěrem roku připravila ČsOL se svými partnery rekonstrukci návratu prezidenta T. G. Masaryka do vlasti. Jeho uvítání a triumfální průjezd z Jižních Čech do Prahy uzavřely vzpomínkové akce roku 2018 a staly se vyvrcholením oslav 100 let vzniku našeho samostatného státu. 

Navzdory nevlídnému počasí se v sobotu 16. března 2019 odpoledne sešlo na bruntálském náměstí Míru více než padesát příznivců historie, aby se zúčastnili společné akce Jednoty ČsOL v Bruntále "34. pěšího pluku střelce J. Čapka" a Klubu Za starý Bruntál. Komentovanou prohlídku pod názvem "Co bychom také mohli ukázat T. G. Masarykovi, kdyby přijel v roce 1935 odhalit desku s názvem náměstí nesoucí jeho jméno", kterou jsme si připomněli 169. výročí narození našeho prvního prezidenta, vedl br. Pavel Rapušák, jinak též předseda Klubu Za starý Bruntál. 

V den 80. výročí začátku okupace Čech a Moravy nacistickým Německem se členové plzeňské jednoty Československé obce legionářské sešli u svého pomníku Obětem Obětem válek za svobodu a demokracii v parku Homolka v Plzni-Slovanech.

Toto heslo symbolizovalo stav Československa (Česko-Slovenska) po událostech v září 1938. Jindřichův Hradec se stal hraničním městem, které obklopila nově vytyčená tzv. dřevěná hranice. Jediné spojení města se zbytkem okleštěné republiky zajišťoval pouze úzký koridor vedoucí na severovýchod. 

Památku 169. výročí narození (7. března 1850) prezidenta Masaryka si v sobotu 9. března v obci Uzenice na Blatensku připomněli za Čs. obec legionářskou br. David Maňhal v historické uniformě ruského legionáře a příslušník 25. protiletadlového pluku Strakonice Zdeněk Beránek v uniformě vojína 5. pěšího pluku T.G. Masaryka. a redaktor Blatenských listů, pan Vladimír Šavrda. S pomocí Zdeňka Beránka položil br. Maňhal za Čs. obec legionářskou, jednotu Strakonice na památku 169. výročí narození TGM k jeho pomníku kytici se stuhou, která nesla nápis: "S úctou Čs. obec legionářská, jednota Strakonice".

V den 76. výročí bojů o Sokolovo, 8. března 2019, uspořádala Československá obec legionářská ve spolupráci s Ministerstvem obrany ČR tradiční setkání válečných veteránů druhé světové války a válečných a mírových zahraničních misí s představiteli resortu obrany, Generálního štábu AČR a politického života v Hlavním sále MO Na Valech. Shromáždění bylo věnováno rovněž bojům u Jasla, od nichž uplynulo 74 let. 

I v letošním roce jsme uctili památku Jana Kudliče. Dalo by se říci hrdiny z vedlejší vesnice. Obec Mokrouše, kde se Jan Kudlič narodil, v té době patřila do správního okresu Rokycany. Dnes už je to sice okres Plzeň město, ale přesto ho bereme jako "našeho". Od jeho smrti uplynulo dlouhých 76 let... 

Ve věku nedožitých 92 let nás ve čtvrtek 7. března 2019 navždy opustil válečný veterán br. Petr Beck. Bruntálský rodák, bojovník proti nacismu, čestný občan města Bruntálu a nositel Řádu Tomáše Garrigua Masaryka. Skromný člověk. 

V pondělí 4. března 2019 proběhla na Gymnáziu Soběslav beseda válečné veteránky Ernestíny Švorcové, členky českobudějovické jednoty Československé obce legionářské, se studenty. 

V pondělí 4. března 2019 se válečný veterán br. Pavel Bednár dožil 93 let. Je posledním žijícím veteránem druhé světové války na Rýmařovsku. V předvečer jeho narozenin mu přijeli poblahopřát členové výboru bruntálské jednoty ČsOL, členka ČSBS a koordinátor projektu Péče o válečné veterány br. Václav Krejčí. Předali mu velkou kytici květin, dárkový balíček, drobné předměty a popřáli mu hlavně hodně zdraví a spokojenosti do dalších let. 

Tak jako každým rokem jsme v lednu navštívili válečnou veteránku Olgu Mauleovou. Členové Jednoty Československé obce legionářské v Kladně jí přišli popřát k 93. narozeninám. Vždy se na setkání těšíme, protože "naše Olinka", jak jí říkáme, je dobrou vypravěčkou a společně s manželem se skvěle doplňují. Celý život jsou si vzájemně oporou a ani v letošním roce tomu není jinak. Vzali se v roce 1948, takže letos oslaví již 71 let společného života. V únoru jsme manžele Mauleovi navštívili ještě jednou, pogratulovat k narozeninám přišel také senátor Jiří Dienstbier se svojí asistentkou Miluší Rolincovou. 

