Orlová, 23. ledna 2022

Sotva se zrodila Československá republika, dostala se do války. Před sto třemi lety se dostala do sporu s Polskem o Těšínsko a střet, který vešel do historie jako Sedmidenní válka, ukončil až nátlak Francie a Velké Británie, když československé jednotky chtěly postupovat dále do vnitrozemí Polska. 

Pokračovat ve čtení

Vzpomínka na padlé za Těšínsko

Psal se 23. leden 1919 a nad Bohumínem se v ranních hodinách rozezněly výstřely, kterými začala československo-polská válka o Těšínsko. Konflikt o významný průmyslový region trval pouhých osm dní (dodnes je nepřesně nazývám sedmidenní válkou), přesto se neobešel bez nemalých obětí na obou stranách. Tyto padlé si přesně po 103 letech připomenuli spolu se členy Jednot Československé obce legionářské (ČsOL) Ostrava 1 a Valašské Meziříčí také moravsko-ostravští sokolové, zástupci českých i polských spolků, představitelé místní samosprávy i široká veřejnost. 

Pokračovat ve čtení

IX. zimní Legiomarš

Ve dnech 21.-22. ledna 2022 se uskutečnil na vrcholu kopce Polední u Nýdku tradiční "zimní legiomarš", pořádaný Jednotou Československé obce legionářské Ostrava 2 a Klubem vojenské historie I. prapor Ostrava. 

Pokračovat ve čtení

Vzpomínka na oběti transportů smrti na Opavsku

Členové Jednoty Československé obce legionářské v Opavě uctili památku obětí transportů vězňů koncentračních táborů, které v lednu 1945 projížděli Opavskem. Sešli se u pomníku pod hradem v Hradci nad Moravicí, v místech bývalé stodoly, ve které bylo šest hladových a vyčerpaných vězňů ubito a zastřeleno německými dozorci.

Pokračovat ve čtení

Osmdesát let od popravy legionáře Škaldy

U pamětní desky na domě č. p. 14 v Budečské ulici na Praze 2 se v neděli 23. ledna podvečer sešlo pár členů Československé obce legionářské, aby se zde v den 80. výročí popravy československého legionáře a odbojáře Josefa Škaldy poklonili památce této významné osobnosti protinacistického odboje. Škalda, v odboji užívající krycí jméno "Taťka", byl prvním vydavatelem legendárního odbojového časopisu "V boj". 

Pokračovat ve čtení

BARIUM 2022

V sobotu 15. ledna 2022 se v Žamberku, osadě Polsko, uskutečnil pietní akt věnovaný tragickým událostem okolo výsadku Barium. Pietní akt se tradičně uskutečnil u domu rodiny Žabkových, kde se část výsadku ukrývala a před 77 lety zde byla skupina nacisty obklíčena. 

Pokračovat ve čtení

SILVER A v paměti tří generací 2022

Třinácté slavnostní setkání věnované výsadku SILVER A, pardubickému odboji a tragédii v Ležákách pod názvem SILVER A v paměti tří generací zorganizoval Památník Lidice a Československá obec legionářská, za podpory Pardubického kraje a města Sezemice. Akce se konala pod záštitou ministra kultury a hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického dne 12. ledna 2022. Pietní akt začal ve 13.00 hod. neformálním zapálením 194 svíček u Památníku Zámeček. Tímto způsobem byla uctěna památka těch, kteří v této lokalitě v létě 1942 zahynuli. Za Jednotu ČsOL v Kladně svíčku zapálila ses. Václava Dostálová. 

Pokračovat ve čtení

Výšlap na Helfštýn 2022

Výšlap na Helfštýn je tradiční akcí, bez které se začátek roku zkrátka neobejde. Zimní výstup se těší velké oblibě a každoročně si přijdou na hrad popřát šťastný nový rok staří přátelé a známí. Je ale i místem setkávání spolků a příležitost pozdravit se tu si nenechají ujít skautské oddíly, hasiči, chovatelé tibetských dog nebo zástupci Československé obce legionářské. 

Pokračovat ve čtení

Legionáři nezapomínají na čestného předsedu br. Tomáše Sedláčka

Výročí narození prvního předsedy Československé obce legionářské po jejím obnovení na počátku 90. let 20. století, br. Tomáše Sedláčka, si v pátek 7. ledna 2022 připomenuli zástupci Ústředí ČsOL u jeho busty v areálu Posádkového velitelství Praha. Válečný veterán, účastník zahraničního odboje na západě i na východě i vězeň komunistického režimu v jedné osobě se stal hlavní osobností při obnově legionářských tradic po listopadu 1989 a nasměroval legionářskou Obec k dnešnímu společenskému postavení. 

Pokračovat ve čtení

Pomoc válečnému veteránovi postiženému tornádem

Jistě si všichni pamatujete na tornádo, které se v roce 2021 prohnalo několika obcemi na Moravě. Po této tragické události jsme obeslali členy Československé obce legionářské žijící v zasažené oblasti s nabídkou pomoci. Obrátil se na nás bratr L. K., kterému tornádo zničilo jeho vinici. Br. L. K. je novodobý válečný veterán a dlouhodobý aktivní člen ČsOL. V prvních dnech po řádění tornáda se zapojil do pomoci svým sousedům. Teď ale pomoc potřebuje on. 

Pokračovat ve čtení

Poslední rozloučení s válečným veteránem Jiřím Hubáčkem

V pondělí 27. prosince 2021 se za vojenských poct uskutečnilo poslední rozloučení s novodobým válečným veteránem rotným ve výslužbě Jiřím Hubáčkem, účastníkem zahraniční mírové mise UNPROFOR-UNCRO na Balkáně a členem Československé obce legionářské. V srpnu 1995 prožil ofenzívu chorvatských sil v rámci operace OLUJA a byl jedním ze zraněných na postavení TANGO 23 Repetitor. 

Pokračovat ve čtení

Pocta prvnímu předsedovi ČsOL

Když před sto lety, v květnu 1921, vznikla Československá obec legionářská, stal se jejím prvním předsedou ruský legionář a poslanec Josef Patejdl. V čele největší legionářské organizace stál po celou dobu první republiky až do německé okupace, kdy zemřel v koncentračním táboře. Jeho památku si ve čtvrtek 30. prosince 2021, v den 143. výročí narození, připomenuli zástupci Ústředí ČsOL. 

Pokračovat ve čtení

V Nehvizdech byl odhalen nový památník seskoku ANTHROPOIDu

Během mrazivé noci z 28. na 29. prosince 1941 seskočilo na padácích sedm statečných parašutistů vyslaných z Velké Británie do okupované vlasti. Členové všech tří paraskupin byli vysazeni zcela mimo původní dopadové plochy, což jim však nezabránilo zapojit se do boje proti německým okupantům. V den 80. výročí jejich seskoku si jejich odhodlání připomenuli stovky lidí přímo na místech, kde se jejich nohy poprvé dotkly země. V Nehvizdech byl dvěma z nich odhalen zcela nový památník. 

Pokračovat ve čtení

Zemřela Miroslava Kaštovská

Na Štědrý den 24. prosince 2021 zemřela válečná veteránka a členka Jednoty Československé obce legionářské v Opavě sestra Miroslava Kaštovská, která se během druhé světové války zapojila do podpory partyzánů v Beskydech.

Pokračovat ve čtení

PF 2022

Hodně štěstí a pevný krok v roce 80. výročí operace Anthropoid vám přeje předseda Československé obce legionářské plk. v. v. MUDr. Pavel Budinský, Ph.D., MBA. 

Pokračovat ve čtení