VyhledáváníU příležitosti 100. výročí vzniku samostatného Československa uspořádala hodonínská jednota Československé obce legionářské s finanční podporou Ministerstva obrany ČR výstavu "Strážnice v éře první republiky". Výstava probíhala po tři měsíce od podzimu 2018 do počátku letošního roku v Městském muzeu ve Strážnici. Představila vznik republiky z perspektivy obyvatel Strážnice, ale i následná léta prosperity, krize a osudového podzimu 1938. 

V neděli 27. ledna 2019 odešel ve věku nedožitých 85 let pamětník vypálení osady Český Malín, pan Josef Řepík. Jako malý kluk se on i jeho otec dílem náhody zachránili, zatímco jeho matka i malá sestřička zemřeli během barbarského vypálení a vyvraždění vesnice volyňských Čechů nacisty. Po celý svůj dospělý život se Josef Řepík zasazoval o připomínání malínské tragédie a jejích obětí. 

Jedním z důležitých cílů projektu "Péče o válečné veterány", který již několik let realizuje ČsOL ve spolupráci s ministerstvem obrany je organizování setkání válečných veteránů při společných oslavách jejich významných jubileí, gratulace při příležitost jejich narozenin a společná setkání při společenských událostech a vzpomínkových akcích. Tyto jsou rovněž spojeny s předáváním květin a věcných dárků.

V ranních hodinách na Štědrý den zemřel v ostrovské nemocnici ve věku 91 let válečný veterán, předseda Jednoty Československé obce legionářské v Karlových Varech a člen předsednictva Českého svazu bojovníků za svobodu Ing. Václav Šrámek.

U příležitosti právě uplynulého jubilejního roku 2018 bychom chtěli poděkovat všem, kteří v minulých letech přispěli k rozšiřování a zpřesňování elektronické databáze československých legionářů.

Československá obec legionářská za spolupráce a podpory Ministerstva obrany České republiky připravila Národní pouť u příležitosti 100. výročí bojů o Těšínsko a pietní akty na místech pohřbených vojáků v České republice a Polské republice. Národní pouť ČsOL se uskuteční od 25. do 28. ledna 2019. 

Mnoho životních sil a úspěchů v novém roce Vám přeje br. MUDr. Pavel Budinský, Ph.D., předseda Československé obce legionářské. 

Československá obec legionářská, České dráhy, Národní technické muzeum a Hlavní město Praha chystají na poslední adventní sobotu velkolepou rekonstrukci návratu prvního československého presidenta Tomáše Garrigue Masaryka do Prahy. Než v sobotu 22. prosince projede Masaryk s legionáři Prahou, navštíví zvláštním vlakem trasu svého návratu z Horního Dvořiště přes České Budějovice, Veselí nad Lužnicí, Tábor a Benešov.

V pondělí 17. prosince 2018 zemřel jeden z posledních účastníků bitvy u Sokolova, účastník československého protinacistického odboje a člen Československé obce legionářské jednoty Praha 6, bratr plukovník v. v. Fedor Komár.

Tento projekt byl realizován v pěti krajích ČR za značné pozornosti veřejnosti. V každém z krajů proběhl jiným způsobem, některé kraje věnovaly projektu až tři dny (Pardubický), některé jeden den všední (Středočeský) a další víkendy. Podle toho se dají projektové dny rozdělit na akce pro školy (všední dny) a na akce pro širokou veřejnost (víkendy). V následujících pasážích se budeme věnovat jednotlivým krajům a jejich pojetí projektu REPUBLIKA. 

Již v roce 1848 se stala lípa, v reakci na frankfurtský sněm a zvolení dubu jako symbolu velkoněmectví, naším oficiálním národním symbolem. A právě na počátku naší mladé republiky v letech 1918 a 1919 byla výsadba lip na stovkách míst jasnou demonstrací podpory mladému státu a důkazem národní svobody. Mohutné výsadby  probíhaly napříč naší domovinou především u příležitosti kulatých výročí vzniku republiky v letech 1928, 1938, 1945 ale též 1968. Letošní 100. výročí tak jasně vybízelo k udržování této tradice a zapojení se do výsadby lip.

Při letošním Dni válečných veteránů, umocněném výjimečným 100. výročím ukončení první světové války, se o to citelněji ukázal vzrůstající celospolečenský respekt vůči válečných veteránům, a to nejen k vojákům a odbojářům druhé světové války, ale rovněž k účastníkům československých a českých válečných a mírových zahraničních misí polistopadové éry. 

Stalo se již podzimní tradicí pořádání Konference ČsOL věnované historii československého a českého vojenství, se zvláštním důrazem na bojovou činnosti i životní osudy československých legionářů. Vždy se však podařilo, a letos tomu nebylo jinak, prezentovat na konferenci výsledky vědecké a badatelské činnosti přednášejících s mnohem pestřejším záběrem témat. Za vedení ČsOL byl oběma konferenčním dnům přítomen místopředseda ČsOL br. brig. gen. v. v. Václav Kuchynka. 

V pátek 30. listopadu 2018 proběhla v Turistickém centru Velehrad přednáška Československé legie. O historii čs. legionářů, ale také třeba o Slovácké brigádě a vzniku Československa se rozpovídal Lukáš Lexa a Jan Marada.

Národní filmový archiv, Československá obec legionářská a Muzeum a vzdělávací centrum československých legií připravili na 8. listopadu jedinečnou podívanou. Tou byla unikátní projekce digitálně restaurovaného filmu Zborov z roku 1938 a výstava Zborov 1917, které se uskutečnili ve velkém sále Národního památníku na Vítkově za přítomnosti ministra kultury ČR Antonína Staňka a generálního ředitele Národního muzea Michala Lukeše.

Československá obec legionářská vydala další vzpomínky československého legionáře na první světovou válku. Nakladatelství Epocha s.r.o. dodalo na pulty knihkupectví i Legiovlaku již devátý svazek Edice pamětí Československé obce legionářské pod názvem "Jdi! Vzpomínky legionáře Otakara Husáka", číslováním se však jedná o svazek 6 B, neboť jde o druhý díl pamětí generála Husáka, které dusud nikdy nebyly publikovány. 

