Opustili naše řady...

Br. František Jurczek, br. Josef Bartoš, br. Milan Štembera, br. Jan Czyž a br. Mojmír Petráň… Během první poloviny letošního srpna jsme museli přijmout několik smutných oznámení o úmrtí členů Československé obce legionářské, válečných veteránů. Informace o jejich skonu přinesli terénní pracovníci projektu Péče ČsOL o válečné veterány, kteří o uvedené veterány pečovali. Mezi pěticí zemřelých jsou čtyři veteráni druhé světové války a jeden novodobý válečný veterán. Čest jejich památce a poděkování za jejich službu.

Pokračovat ve čtení

100. výročí odhalení pamětní desky Karla Vašátky

Členové Jednoty Československé obce legionářské v Hradci Králové strávili letošní 105. výročí bitvy u Zborova vzpomínkou na jednoho z jejích účastníků, jemuž se zborovský boj, později slavený jako Den československé armády coby druhý nejvýznamnější svátek Československé republiky z hlediska státotvorných tradic, stal osudným. Podplukovník Karel Vašátko byl jednou z nejvýraznějších postav České družiny a v bitvě u Zborova velel 2. rotě 1. československého střeleckého pluku "Mistra Jana Husi". 

Pokračovat ve čtení

78 let životické tragédie

Před 78 lety, 6. srpna 1944, postřílelo gestapo 36 můžu - 28 Poláku a 8 Čechů - z obce Životice a okolních vesnic. Němci se mstili za smrt tří příslušníku gestapa, kteří zahynuli v přestřelce s partyzány. Nikdo z obětí, ale neměl s přestřelkou nic společného a pro obyvatele regionu znamená hromadná vražda v Životicích totéž, co vyhlazení obcí Lidice nebo Ležáky. 

Pokračovat ve čtení

Příběh Wellingtonu T2990 se uzavřel

Ve čtvrtek 23. června 2022, po 81 letech, se v Nizozemsku uzavřel dlouhý příběh osádky letounu Vickers Wellington Mk. IC T2990 československé 311. bombardovací perutě. Tento den byly k věčnému spánku uloženy nalezené tělesné ostatky pěti letců, kteří nepřežili sestřelení svého stoje německým nočním stíhačem v časných ranních hodinách 23. června 1941. 

Pokračovat ve čtení

V Rokycanech jsme si připomněli Josefa Strankmüllera

V úterý 26. července uplynulo 110 let od narození Josefa Strankmüllera, důstojníka československé armády, příslušníka zahraniční armády ve Spojeném království a frekventanta zvláštního kurzu pro parašutisty-agenty ve Skotsku. U jeho rodného domu v Rokycanech si jej v den výročí připomenuli zástupci města, Československé obce legionářské a veřejnosti. 

Pokračovat ve čtení

Zemřela ses. Marie Michajlovičová, válečná veteránka

Dne 14. července 2022, v nedožitých 101 letech, zemřela veteránka druhé světové války ses. Marie Michajlovičová, členka Jednoty Československé obce legionářské v Chomutově. Narodila se 22. srpna 1921 v Praze. Jako malá osiřela a se svými adoptivními rodiči odešla na Volyň, kde ve vesnici Kupičovo prožila své mládí. 

Pokračovat ve čtení

22. ročník srazu majitelů a příznivců vojensko-historické techniky ve Vojnicích

Již 22. ročník srazu majitelů a příznivců vojensko-historické techniky ve Vojnicích uspořádal Sbor dobrovolných hasičů Vojnice tradičně třetí červencový víkend. Od pátku 15. července 2022 se do areálu Hliník ve Vojnicích postupně sjíždělo na dvě desítky vojenských vozidel a přijížděli účastníci řady dobových táborů prezentujících vojensko-historické jednotky. Páteční večerní program navíc obohatila diskotéka s písněmi z 80. a 90. let. 

