Připomínka úmrtí T. G. Masaryka v Olomouci

Podobně jako v mnoha jiných městech a vesnicích České republiky, tak i v Olomouci se nezapomíná na výročí narození a úmrtí prvního prezidenta Československé republiky Tomáše Garrigue Masaryka. V úterý 14. září 2021 uplynulo již 84 let od úmrtí prezidenta Osvoboditele, což bylo připomenuto tradičním pietním aktem u pomníku T. G. Masaryka na Žižkově náměstí v Olomouci. Delegace Jednoty Československé obce legionářské Olomouc 1 "6. čs. střeleckého pluku Hanáckého" pod vedením předsedy br. Tomáše Brenzy spolu se zástupci statuárního města Olomouc, Armády České republiky, Univerzity Palackého v Olomouci, Sokola Olomouc a dalších spolků uctili památku na našeho prvního prezidenta položením věnců a kytic k pomníku. Následoval projev prvního náměstka primátora Martina Majora o odkazu Masaryka a připomínce smutných chvil po jeho skonu. Na závěr pietního aktu zazněla státní hymna. 

Pokračovat ve čtení

Zpráva o průběhu setkání potomků "tobručáků" a "tobruckém" čaji

V rámci VI. manifestačního sjezdu Československé obce legionářské se uskutečnilo setkání potomků účastníků zahraničního odboje na Blízkém východě (někdy nazývaném podle britského úzu překladem anglického termínu Middle East - Střední východ), „tobručáků“, kteří jako pěšáci bránili obležené přístavní město Tobruk před německým Afrikakorps a Italy v období od října do prosince 1941. V měsících od prosince následujícího roku do června 1943 pak zajišťovali jeho protileteckou obranu. 

Pokračovat ve čtení

Pieta k 84. výročí úmrtí T. G. Masaryka v Lánech

"To kalné ráno, to si pamatuj, mé dítě," je refrénem básně Jaroslava Seiferta, kterou napsal 14. září 1937, v den úmrtí prezidenta Osvoboditele Tomáše G. Masaryka. Prvorepubliková společnost byla zprávou o úmrtí prvního československého prezidenta, ideového vůdce prvního československého odboje a významného myslitele silně zdrcena. Jeho ideály humanity však žily dál, a to i díky spolkům, jakým byla také Československá obec legionářská. Její zástupci si v úterý 14. září 2021 připomněli 84. výročí Masarykova úmrtí. 

Pokračovat ve čtení

Festival vojenských hudeb v Olomouci

Po roční pauze se v Olomouci 27. a 28. srpna 2021 uskutečnil tradiční Festival vojenských hudeb. Olomouckým Horním náměstím se po oba dny nesla hudba vojenských kapel, kterou doplňovala například exhibice Čestné stráže AČR, ukázka psovodů Vojenské policie a prezentace útvarů Armády České republiky. Mezi největší lákadla festivalu patřilo vystoupení Vojenského uměleckého sboru Ondráš, Vojenské hudby Olomouc se sólistou Ondřejem Rumlem a koncert Ústřední hudby AČR se sólistkami Dashou a Lucií Silkenovou. 

Pokračovat ve čtení

Památky se 3. září rozzáří trikolorou

Československá obec legionářská požádala města a obce, ve kterých působí její jednoty, zda by se symbolicky připojily k oslavám 100. výročí vzniku naší organizace nasvícením budov do barev české trikolory. Velice nás těší, kolik pozitivních ohlasů jsme na tuto výzvu obdrželi. Jsme rádi, že společně s námi si toto významné jubileum připomene dvacítka míst po celé České republice. 

Pokračovat ve čtení

Legionáři se slevou do Tančícího domu

V rámci spolupráce, navázané u příležitosti VI. manifestačního sjezdu Československé obce legionářské, zve Galerie Tančící dům na výstavu s názvem Praha dekadentní, která přibližuje návštěvníkům temná zákoutí Prahy v období od roku 1900 do roku 1989. Výstava byla vytvořena ve spolupráci s Policejním muzeem a Muzeem Hl. m. Prahy. Všichni členové Československé obce legionářské, kteří se u vstupu prokáží členským průkazem, získají slevu na vstupném ve výši 20 %. 

Pokračovat ve čtení

Vzpomínka na oběti II. světové války ve vítkovické válcovně trub

V pátek 27. srpna 2021 uspořádaly Třinecké železárny, a. s. pietní setkání k uctění památky zaměstnanců vítkovické válcovny trub, padlých v letech II. světové války. Na oběti nacistických represí a spojeneckého náletu bylo společně vzpomenuto v prostorách vrátnice provozu na Výstavní ulici, kde je celkem 44 jmen umučených a zahynuvších zvěčněno na dvojici bronzových reliéfních desek. Ty zůstávají smutnou připomínkou šesti válečných let, jež zanechaly na Ostravsku hluboké rány. Ani zde se totiž Češi nesmířili s německou okupací a ztrátou své svobody. 

