VyhledáváníDne 4. února 2020 uspořádala jednota Československé obce legionářské Ostrava 1 v Centru PANT (Čs. legií 22, Moravská Ostrava) první z řady letošních besed na téma sporu o Těšínsko, čímž navázala na svůj loňský vědecký workshop "Těšínsko a střední Evropa 1918 - 1920" a další aktivity spjaté s komemorací tohoto konfliktu a jeho obětí. 

V pátek 24. ledna 2020 představil br. Lukáš Lexa z hodonínské jednoty Československé obce legionářské žákům Waldorfské základní školy v Brně-Žabovřeskách historii a výstroj československých legií. 

Letošní rok je rokem 100. výročí návratu čs. legionářů do vlasti. V čítárně a kavárně Avion v Českém Těšíně, se ve čtvrtek 23. ledna, ve spolupráci s Klubem Muzea Těšínska a s Městskou knihovnou Český Těšín, uskutečnila přednáška s besedou k tomuto tématu. 

Snahou terénních pracovníků projektu "Péče o válečné veterány" (PoVV) Jihomoravského kraje v roce 2019 bylo organizování pravidelných společných setkání druhoválečných veteránů s veterány novodobých mírových misí, při příležitost oslav významných jubileí, nebo významných společenských akcí, událostí a výročí. 

Jedním z důležitých cílů projektu "Péče o válečné veterány" (PoVV), který již několik let realizuje ČsOL ve spolupráci s ministerstvem obrany je organizování setkání válečných veteránů při společných oslavách jejich významných jubileí, gratulace při příležitost jejich narozenin a společná setkání při společenských událostech a vzpomínkových akcích. Tyto jsou rovněž spojeny s předáváním květin a věcných dárků. Od roku 2016 se projekt péče o válečné veterány zaměřuje kromě druhoválečných veteránů i na další cílovou skupinu, kterou jsou váleční veteráni účastníci novodobých mírových misí, starší 60 let a váleční veteráni 3.odboje. 

Ministr kultury Lubomír Zaorálek navštívil 9. ledna 2020 v doprovodu hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického a náměstka primátora Pardubic Jakuba Rychteckého Larischovu vilu v Pardubicích. Ta byla na podzim loňského roku zapsána na seznam Národních kulturních památek. Pardubický kraj, společně se statutárním městem Pardubice a Ministerstvem kultury ČR, dlouhodobě pomáhají Československé obci legionářské s její záchranou a obnovou. V loňském roce se kraj i město zavázaly poskytnout legionářům celkově 30 milionů korun. Na opravu vily pravidelně přispívá i Ministerstvo kultury ČR. Práce na objektu pokračují neustále i v těchto dnech. 

Dne 6. ledna 2020 jsme navštívili válečnou veteránku, členku Jednoty ČsOL v Kladně Olgu Mauleovou. Členové kladenské jednoty ČsOL jí společně s panem primátorem Danem Jiránkem přišli popřát k 94. narozeninám. Vždy se na setkání těšíme, protože "naše Olinka" jak jí říkáme, je dobrou vypravěčkou a společně s manželem se skvěle doplňují. Celý život jsou si vzájemně oporou a ani v letošním roce tomu není jinak. Vzali se v roce 1948, takže letos oslaví již 72 let společného života. 

Slovo bratra Pavla Budinského, předsedy Československé obce legionářské, ke končícímu roku 2019 a nadcházejícímu roku 2020. 

PF 2020

Ústředí Československé obce legionářské vydalo v rámci projektu Legie 100 před koncem roku 2019 pokračování edice legionářských pamětí i první legionářký román. 

Na den válečných veteránů 11. listopadu bylo naplánováno odhalení pomníků padlých čs. dobrovolníků z řad 1. srbského dobrovolnického sboru v rumunském městě Medžidia (Medigia). Proto Ministerstvo obrany ČR ve spolupráci s Čs. obcí legionářskou připravilo pietní cestu, do které byly zahrnuty i hroby českých padlých vojáků první světové války na území Srbska a Maďarska. 

Před druhou adventní nedělí, v sobotu 7. prosince 2019, se uskutečnila s podporou Ministerstva obrany ČR, tradičně v brněnské střelnici Trigger Servis, střelecká soutěž, v níž se tříčlenná družstva jednot ČsOL utkala v souboji o putovní Pohár předsedy ČsOL. V loňském roce si ho vystřílelo družstvo Jednoty ČsOL v Jablonci nad Nisou, a po roce jej zástupci jednoty v čele s br. Karlem Krátkým na soutěž přivezli, aby se o něj znovu svedl střelecký zápas. 

Neoficiální výprava Československé obce legionářské složená ze členů hned několika jednot (Boletice, Mladá Boleslav, Plzeň, Praha 3) se v listopadu vypravila na soukromou návštěvu Londýna s cílem navštívit některé památníky a hlavně tradiční oslavy výročí ukončení první světové války neboli Dne vzpomínek, který je v České republice připomínán jako Den válečných veteránů. Ten připadá na 11. listopad, a právě před sto lety, roku 1919, začala ve Spojeném království tradice velkolepých oslav míru a připomínek válečných obětí. Členové výpravy byli z části účastníky vůbec první oficiální delegace z České republiky, která se zapojila do slavnostního průvodu během Vzpomínkové neděle (Remembrance Sunday) v roce 2016. 

Hlavní sál Ministerstva obrany ČR na Valech přivítal v pátek 4. října válečné veterány, vojenskou veřejnost a členy ČsOL a dalších spolupracujících spolků na slavnostním setkání pořádaném Československou obcí legionářskou u příležitosti 76. výročí bojů na Středním východě a 75. výročí bojů u Dunkerque a na Dukle. 

Se začátkem listopadu nastala opět tradice nošení červených květů vlčího máku na oděvu. Lidé tím vyjadřují podporu válečným veteránům a připomínají si oběti válečných konfliktů. Vrcholem je pak 11. listopad, tedy Den válečných veteránů či Den vzpomínek.

I v průběhu letošního podzimu uspořádala liberecká jednota za podpory Libereckého kraje několik vzpomínkových a osvětových akcí, které se věnovaly především významným kulatým a půlkulatým výročím. V rámci projektu "Připomínání historických událostí I. až II. světové války" proto bratři J. Hnělička a V. Kříček uspořádali v Krajské vědecké knihovně v Liberci pětidílný přednáškový cyklus. 

Obec Kunerad a Rajecká dolina boli v rokoch 1944-1945 strediskami odbojového hnutia a významnej partizánskej činnosti v južnej časti Žilinského okresu a príkladom malého územia, ktoré povstalci dokázali napriek nemeckej presile udržať takmer celý mesiac. Odbojárom v tom výdatne pomáhal - okrem odvahy a statočnosti - aj charakter krajiny - husté lesy a kopce Strážovských vrchov a Malej Fatry. Táto oblasť s približne štyridsiatimi obcami sa významne zapísala do dejín protifašistického vystúpenia na Slovensku. 