Po sto letech nastoupili na dlažbu hodonínského Masarykova náměstí vojáci ve stejnokrojích Slovácké brigády, aby zrekonstruovali akt slavnostní přísahy Československé republice. O průběhu skutečné přísahy nás informuje dobový tisk: "V neděli 17. listopadu 1918 nastoupil kombinovaný prapor [Slovácké brigády] pod velením nadporučíka Nosterského. Hudba zahrála nejprve Kde domov můj, vojáci vzdali čest praporu. Na to vystoupil na balkon radnice velitel brigády setník Hluchý a promluvil ke všem vojákům a nesčetným davům lidu řeč prodchnutou vroucí láskou k národní svobodě. Přísežnou formuli přednesl pobočník brigády nadporučík Ladislav Jandásek. Vojáci následně přísahali na prapor Hodonínského Sokola. Poté zahrála Kde domov můj a Hej Slované.

Jak je již poslední roky zvykem i v letošním jubilejním roce se členové Československé obce legionářské, jak jinak, než v legionářských stejnokrojích, zúčastnili Dne válečných veteránů na náměstí Míru v Praze. Akce byla pořádána Městskou částí Praha 2 ve spolupráci s Armádou ČR, Československou obcí legionářskou, Sdružení válečných veteránů a dalšími organizacemi. Přítomen byl i předseda ČsOL br. Pavel Budinský, který předal věcný dar starostce MČ Praha 2 Mgr. Janě Černochové. 

V období opravdu slavnostním, nedlouho po oslavách stého výročí vzniku Československé republiky a v předvečer Dne válečných veteránů, se sešla členská schůze opavské jednoty Československé obce legionářské. Účelů slavnostního setkání bylo několik, nejpřednějším z nich však bylo setkání s válečnými veterány, o něž se jednota stará v rámci projektu péče zaměřené právě na ně. 

V úterý 13. listopadu se v Michnově paláci v Praze konalo setkání válečných veteránů Prahy a Středočeského kraje. Akce se za resort Ministerstva obrany účastnil ředitel sekce podpory MO generálmajor Jaromír Zůna a vedoucí oddělení péče o válečné veterány Milan Bachan. Jaromír Zůna předal veteránům pozdrav od náčelníka Generálního štábu AČR armádního generála Aleše Opaty´, který se z důvodu pracovního zaneprázdnění nemohl setkání zúčastnit.  

Projekt byl několik měsíců připravován členy jindřichohradeckou jednotou ČsOL ve spolupráci s 44. lehkým motorizovaným praporem Jindřichův Hradec a Klubem vojáků v záloze při ÚVS J. Hradec. Soutěž proběhla dne 29. září a byla zahájena slavnostním nástupem, při kterém bylo připomenuto, že se koná při příležitosti 74. výročí Karpatsko-dukelské operace a účastníci soutěže byli seznámeni s historickými fakty o průběhu této operace. Současně byla připomenuta památka dvou novodobých veteránů z území okresu Jindřichův Hradec, podle kterých je soutěž pojmenována, a kteří zahynuli v průběhu zahraničních misí po roce 1989. Dále bylo vzpomenuto tří příslušníků AČR, kteří v letošním roce zahynuli v Afghánistánu.

Ve dnech 9. - 10. října proběhl třetí ročník celostátního dvoudenního branného závodu pro základní a střední školy MISE, který pořádá ČsOL společně se 43. výsadkovým praporem Chrudim a LC Proud. Záštitu nad soutěží převzal velitel 43. výsadkového praporu Chrudim pplk. Ing. Jiří Adamec.  

V pátek 9. listopadu 2018 odletěla delegace členů Československé obce legionářské do Londýna, aby se zúčastnila oslav 100. výročí ukončení první světové války a připomněla si hrdinství a odvahu našich vojáků bojujících v řadách RAF. V delegaci byli zastoupeni váleční veteráni Josef Švarc, který bojoval na západní frontě, novodobí veteráni Ivo Bedrna, Jan Fojtík a pozůstalí po letcích RAF Aloisi Vašátkovi a Josefu Koukalovi. Den 11. listopad je připomínám jako Den válečných veteránů, na který letos připadl i britský svátek Den vzpomínek (Remembrance Sunday). Slaví se celosvětově. V Londýně jsme se setkávali se záplavou květů vlčích máků, které lidé nosí v klopě jako symbol oslav Dne válečných veteránů. Ještě téhož dne jsme se zúčastnili pietního aktu u pomníku velitelství bombardovacích perutí (Bomber Commard Memorial). Věneček položil válečný veterán Josef Švarc.

Existuje jen málo akcí, které se natrvalo vryjí do paměti jejich účastníků. Oslavy jubilejního výročí vzniku samostatného československého státu mezi ně zcela jistě patří. I v Mladé Boleslavi se tak připomnělo nejenom významné výročí, ale také principy a ideály, s nimiž samostatný stát vznikl a které je, jako pomyslné základy, provedly bohužel jen nedlouhými 20 lety. Početně navštívené události zároveň přiblížily osobnosti a jejich příběhy, nedílně spjaté s moderní státní strukturou. Veškeré akce byly dílem téměř ročních příprav organizátorského týmu Kultury města Mladá Boleslav, mladoboleslavské jednoty ČsOL a místní jednoty Sokola. 

Sté výročí vzniku samostatného československého státu si Armáda České republiky připomenula slavnostní vojenskou přehlídkou na Evropské třídě. Jednalo se o jeden z vrcholů oslav tohoto významného výročí. Program zaštítěný armádou však byl bohatší a zahrnoval také třídenní statickou ukázku techniky a vybavení ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a složek IZS od roku 1918 do současnosti. Statické ukázky se konaly v Praze na Letenské pláni od pátku 26. do neděle 28. října 2018 a zúčastnili se jich také členové Československé obce legionářské.

Se začátkem listopadu přichází opět, pro nás relativně čerstvá, tradice nošení červených květů vlčího máku na oděvu. Lidé tím vyjadřují podporu válečným veteránům a připomínají si oběti válečných konfliktů. Vrcholem je pak 11. listopad, tedy Den válečných veteránů či Den vzpomínek. V České republice se uskuteční množství akcí, které tento den připomenou. Letos se navíc jedná o den stého výročí ukončení první světové války. 

Oslavy 100. výročí vyhlášení samostatného československého státu jsou již v tuto chvíli minulostí. Svým významem a celonárodním charakterem se samy o sobě staly významným milníkem, jenž se zapíše do historie našeho moderního státu. Výročí bylo v celé zemi slaveno a oslaveno náležitým způsobem s odpovídající důstojností. Svůj významný podíl na tom měla každá jednota Československé obce legionářské.

Divadelní soubor Hostivice nastudoval v souvislosti s letošním 100. výročím vzniku samostatného československého státu divadelní hru "Legionáři". Na přípravách hry se poradentstvím a zapůjčením stejnokrojů podílela také Československá obec legionářská. 