Pokračovat ve čtení

100. výročí odhalení pamětní desky Karla Vašátka

105. výročí bitvy u Zborova strávili členové Jednoty Československé obce legionářské v Hradci Králové vzpomínkou na jednoho z jejích účastníků, jemuž zborovský boj - později připomínaný jako Den československé armády z hledista státotvorných tradic Československa coby druhý nejvýznamnější svátek po 28. říjnu - stal osudným. 

Pokračovat ve čtení

Návrat pamětních desek na Staroměstskou radnici

V předvečer 105. výročí bitvy u Zborova došlo k navrácení pamětních desek věnovaných československým legionářům na východní stěnu Staroměstské radnice. Desky z 20. let 20. století, které ukrývají prstě ze slavných bojišť první světové války, nechal Magistrát hlavního města Prahy zrekonstruovat. Jejich opětovnému odhalení se zúčastnil pražský primátor Zdeněk Hřib a předseda Československé obce legionářské br. Pavel Budinský. 

Pokračovat ve čtení

Ani Francie nezapomíná na poručíka Španiela

Na vyšehradském hřbitově, nedaleko legendárního Slavína, spočívají ostatky nadporučíka Ivana Španiela. Během druhé světové války spojil tento Čechoslovák svůj osud s vojskem Svobodných Francouzů, v jehož řadách také 30. listopadu 1944 padl. Ve čtvrtek 30. června 2022 si jeho památku připomenuli Češi, Slováci i Francouzi. 

Pokračovat ve čtení

Pieta za michálkovické učitele umučené v Osvětimi

Dne 24. června jsme před budovou základní školy v Michálkovicích uctili spolu s místními žáky památku dvojice učitelů, jejichž jména jsou zvěčněna na pamětní desce na školní budově - Miloslava Tvrdého a Karla Čihalíka. Letos uplynulo již 80 let od jejich tragického skonu v koncentračním táboře Osvětim, kam byli spolu s tisíci českých vlastenců a dalšími obětmi nacistického řádění uvrženi za aktivní účast na odboji. 

Pokračovat ve čtení

Památník odboje Žamberk se otevřel návštěvníkům

Dne 28. června 2022 se veřejnosti slavnostně otevřel Památník odboje Žamberk. Unikátní secesní vila architekta Havlíčka se tak stala novým domovem pro mnohé výstavy a sbírky, které budou široké veřejnosti připomínat odhodlání našich předků v boji za naši samostatnost a proti totalitní zvůli. Krom stálé výstavy, věnované paraskupině BARIUM, budou v památníku k vidění dočasné výstavy, které připravuje Muzeum a vzdělávací centrum československých legií společně s Československou obcí legionářskou. 

Pokračovat ve čtení

Představení nové publikace a ocenění doktora Karla Podolského v Olomouci

V pondělí 13. června 2022 proběhlo v nádherných prostorách olomouckého Komunitního centra pro válečné veterány avizované představení publikace "Vojenští zpravodajci proti nacistické okupaci - Odbojová skupina Tři konšelé" s autorem a současně též místopředsedou Jednoty Československé obce legionářské Olomouc 1 "6. čs. střeleckého pluku Hanáckého." br. Milanem Vyhlídalem. 

Pokračovat ve čtení

Na Malvazinkách se nově nachází pietní místo rodiny Fafkových

Rodina Fafkových se během druhé světové války významně zapojila do domácího protiněmeckého odboje a poskytovala důležitou pomoc československým parašutistům ze skupiny ANTHROPOID. Československá obec legionářská, na podnět paní Kateřiny Bucher Jaré, adoptovala jejich opuštěný hrob na Malvazineckém hřbitově a uvedla jej do důstojné podoby. Ačkoliv zde jejich těla neleží, stal se rekonstruovaný hrob pietním místem vzpomínky na Liboslavu, Petra, Relu a Liboslavu ml. Fafkových. Rekonstruovaný hrob byl odhalen ve středu 22. června 2022. 