Desátník ve výslužbě Jan Prokesz oslavil ve čtvrtek 28. listopadu 2019 93. narozeniny v kruhu své rodiny, přátel a členů Československé obce legionářské, jednoty Frýdek-Místek. Uplynulo 75 let od chvíle, kdy Jan Prokesz, společně se svými dvěma bratry, bojovali v řadách Čs. samostatné obrněné brigády ve Francii u přístavního města Dunkerque. 

Ve dnech 22. - 23. listopadu se stal konferenční sál Hotelu Legie dějištěm dalšího ročníku mezinárodní konference Československé obce legionářské, tentokrát s názvem "Válka nekončí". Letošní setkání profesionálních i amatérských historiků ze zahraničí i tuzemska kriticky reflektovalo především 100 let staré události roku 1919, těsně navazující na ukončení světového válečného konfliktu. 

Dne 16. listopadu 2019 se uskutečnilo ve Straňanech slavnostní odhalení pamětní desky jihočeskému legionáři, brigádnímu generálovi Františku Vávrovi u příležitosti 130 od jeho narození, a to na jeho rodném domě č. p. 18. 

Ve středu 20. listopadu 2019 se v Panenských Břežanech odehrálo další setkání válečných veteránů na základě pozvání vedení Středočeského kraje, se kterým Československá obec legionářská a jí vedený projekt Péče o válečné veterány spolupracuje již řadu let v zájmu válečných veteránů. 

V neděli 10. listopadu uspořádali sedličtí členové Československé obce legionářské (ČsOL) David Maňhal a Miroslav Šavrda ve spolupráci s městem Sedlice a Českým svazem žen Sedlice připomínku Dne válečných veteránů. 

V pondělí 28. října uspořádalo město Sedlice ve spolupráci s Československou obcí legionářskou, jednotou Strakonice a SDH Sedlice připomínku 101. výročí vzniku Československa s uctěním památky padlých v 1. světové válce. 

V jedenáct hodin, jedenáctého dne a jedenáctého měsíce, roku 1918 vstoupilo v platnost příměří, kterým skončily boje první světové války. V zemích západní Evropy se toto výročí připomíná jako Den vzpomínek nebo Den příměří. V České republice je 11. listopad Dnem válečných veteránů, kdy si připomínáme nejen oběti obou světových válek, ale i dalších konfliktů. Každoročně se k těmto vzpomínkám připojuje také plzeňská jednota Československé obce legionářské. 

Setkání válečných veteránů s veřejností a prezentace modrých baretů v Českém Krumlově má sedmnáctiletou tradici založenou na setkávání kamarádů, válečných veteránů, především z válečného konfliktu ze zemí bývalé Jugoslávie, Iráku a Afganistanu, členů Československé obce legionářské, rodinných příslušníků a široké veřejnosti. Tento společenský večer je kulturním místem setkání všech těchto zmíněných lidí, které spojuje obrana demokratických principů naší země. 

Oslavy státního svátku 28. října jsou každoročně připomínány snad ve všech českých městech a obcích. Nejinak je tomu i na českém západě, kde se členové plzeňské jednoty Československé obce legionářské pravidelně účastní vždy několika akcí k výročí vzniku samostatného československého státu. Letošní 101. výročí československé samostatnosti slavili plzeňští legionáři v Plzni a Dobřanech, nehledě na další akce, které se v souvislosti s tímto výročím konali v menších obcích. 

V sobotu 2. listopadu 2019 uspořádal Klub vojenské historie 29. Pěší pluk "Plk. J. J. Švece" Jindřichův Hradec ve spolupráci s Československou obcí legionářskou - Jednotou br. Stanislava Berana Jindřichův Hradec a 44. lehkým motorizovaným praporem Jindřichův Hradec pietní setkání u Kamene republiky, které se během let stalo již pravidelnou vzpomínkou na oběti, které přinesli obránci naší vlasti v letech 1936 až 1939. 

Město Horažďovice si 11. listopadu 2019 připomnělo Den válečných veteránů. Pietní akty proběhly na hřbitově u kostela sv. Jana Křtitele kde je Hrob v dáli připomínající oběti první světové války, dále u památníku osvobození Horažďovic a potom také u pomníku obětem všech válečných konfliktů na Mírovém náměstí. 

Dne 2. listopadu 2019 uplynulo již 105 let od narození Josefa Valčíka, účastníka protinacistického odboje, příslušníka paraskupiny Silver A vyslané exilovou československou vládou na území okupované vlasti a jednoho ze sedmi hrdinů boje v pražském kostele svatých Cyrila a Metoděje v červnu 1942. 

Po roce, dne 10. listopadu 2019 ve 14.00 hod., již za větší účasti místních občanů, jsme se sešli opět u třebestovického pomníku na Návsi. Důstojně jsme uctili památku všech padlých ve světových konfliktech. 

Dne 29. října 2019 u příležitosti Dne vzniku samostatného československého státu proběhlo na radnici města ocenění vybraných osobností města České Budějovice, primátorem města Ing. Jiřím Svobodou. Mezi oceněnými byli i námi navržení váleční veteráni a členové Jednoty ČsOL v Českých Budějovicích br. Jiří Hubáček, který obdržel medaili za statečnost, a JUDr. Pavel Holeček, jemuž byla předána medaile za zásluhy. 

Dne 1. listopadu 2019 se od 17.00 hod v Písku v restauraci U Reinerů konalo, tohoto druhu historicky první setkání válečných veteránů, pořádané Československou obcí legionářskou v rámci projektu Péče o válečné veterány, spolufinancovaného Ministerstvem obrany ČR. 

Se začátkem listopadu přichází opět tradice nošení červených květů vlčího máku na oděvu. Lidé tím vyjadřují podporu válečným veteránům a připomínají si oběti válečných konfliktů. Vrcholem je pak 11. listopad, tedy Den válečných veteránů či Den vzpomínek. V České republice se uskuteční množství akcí, které tento den připomenou. 

V pondělí 28. října 2019 proběhli oslavy 101. výročí vzniku samostatného československého státu v Ostravě i Opavě. Akcí v Opavě se zúčastnila většina opavské jednoty Československé obce legionářské, ale své zastoupení měla jednota také v Ostravě. Byli to ses. Francírková, br. Francírek, br. Gergišák, ses. Šiřinová, br. Galant a br. Šudoma. 

V úterý 22. října uspořádali členové hodonínské jednoty Československé obce legionářské na Základní škole Na Vyhlídce ve Vyškově přednášku o československých legiích a jejich přínosu pro vznik Československa. V předvečer svátku 28. října tak žákům osvětlili, proč je tento den tolik významný. 