Dne 19. října 2018 se na tradičním místě v Komorním Hrádku sešli bývalí vojenští pozorovatelé z misí OSN, OSCE a EU, kteří před vysláním do zahraničí prošli náročným kurzem podle standardů OSN v tomto školícím zařízení Armády České republiky. 

V jedenáct hodin jedenáctého dne jedenáctého měsíce roku 1918 vstoupilo v platnost příměří podepsané válčícími stranami ve francouzském Compiègne, kterým byly ukončeny boje první světové války, tehdy nazývané Velké. Ačkoliv se ještě nejednalo o skutečný mír, pro tehdejší válečnou generaci se jednalo o jeden z nejkrásnějších dnů jejich životů. Letošního 11. listopadu si připomeneme již sté výročí od konce tohoto válečného konfliktu, který postihl snad všechny české rodiny a v mnohém změnil tehdejší svět.

Předposlední říjnový víkend patřil ve středočeských Úvalech oslavám 100. výročí vzniku ČSR. Celovíkendová akce, kde hlavním organizátorem společně s městem Úvaly byla Československá obec legionářská, přinesla bohatý program, jehož součástí byl i Legiovlak.

Ve snaze důstojně přispět k 100. výročí vzniku Československa a připomenout mladým generacím význam této události uspořádala Jednota ČsOL v Písku s podporou Jihočeského kraje a města Písku spolu s partnery projektu "Město Písek, nejen pětačtyřicátý" v letošním roce již tři významné soutěže pro žáky základních a středních škol v Písku a okolí.

V říjnu si připomínáme nejen 100. výročí vzniku samostatného československého státu, ale také 100. výročí bojů československých legionářů ve francouzských Argonnách, v bitvách u Terronu, Vouriers, Chestres a Vandy. Československá obec legionářská připravila ve spolupráci Ministerstva obrany České republiky národní pouť na místa bojů našich legií, která toto významné výročí uctí. 

Československá obec legionářská vydala další vzpomínky československého legionáře na první světovou válku. Nakladatelství Epocha s.r.o. dodalo na pulty knihkupectví i Legiovlaku již osmý svazek Edice pamětí Československé obce legionářské pod názvem "Denník. Ilustrovaná kronika legionáře Františka Krejčího". 

Letošního 13. ročníku Memoriálu generála Josefa Buršíka se oproti minulým zúčastnili jednak jako již tradičně členové ČSOL, jednak i v hojném počtu příslušníci tankové roty AZ "Československých legií" 73. tankového praporu "Hanáckého" z Přáslavic, kteří tuto akci poprvé absolvovali v rámci vojenského cvičení.  Sraz účastníků memoriálu byl v sobotu 8.9.2018 v 8:00 na prostranství před rodným domem generála Buršíka. V 9:00 byl zahájen slavnostní ceremoniál, kterého se mimo příslušníků tankové roty AZ zúčastnili členové ČSOL jednota Rokycany, Ostrava a Chomutov. Akci podpořili svou účastí též představitelé obce Postřekov a místní obyvatelé. 

Od 20. srpna do 9. října 2018 byla v bývalém koncentračním táboře Mauthausem k vidění putovní panelová výstava Anthropoid, mapující úspěšnou operaci, jejímž cílem byla likvidace zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, poslední boj sedmi parašutistů v kostele sv. Cyrila a Metoděje i významnou roli domácích spolupracovníků, z nichž 294 bylo za svoji pomoc zavražděno právě v KT Mauthausen.

Československá obec legionářská, Ministerstvo obrany a Velvyslanectví České republiky v Ruské federaci připravily legionářskou pouť na bojiště roku 1918. Od 5. do 10. října navštíví desítku míst, kde v roce 1918 bojovali českoslovenští legionáři. 

U příležitosti 80. výročí mobilizace československé branné moci se členové ČsOL Hradec Králové rozhodli v sobotu 22. září 2018 připomenout pietními akty za padlé obránce ČSR (Hodkovice, Habartov – 1938). Níže se můžete dočíst o osudech padlých a o průběhu jejich víkendové připomínky. 

Do celoročních oslav vzniku samostatného Československa se v sobotu 15. září 2018 zapojila také Univerzita Karlova. Ve spolupráci s 1. lékařskou fakultou UK a Českou televizí uspořádala festival První republika, do kterého se zapojila také Československá obec legionářská.

Ve skanzenu ve Strážnici se 25. srpna 2018 konal již 6. ročník akce Vojenský den. I přes nepřízeň počasí se akce nadmíru vydařila. Zrekonstruovali jsme bitvu čs. legionářů a bolševiků o Kazaň, od které letos uplynulo 100 let, a druhou bojovou ukázku jsme věnovali událostem v pohraničí Československa roku 1938, od nichž nás dělí 80 let. Historii čs. legií návštěvníkům představila i posádka Legiovlaku, který zakotvil na celý týden od 20. do 27. srpna na strážnickém nádraží. 

Den před svými 95. narozeninami zemřel ve Vojenské nemocnici Olomouc válečný veterán, plk. v. v. Ivan Solovka, přímý účastník největších bitev, jaké kdy československé vojsko svedlo. Byl mimo jiné nositelem Čs. válečného kříže 1939, medaile Za chrabrost, vyznamenání Za osvobození Kyjeva, vyznamenání Za osvobození Bílé Cerekve, Polského válečného kříže, Záslužného kříže ministra obrany III. stupně a jiných ocenění. 

Československá obec legionářská uctila ve dnech 3.–5. srpna 2018 památku českých vojáků mírových sil OSN, kteří padli v misích UNPROFOR A UNCRO na území dnešního Chorvatska. K pomníkům připomínajícím jejich oběť položila delegace ČsOL věnce a navštívila místa, kde čeští vojáci v letech 1992–1996 sloužili. 

Další ze smutných zpráv. V sobotu 18. srpna 2018 nás navždy opustil válečný veterán, br. podporučík ve výslužbě Adolf Röhrer, bývalý příslušník Československé samostatné obrněné brigády a také dlouholetý předseda děčínské jednoty Československé obce legionářské. 

Ve dnech 17.–19. srpna 2018 vykonali zástupci ČsOL br. místopředseda Tichomir Mirkovič a tajemník br. Jiří Filip cestu do Běloruska u příležitosti významného dovršení několikaletých snah o důstojné místo připomínající památku zemřelých československých legionářů, kteří nalezli svůj hrob v Bobrujsku. 