Pokračovat ve čtení

80 let od popravy Aloise Eliáše

V neděli 19. června 2022 uplynulo 80 let od popravy nejvyššího představitele Němci okupované země během druhé světové války – protektorátního ministerského předsedy Aloise Eliáše. Památku armádního generála in memoriam si v den výročí zástupci Československé obce legionářské připomněli u opravené pamětní desky na budově Kolovratského paláce ve Valdštejnské ulici. 

Pokračovat ve čtení

Za bratrem Janem Čapkem

Dne 14. června uctili členové Jednoty Československé obce legionářské Ostrava 1 a T. J. Sokol Moravská Ostrava 1 na hřbitově v Orlové památku muže, který jim i po více jak sto letech od svého skonu zůstává vzorem - sokola a legionáře, bratra Jana Čapka. 

Pokračovat ve čtení

4. ročník střelecké soutěže z pistole na počest válečného veterána Ludvíka Darovce

Dne 9. června 2022 Jednota Československé obce legionářské v Kladně uspořádala 4. ročník střelecké soutěže na počest válečného veterána Ludvíka Darovce. Bratr Darovec ze Stochova byl dlouholetým členem kladenské jednoty ČsOL a v době druhé světové války se zapojil do partyzánského boje - v té době mu nebylo ještě ani 18 let. Působil v partyzánské brigádě "Za svobodu Slovanů", které velel kapitán Volianský. Byl to velmi statečný, skromný a laskavý člověk. Zemřel v roce 2016, půl roku před svými 90. narozeninami. Touto soutěží uctíváme jeho památku. 

Pokračovat ve čtení

Důstojná pieta k 80. výročí lidické tragédie

Za účasti stovek lidí se v neděli 12. června 2022 uskutečnil v areálu národní kulturní památky Lidice důstojný pietní akt k připomenutí 80. výročí lidické tragédie. Středočeská obec u Kladna se stala nevinným terčem zloby a nenávisti německých okupantů, frustrovaných po atentátu na zastupujícího říšského protektora. Oficiální ceremonie se vedle českých ústavních činitelů, diplomatů a představitelů ozbrojených sil, církví a spolků zúčastnila také delegace Československé obce legionářské v čele s předsedou br. Pavlem Budinským. 

Pokračovat ve čtení

125 let od narození štábního kapitána Theodora Kouby

Dne 2. června by oslavil štábní kapitán Theodor Kouba své 125. narozeniny. Pietního aktu ve stejnojmenné ulici u jeho pomníčku se účastnili představitelé města Chomutov i dalších organizací, Jednota Československé obce legionářské v Chomutově, Český svaz bojovníků za svobodu Chomutov, Sokol Chomutov a žáci chomutovské 4. ZŠ Kadaňská. Slavnostní ráz této vzpomínce dodali členové Muzea Československého opevnění z let 1936-1938 na Kočičáku v dobových legionářských stejnokrojích. 

Pokračovat ve čtení

Den dětí pro malé válečné uprchlíky

Před válkou na Ukrajině odešlo do České republiky mnoho válečných uprchlíků, z nichž velkou část tvoří děti a mladiství. Také hotel Legie na Praze 2, sídlo Československé obce legionářské, se stal dočasným domovem pro desítky dětí. Legionáři pro ně zajistili vyučování, modelářský kroužek i sportování v Sokole. Na Mezinárodní den dětí, 1. června 2022, se tak zorganizovalo zábavné odpoledne pro ukrajinské děti, ale i jejich maminky. 

Pokračovat ve čtení

Závod brannosti v Ostravě-Michálkovicích

Úterý 31. května se na Základní škole Michálkovice neslo v soutěžním duchu. Na žáky 5. až 9. ročníků čekala celá řada branně-vědomostních disciplín. Těmi si vedle poměření svých sil a schopností připomenuli rovněž hrdiny, kteří přispěli k našemu vítězství nad nacismem v roce 1945. Na škole totiž proběhl Zborovský závod branné zdatnosti, který již tradičně pořádá s podporou Ministerstva obrany České republiky u příležitosti různých významných výročí Československá obec legionářská. 