Jako každý rok, i letos naplánovala Československá obec legionářská ve spolupráci s Ministerstvem obrany ČR vzpomínkovou pouť po bojištích spjatých s českými vojáky na italské frontě. Ač byla výprava skromná počtem, měla velice důležité úkoly. Předat informační panely, které by u míst výrazně spjatých s československým bojem za samostatnost podaly informace o významu místa, utužení spolupráce a přátelství navázaných v loňském roce i navštívit staré známe alpiny z Arco a Nago. Nejdůležitějším úkolem pak bylo dojednání umístění pamětní desky v obci Carzano. 

Československá obec legionářská připravila ve spolupráci s rodinou legionáře a výtvarníka Otty Marouška výstavu Matouškových grafických prací, do kterých promítl své děsivé zážitky z pobytu v nacistickém koncentračním táboře. Výstava s názvem "Kresby z koncentráku - Legionáři a koncentrační tábory" byla ve čtvrtek 24. října 2019 zahájena v Národním památníku na Vítkově. 

V sobotu 12. 10. se členové jindřichohradecké jednoty Československé obce legionářské sešli na již 11. ročníku střelecké soutěže, která nese název "Memoriál mjr. i. m. Bohumila Vávrů a ppor. i. m. Václava Martínka". Při zahájení, jako již tradičně, uctili památku obou těchto válečných veteránů zahraničních misí AČR minutou ticha. Ředitel soutěže, br. Karel Ludvík, rovněž připomněl, že v letošním roce je soutěž konána i u příležitosti 75. výročí Karpatsko-dukelské operace. Poté již následovalo poučení ohledně chování na střelnici, které poskytl tajemník soutěže br. Petr Pokovba, a samotné zahájení soutěže. 

V sobotu 28. září 2019 se členové hodonínské jednoty Československé obce legionářské spolu s členem KVH 43. pěší pluk Brno zúčastnili vzpomínkového shromáždění v jihomoravském Podivíně u hrobu dobrovolníka Slovácké brigády Václava Neužila, od jehož úmrtí uplynulo 100 let. 

Za krásného slunečného dne, v sobotu 12. 10. 2019, proběhla od 11 hodin v Husově sboru v Ostravě-Zábřehu legionářská svatba členů Československé obce legionářské jednoty Opava - sestry Kateřiny Goluchové a bratra Petra Klimoviče, novodobého válečného veterána, účastníka několika zahraničních misí.

V sobotu 5. 10. 2019 uspořádala plzeňská jednota Československé obce legionářské pro své členy, jejich známé a rodiny branný den zahrnující pochod po celkem pěti stanovištích s plněním úkolů - Veteránskou kanadu. Jedno ze stanovišť zajištovali bratři z klubu vojenské historie 6. hraničářský prapor „Sibiřských úderníků“ v historických stejnokrojích československé armády. 

Československá obec legionářská stojí za vydáním nové obsáhlé publikace mapující vznik a působení vojenských jednotek československého zahraničního odboje na východě z pera Miroslava Brože a Milana Kopeckého. Kniha vychází při příležitosti 75. výročí vstupu československých vojáků Dukelským průsmykem na půdu vlasti dne 6. října 1944. 

Symbolicky na svátek svatého Václava, Den české státnosti 28. září 2019, se v Národním památníku na Vítkově v Praze uskutečnil řádný Republikový sněm Československé obce legionářské. Novodobí legionáři zbilancovali svou dosavadní činnost, vytýčili cíle na další období a zvolili členy volných orgánů. 

V září letošního roku jsme si připomenuly 80. výročí vypuknutí 2. světové války a s tím spojené  založení České a slovenské legie v Polsku. Následně si 28. září, respektive 11. října připomínáme již 105. výročí přísahy České družiny v Kyjevě a její následné nasazení  na frontě pod Krakovem a v Karpatech. A 6. října si připomínáme 75. výročí vstupu prvních československých jednotek na území bývalého Československa v Dukelském průsmyku v rámci Karpatsko-dukelské operace. 

Pozvánka na akci pořádanou Československou obcí legionářskou ve spolupráci s Českou obcí sokolskou, NKP Vyšehrad a finanční podpory Ministerstva obrany k výročí vzniku Československa.

V letošním roce Československá obec legionářská zorganizovala řadu akcí spojených s připomínkou 100. výročí bojů o celistvost a hranice Československa v roce 1919. Nebylo tomu jinak i ve Valašském Meziříčí. Jednota ČsOL ve Valašském Meziříčí připomenula tyto události uspořádáním výstavy ve spolupráci s Ministerstvem obrany České republiky s názvem Obrana hranic Československa v letech 1918–1919, dále přednáškou na téma "Sedmidenní válka na Těšínsku" přednesenou historikem Mgr. Ondřejem Kolářem. Vyvrcholením připomínek bylo zřízení pamětní desky rodákovi z Valašského Meziříčí italskému legionáři Josefu Poledňákovi, který byl smrtelně raněn v bojích na Těšínsku. 

V dňoch 27. - 31. augusta 2019 sa v Banskej Bystrici uskutočnili oslavy 75. výročia Slovenského národného povstania (SNP). Toto podujatie sprevádzalo viacero podujatí - vojenská prehliadka, koncerty, výstavy a pietne spomienky pri pomníkoch padlých hrdinov. K tohtoročnej dôstojnej pripomienke protifašistického odboja Slovákov, Čechov, Rusov a príslušníkov ďalších národov dôstojne prispela aj návšteva Legiovlaku na hlavnej železničnej stanici v Banskej Bystrici. 

Památku čestného předsedy Československé obce legionářské, bratra armádního generála v. v. Tomáše Sedláčka, uctili zástupci ČsOL a Posádkového velitelství Praha u jeho hrobu v Lázních Toušeň ve čtvrtek 29. 8. 2019. Bratr Sedláček se po obnově ČsOL v roce 1992 jako první postavil do jejího člena ve funkci předsedy. 

Ve středu 24. 7. 2019 navštívila dvojice členů Československé obce legionářské, zaměstnanců projektu Legie 100, skautský tábor u obce Dubliny na Příbramsku, aby zde vlčatům a světluškám přiblížili, kdo to byli českoslovenští legionáři, jaké mají zásluhy na vzniku Československé republiky a jaké bylo jejich vybavení. Jejich přednáška začala hned po skončení poledního klidu a děti zabavila na několik hodin. Přitom malí skauti bezpochyby nejvíce ocenili možnost vyzkoušet si legionářské stejnokroje a výstroj na vlastní kůži a vzít do ruky zbraně z první světové války. 

Poslední červencovou sobotu se uskutečnil v pořadí již sedmý Legionářský marš, který předčil všechna očekávání. Na startu bylo zaregistrováno 389 účastníků, kteří se vydali na stanovené trasy v délce 10, 15, 25 a 50 km pěšky i na kole. 