Československá obec legionářská připravuje na sobotu 25. srpna velkolepou připomínku dvou kulatých výročí. Ze strážnického skanzenu, který se na chvíli stane předměstím ruské Kazaně, vyženou legionáři bolševiky, čímž připomenou své slavné vítězství z roku 1918. Druhá rekonstrukce připomene krvavé boje proti sudetským Němcům v pohraničí v roce 1938. 

Československá obec legionářská má v letošním roce opět možnost zapojit se do akce nazvané "Remembrance Sunday", slavnostní přehlídky před londýnským Cenotaphem u příležitosti oslav konce první světové války. 

Šestatřicet mrtvých, osmadvacet Poláků a osm Čechů. Nejmladšímu nebylo ještě sedmnáct let. Taková byla bilance nelidského řádění gestapáckého komanda v Životicích 6. srpna 1944. V tento den vyjelo zhruba 60 příslušníků gestapa z Těšína do Životic. V Těrlicku se k nim připojili místní němečtí četníci a zvláštní jednotka wehrmachtu. Obklíčili Životice a nad ránem zahájili likvidační akci. 

S hlubokým zármutkem Vám oznamuji, že dne 27. července 2018 zemřel, ve věku 92 let, čestný předseda ČsOL jednoty Frýdek- Místek, plk. ve výslužbě Adolf Kaleta. Pohřeb se uskutečnil  s vojenskými poctami v pátek 3. srpna v kostele v obci Hrádek. 

Nedělní odpoledne 15. července bylo v rumburském muzeu zasvěceno sboru finanční stráže.  Naše jednota zde slavnostní vernisáží zahájila výstavu "Finanční stráž aneb Historie finanční stráže se zaměřením na Šluknovský výběžek a rok 1938 v regionu". Duchovním otcem výstavy byl br. Jaroslav Beneš, který se tématem historie finanční stráže a československých bezpečnostních sborů dlouhodobě zabývá. 

Rozkazem prezidenta České republiky Václava Havla č. 10 ze dne 7. února 2002 byl 30. červen stanoven Dnem ozbrojených sil České republiky. A tak si Armáda České republiky každoročně 30. června připomíná přísahu našich legionářských jednotek ve francouzském městečku Darney, která byla jedním z důležitých mezníků ve vývoji naší zahraniční armády v první světové válce a jež byla příčinou ustanovení tohoto data za nový Den ozbrojených sil. V letošním roce uplynulo od tohoto aktu 100 let, a tak bylo zcela logické, že se Darney stalo cílem Národní pouti projektu Legie 100. A i vláda České republiky zařadila vzpomínku na toto výročí mezi TOP 10 zahraničních akcí projektu Společné století. 

Když byl v září roku 1917 zřízen 4. československý střelecký pluk ruských legií, nikdo tenkrát netušil, zda se jeho příslušníkům podaří vybojovat kýžený samostatný stát. Cíl jejich snažení byl dosažen 28. října 1918, ale návrat příslušníků do vlasti trval další dva roky. A právě dne 13. června 1920 nastala dlouho očekávaná chvíle návratu příslušníků tohoto pluku do vlasti.  O den později jeho příslušníci přijeli do Hradce Králové, do města, které se stalo pro Pěší pluk 4 Prokopa Velikého na mnoho let domovem. 

Pokračování ze článku "Horké jaro osmnáctého roku v Itálii" ...Ještě před dokončením výcviku našich dobrovolníků byl, na opakované žádosti italského velení, 19. května 1918 odeslán II. prapor 31. čs. střeleckého pluku k posílení výzvědných oddílů. Následně, na konci května, vyslal generál Graziani ke III. ar­mádě I. prapor 33. čs. střeleckého pluku o síle takřka 900 mužů. 

Pokračování ze článku "Horké jaro osmnáctého roku v Itálii" ...Jako první vyrazila večer 14. června k Piavě skupina členů ČsOL v historických uniformách, aby se následující den podílela na odhalení tří pamětních desek věnovaných účasti československých dobrovolníků v bojích u Fossalta a smrti sokolského cvičitele Jana Čapka. 

Pokračování ze článku "Horké jaro osmnáctého roku v Itálii" ...Po nepřetržité noční jízdě, při které se střídali 3 řidiči, dorazil transportér ČsOL v úterý 22. května 2018 ráno do Sulmony. Zde jsme počkali na zpravodajskou skupinu ČT s doktorem Špánikem, abychom společně na místním hřbitově vzdali čest zde pochovaným rakousko-uherským zajatcům, kteří v místních zajateckých táborech zemřeli během svého zajetí. Stuhy u věnce urovnal br. Marcel Hoblík, jehož prastrýc Jindřich se v zajateckém táboře v Sulmoně přihlásil do čs. legií, ale ještě před svým zařazením do vojska, zemřel 21. září 1918 v táborové nemocnici. 

Československá obec legionářská se jako jedna z mála institucí a organizací několik let poctivě připravovala na oslavu 100. výročí vzniku našeho samostatného státu, a tak se stala důležitým aktérem v rámci celorepublikových připomínek 100. výročí událostí mapujících rok 1918. Vedle vládního projektu Společné století je obec partnerem desítek měst, obcí, muzeí, organizací, spolků a všech zájemců o naši historii. Je velmi potěšující, že jsme se postupně stali i partnery našich zastupitelských úřadů v zemích, kde v rámci bojů první světové války působila naše zahraniční armáda. 

V květnu letošního roku uplynulo 100 let od chvíle, kdy došlo k prvnímu ozbrojenému střetu československých legionářů s bolševiky. K tomu prvnímu došlo 25. května na stanici Marianovka západně od Omsku, kde rudé gardy ze zálohy zaútočily na vlak legionářů. V Irkutsku byl 26. května zákeřně přepaden vlak 2. čs. dělostřelecké brigády a o den později došlo ve Zlatoustu k napadení vlaku s neozbrojeným štábem 1. čs. střeleckého pluku. 

Poslední červnovou sobotu si v obci Nová Ves u Bakova nad Jizerou připomněli členové Jednoty Československé obce legionářské z Mladé Boleslavi, zástupci místních baráčníků i zdejších občanů patrně nejznámějšího legionáře z Pojizeří – Aloise Štorcha. Slavnostní ceremonie u příležitosti 100. výročí jeho mučednické smrti byla zahájena u pomníku padlých občanů Nové Vsi a následně u domu, kde Alois Štorch před válkou vyrůstal. Od pomníku vyrazil průvod v čele s legionáři se státním praporem, baráčníky i občany v doprovodu kapely Difúr. Neobyčejný životní příběh s tragickým koncem připomněl před pamětní deskou na domě Aloise Štorcha předseda mladoboleslavské jednoty br. Tomáš Pilvousek. 