Pokračovat ve čtení

Oslavy osvobození Sedlice

Ve dnech 7. a 8. května 2022 uspořádalo město Sedlice ve spolupráci s Československou obcí legionářskou, jednotou Strakonice, a Klubem 4. obrněné divize Plzeň oslavy 77. výročí osvobození města. 

Pokračovat ve čtení

Královéhradecká jednota si připomněla 77 let od tragické smrti Karla Šimka

V sobotu 30. dubna si členové Jednoty Československé obce legionářské spolu se zástupci královéhradeckých skautů připoměli 77 let od tragického skonu mladého sokola a skauta Karla Šimka, který zahynul 30. dubna 1945 při odvážném sabotážním činu. Přerušil telefonní kabel mezi letištěm a německým vojenským velitelstvím v Hradci Králové. A byl smrtelně postřelen, když se snažil uniknout německé vojenské hlídce. 

Pokračovat ve čtení

Uctění věčné památky Milana R. Štefánika

103. výročí tragické smrti generála Milana Rastislava Štefánika připomenula Československá obec legionářská ve středu 4. května 2022 od 15 hodin u Štefánikovy hvězdárny v Praze na Petříně. Ve spolupráci s Ministerstvem obrany České republiky a Společností Milana Rastislava Štefánika byla uctěna památka jednoho z nejvýznamnějších představitelů československého zahraničního boje za samostatný stát, kterému osud nedopřál, aby se podílel na utváření mladé republiky. 

Pokračovat ve čtení

Vernisáž výstavy věnované genmjr. Josefu Řehulkovi

Dne 22. dubna 2022 proběhla v Dohnálkově vile v Háji ve Slezsku vernisáž výstavy věnované místnímu rodáku, veteránu bojů II. světové války u Tobruku i Dukly, politickému vězni komunistů a významné osobnosti legionářského hnutí na Ostravsku generálmajoru Josefu Řehulkovi, a to u příležitosti 20. výročí jeho smrti. 

Pokračovat ve čtení

80. výročí seskoku paraskupin INTRANSITIVE a TIN v Brdech

Rok 2022 je poznamenán především akcemi spojenými s působením tzv. první vlny československých parašutistů vyslaných na území Protektorátu Čechy a Morava ze Spojeného království k plnění zvláštních úkolů. Tuto první vlnu zakončil výsadek pěti parašutistů ze skupin INTRANSITIVE a TIN v noci z 29. na 30. dubna 1942. Vzpomínková akce k 80. výročí se konala v sobotu 24. dubna v organizaci Jednoty Československé obce legionářské v Plzni. 

Pokračovat ve čtení

ČsOL dokončila vydání pamětí generála Otakara Husáka

Čtvrtým svazkem, který právě vyšel, završila Československá obec legionářská vydávání pamětí Otakara Husáka - legionáře, generála československé armády, ministra obrany, ředitele továrny na výbušniny a vězně nacistického i komunistického režimu. V rámci Edice pamětí ČsOL se jedná o celkově sedmnáctou knihu, na hřbetu označenou jako 6D, kterou legionářská Obec vydala ve spolupráci s Nakladatelstvím Epocha s. r. o. 

Pokračovat ve čtení

Zemřel válečný veterán, místopředseda ČsOL, bratr plk. v. v. Tichomír Mirkovič

Dne 14. dubna nás zasáhla smutná zpráva pro celou Československou obec legionářskou. Navždy nás opustil náš místopředseda bratr Tichomír Mirkovič, válečný veterán druhé světové války, čestný občan MČ Praha 2 a především dobrý člověk. Kdo jsme jej znali, budeme si jej vždy pamatovat jako muže, který byl navzdory vysokému věku nesmírně aktivní. 

Pokračovat ve čtení

80 let od atentátu připomíná výstava v Muzeu československých legií

K letošnímu 80. výročí atentátu na Reinharda Heydricha a heydrichiády proběhne velké množství akcí. Na nemálo z nich se přitom bude podílet také Československé obec legionářská. Až do 30. června bude například ve svém pražském Muzeu československých legií prezentovat panelovou výstavu 80 let operace ANTHROPOID, která vznikla díky spolupráci s Iniciativou A. a jejíž zahájení proběhlo v pátek 8. dubna, v den 110. výročí narození Josefa Gabčíka. 