S velkým dojetím došlo v pondělí 8. července k setkání čtyřiadevadesátileté paní Heleny Steblové z Bystřice se Stanleym Sorokou, synem lékaře, který v roce 1943 amputoval ruku těžce zraněnému partyzánu Janu Heczkovi z Košařisk. Připomeňme, co se před 76 lety událo. 

V dňoch 12.-14. 7. 2019 sa za ideálneho počasia uskutočnil ôsmy ročník cykloprejazdu Hodonín–Košariská. Akciu zorganizovala Československá obec legionárska, jednota Český Brod a Nadácia Milana Rastislava Štefánika (Bratislava), s podporou mesta Hodonín, Masarykovej spoločnosti (pobočka v Hodoníne), Trenčianskeho samosprávneho kraja a Trnavského samosprávneho kraja. 

Sedmý ročník vojenského dne ve skanzenu ve Strážnici byl zasvěcen stému výročí bojů československých jednotek s Maďary na Slovensku v létě 1919. Idylu tradičních venkovských staveb narušila střelba z pušek a kulometů, z povzdálí se přiřítilo obrněné auto a zaduněla dělostřelba. Bojovníci se utkali jen naoko, přesto při pohledu na vynálezy zkázy mrazilo. 20. července 2019 se do Strážnice sjelo na 130 účinkujících, členů klubů vojenské historie a Československé obce legionářské, aby v parném letním dni vzdali holt svým předkům, kteří neváhali nasadit své životy na ochranu celistvosti území Československa. 

Poslední červencovou sobotu, 27. 7. 2019, se ve Zdíkově u Vimperka konal jednodenní zábavný festival pro děti a jejich rodiče s názvem "Šumavování aneb Šumava, můj šálek divočiny". Součástí doprovodného programu byla i prezentace československých legionářů, o kterou se postarali sestry a bratři z Československé obce legionářské. A díky zástupci KVH Rota Nazdar byli připomenuti i vojáci československého zahraniční armády z druhé světové války. 

Jak již napsal Karel Štusák ve své úvaze, události na Slovensku v roce 1919, přestože byly ve své době klíčové pro další existenci nově zrozeného státu Čechů a Slováků, upadly v zapomenutí a Československá obec legionářská je jedna z mála institucí, které tyto události připomínají. V plánech projektu Legie 100 na rok 2019 mělo Slovensko nejvyšší prioritu a na jaro a léto jsme připravili mnoho akcí. 

Když se řekne Československo, vybavím si mimo jiné přednášky z dějin každodennosti, tedy dějin nahlížených nikoli z politického hlediska, ale například pohledem na to, jak lidé ve vymezeném období žili, co jedli, čím se bavili atd. První cyklus těchto přednášek, zabývajících se středověkem, vedl docent Jaroslav Teplý. I když přicházel do posluchárny o holi, vykračoval si rázně, po vojensku, a tomu také odpovídalo jeho oblečení připomínající vojáka a zálesáka dohromady. Čišel z něj respekt. Pedagog to byl svérázný, řeklo by se "stará škola". Když například vypozoroval jistou únavu v posluchačstvu, neváhal ho vytrhnout z letargie zapřádáním diskusí na novodobější historická témata, než bylo například vnímání času středověkého člověka či uspořádání středověké krajiny. Docentovo oblíbené téma bylo Československo, jeho vznik a vojenské dějiny (kterými se také vedle středověku odborně zabýval), a když se na něco tázal, vyvolával si jednotlivce a často mířil svými všetečnými dotazy na našeho spolužáka ze Slovenska. Při těchto disputacích jsem se vlastně poprvé dozvěděl, že se Slovensko při vzniku našeho samostatného státu po první světové válce muselo v podstatě osvobodit, chcete-li, dobýt… 

Ve francouzských městech Gien a Darney se v červenci konaly zajímavé pietní akce. Nejdřív jsme položili věnec u mostu přes Loiru, který v průběhu druhé světové války bránili proti postupující německé armádě i českoslovenští vojáci, a následně květiny u francouzsko-československého monumentu, jenž je vzpomínkovým místem počátků naší státnosti. 

V sobotu 27. července 2019 nás opustil bratr major v. v. Rostislav Stehlík, veterán druhé světové války, příslušník 1. československého armádního sboru v SSSR a čestný předseda Jednoty Československé obce legionářské v Novém Jičíně.

V noci na pátek 19. července 2019 zemřel ve věku 96 let válečný veterán druhé světové války bratr plukovník v. v. Alois Dubec, bývalý příslušník protektorátního Vládního vojska a britského Královského letectva, a vážený člen kroměřížské jednoty Československé obce legionářské. 

Už devátým rokem absolvovaly děti základních škol z okolí Ležáků cestu z vypálené osady přes Pardubice a Prahu do Chelmna nad Nerem. 

V budově Ministerstva obrany Na Valech se 10. července konalo slavnostní setkání představitelů resortu s válečnými veterány a vojenskou veřejností u příležitosti 79. výročí bitvy o Británii. 

V sobotu 29. června si v Darney delegace Ministerstva obrany ČR, vedená zmocněnkyní ministra obrany pro válečné veterány Alenou Netolickou, a Československé obce legionářské v čele s místopředsedou armádním generálem ve výslužbě Emilem Bočkem, společně s velvyslancem České republiky ve Francii Petrem Drulákem a přidělencem obrany plukovníkem Jaroslavem Sejpkou, připomněli událost, kdy Francie jako první spojenecká země veřejně uznala právo Čechů a Slováků na samostatný stát. 

Československá obec legionářská realizuje v rámci projektu Legie 100 cyklus stálých expozic věnovaných historii československých legií. Novým přírůstkem se stala expozice na Pecce, všemi nikoliv na známém hradě, ale v domě čp. 12 na náměstí Kryštofa Haranta, kde v minulosti jeden z legionářů žil. Od soboty 15. června má na domě i novou pamětní desku. 

Ač je to neuvěřitelné 22. června letošního roku se konal již 30. ročník Bahen. Jejich historie se začala psát v roce 1990, kdy František Koch spolu s asi čtyřicítkou podobných nadšenců dali dohromady dvanáct vojenských historických vozidel a díky pochopení velitele 1. tankového pluku ze Strašic, se s nimi projeli ve Vojenském výcvikovém prostoru Brdy. O dva roky později oslovil František tehdejšího náčelníka Generálního štábu armádního generála Karla Pézla s nabídkou, aby se k setkání příznivců historické terénní techniky přidala i vojenská technika 1. tankového pluku ze Strašic. Argumentoval mu tím, že v České republice se koná řada leteckých dnů, zatímco pozemní síly nemají žádnou akci. A tak vznikl Den pozemního vojska – Bahna jako prezentační akce Armády České republiky, který v současnosti, a to ať jsou tropická vedra, nebo prší a je zima, přitáhne na 50 000 diváků. 