Pokračovat ve čtení

Akce k připomínce 100. výročí odhalení pomníku v Modlanech

V obci Modlany na Teplicku se v parku mezi kostelem a obecním úřadem nachází velký pomník věnovaný obětem první světové války z řad obyvatel okolních obcí, k jehož odhalení došlo v roce 1921. Text na deskách pomníku, s ohledem na jazykové zastoupení tehdejšího obyvatelstva pochopitelně vyvedený v němčině, připomíná 35 občanů z Modlan, 17 z Věšťan, 10 ze Srbic, 10 ze Zálužan, 8 z ze Suché, 7 z Kvítkova a 5 z Drahkova. Přesně po sto letech si občané Modlan a členové Československé obce legionářské připomněli jejich památku. 

Pokračovat ve čtení

100 let válečné veteránky Marie Michajlovičové

V sobotu 21. srpna 2021 se v Kadani uskutečnila oslava 100. narozenin ses. Marie Michajlovičové, veteránky druhé světové války a členky Jednoty Československé obce legionářské v Chomutově. Na narozeninovou oslavu se sjela rodina z celé republiky a mezi pozvanými byl rovněž vedoucí projektu Péče ČsOL o válečné veterány, br. Viktor Šinkovec, aby oslavenkyni popřál jménem legionářské Obce mnoho zdraví. Nikdo by oslavenkyni nehádal stovku! 

Pokračovat ve čtení

VI. manifestační sjezd ČsOL

Oslavy 100. výročí založení Československé obce legionářské

VI. manifestační sjezd ČsOL v Praze

4. 9. 2021

Manifestacni sjezd 2021

 

HISTORICKÉ SOUVISLOSTI

V letošním roce si Československá obec legionářská připomíná 100. výročí své existence. Ve dnech 15.-17. ledna 1921 se v Národním domě v pražském Karlíně uskutečnil tzv. Všelegionářský sjezd, jehož výsledkem bylo usnesení, které ukládalo dosavadním legionářským organizacím ukončit svou činnost a svolat sjezd nové všelegionářské organizace. Ta se stala ve smyslu programového prohlášení oporou demokratické Československé republiky a nositelkou idejí, které vedly legionáře do boje v zahraničním revolučním hnutí.

Ustavující sjezd Československé obce legionářské se konal v neděli 22. května 1921 v Národním domě na Královských Vinohradech za přítomnosti 466 delegátů z Čech, Moravy, Slezska, Slovenska, Podkarpatské Rusi a Vídně. Založení ČsOL bylo dovršeno na druhý den 23. května, kdy byly zvoleni členové výkonných a odborných orgánů. Ministerstvo vnitra ČSR schválilo stanovy ČsOL dne 5. července a Zemská správa politická v Praze tak učinila 11. července 1921. K první velké veřejné manifestaci ČsOL v Praze došlo v rámci Dne legií 4. září 1921. V tomto roce si 8. října připomeneme rovněž 30. výročí sněmu, na němž poslední žijící čs. legionáři spolu s účastníky druhé světové války obnovili činnost ČsOL na území Československa. Předchozí manifestační sjezdy se uskutečnily v Praze v letech 1924, 1928, 1935, 1947 a 2011. V roce 1994 se v Praze konalo tzv. Celosvětové setkání členů ČsOL, jehož součástí byl rovněž průvod Václavským náměstím.

 

Sobota 4. září 2021

PRŮVOD

Po 9:00 hod. se na Václavském nám. seřadí účastníci průvodu, členů ČsOL z celé republiky. Průvod bude složen z jednotek v historických stejnokrojích československých legionářů z Francie, Itálie a Ruska, v historických stejnokrojích čs. jednotek z druhé světové války, příslušníci současných Aktivních záloh AČR, praporečníků s prapory ČsOL. Dále zástupci z 80 jednot ČsOL z celé republiky, mezi nimiž nebudou chybět váleční veteráni druhé světové války a novodobých zahraničních misí OSN a NATO. Celkem je počítáno s 500 přímými účastníky průvodu z celé republiky, které bude mimo průvod doprovázet několik stovek rodinných příslušníků, kteří spolu se členy ČsOL dorazí do Prahy.

V čase 10.00–10.20 hod. proběhnout před seřazeným průvodem projevy a zdravice hostů.  

V čase 10.30–12.00 hod. projde průvod z Václavského nám. na trase přes ulice Na Příkopech a Hybernská na Čestný dvůr Národního památníku na Vítkově. 

 

NÁRODNÍ PAMÁTNÍK NA VÍTKOVĚ

V čase 12.00–13.00 hod. proběhne slavnostní nástup na Čestném dvoře NP Vítkov, projevy vzácných hostů a uctění památky našich padlých. Bezprostředně po ukončení nástupu bude na stejném místě následovat koncert ústřední hudby AČR.

V čase 14.00–18.00 hod. budou v budově Národního památníku na Vítkově zpřístupněny instalované výstavy a především zde budou probíhat prezentace a série odborných přednášek o historii československého vojenství. V rámci této aktivity předpokládáme též setkání potomků čs. legionářů, odbojářů a válečných veteránů.

