VyhledáváníVážené sestry, vážení bratři,

nacházíme se v situaci, kterou si mnoho z nás nejspíš nedokázalo ještě před pár dny ani představit. Pro mnohé z nás je to poprvé, kdy jsou naše životy převráceny z běžného režimu do nouzového stavu. Jistě se každý s nastalou situací snaží sžít, jak dovede. Jsme si ale vědomi i toho, že mnoho z našich členů se může v těchto dnech dostat do nelehké situace, se kterou si sami nemohou poradit. 

Legionáři byli mnohdy odkázáni jen sami na sebe a dokázali si s každou překážkou, která se před nimi objevila poradit vlastními silami. Proto i my, nositelé jejich odkazu, chceme nabídnout všem našim členům pomocnou ruku. Pokud jste se vlivem současné pandemie dostali do obtíží, nebo se jen cítíte osamělí a ztracení ve změti stále se měnících informací, obraťte se na nás. Pokusíme se vám pomoci, podle našich možností a schopností.

Obracet se na nás můžete na telefonním čísle 734 315 640 nebo na e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Jelikož mezi naše členy patří ve velké míře i váleční veteráni, vydal jsem pokyny k přechodu projektu Péče ČsOL o válečné veterány do krizového režimu. Vedoucí projektu bude informovat o realizovaných opatřeních v krátké době.

Zároveň bych chtěl vyzvat naše členy, kteří mají tu možnost, aby se zapojili do pomoci lidem ve svém okolí. Vím, že mnozí z vás již teď pomáhají a zapojují se jako dobrovolníci, jsem za to rád a srdečně vám za to děkuji.

Stejně tak patří mé poděkování všem z vás, kteří zůstáváte v práci a udržujete tak v chodu obchody, krizové telefonní linky, krizovou infrastrukturu či hromadnou dopravu, přinášíte lidem nové informace, dohlížíte na veřejný pořádek, střežíte hraniční přechody a samozřejmě nemohu zapomenout poděkovat veškerému personálu ve zdravotnictví za vaše nasazení a odhodlání.

Prosím, chovejte se ohleduplně ke svému okolí a dbejte na své zdraví.

 

Plk. v. v., MUDr. Pavel Budinský, předseda ČsOL.

 


 

30. března 1920 byl přijat zákon č. 252/1920 Sb., kterým byla vydána ustanovení o státní vlajce, státních znacích a státní pečeti. Přesně před sto lety byla uzákoněna podoba našeho nejdéle používaného státního symbolu - státní vlajky. Ta nás od té doby provází, radostně a s pýchou k ní vzhlížíme v časech dobrých a s nadějí se k ní obrací náš zrak v dobách nejtěžších. Nevzdali jsme se jí ani v těžkých letech druhé světové války, kdy pod jejími barvami bojovali naši vojáci v zahraničí. 

I sedmdesát pět let po válce vyvolává mnohé otázky nálet amerických bombardérů na hlavní město Protektorátu Čechy a Morava uskutečněný v únoru posledního válečného roku. V pozadí tohoto leteckého útoku však leží poslední nálet na Prahu, který se uskutečnil v neděli 25. března 1945.

V té Praze, kde je smrt už každodenním hostem, 
zní štěkot výstřelů v šeru za Prašným mostem, 

kapitán Morávek střílí za své dva druhy, 
je první jarní den, rok čtyřicátý druhý. 

Těmito slovy písně „Když v Praze v první jarní den naposled zasněží“ zvěčnil letos zesnulý skladatel Jan Vyčítal památku jednoho z nejznámějších příslušníků československého protinacistického odboje - štábního kapitána Václava Morávka. Ten padl v boji s přesilou německých gestapáků v sedm hodin večer 21. března 1942 poblíž křižovatky zvané Prašný most v pražských Dejvicích. 

Z důvodu ohrožení zdraví a v souladu s vyhlášeným nouzovým stavem přechází projekt Péče ČsOL o válečné veterány na krizový režim COVID-19. Proto jsou již od konce minulého týdne až do odvolání zrušeny jakékoliv aktivity osobního kontaktu s válečnými veterány zařazenými v projektu PoVV. 