V sobotu 23. června 2018 proběhla v Senici již tradiční vzpomínka na působení paravýsadku Silver A na území protektorátu. Jako již tradičně připravila vzpomínkovou akci obec Senice ve spolupráci s Československou obcí legionářskou pod názvem "Pocta statečným". 

Dne 30. června 2018 byla v budově SOU a OU v Písku (bývalé reálné gymnázium) v Komenského ulici v Písku odhalena pamětní deska armádnímu generálu Josefu Bílému, prvnímu veliteli odbojové organizace Obrana národa, který byl popraven nacisty v době tzv. „první heydrichiády“ dne 28. září 1941. Generál Josef Bílý, rodák z obce Ochoz u Zbonína, studoval na píseckém reálném gymnáziu v letech 1883-1888. V letech 1888-1892 studoval kadetní školu rakousko-uherské armády a stal se důstojníkem z povolání. Aktivně se zúčastnil bojů v první světové válce a po jejím skončení se dal plně do služeb nově se formující československé armády. 

Bahna skončila, ať žijí Bahna! Tak by se dala parafrázovat slavná věta pronášená v souvislosti se jmenováním nového panovníka ve Francii. Ano, jeden ročník skončí a doslova za pár dnů začnou přípravy ročníku nového. Pro diváky jeden den, pro organizátory měsíce příprav. A jak se termín Bahen blíží, jsou i přípravy intenzivnější a týkají se stále většího počtu lidí. Nahlédněme společně do zákulisí poslední fáze příprav 29. ročníku... 

V předvečer 100. výročí popravy italského legionáře Františka Turpiše se zástupci jednot z někdejší Mladoboleslavské župy "Štorcha, Turpiše a Hojsáka" zúčastnili v Chrastavě slavnostního znovuodhalení pamětní desky místnímu rodáku, který 19. června 1918 zahynul strašlivou smrtí v malém italském městečku San Stino di Livenza. 

V neděli 24. června 2018 zažehl Andrej Babiš společně s Miluší Horskou Oheň(bez)naděje, který  dopravili žáci ZŠ Včelákov, Skuteč a Prosetín dne 27. června do bývalého německého nacistického vyhlazovacího tábora  Kulmhof am Ner (dnes Chelmno nad Nerem). Vzpomněli tak na tragický osud ležáckých a lidických dětí. 

Delegace v čele s Andrejem Babišem a hejtmanem Pardubického kraje Martinem Netolickým navštívila dne 18. června 2018 Larischovu vilu. Položením květin vzdali hold obětem heydrichiády. Objektem vily je provedl předseda komise pro mládež Čs. obce legionářské br. František Bobek. Pan premiér byl seznámen se zadávací studií a se zpracovanou dokumentací pro stavební povolení.  

V sobotu 30. června 2018 uspořádala bruntálská jednota ČsOL 5. ročník Střeleckého dne. Na střelnici v Břidličné hodinu po poledni přivítal předseda jednoty br. A. Zgažar 22 členů a příznivců. Připomněl, že střelecký den byl konán na počest legionáře Jana Čapka, jehož jméno má naše jednota ve svém názvu, a od jehož smrti v bitvě na Piavě uplynulo toho měsíce přesně sto roků. 

U příležitosti 76. výročí boje československých parašutistů v pražské Resslově ulici, byl v neděli 17. června 2018 u chaty zvané „Václavka“ nedaleko Hořejšího Padrťského rybníku v CHKO Brdy odhalen pomník připomínající seskok paradesantních skupin INTRANSITIVE a TIN. Celkem pět československých parašutistů zde seskočilo do okupované vlasti v noci z 29. na 30. dubna 1942.

V sobotu 16. června byla péčí Jednoty ČsOL v Mladé Boleslavi a Obecního úřadu Dobšín odhalena pamětní deska místního rodáka a čs. legionáře, příslušníka samostatného Úderného praporu Josefa Vaňka. Josef Vaněk padl v týž den, před 100 lety u železniční stanice Kljukvenná východně od Krasnojarska.

Ve čtvrtek 21. června 2018 se u památníku padlým legionářů a T. G. Masaryka na Mírovém náměstí v Písku konala vzpomínková akce k výročí 101 let bitvy u Zborova. Ta byla sice z pohledu světové války méně významnou akcí, ale Čechoslovákům vynesla slávu a uznání a otevřela dveře pro zakládání nových československých jednotek v tehdejším carském Rusku. 

Ve dnech 6. a 7. června se ředitel KVV Ostrava zúčastnil finále branných závodů Legie a Battlefield 2018. Soutěže jsou určeny pro studenty středních a základních škol. 

V neděli 1. července bude slavnostně zahájen XVI. všesokolský slet – Největší událost pro sokoly, členy České obce sokolské, a jedna z nejvýznamnějších událostí, která důstojně oslaví 100. výročí vyhlášení samostatného československého státu vůbec. Slet s pořadovým číslem XVI. potrvá od 1. do 6. července 2018 v Praze.

V pátek 15. června 2018 se u pamětní desky Jana Kubiše ve vestibulu ZŠ Bruntál v Okružní ulici uskutečnila vzpomínková akce v předvečer Dne hrdinů druhého odboje. Zástupci bruntálské jednoty ČsOL a ČSBS umístily pod pamětní desku květiny. 

S žalem informujeme o úmrtí veterána druhé světové války a člena Československé obce legionářské, brigádního generála v. v. Pavla Vranského, bývalého příslušníka 11. čs. pěšího praporu – Východního a 311. čs. bombardovací perutě RAF. Zemřel v neděli 24. června 2018, ve věku 97 let. 

Setkání pyrotechniků INMEP 2018 (International Meeting of Pyrotechnicians) se zúčastnili aktivně pracující specialisté i váleční veteráni. Setkání pyrotechniků posloužilo také k navázání osobních kontaktů především se zahraničními kolegy. Na setkání byla prezentována pyrotechnická činnost účastníků za uplynulý rok a byly porovnány pracovní postupy a zkušenosti jednotlivých národních složek, ať už příslušníků policie nebo ostatních ozbrojených sborů, které se touto problematikou zabývají. Součástí zaměstnání bylo seznámení s novými trendy, technologiemi a výrobky souvisejícím s činností EOD/IEDD. 