U příležitosti mezinárodního dne obětem holocaustu se rozhodli členové Jednoty ČsOL ve Valašském Meziříčí uspořádat v neděli 27. ledna 2019 pietní akt. Vzpomínkový akt se konal na místě bývalé synagogy na Vodní ulici ve Valašském Meziříčí a navštívilo ho přes 60 návštěvníků v širokém věkovém spektru. Místní památník holocaustu nesoucí 150 jmen zavražděných židovských občanů vznikl roku 2004. Letos poprvé tuto akci pořádala naše jednota ve spolupráci s řadou místních institucí.

Válečná veteránka sestra Ernestína Švorcová oslavila 25. února 2019 v kruhu rodiny a přátel své 85. narozeniny. Mezi gratulanty patřili, kromě příbuzných a přátel, také přítomní představitelé Jednoty ČsOL v Českých Budějovicích plk. v. v. Milan Čajdík, předseda jednoty a terénní pracovník, a rtm. v. v. Bohumír Tomášek, člen výboru jednoty. Za pražské Ústředí ČsOL telefonicky popřála vše nejlepší ses. Jitka Fortelná.

Československá obec legionářská si v pátek 15. března 2019 připomene 80. výročí okupace naší vlasti nacistickým Německem. Tradiční pietní akt se uskuteční u sochy Tomáše G. Masaryka na Hradčanském náměstí. 

V rámci připomenutí si 100. výročí sedmidenní války o Těšínsko se v sobotu 19. ledna 2019 uskutečnil 6. ročník Zimního legiomarše na památku armádního generála Josefa Šnejdárka a padlých v této válce. Akce se zúčastnilo na 100 účastníků různých věkových kategorií z více míst a obcí České republiky. 

Odvaha, touha po svobodě a hrdinství – přesně to obsahují životní příběhy spojeneckých letců, kteří za svoji statečnost ve 2. světové válce zaplatili životem. „Velký útěk“ z německého zajateckého tábora v Saganu (dnešní Polsko) patřil mezi nejpozoruhodnější události 2. světové války. 

U příležitosti 100. výročí vzniku samostatného Československa uspořádala hodonínská jednota Československé obce legionářské s finanční podporou Ministerstva obrany ČR výstavu "Strážnice v éře první republiky". Výstava probíhala po tři měsíce od podzimu 2018 do počátku letošního roku v Městském muzeu ve Strážnici. Představila vznik republiky z perspektivy obyvatel Strážnice, ale i následná léta prosperity, krize a osudového podzimu 1938. 

Již před několika lety se 24. leden stal pro město Hradec nad Moravicí dnem opravdu důležitým. U památníku pochodu smrti se v tomto termínu scházejí členové Československé obce legionářské s místními občany, aby připomněli tragické události roku 1945. 

V neděli 27. ledna 2019 odešel ve věku nedožitých 85 let pamětník vypálení osady Český Malín, pan Josef Řepík. Jako malý kluk se on i jeho otec dílem náhody zachránili, zatímco jeho matka i malá sestřička zemřeli během barbarského vypálení a vyvraždění vesnice volyňských Čechů nacisty. Po celý svůj dospělý život se Josef Řepík zasazoval o připomínání malínské tragédie a jejích obětí. 

Jedním z důležitých cílů projektu "Péče o válečné veterány", který již několik let realizuje ČsOL ve spolupráci s ministerstvem obrany je organizování setkání válečných veteránů při společných oslavách jejich významných jubileí, gratulace při příležitost jejich narozenin a společná setkání při společenských událostech a vzpomínkových akcích. Tyto jsou rovněž spojeny s předáváním květin a věcných dárků.

V ranních hodinách na Štědrý den zemřel v ostrovské nemocnici ve věku 91 let válečný veterán, předseda Jednoty Československé obce legionářské v Karlových Varech a člen předsednictva Českého svazu bojovníků za svobodu Ing. Václav Šrámek.

U příležitosti právě uplynulého jubilejního roku 2018 bychom chtěli poděkovat všem, kteří v minulých letech přispěli k rozšiřování a zpřesňování elektronické databáze československých legionářů.

Československá obec legionářská za spolupráce a podpory Ministerstva obrany České republiky připravila Národní pouť u příležitosti 100. výročí bojů o Těšínsko a pietní akty na místech pohřbených vojáků v České republice a Polské republice. Národní pouť ČsOL se uskuteční od 25. do 28. ledna 2019. 

PartneřiNavštivte© 2015 Českoslovenká obec legionářská
patka