Poslední číslo Legionářského směru bylo speciálně věnovano válce o Slovensko v letech 1918–1919 a ti z vás, kteří jste si jej přečetli víte, kdo byl podplukovník Jiří Jelínek a za jakých okolností padl na sklonku války o Slovensko v červnu roku 1919. 

Členové jednoty Český Krumlov se v historických stejnokrojích účastnili odhalení pamětní desky legionáři a vězni koncentračního tábora Janu Václavu Hronkovi v obci Rovná u Strakonic, které proběhlo 15. června 2019 v rámci oslav 700 let od první písemné zmínky o obci. 

Ve čtvrtek 20. června 2019 se v Blovicích uskutečnila vzpomínková akce, která měla připomenout osobnost československého legionáře Jaromíra Kašpárka. Vzpomínka se konala v den stého výročí jeho smrti v boji s maďarskými bolševiky. 

Outdoorový pochod "Po stopách Krále Šumavy" v Národním parku Šumava, jenž se uskutečnil první červnový den, byl akcí pro širokou veřejnost. V letošním roce se jednalo o čtvrtý ročník. Naše jednota pořádala tuto akci společně s obcí Nová Pec a pochod přispěl k propagaci Československé obce legionářské díky připravené výstavě, kterou si mohli účastníci prohlédnout při registraci na akci a také v cíli. Den před pochodem byla připravena beseda s protinacistickým a protikomunistickým odbojářem panem Františkem Wiendlem, který aktivně převáděl na konci čtyřicátých let minulého století prchající občany našeho státu do svobodného Německa. 

Setkání pyrotechniků INMEP 2019 (International Meeting of Pyrotechnicians) se zúčastnilo takřka 200 aktivně pracujících specialistů v oblasti EOD, ale i jejich "vysloužilí" kolegové – váleční veteráni. Setkání pyrotechniků posloužilo také k navázání osobních kontaktů především se zahraničními kolegy, kteří letos dorazili z osmi států (SRN, Nizozemí, Slovenska, Finska, Norsko, Velká Británie, Iráku a USA). 

V sobotu 15. 6. 2019 proběhl na hřbitově v Orlové pietní akt k připomenutí osobnosti sokolského činovníka, italského legionáře a hrdiny boje za národní osvobození, poručíka in memoriam Jana Čapka (1876-1918). Součástí vzpomínkové akce u příležitosti 143. výročí narození a zároveň 101. výročí hrdinné smrti byl slavnostní nástup stráží praporů zúčastněných spolků v historických sokolských a legionářských stejnokrojích za hudebního doprovodu uniformované Hornické kapely. 

Jestli-že byly součástí projektu Legie 100 historické bojové ukázky připomínající boje československých legionářů na bojištích první světové války či ruské občanské války, logicky se v roce stého výročí bojů o Slovensko nabídla příležitost uspořádat ukázku inspirovanou válkou československo-maďarskou z roku 1919. 

Letošní vzpomínka na zavražděné obyvatele z Ležáků se uskutečnila 23. června, hlavní program dne začal v 10.00 hod. kladením věnců delegacemi u pomníku "Kniha obětí". Po přečtení jmen zavražděných obyvatel z Ležáků se ujala slova ředitelka Památníku Lidice Martina Lehmannová, která přivítala hosty. Hlavní projev přednesl předseda vlády Andrej Babiš. Závěrečné slovo patřilo předsedovi ČsOL br. Pavlu Budinskému, který vztáhl tragický osud Ležáků k dnešku: "Za druhé světové války potkal stejný osud stovky a stovky dalších obcí. Bohužel, s koncem války tato odporná praxe neskončila. A to ani pro dobu nejnovější… Nemají pravdu ti, kteří tvrdí, že nás to nemá zajímat a máme se se starat jen o své problémy u nás doma. Vždyť před oněmi 77 lety byl s našimi Lidicemi a Ležáky solidární celý svět. Podporu, kterou dal svět nám, dlužíme my světu." 

V rámci připomínkových akcí k 100. výročí bojů o Slovensko iniciovala Nadace Milana Rastislava Štefánika "rekontrukci", či chcete-li "živý obraz", známé fotografie štábu československé 2. divize Josefa Šnejdárka. Nápad uskutečnili zaměstnanci Ústředí Československé obce legionářské v Praze, kteří se také zhostili rolí členů Šnejdárkova štábu. 

Příznivci vojenské historie a fanoušci Armády České republiky, přijměte pozvání na již 30. ročník Dne pozemního vojska Bahna 2019. Tato tradiční akce se letos uskuteční v sobotu 22. června od 9.00 do 17.00 hodin v prostoru Zadní Bahna u Strašic na Rokycansku v bývalém Vojenském újezdu Brdy. Armáda České republiky zde představí široké spektrum činností vojenských profesionálů. 

Československá obec legionářská zve na pietní vzpomínku u příležitosti 100. výročí pohřbu podplukovníka in memoriam Jiřího Jelínka, která se koná v pondělí 24. června 2019 od 17:00 hod. u jeho hrobu na Olšanských hřbitovech, část III, oddělení 10. 

I v roce 2019 si připomínáme 100. výročí bojů branné moci mladičké Československé republiky za svou svébytnost. Nejen daleko od vlasti, ale také v příhraničních konfliktech s Polskem a Maďarskem tehdy za svou vlast a umírali bok po boku legionáři, příslušníci domácího vojska a sokolové. 

Československá obec legionářská vydala u Nakladelství Epocha s.r.o. další paměti československého legionáře. V rámci Edice pamětí Československé obce legionářské se jedná o vůbec první vzpomínky legionáře z Itálie. Kniha "Učitel na frontě. Deník legionáře Josefa Dudka" má pořadové číslo devět a přináší střízlivý pohled na zážitky z východní i italské fronty v rakousko-uherské uniformě, vstupu do československých legií a následných bojů na Slovensku. 

Ve věku 86 let zemřel v pondělí 10. června 2019 bratr Josef Čoček, účastník třetího odboje, dlouholetý předseda a čestný předseda přerovské jednoty Československé obce legionářské.

Region středního a jižního Uralu byl místem jedněch z nejtěžších bojů československých legií v občanské válce v Rusku v letech 1918–1919. Protože se nepodařilo uskutečnit větší vzpomínkovou cestu u příležitosti příchodu československých jednotek na Ural v loňském roce, zorganizovala Československá obec legionářská ve spolupráci s Ministerstvem obrany ČR ve dnech 20. - 23. května 2019 vzpomínkovou pouť na místa bojů čs. legionářů při 100. výročí jejich odchodu. 