Jedna z akcí, kterou Československá obec legionářská Kladno uspořádala u příležitosti 100. výročí vzniku Československa a 100. výročí ukončení 1. světové války, byla střelecká soutěž z pistole vzor 75. Naplánovali jsme ji na 1. 6. 2018 od 14:00 a poprvé jsme stříleli na střelnici ve Zvoleněvsi. Střelnici v Družci, kde jsme stříleli v minulých sedmi letech, majitel zavřel, tak jsme se domluvili se správcem zvoleněvské střelnice panem Janem Rubešem. 

Dne 9. června v 11:00 hodin v Krupce na bývalém hraničním přechodu mezi Mohelnicí a německou obcí Müglitz byla zahájena slavnostní akce spojená s představením nově zrekonstruovaného hraničního orientačního sloupu a nově odhaleného památníku k 100. výročí vzniku samostatného československého státu. Akci pořádala Jednota ČsOL mjr. i.m. Václava Vokurky v Boleticích ve spolupráci s jejími příznivci, kdy mimo těchto byly také přítomni zástupci z řad ČSBS, místní samosprávy, bývalí i současní příslušníci ozbrojených sil a bezpečnostních sboru a další. Po celou dobu akce byla na místě zajištěna vojenská čestná stráž, kterou v dobových uniformách příslušníků 46. pěšího pluku ČSA ztvárnili členové Muzea čs. opevnění z let 1936-1938 „Na Kočičáku“ z Chomutova a dále dva příslušníci pěší roty aktivních záloh AČR při KVV Ústí nad Labem. 

Bambi Fest se konal v pátek 25. a v sobotu 26. května 2018 na Výstavišti České Budějovice. Umístění na Výstavišti bylo praktičtější než akce u Sportovní haly, jako v minulých letech. Akci organisoval RADAMBUK (Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje) pod mottem „Naše země stoletá“. Na akci se podílely i AČR, a velká řada dalších organisací. 

Ve středu 9. května 2018 se mezi čestné občany města Třince zařadil třinecký rodák a nositel Československého válečného kříže 1939, dozorce finanční stráže Rudolf Josiek in memoriam. Čestné občanství, které se v celé historii města dostalo dosud jen pěti třineckým osobnostem, bylo Rudolfu Josiekovi uděleno jako zvláštní projev úcty za hrdinství projevené v boji proti nacismu a na obranu Československé republiky. V Obřadní síni třinecké radnice převzali toto významné ocenění z rukou starostky města příbuzní Rudolfa Josieka. 

Jak jsme již avizovali, 30. června si připomínáme 100. výročí přísahy našich legionářských jednotek v Darney a jejich následného bojového nasazení na západní frontě v Alsasku. Při této příležitosti pořádá ČsOL ve spolupráci s MO ČR autobusovou pouť do Francie, kde si přímo v Darney za účasti francouzského prezidenta Emanuela Macrona, českého a slovenského předsedy vlády a dalších významných hostů, připomeneme výročí této přísahy. 

Od května do konce října je pro zájemce zpřístupněna v rámci výstavního projektu "Založeno 1918" výstava Doteky státnosti, kterou v Jízdárně Pražského hradu připravil Vojenský historický ústav ve spolupráci s  dalšími spolupořadateli. V kontextu dalších výstav připravovaných k výročí založení našeho státu je tato zcela výjimečná, a to nejen soustředěním zcela unikátních exponátů na jedno místo, ale i svým architektonickým pojetím. 

V pondělí 28. května jsme uctili památku Václava Stehlíka, jehož rodina byla vyvražděna za ukrývání československých parašutistů vyslaných z Velké Británie. Vzpomínkový akt se konal u bývalého domu rodiny Stehlíkových v Rokycanech. 

Člen českobrodské jednoty Československé obce legionářské a pracovník Ústavu politických věd Slovenské akademie věd, bratr PhDr. Ferdinand Vrábel vydal novou životopisnou knihu nejznámější postavě (česko)slovenských novodobých dějin, Milanu Rastislavu Štefánikovi. Kniha nese název „Splněný sen. Milan Rastislav Štefánik a vznik Československa“. 

Stalo se již tradicí, že Pardubický kraj oceňuje své občany, kteří vykonali něco výjimečného, nebo se o kraj buď zasloužili či propagují jeho dobré jméno. Letos v květnu se ve Východočeském divadle v Pardubicích konalo slavnostní předání ocenění a to Cenou Michala Rabase za záchranu život, Cenou za zásluhy o Pardubický kraj a Medailí hejtmana Pardubického kraje. 

Na rohu křižovatky ulic ČSA a Divišovy v centru Hradce Králové v těchto dnech roste kamenný základ památníku poručíka Jana Gayera a padlých legionářů z první světové války. Ten na stejném místě stál již od roku 1937, než jej za pouhé tři roky zničili nacisté. Odhalení obnoveného památníku, který bude věrnou kopií původního, proběhne v neděli 10. června z iniciativy Československé obce legionářské a za přispění města Hradec Králové a Ministerstva obrany České republiky. 

Ve čtvrtek 14. května 2018 byla v lipové aleji na Uhlířském vrchu v Bruntále vysazena lípa na počest čestného občana města Bruntálu a držitele státního vyznamenání Řádu T. G. Masaryka, válečného veterána br. Petra Becka. Stalo se tak v předvečer Dnů města. 

Generálové Emil Boček, Václav Kuchynka a pplk. Tichomír Mirkovič, váleční veteráni druhé světové války z Československé obce legionářské byli členy oficiální delegace předsedy České vlády Andreje Babiše a společně zahajovali s předsedou Slovenské vlády, Česko-Slovenskou a Slovensko-Českou výstavu v Bratislavě. 

Dne 12. května 2018 se jako každý rok u Památníku obětem druhé světové války ve Slivici konal pietní akt a vojensko-historická ukázka osvobození města Příbrami a obcí Slivice, Buk a Milín u příležitosti výročí posledních bojů druhé světové války ve střední Evropě. 

Opavský Magistrát pozval u příležitosti výročí osvobození občany ke slavnostnímu uctění památky padlých na městském hřbitově. Nesměli zde chybět ani členové opavské jednoty ČsOL a zástupci ČSBS. 

V sobotu 12. května 2018 proběhl za nádherného slunného počasí v areálu Jedličkova ústavu již 17. ročník Abilympiády pro děti a mládež, soutěžního klání, při kterém 117 dětí se speciálními potřebami z celkem 11 různých zařízení z celé České republiky předvedlo své schopnosti v 15 disciplínách – malování tuší, aranžování květin, batikování, cukrářství, hrách na počítači, keramice, korálkování, stavění Lega, malování, malování na sklo, práci se dřevem, puzzle, studené kuchyni, tkaní a vyšívání. Soutěže byly rozděleny do dvou věkových kategorií (6–12 let a 13–18 let). 

