VyhledáváníNahoru

Sněm ČsOL

Republikový sněm je nejvyšším orgánem ČsOL. Řádný sněm svolává Republikový výbor nejméně jednou za čtyři roky. Usnesení o svolání sněmu a jeho program musí být oznámeny všem jednotám nejméně tři měsíce před jeho konáním.

Mimořádný sněm musí být svolán požádá-li o to jedna třetina registrovaných jednot nebo individuálních členů ČsOL nebo Republikový výbor ČsOL. Delegáti na sněm se volí podle směrnic a klíče schváleného Republikovým výborem. Před zahájením sněmu zvolí delegáti orgány pro jeho řízení, schválí program, jednací řád a volební řád sněmu.


Sněm:

 
 
Powered by Phoca Download

PartneřiNavštivte© 2015 Českoslovenká obec legionářská
patka