V pátek 3. května 2019 byla v Rokycanech na domě, kde bydlel, odhalena pamětní deska MUDr. Zdeňku Čápovi. Slavnostního aktu se zúčastnili členové Československé obce legionářské - jednoty Rokycany, zástupci Českého svazu bojovníků za svobodu - ZO Rokycany a členové sdružení Rokycanští patrioti. Na zhotovení desky má velký podíl ing. Zdeněk Rataj (velký finanční podíl na zhotovení desky), MUDr. Václav Hejda (duchovní otec celé akce) a akademický sochař Ivan Tichý (autor desky). Velké poděkování patří samozřejmě také současnému majiteli domu Pavlu Čiperovi, který ochotně souhlasil s umístěním desky. 

I v letošním roce připravilo velvyslanectví České republiky ve Francii spolu s velvyslanectvím Slovenské republiky a městem Neuville-Saint-Vaast vzpomínkovou slavnost u příležitosti 104. výročí účasti Čechoslováků v bojích u Arrasu. Na ceremonie, které se konaly 11. května v městečku Neuville-Saint-Vaast a na Československém vojenském hřbitově La Targette, vyrazily autobusy ministerstva obrany s čestnou stráží a hudbou z Posádkového velitelství Praha a s poutníky z Československé obce legionářské. 

V nezvyklý čas v deset hodin dopoledne 10. května 2019 si občané Bruntálu připomněli toto výročí na pozvání starosty města bratra Petra Ryse na místním starém hřbitově u pomníku vojáků Rudé armády. Vedle již tradičních účastníků se zde po letech zúčastnili i žáci dvou místních základních škol spolu se svými řediteli a učiteli. Po státních hymnách a projevech starosty města a zástupce konzulátu Ruské federace v Brně byly k pomníku položeny věnce, kytice i kytičky oficiálních delegací, ale i jednotlivých občanů. 

Československá obec legionářská ve spolupráci s Ministerstvem obrany České republiky připravily vzpomínkovou pouť na Slovensko u příležitosti 100. výročí smrti Milana Rastislava Štefánika. Přitom navštíví místa spojená s působením československých dobrovolníků během první i druhé světové války. 

Ve čtvrtek 25. dubna se v Milevsku konalo místní kolo branné soutěže pro základní školy v působnosti ORP Milevsko. Přihlásilo se celkem 12 týmů ze šesti škol včetně Gymnázia Milevsko. 

Ve čtvrtek 9. května 2019 proslovil předseda hodonínské jednoty br. Lukáš Lexa na půdě Masarykovy univerzity v Brně přednášku na téma Vojenské prameny v genealogii. Přednáška se stala součástí výukového kurzu Tvorba rodokmenů v praxi, který vede na univerzitě Mgr. Lukáš Reitinger, Ph.D. 

Druhá světová válka je vnímána jako nejhrůznější válečný konflikt, a to zejména vzhledem k vývoji vojenské techniky a způsobu vedení války. Právě ten z velké části smazal rozdíl mezi vojákem a civilistou, mezi zákopem a obyčejnou městskou ulicí. Dalším, ne však posledním, ale o to závažným důvodem je připomenout si vítězství nad největším přízrakem světových dějin – nacismem. Ten se podepsal pod mimořádně zákeřné a rozsáhlé vyvražďování civilního obyvatelstva podle absurdních rasových kritérií. 

Členové plzeňské jednoty Československé obce legionářské a studenti Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, bratr Daniel Malý a sestra Štěpánka Skálová, připravili do výstavních prostorů mázhausu plzeňské radnice na náměstí Republiky výstavu věnovanou letošnímu 80. výročí začátku nacistické okupace a zřízení Protektorátu Čech a Moravy. 

„S hlubokou úctou a vděčností si připomínáme 1. a 2. červenec 1917 jako slavné dny naší historie. Oběti československých legionářů přinesly u Zborova velké vítězství a významně přispěly k uznání legitimity zahraničního odboje a našeho práva na sebeurčení. Činy legionářů by neměly být nikdy zapomenuty. Hrdinové od Zborova zasloužili se o stát.“

Usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ze dne 7. června 2017

V sobotu 13. 4. 2019 se u hrobu legionáře Jana Kelbla v Italském městě Gulianova uskuteční pietní akt připomínající 100. výročí smrti zapomenutého vojáka, který se nedočkal návratu do vlasti a jeho strastiplná životní pouť přes ruské zajetí, boje na Sibiři a cestu lodí z Vladivostoku skončila téměř na prahu domova necelých šest měsíců od konce války a vzniku republiky. Pietní akt se uskuteční pod záštitou italské vlády, Československé obce legionářské a velvyslanectví České a Slovenské republiky.

Ve věku nedožitých 97 let zemřela dne 6. března 2019 bývalá příslušnice 1. čs. armádního sboru v SSSR Vasilia Vorobčuková, jež byla současně poslední druhoválečnou veteránkou v řadách liberecké jednoty. 

Dne 6. dubna 2019 proběhla střelecká soutěž o putovní pohár předsedy ČsOL jednoty Tachov Jaro 2019. Střelecká soutěž proběhla na střelnici Rychta v Tachově. 

Před 75 lety byli hromadně popraveni příslušníci domácí odbojové skupiny s názvem Stráž obrany státu v čele se zeměměřickým inženýrem Milošem Mejsnarem. Skupina působila zejména v oblastech jižně od Mladé Boleslavi. Hlavní činností skupiny byla drobná sabotážní činnost, distribuce propagačních letáků, příprava otevřeného ozbrojeného povstání, sběr zbraní i výroba vlastní munice. V roce 1943 a počátkem roku 1944 bylo zřejmé, že čas otevřeného odporu proti okupační správě není v dohledu a zároveň v tomto období rostl ve vnitrozemí počet uprchlých válečných zajatců. Tento fakt ovlivnil i činnost skupiny a ta se zaměřila na zajištění pomoci uprchlíkům. V nedalekém okolí Mladé Boleslavi mezi Vincem a Řehnicemi byly pro tento účel vybudovány i dřevozemní kryty, které obývalo i několik desítek uprchlých zajatců, zejména Sovětů, ale také Britů, Kanaďanů apod. 

V upomínku na 75. výročí "Velkého útěku" a zastřelení zajatých letců RAF se v pátek 29. března2019 v 11.00 hod. u památníku v Ostravě-Hrabůvce konal pietní akt. Na památníku jsou vytesána dvě jména: Thomas Gresham Kirby-Green, pilot 40. bombardovací perutě královského letectva Royal Air Force, a Gordon Arthur Kidder, navigátor 156. bombardovací perutě královského letectva Royal Canadian Air Force. 

Na Ústředí Československé obce legionářské v současné době vrcholí příprava jarních a letních vzpomínkových poutí organizovaných v součinnosti s Ministerstvem obrany České republiky. Ve stádiu příprav jsou nyní poutě do Ruska, na Slovensko a Ukrajinu. 