V zájmu zpřítomnění odkazu generála Milana Rastislava Štefánika uspořádalo dne 5. května 2018 město Brezová pod Bradlom ve spolupráci z řadou slovenských institucí a dalších partnerů celostátní vzpomínkovou slavnost u příležitosti 99. výročí tragické smrti generála Milana Rastislava Štefánika a 100. výročí vzniku Československa. Památku generála Štefánika uctilo při Mohyle na Bradle na 3 500 návštěvníků. Za Československou obec legionářkou byli přítomni místopředsedové – generálové Emil Boček a Václav Kuchynka a pplk. Tichomir Mirkovič. 

Ve čtvrtek 3. května 2018 se v areálu motodromu a střelnice STSP na Hradišti v Písku uskutečnil II. ročník Prácheňských přeborů v rámci POKOSu, které pro děti základních škol v Písku připravili členové Jednoty ČsOL v Písku, 1. ETALONu z. s., příslušníci IZS Písek, Dobrovolní hasiči města Písku, ZO ČSBS Písek, Junior Cycling Projekt Team a další, a zástupci Armády České republiky ze Strakonické posádky. 

Dne 5. května 2018 byly v Muzeu na demarkační linii v Rokycanech uspořádány dynamické ukázky k 100. výročí konce první světové války a 73. výročí konce druhé světové války. 

Vedoucí Úřadu vlády České republiky Radek Augustin uspořádal v Hrzánském paláci dne 7. května 2018 slavnostní setkání s válečnými veterány u příležitosti 73. výročí konce druhé světové války a Dne vítězství 8. května 1945. Pozvaným vzácným hostům byly při této příležitosti předány pamětní medaile Úřadu vlády ČR. 

V pátek 4. května 2018 se v Bruntále na starém hřbitově na pohřebišti vojáků Rudé armády uskutečnil pietní akt k 73. výročí ukončení druhé světové války v Evropě, osvobození Československa a našeho města. 

V den výročí osvobození, 22. dubna 2018, se Opavané – mezi nimi i několik dřívějších a současných žáků SGO – sešli u pomníku padlým na náměstí Osvobození, aby si událost, která se výrazně obtiskla do dějin města, společně připomněli. 

O první dubnové sobotě opět zahřměly na střelnici v Chloumku u Mělníka výstřely z historických vojenský pušek. Tak jako každým rokem se konal pod taktovkou mladoboleslavské jednoty Československé obce legionářské další ročník tradičního střeleckého memoriálu br. Jaroslava Šámala, který v letošním osmičkovém roce nesl příznačně pořadové číslo 8. 

Patří mezi ně válečný veterán z druhé světové války mjr. v. v. Rostislav Stehlík, který se dne 6. dubna 2018 dožil krásného životního jubilea 90 let. 

Dne 7. dubna 2018 proběhla střelecká soutěž o putovní pohár předsedy Jednoty ČsOL v Tachově "Jaro 2018". Střelecká soutěž se uskutečnila na střelnici Rychta v Tachově. Akce byla propagována v místním tisku, na místě vyvěšeno logo MO a ČsOL. 

Německý velvyslanec Christoph Israng navštívil koncem března Pardubický kraj. V Larischově vile položil květiny k památníku ležáckých dětí. Třináct bílých růží položili k památníku také studenti z Gymnázia Pardubice. Byla mezi nimi i Adéla Vurstová, jejíž pradědeček byl na Zámečku popraven podle jejího vyjádření 2. července 1942. 

V letošním létě si 30. června připomínáme 100. výročí přísahy našich legionářských jednotek v Darney a jejich následného bojového nasazení na západní frontě v Alsasku. Slavnostní přísaha před prezidentem Francouzské republiky Raymondem Poincaré a tajemníkem Československé národní rady v Paříži Edvardem Benešem byla důležitým mezníkem při cestě ke vzniku našeho samostatného státu. Večer před přísahou totiž francouzský ministr zahraničních věcí Stéphen Pichon oznámil našim vedoucím pracovníkům, že francouzská vláda uznává Československou národní radu v Paříži za základ československé vlády a že uznává nároky československého národa na samostatný stát. I proto byl rozkazem prezidenta republiky Václava Havla č. 10 ze dne 7. února 2002 stanoven 30. červen Dnem ozbrojených sil České republiky. 

V den 79. výročí vzniku Protektorátu Čechy a Morava, v pátek 16. 3. 2018, se v prostorách Národního památníku hrdinů heydrichiády uskutečnila přednáška dvojice členů Československé obce legionářské přibližující každodenní život protektorátních obyvatel. Nejprve od 14 hodin pro studenty gymnázia, následně od 18 hodin pro širokou veřejnost. Nutno podotknout, že odpolední přednášku pro studenty navštívilo o poznání více lidí, což u podvečerní přednášky vynahradil zvýšený zájem. Přednášející ses. Štěpánku Skálovou a br. Petra Tolara doprovodili promítané fotografie i videa, stejně jako mnoho originálních dokumentů, oděvů a doplňků. 

"Je ráno 15. března 1939. V půl sedmé zapnu rádio. Po špatné noci téměř s hrůzou, co nám chystá nevlídný den. Znělka liblické stanice, špatné znamení. A nato hlasatel hlásí zastřeným hlasem, v němž jsou cítit slzy: 'Dnes v šest hodin ráno začalo vojsko říšskoněmecké obsazovati Čechy a Moravu.' Dala jsem se do pláče a šeptala divoká slova, snad jsem v té chvíli šílela z nejhorší bolesti. Babička plakala také. Myslila jsem na muže a otce, na budoucnost, jež se v té chvíli rozevřela jako jícen pekla. Co nás mohlo potkat těžšího než tato muka? Naše krásná vlast, naše bohatýrská armáda – má zmizet z povrchu zemského? A my stojíme a klesáme s ní!" (Ze vzpomínek manželky plk. Jaroslava Bukvičky, paní Marie Bukvičkové.) 

V sobotu 24. března 2018 si členové bruntálské jednoty připomněli 168. výročí narození našeho prvního prezidenta T. G. Masaryka. 