Pokračovat ve čtení

Vyšla nová publikace věnující se protinacistickému odboji

Koncem března 2022 v nakladatelství Academia vyšla nová publikace z pera místopředsedy Jednoty Československé obce legionářské Olomouc 1 a vojenského historika Milana Vyhlídala. Na více než třech set stranách doplněných desítkami unikátních fotografií autor zúročil svůj dlouhodobý zájem o problematiku československé armády a domácího odboje. 

Pokračovat ve čtení

Otevření expozice Cesta legionáře 2 v Josefově

V sobotu 2. dubna 2022 se za účasti uniformovaných členů naší jednoty Československé obce legionářské Hradec Králové po dlouhé odmlce otevřela v Jaroměři-Josefově expozice ČsOL nazvaná "Cesta legionáře 2", která představuje osudy 15 významných legionářů v průběhu první republiky a druhého odboje. Spousta zajímavých fotografií, velké množství uniforem a zbraní nabízí bohatý zážitek jak pro děti, tak pro rodiče. 

Pokračovat ve čtení

Pietní akt za Jana Kudliče

V neděli 13. března 2022 si v obci Mokrouše zástupci města Rokycany, Nadace pozemního vojska AČR, členů Klubu vojenského muzea na demarkační linii v Rokycanech, Československé obce legionářské jednoty Plzeň a jednoty Rokycany, Českého svazu bojovníků za svobodu, Klubu českého pohraničí a veřejnosti připomněli hrdinství majora in memoriam Jana Kudliče. 

Pokračovat ve čtení

Ve stínu okupace…

Tradiční pietní vzpomínka na temné výročí německé okupace zbytku někdejšího Československa z března 1939 byla letos zatížena myšlenkami na probíhající Putinovu válku a okupaci Ukrajiny ruskými vojsky. 

Pokračovat ve čtení

Pomozte nám pomáhat!

Milí přátelé,
těžko vyjádřit vděčnost, jakou cítíme vůči všem dárcům, kteří přispěli na transparentní účet Nadačního fondu Československé obce legionářské č. 123-2825890297/0100, nově nesoucího název POMOC UKRAJINĚ. 

Pokračovat ve čtení

Děkujeme za vaší pomoc!

Jak jsme již avizovali v našem příspěvku z pátku, pracujeme na tom, abychom trochu ulehčili situaci válkou sužovaným Ukrajincům. Jsme rádi, že se nám dnes nad ránem podařilo ubytovat prvních 70 žen a dětí, které musely narychlo opustit své domovy. Další dva autobusy jsou nyní na cestě k nám a zítra v noci bychom měli ubytovat dalších 90 osob. Tím bude naše kapacita zcela naplněna. Zaměstnanci našeho sekretariátu si v uplynulých hodinách doslova mákli, za což jim patří veliký dík.

Pokračovat ve čtení

Pietní akt věnovaný americkým letcům v Nepomuku

V sobotu 19. února 2022 se v Nepomuku uskutečnila tradiční vzpomínková akce k připomínce amerických letců, kteří zahynuli během sestřelu jejich bombardovacího letounu v únoru 1944. Za Jednotu Československé obce legionářské v Plzni se akce zúčastnil br. Martin Marek. Přinášíme zde jeho článek.

Pokračovat ve čtení

Za Emilem Podmolem

Členové opavské jednoty Československé obce legionářské se společně se členy ostravské organizace Českého svazu bojovníků za svobodu Generála Končického sešli 15. února 2022 u pamětní desky podporučíka Emila Podmola v Ostravě-Přívoze, aby si připomenuli 130. výročí narození přívozského rodáka a ruského legionáře padlého v bitvě u Zborova. 