Legiovlak, pojízdné muzeum československých legií, který od 19. května 2015 brázdí koleje České a Slovenské republiky, je samozřejmě v první řadě názorná ukázka toho, jak žili a bojovali naši prapředkové na Sibiři. V interiéru jednotlivých vagonů je umístěna expozice, která se snaží anabázi našich legionářů přiblížit zvídavým návštěvníkům. Podstatná je v každém městě doba, kdy je výstava otevřená, přístupná návštěvníkům a kdy tedy vlak stojí, nepohybuje se. 

Sotva v Evropě utichly výstřely Velké války, rozhořely se na mnoha místech konflikty o hranice nových států, které z ní vzešly. Nejinak tomu bylo i na Těšínsku, jež si nárokovalo jak Československo, tak Polsko. Spor vedl v lednu 1919 ke krátkému, avšak krvavému střetu, který nadlouho negativně poznamenal vztahy obou zemí. A 100. výročí této "války po válce" si Československá obec legionářská v letošním lednu připomínala. 

Česká republika si připomněla osmdesáté výročí okupace okleštěného Československa fašistickým Německem. V Písku se uskutečnilo pietní setkání u radnice na Velkém náměstí, připravené partnery projektu Město Písek, nejen pětačtyřicátý. 

V roce 2018 jsme oslavili 100. výročí založení Československé republiky. Divadýlko na dlani se připojilo k oslavám v Mnichově Hradišti a v Mladé Boleslavi, a to nejen skeči s kostýmovanými postavami, ale také vlastní inscenací Republika, takový krásný sen. Když jsme se po premiéře tohoto představení 27. září, dozvěděli pevné termíny dalších hraní, které se takřka "dotýkaly" svátků vánočních, všichni jsme se malinko zarazili. Koho bude zajímat představení, byť kabaretně laděné, o založení Československa v čase těsně před Vánoci? Odpověď od Jirky Filipa, našeho kolegy ze souboru a nyní ještě tajemníka Československé obce legionářské zněla: "Bude je to zajímat, protože k tomu všemu pojedeme vlakem stejnou cestou, kterou se Masaryk vracel do osvobozené vlasti před sto lety." Další otázka, otázka kardinální a úhelná, na sebe nedala dlouho čekat: "Co na to řeknou naše rodiny?" 

Československá vláda i Národní shromáždění byly již v říjnu a počátkem listopadu 1918 ustanoveny, ale prezident T. G. Masaryk (zvolen v nepřítomnosti 14. listopadu 1918) byl z diplomatických důvodů ještě v USA. Do republiky se vydal s dcerou Olgou až 20. listopadu 1918 lodí Carmenia, a to nejdříve do Velké Británie. Ve Francii v Darney vykonal 9. prosince vojenskou přehlídku legionářských pluků a nastoupil cestu přes Itálii a Rakousko až do svobodné vlasti. 

Rok 2018 byl rokem 100. výročí vzniku samostatného Československa. Československá obec legionářská zúročila své dlouholeté přípravy, a podílela se na uskutečnění stovek vzpomínkových akcí jak doma, tak i v zahraničí. Závěrem roku připravila ČsOL se svými partnery rekonstrukci návratu prezidenta T. G. Masaryka do vlasti. Jeho uvítání a triumfální průjezd z Jižních Čech do Prahy uzavřely vzpomínkové akce roku 2018 a staly se vyvrcholením oslav 100 let vzniku našeho samostatného státu. 

Za velkého zájmu médií pořádala Československá obec legionářská s podporou Ministerstva obrany ČR každoroční pietní akt u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí v Praze u příležitosti kulatého výročí okupace zbytku Českých zemí nacistickým Německem. Vzpomínky se spolu s válečnými veterány a členy ČsOL účastnili i mnozí vysocí představitelé veřejného života a Armády ČR. 

V pátek 15. března 2019 se v Mladé Boleslavi uskutečnil již 20. ročník vzpomínky, pořádané u příležitosti tragického výročí okupace zbytku Čech, Moravy a Slezska a vzniku Protektorátu Čechy a Morava. Svojí tradicí patří mladoboleslavská vzpomínka k těm nejstarším, které se v České republice pořádají. U založení této tradice již v roce 1999 stála Jednota ČsOL v Mladé Boleslavi a Rota Nazdar, z. s., z Bakova nad Jizerou. 

Letošní 80. výročí odporu proti německým okupantům v Czajankových kasárnách v Místku si 14. března 2019 u pomníku 8. pěšího pluku připomenulo s vedením města Frýdku-Místku, zástupců Armády České republiky, Československé obce legionářské, Muzea Těšínska a Společnosti Edvarda Beneše na sto lidí.

Navzdory nevlídnému počasí se v sobotu 16. března 2019 odpoledne sešlo na bruntálském náměstí Míru více než padesát příznivců historie, aby se zúčastnili společné akce Jednoty ČsOL v Bruntále "34. pěšího pluku střelce J. Čapka" a Klubu Za starý Bruntál. Komentovanou prohlídku pod názvem "Co bychom také mohli ukázat T. G. Masarykovi, kdyby přijel v roce 1935 odhalit desku s názvem náměstí nesoucí jeho jméno", kterou jsme si připomněli 169. výročí narození našeho prvního prezidenta, vedl br. Pavel Rapušák, jinak též předseda Klubu Za starý Bruntál. 

V den 80. výročí začátku okupace Čech a Moravy nacistickým Německem se členové plzeňské jednoty Československé obce legionářské sešli u svého pomníku Obětem Obětem válek za svobodu a demokracii v parku Homolka v Plzni-Slovanech.

Toto heslo symbolizovalo stav Československa (Česko-Slovenska) po událostech v září 1938. Jindřichův Hradec se stal hraničním městem, které obklopila nově vytyčená tzv. dřevěná hranice. Jediné spojení města se zbytkem okleštěné republiky zajišťoval pouze úzký koridor vedoucí na severovýchod. 

Památku 169. výročí narození (7. března 1850) prezidenta Masaryka si v sobotu 9. března v obci Uzenice na Blatensku připomněli za Čs. obec legionářskou br. David Maňhal v historické uniformě ruského legionáře a příslušník 25. protiletadlového pluku Strakonice Zdeněk Beránek v uniformě vojína 5. pěšího pluku T.G. Masaryka. a redaktor Blatenských listů, pan Vladimír Šavrda. S pomocí Zdeňka Beránka položil br. Maňhal za Čs. obec legionářskou, jednotu Strakonice na památku 169. výročí narození TGM k jeho pomníku kytici se stuhou, která nesla nápis: "S úctou Čs. obec legionářská, jednota Strakonice".