V uplynulých dnech jsme si připomínali 75. výročí bitvy u Sokolova. Odkaz bitvy je dnes vnímán zejména z pohledu prvního významného působení vojáků 1. čs. samostatného praporu v SSSR. Jedním z vojáků, kteří u Sokolova bojovali a nakonec i položili svůj život, byl také Jan Kudlič. 

Ve čtvrtek 15. března uplynulo již 79 let od okupace zbytku Čech a Moravy. U příležitosti tragického výročí našich dějin uspořádala Československá obec legionářská ve spolupráci s Ministerstvem obrany ČR na Hradčanském náměstí v Praze u sochy zakladatele československého státu prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka tradiční pietní akt věnovaný památce obětí politické a rasové perzekuce v době okupace. 

Ve středu 14. března 2018 si vedení města a občané Frýdku-Místku, členové ČsOL, ČSBS a KVH připomněli 79. výročí hrdinného boje obránců Czajankových kasáren v Místku. 

Snahy Československé obce legionářské a jejího projektu Legie 100 se nezadržitelně přiblížily svému vyvrcholení. Jubilejní rok 2018 byl pro nás dlouho vzdálenou metou. A přece stojíme tváří v tvář naplňujícímu se století, které nás dělí od vzniku československého samostatného státu. 

Slavnostní fanfára rozezněla dne 16. února 2018 o 20. hodině historický společenský sál v Kroměříži, na parket vpochodovaly čestné jednotky Kroměřížských ostrostřelců a členů ČsOL v dobových uniformách, aby udělaly uvítací špalír. 

Poslední rok světového válečného konfliktu byla situace uvnitř Rakousko-Uherska již neudržitelnou. Vojenskou porážku předcházelo mnoho projevů nespokojenosti obyvatelstva, ale i samotných válkou vysílených vojáků, kteří nosili rakousko-uherský stejnokroj. K významnému projevu nesouhlasu došlo počátkem února 1918 v rakousko-uherské námořní základně v Kotorském zálivu. 

"Bez Sokola by nebylo legií, bez legií by nebylo Československa." To prohlásil president Tomáš Garrigue Masaryk po vzniku republiky. Dnes, celé jedno století od těchto událostí, se na tuto naší historii trochu zapomíná. A to i přesto, že do legií vstupovali Čechoslováci dobrovolně, bojovali za myšlenku samostatného státu a mnoho z nich za ni položilo svůj život. Svou odvahou, odhodlaností a padlými bratry však dokázali dohodovým mocnostem, že jsou ochotni za ideu samostatnosti obětovat to nejcennější, vlastní život. Dohodové státy pak podpořily vznik Československa. 

Paraskupina SILVER A byla na území Protektorátu Čechy a Morava vysazena 29. prosince 1941 společně se skupinami ANTHROPOID a SILVER B. Úkolem SILVER A bylo zajistit radiové spojení mezi domácím a exilovým odbojem, vybudovat zpravodajskou síť a koordinovat domácí odboj. 

Když se po posledním rozloučení se zesnulým předsedou br. Josefem Bacílkem několik aktivních členů jednoty v čele s novým předsedou br. Zdeňkem Talířem zamýšlelo nad další činností a potřebným omlazením, tak se o členství přihlásilo 13 převážně mladších členů KVH Druhý pluk Nymbursko pod vedením br. Jaroslava Kupce. 

Tak jako každým rokem jsme 3. ledna navštívili válečnou veteránku Olgu Mauleovou. Členové ČsOL Kladno jí přišli popřát k 92. narozeninám. Vždy se na setkání těšíme, protože "naše Olinka" – jak jí říkáme – je dobrou vypravěčkou a společně s manželem se skvěle doplňují. Celý život jsou si vzájemně oporou a ani v letošním roce tomu není jinak. Vzali se v roce 1948, takže letos oslaví již 70 let společného života. 

V pátek 26. 1. 2018 uspořádal Národní památník hrdinů heydrichiády (Vojenský historický ústav Praha) ve svých prostorách ve spolupráci s Československou obcí legionářskou vzpomínkou akci k 75. výročí poprav českých vlastenců, které proběhly 26. ledna 1943 v koncentračním táboře Mauthausen. 

V dňoch 26.–28. januára 2018 sa uskutočnil 5. ročník pripomienky "sedemdňovej vojny", ktorá sa odohrala v januári 1919 v rámci zabezpečenia hraníc a územnej integrity mladej Československej republiky. Súčasťou podujatia je pochod z rôznych smerov (Návsí, Bystřice nad Olší alebo Nýdek) na vrchol Polední (672 m n. m.), pietny akt pri pomníku generála Josefa Šnejdárka a pietny akt na cintoríne pochovaných padlých čs. legionárov na cintoríne v Orlovej. 

Dne 26. ledna 2018 jsme společně se studenty Střední průmyslové školy Zengrova v Ostravě-Vítkovicích vzpomenuli v Sadu Dr. Milady Horákové památku obětí holocaustu. Setkání se zúčastnil i hejtman Moravskoslezského kraje, zástupci ČsOL Jednoty Ostrava 2, ČSBS Ostrava, Sokolské župy Moravskoslezské, Klubu veteránů Policie ČR, Náboženské obce Církve československé husitské a další, kterým Den památky obětem holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti není cizí. 

Město Orlová se v posledním lednovém týdnu stalo místem, kde jsme si připomenuli 99. výročí Sedmidenní války. Na městském hřbitově se nejprve ve středu 24. ledna sešli studenti orlovských škol, studenti z Českého Těšína a Bohumína. Přítomni byli zástupci Muzea Těšínska, Československé obce legionářské a Matice slezské. 

V sobotu 20. ledna 2018 se u domu rodiny Žabkových v Žamberku – Polsku připomínalo 73. výročí dopadení úspěšné paraskupiny Barium gestapem. Pietního aktu se již tradičně zúčastnilo velké množství zájmových sdružení a spolků, vzácných hostů a veřejnosti. 

Netradičně v neděli 14. ledna 2018 se uskutečnila v Rovensku pod Troskami pieta za padlé parašutisty ze skupiny Antimony, nadporučíka Františka Závorku, svobodníka Lubomíra Jasínka a četaře Stanislava Srazila. 

Pražské Posádkové velitelství v Dejvicích uspořádalo dne 5. ledna 2018 pietní vzpomínku na arm. gen. Tomáše Sedláčka u příležitosti 100. výročí jeho narození. 

Před rokem jsme Vás informovali o rekonstrukci parní lokomotivy, která bude součástí naší soupravy od následujícího roku. 

PartneřiNavštivte© 2015 Českoslovenká obec legionářská
patka