Ještě v den vyhlášení uzavření základních a středních škol v České republice v souvislosti se zamezením šíření nemoci COVID-19, v úterý 10. 3. 2020, se uskutečnila na nějaký čas poslední přednáška člena plzeňské jednoty Československé obce legionářské pro školáky. Žáky 3. - 5. třídy základní školy v Tymákově na Plzeňsku navštívil br. Petr Tolar, aby jim přiblížil téma československého odboje proti nacismu během druhé světové války a představil vybavení našich vojáků. 

Smutné výročí začátku německé okupace Čech a Moravy roku 1939 si v neděli 15. 3. 2020 připomenuli členové Československé obce legionářské společně se zástupci Senátu i Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze, Magistrátu hlavního města Prahy a České obce sokolské. 

Z důvodu vyhlášení nouzového stavu kvůli pandemii COVID-19 v České republice je sekretariát Československé obce legionářské v hotelu Legie (Sokolská 33, Praha 2) až do odvolání uzavřen. 

V sobotu 7. března jsme uctili památku 170. výročí narození prvního československého prezidenta T. G. Masaryka u jeho pomníku v Uzenicích u Blatné. Tuto vzpomínku organizovala Československá obec legionářská, jednota Strakonice ve spolupráci s obcí Uzenice, Tělocvičnou jednotou Sokol Blatná, Obcí baráčníků z Radomyšle a městem Sedlice. 

V neděli osmého března proběhl v Mokrouších na Rokycansku vzpomínkový akt za příslušníka 1. čs. samostatného praporu v SSSR, nadporučíka Jana Kudliče. V řadách praporu se zúčastnil prvního vystoupení této jednotky při obraně přístupů k Charkovu, na počátku března 1943. Součástí těchto bojů byla i památná bitva o Sokolovo. 

S ohledem na nařízení vzešlá z jednání Bezpečnostní rady státu a na prevenci před šířením epidemie COVID-19 způsobenou koronavirem SARS-CoV-2 nebude pojízdná expozice věnovaná československým legiím – Legiovlak – uvedena v provoz v původně plánovaném termínu, tj. 15. 3. 2020. Až do odvolání Legiovlak nebude zpřístupněn veřejnosti. 

V sobotu 7. března 2020 jsme tradičně navštívili Lány. Přijeli jsme uctít památku T. G. Masaryka, zakladatele našeho státu. Pietní akt začal v 10.00 hod. položením věnců a kytic na lánském hřbitově. První položil věnec prezident republiky Miloš Zeman, dále předseda Senátu PČR Miloš Vystrčil, předseda Poslanecké sněmovny ČR Radek Vondráček, premiér Andrej Babiš a další představitelé politického a veřejného života. Nechyběli legionáři ani sokolové.  

V neděli, 8. března 2020, oslavila krásné 95. narozeniny paní Helena Steblová, která v roce 1944 zachránila život partyzánu Janu Heczkovi z Košařisk. 

V pátek 6. března dopoledne uspořádala Československá obec legionářská s podporou Ministerstva obrany ČR a Posádkového velitelství Praha pietní akt u Památníku československých zahraničních vojáků II. světové války na Vítězném náměstí v Praze. 

Jako pořadatelé upozorňujeme, že na základě rozhodnutí Ministerstva obrany České republiky bylo z důvodu obav o šíření nemoci COVID-19 zrušeno tradiční setkání vedoucích představitelů ministerstva a Generálního štábu Armády České republiky s vojenskou veřejností při příležitosti 77. výročí bojů u Sokolova a 75. výročí bojů u Jasla, které se mělo uskutečnit v pátek 6. 3. 2020 v hlavním sále Ministerstva obrany ČR (Valy, Praha 6). 

V sobotu 22. února se členové plzeňské jednoty Československé obce legionářské zúčastnili pietního aktu v Nepomuku, který se konal na paměť osádky amerického bombardéru B-24J Liberator, jenž byl sestřelen německými stíhači a dopadl přesně před 76 lety, 22. února 1944, nedaleko osady Dubeč severně od Nepomuka. V jeho troskách zahynulo devět z deseti členů osádky. 

V sobotu 15. února 2020 zemřela válečná veteránka Marie Matějková. Byla dlouholetou členkou Československé obce legionářské Kladno. Členkou ČsOL byla od roku 1995. Ve čtvrtek 13. února 2020 oslavila 94. narozeniny. 