V den 76. výročí bojů o Sokolovo, 8. března 2019, uspořádala Československá obec legionářská ve spolupráci s Ministerstvem obrany ČR tradiční setkání válečných veteránů druhé světové války a válečných a mírových zahraničních misí s představiteli resortu obrany, Generálního štábu AČR a politického života v Hlavním sále MO Na Valech. Shromáždění bylo věnováno rovněž bojům u Jasla, od nichž uplynulo 74 let. 

I v letošním roce jsme uctili památku Jana Kudliče. Dalo by se říci hrdiny z vedlejší vesnice. Obec Mokrouše, kde se Jan Kudlič narodil, v té době patřila do správního okresu Rokycany. Dnes už je to sice okres Plzeň město, ale přesto ho bereme jako "našeho". Od jeho smrti uplynulo dlouhých 76 let... 

Ve věku nedožitých 92 let nás ve čtvrtek 7. března 2019 navždy opustil válečný veterán br. Petr Beck. Bruntálský rodák, bojovník proti nacismu, čestný občan města Bruntálu a nositel Řádu Tomáše Garrigua Masaryka. Skromný člověk. 

V pondělí 4. března 2019 proběhla na Gymnáziu Soběslav beseda válečné veteránky Ernestíny Švorcové, členky českobudějovické jednoty Československé obce legionářské, se studenty. 

V pondělí 4. března 2019 se válečný veterán br. Pavel Bednár dožil 93 let. Je posledním žijícím veteránem druhé světové války na Rýmařovsku. V předvečer jeho narozenin mu přijeli poblahopřát členové výboru bruntálské jednoty ČsOL, členka ČSBS a koordinátor projektu Péče o válečné veterány br. Václav Krejčí. Předali mu velkou kytici květin, dárkový balíček, drobné předměty a popřáli mu hlavně hodně zdraví a spokojenosti do dalších let. 

Tak jako každým rokem jsme v lednu navštívili válečnou veteránku Olgu Mauleovou. Členové Jednoty Československé obce legionářské v Kladně jí přišli popřát k 93. narozeninám. Vždy se na setkání těšíme, protože "naše Olinka", jak jí říkáme, je dobrou vypravěčkou a společně s manželem se skvěle doplňují. Celý život jsou si vzájemně oporou a ani v letošním roce tomu není jinak. Vzali se v roce 1948, takže letos oslaví již 71 let společného života. V únoru jsme manžele Mauleovi navštívili ještě jednou, pogratulovat k narozeninám přišel také senátor Jiří Dienstbier se svojí asistentkou Miluší Rolincovou. 

U příležitosti mezinárodního dne obětem holocaustu se rozhodli členové Jednoty ČsOL ve Valašském Meziříčí uspořádat v neděli 27. ledna 2019 pietní akt. Vzpomínkový akt se konal na místě bývalé synagogy na Vodní ulici ve Valašském Meziříčí a navštívilo ho přes 60 návštěvníků v širokém věkovém spektru. Místní památník holocaustu nesoucí 150 jmen zavražděných židovských občanů vznikl roku 2004. Letos poprvé tuto akci pořádala naše jednota ve spolupráci s řadou místních institucí.

Válečná veteránka sestra Ernestína Švorcová oslavila 25. února 2019 v kruhu rodiny a přátel své 85. narozeniny. Mezi gratulanty patřili, kromě příbuzných a přátel, také přítomní představitelé Jednoty ČsOL v Českých Budějovicích plk. v. v. Milan Čajdík, předseda jednoty a terénní pracovník, a rtm. v. v. Bohumír Tomášek, člen výboru jednoty. Za pražské Ústředí ČsOL telefonicky popřála vše nejlepší ses. Jitka Fortelná.

Československá obec legionářská si v pátek 15. března 2019 připomene 80. výročí okupace naší vlasti nacistickým Německem. Tradiční pietní akt se uskuteční u sochy Tomáše G. Masaryka na Hradčanském náměstí. 

V rámci připomenutí si 100. výročí sedmidenní války o Těšínsko se v sobotu 19. ledna 2019 uskutečnil 6. ročník Zimního legiomarše na památku armádního generála Josefa Šnejdárka a padlých v této válce. Akce se zúčastnilo na 100 účastníků různých věkových kategorií z více míst a obcí České republiky. 

Odvaha, touha po svobodě a hrdinství – přesně to obsahují životní příběhy spojeneckých letců, kteří za svoji statečnost ve 2. světové válce zaplatili životem. „Velký útěk“ z německého zajateckého tábora v Saganu (dnešní Polsko) patřil mezi nejpozoruhodnější události 2. světové války. 

U příležitosti 100. výročí vzniku samostatného Československa uspořádala hodonínská jednota Československé obce legionářské s finanční podporou Ministerstva obrany ČR výstavu "Strážnice v éře první republiky". Výstava probíhala po tři měsíce od podzimu 2018 do počátku letošního roku v Městském muzeu ve Strážnici. Představila vznik republiky z perspektivy obyvatel Strážnice, ale i následná léta prosperity, krize a osudového podzimu 1938. 

Již před několika lety se 24. leden stal pro město Hradec nad Moravicí dnem opravdu důležitým. U památníku pochodu smrti se v tomto termínu scházejí členové Československé obce legionářské s místními občany, aby připomněli tragické události roku 1945. 

V neděli 27. ledna 2019 odešel ve věku nedožitých 85 let pamětník vypálení osady Český Malín, pan Josef Řepík. Jako malý kluk se on i jeho otec dílem náhody zachránili, zatímco jeho matka i malá sestřička zemřeli během barbarského vypálení a vyvraždění vesnice volyňských Čechů nacisty. Po celý svůj dospělý život se Josef Řepík zasazoval o připomínání malínské tragédie a jejích obětí. 

Jedním z důležitých cílů projektu "Péče o válečné veterány", který již několik let realizuje ČsOL ve spolupráci s ministerstvem obrany je organizování setkání válečných veteránů při společných oslavách jejich významných jubileí, gratulace při příležitost jejich narozenin a společná setkání při společenských událostech a vzpomínkových akcích. Tyto jsou rovněž spojeny s předáváním květin a věcných dárků.

V ranních hodinách na Štědrý den zemřel v ostrovské nemocnici ve věku 91 let válečný veterán, předseda Jednoty Československé obce legionářské v Karlových Varech a člen předsednictva Českého svazu bojovníků za svobodu Ing. Václav Šrámek.

U příležitosti právě uplynulého jubilejního roku 2018 bychom chtěli poděkovat všem, kteří v minulých letech přispěli k rozšiřování a zpřesňování elektronické databáze československých legionářů.

Československá obec legionářská za spolupráce a podpory Ministerstva obrany České republiky připravila Národní pouť u příležitosti 100. výročí bojů o Těšínsko a pietní akty na místech pohřbených vojáků v České republice a Polské republice. Národní pouť ČsOL se uskuteční od 25. do 28. ledna 2019. 

PartneřiNavštivte© 2015 Českoslovenká obec legionářská
patka