Pokračovat ve čtení

Zemřel bývalý partyzán br. Jan Hronek

V neděli 13. února 2022 nás navždy opustil plukovník ve výslužbě Ing. Jan M. Hronek, člen Jednoty Československé obce legionářské v Břeclavi, který se během druhé světové války zapojil do domácího odboje jako jeden z nejmladších partyzánů na Valašsku v rámci 1. československé partyzánské brigády Jana Žižky. 

Pokračovat ve čtení

Orlová, 23. ledna 2022

Sotva se zrodila Československá republika, dostala se do války. Před sto třemi lety se dostala do sporu s Polskem o Těšínsko a střet, který vešel do historie jako Sedmidenní válka, ukončil až nátlak Francie a Velké Británie, když československé jednotky chtěly postupovat dále do vnitrozemí Polska. 

Pokračovat ve čtení

Vzpomínka na padlé za Těšínsko

Psal se 23. leden 1919 a nad Bohumínem se v ranních hodinách rozezněly výstřely, kterými začala československo-polská válka o Těšínsko. Konflikt o významný průmyslový region trval pouhých osm dní (dodnes je nepřesně nazývám sedmidenní válkou), přesto se neobešel bez nemalých obětí na obou stranách. Tyto padlé si přesně po 103 letech připomenuli spolu se členy Jednot Československé obce legionářské (ČsOL) Ostrava 1 a Valašské Meziříčí také moravsko-ostravští sokolové, zástupci českých i polských spolků, představitelé místní samosprávy i široká veřejnost. 

Pokračovat ve čtení

IX. zimní Legiomarš

Ve dnech 21.-22. ledna 2022 se uskutečnil na vrcholu kopce Polední u Nýdku tradiční "zimní legiomarš", pořádaný Jednotou Československé obce legionářské Ostrava 2 a Klubem vojenské historie I. prapor Ostrava. 

Pokračovat ve čtení

Vzpomínka na oběti transportů smrti na Opavsku

Členové Jednoty Československé obce legionářské v Opavě uctili památku obětí transportů vězňů koncentračních táborů, které v lednu 1945 projížděli Opavskem. Sešli se u pomníku pod hradem v Hradci nad Moravicí, v místech bývalé stodoly, ve které bylo šest hladových a vyčerpaných vězňů ubito a zastřeleno německými dozorci.

Pokračovat ve čtení

Osmdesát let od popravy legionáře Škaldy

U pamětní desky na domě č. p. 14 v Budečské ulici na Praze 2 se v neděli 23. ledna podvečer sešlo pár členů Československé obce legionářské, aby se zde v den 80. výročí popravy československého legionáře a odbojáře Josefa Škaldy poklonili památce této významné osobnosti protinacistického odboje. Škalda, v odboji užívající krycí jméno "Taťka", byl prvním vydavatelem legendárního odbojového časopisu "V boj". 

Pokračovat ve čtení

BARIUM 2022

V sobotu 15. ledna 2022 se v Žamberku, osadě Polsko, uskutečnil pietní akt věnovaný tragickým událostem okolo výsadku Barium. Pietní akt se tradičně uskutečnil u domu rodiny Žabkových, kde se část výsadku ukrývala a před 77 lety zde byla skupina nacisty obklíčena. 

Pokračovat ve čtení

SILVER A v paměti tří generací 2022

Třinácté slavnostní setkání věnované výsadku SILVER A, pardubickému odboji a tragédii v Ležákách pod názvem SILVER A v paměti tří generací zorganizoval Památník Lidice a Československá obec legionářská, za podpory Pardubického kraje a města Sezemice. Akce se konala pod záštitou ministra kultury a hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického dne 12. ledna 2022. Pietní akt začal ve 13.00 hod. neformálním zapálením 194 svíček u Památníku Zámeček. Tímto způsobem byla uctěna památka těch, kteří v této lokalitě v létě 1942 zahynuli. Za Jednotu ČsOL v Kladně svíčku zapálila ses. Václava Dostálová. 