Potřetí se v rámci spolupráce mezi Národním památníkem hrdinů heydrichiády a Československou obcí legionářskou uskuteční interaktivní přednáškový blok určený pro žáky 9. tříd základních škol a studenty středních škol k výročí vzniku Protektorátu Čechy a Morava nazvaný "Tak jsme žili...". Uskuteční se v pondělí 16. 3. 2020. 

Dne 4. února 2020 uspořádala jednota Československé obce legionářské Ostrava 1 v Centru PANT (Čs. legií 22, Moravská Ostrava) první z řady letošních besed na téma sporu o Těšínsko, čímž navázala na svůj loňský vědecký workshop "Těšínsko a střední Evropa 1918 - 1920" a další aktivity spjaté s komemorací tohoto konfliktu a jeho obětí. 

V pátek 24. ledna 2020 představil br. Lukáš Lexa z hodonínské jednoty Československé obce legionářské žákům Waldorfské základní školy v Brně-Žabovřeskách historii a výstroj československých legií. 

Letošní rok je rokem 100. výročí návratu čs. legionářů do vlasti. V čítárně a kavárně Avion v Českém Těšíně, se ve čtvrtek 23. ledna, ve spolupráci s Klubem Muzea Těšínska a s Městskou knihovnou Český Těšín, uskutečnila přednáška s besedou k tomuto tématu. 

Snahou terénních pracovníků projektu "Péče o válečné veterány" (PoVV) Jihomoravského kraje v roce 2019 bylo organizování pravidelných společných setkání druhoválečných veteránů s veterány novodobých mírových misí, při příležitost oslav významných jubileí, nebo významných společenských akcí, událostí a výročí. 

Jedním z důležitých cílů projektu "Péče o válečné veterány" (PoVV), který již několik let realizuje ČsOL ve spolupráci s ministerstvem obrany je organizování setkání válečných veteránů při společných oslavách jejich významných jubileí, gratulace při příležitost jejich narozenin a společná setkání při společenských událostech a vzpomínkových akcích. Tyto jsou rovněž spojeny s předáváním květin a věcných dárků. Od roku 2016 se projekt péče o válečné veterány zaměřuje kromě druhoválečných veteránů i na další cílovou skupinu, kterou jsou váleční veteráni účastníci novodobých mírových misí, starší 60 let a váleční veteráni 3.odboje. 

Památník Lidice pod záštitou Ministerstva kultury, ve spolupráci s Pardubickým krajem, statutárním městem Pardubice, městem Sezemice, Československou obcí legionářskou, Českým svazem bojovníků za svobodu a Ing. Janou Bobošíkovou, pořádá od roku 2008 pravidelné setkání pamětníků k připomenutí výsadkové operace Silver A, činnosti domácího a zahraničního odboje na Pardubicku a tragického osudu osady Ležáky. 

Ministr kultury Lubomír Zaorálek navštívil 9. ledna 2020 v doprovodu hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického a náměstka primátora Pardubic Jakuba Rychteckého Larischovu vilu v Pardubicích. Ta byla na podzim loňského roku zapsána na seznam Národních kulturních památek. Pardubický kraj, společně se statutárním městem Pardubice a Ministerstvem kultury ČR, dlouhodobě pomáhají Československé obci legionářské s její záchranou a obnovou. V loňském roce se kraj i město zavázaly poskytnout legionářům celkově 30 milionů korun. Na opravu vily pravidelně přispívá i Ministerstvo kultury ČR. Práce na objektu pokračují neustále i v těchto dnech. 

Dne 6. ledna 2020 jsme navštívili válečnou veteránku, členku Jednoty ČsOL v Kladně Olgu Mauleovou. Členové kladenské jednoty ČsOL jí společně s panem primátorem Danem Jiránkem přišli popřát k 94. narozeninám. Vždy se na setkání těšíme, protože "naše Olinka" jak jí říkáme, je dobrou vypravěčkou a společně s manželem se skvěle doplňují. Celý život jsou si vzájemně oporou a ani v letošním roce tomu není jinak. Vzali se v roce 1948, takže letos oslaví již 72 let společného života. 

PF 2020

PartneřiNavštivte© 2015 Českoslovenká obec legionářská
patka