Pokračovat ve čtení

Výšlap na Helfštýn 2022

Výšlap na Helfštýn je tradiční akcí, bez které se začátek roku zkrátka neobejde. Zimní výstup se těší velké oblibě a každoročně si přijdou na hrad popřát šťastný nový rok staří přátelé a známí. Je ale i místem setkávání spolků a příležitost pozdravit se tu si nenechají ujít skautské oddíly, hasiči, chovatelé tibetských dog nebo zástupci Československé obce legionářské. 

Pokračovat ve čtení

Legionáři nezapomínají na čestného předsedu br. Tomáše Sedláčka

Výročí narození prvního předsedy Československé obce legionářské po jejím obnovení na počátku 90. let 20. století, br. Tomáše Sedláčka, si v pátek 7. ledna 2022 připomenuli zástupci Ústředí ČsOL u jeho busty v areálu Posádkového velitelství Praha. Válečný veterán, účastník zahraničního odboje na západě i na východě i vězeň komunistického režimu v jedné osobě se stal hlavní osobností při obnově legionářských tradic po listopadu 1989 a nasměroval legionářskou Obec k dnešnímu společenskému postavení. 

Pokračovat ve čtení

Pomoc válečnému veteránovi postiženému tornádem

Jistě si všichni pamatujete na tornádo, které se v roce 2021 prohnalo několika obcemi na Moravě. Po této tragické události jsme obeslali členy Československé obce legionářské žijící v zasažené oblasti s nabídkou pomoci. Obrátil se na nás bratr L. K., kterému tornádo zničilo jeho vinici. Br. L. K. je novodobý válečný veterán a dlouhodobý aktivní člen ČsOL. V prvních dnech po řádění tornáda se zapojil do pomoci svým sousedům. Teď ale pomoc potřebuje on. 

Pokračovat ve čtení

Poslední rozloučení s válečným veteránem Jiřím Hubáčkem

V pondělí 27. prosince 2021 se za vojenských poct uskutečnilo poslední rozloučení s novodobým válečným veteránem rotným ve výslužbě Jiřím Hubáčkem, účastníkem zahraniční mírové mise UNPROFOR-UNCRO na Balkáně a členem Československé obce legionářské. V srpnu 1995 prožil ofenzívu chorvatských sil v rámci operace OLUJA a byl jedním ze zraněných na postavení TANGO 23 Repetitor. 

Pokračovat ve čtení

Pocta prvnímu předsedovi ČsOL

Když před sto lety, v květnu 1921, vznikla Československá obec legionářská, stal se jejím prvním předsedou ruský legionář a poslanec Josef Patejdl. V čele největší legionářské organizace stál po celou dobu první republiky až do německé okupace, kdy zemřel v koncentračním táboře. Jeho památku si ve čtvrtek 30. prosince 2021, v den 143. výročí narození, připomenuli zástupci Ústředí ČsOL. 

Pokračovat ve čtení

V Nehvizdech byl odhalen nový památník seskoku ANTHROPOIDu

Během mrazivé noci z 28. na 29. prosince 1941 seskočilo na padácích sedm statečných parašutistů vyslaných z Velké Británie do okupované vlasti. Členové všech tří paraskupin byli vysazeni zcela mimo původní dopadové plochy, což jim však nezabránilo zapojit se do boje proti německým okupantům. V den 80. výročí jejich seskoku si jejich odhodlání připomenuli stovky lidí přímo na místech, kde se jejich nohy poprvé dotkly země. V Nehvizdech byl dvěma z nich odhalen zcela nový památník. 

Pokračovat ve čtení

Zemřela Miroslava Kaštovská

Na Štědrý den 24. prosince 2021 zemřela válečná veteránka a členka Jednoty Československé obce legionářské v Opavě sestra Miroslava Kaštovská, která se během druhé světové války zapojila do podpory partyzánů v Beskydech.

Pokračovat ve čtení

PF 2022

Hodně štěstí a pevný krok v roce 80. výročí operace Anthropoid vám přeje předseda Československé obce legionářské plk. v. v. MUDr. Pavel Budinský, Ph.D., MBA. 

Pokračovat ve čtení