 

VRCH VÍTKOV

Po stranách dlouhého příjezdu k Národnímu památníku na Vítkově (ul. Pražačka) budou probíhat venkovní prezentace vojenské historie. Přednášky a prezentace budou zajišťovat členové ČsOL, ale také členové klubů vojenské historie a AČR. Po zkušenostech s podobnými akcemi předpokládáme, že akce v průběhu odpoledne přitáhne přibližně 4 000 návštěvníků nejen z Prahy, ale i z jejího okolí.  

Po ukončení akce proběhne deinstalace, odvoz materiálu a důkladný úklid prostranství.

 

Časový harmonogram akcí konaných dne 4. 9. 2021 v Praze:

 

9:00 hod. – Otevření stánků na Václavském náměstí. Provádění testů na COVID-19/ kontrola  bezinfekčnosti – vydání potvrzení o kontrole testu/očkování/prodělání nemoci před začátkem pochodu.

9:30 hod. – Začátek organizace průvodu, příprava před slavnostním zahájením

10:00 hod. – Slavnostní zahájení, projevy čestných hostů u sochy sv. Václava

10:20 hod. – Finální seřazení průvodu

10:30 hod. – Zahájení slavnostního průvodu ve směru Na Příkopě – Hybernská

11:00 hod. – Příchod na konec ulice Hybernská, přeskupení průvodu

12:00 hod. – Slavnostní nástup na Čestném dvoře NP Vítkov, pietní akt, proslovy čestných hostů

12:30 hod. – Ukončení slavnostního nástupu, koncert Ústřední hudby AČR

 

NP Vítkov:

14:00 – 15:00 hod. – Setkání válečných veteránů z misí po roce 1989 s veřejností ve Slavnostní síni NP

15:00 – 16:00 hod. – Blok přednášek a setkání veřejnosti s potomky po účastnících zahraničního odboje na západě a v RAF v letech 1939- 1945 ve Slavnostní síni NP

16:00 – 17:00 hod. – Blok přednášek a setkání veřejnosti s potomky po účastnících zahraničního odboje na východě v letech 1939- 1945 ve Slavnostní síni NP

17:00 – 18:00 hod. – Blok přednášek a setkání veřejnosti s potomky legionářů z let 1914-1920 ve Slavnostní síni NP

 

Vrch Vítkov:

14:00 – 18:00 hod. –  Ukázky dobových táborů našich vojáků z let 1914 – 1945 a statická ukázka výzbroje a výstroje AČR

Výstava historické techniky z první a druhé světové války a techniky Armády České republiky

Dynamické ukázky pro veřejnost a soutěže pro děti v prostoru parku Vítkov

Prezentace VŠMT včetně ukázky výcviku MUSADO

 Výstava 100 let spolu

Na místě bude také k vidění: Rekrutační stánek AČR, Stánek KCVV Praha, Stánek Středočeské roty AZ AČR, Stánek ČsOL, Stánek Sokola, Ukázka výcviku parašutistů, Ukázka obsluhy kulometu, Ukázka dělostřeleckého výcviku a mnoho dalšího. 

Československá obec legionářská na Bobkempu

Dne 10. srpna 2021 se členové jindřichohradecké jednoty Československé obce legionářské vydali do jihočeských Lhenic, kde probíhal příměstský dětský tábor Elite Bobkemp. Celý den byl věnován legionářské tématice a děti tak měly jednak možnost nasbírat informace o první světové válce a československých legionářích, tak si také vyzkoušet a osahat dobovou výstroj a výzbroj. O náplň programu se postaral koordinátor přednáškové činnosti ČsOL br. Petr Tolar, kterému byli k dispozici členové jednoty Jindřichův Hradec br. Lukáš Janda a br. Marek Štorek. Br. Štorek dětem navíc přiblížil úlohy a činnosti Armády České republiky.  

Pokračovat ve čtení

Pietní připomínka životické tragédie

Prosluněný prázdninový den 7. srpna 2021 v Havířově-Životicích byl naplněn pietní připomínkou události, ke které došlo 6. srpna 1944. V tento den němečtí okupanti bez soudu zastřelili 36 občanů z Životic, Horní a Dolní Suché a Horního Těrlicka a dalších 31 odvlekli do koncentračních táborů, kde na 27 z nich čekala smrt. Oběťmi byli Češi i Poláci, muži kteří nemohli prokázat německý původ. Řádění Němců bylo odvetou za přepadení místního hostince partyzány, ke kterému došlo 4. srpna 1944 a při kterém byli zabiti tři gestapáci. 

Pokračovat ve čtení

9. Legionářský marš i přes nepřízeň počasí zaujal

V sobotu 31. července se konal již 9. ročník tradičního Legionářského marše, který je oslavou československých legionářů a každoročně se koná na hoře Polední v Bystřici nad Olší u Památníku legionářů. Letos bylo oficiální zahájení v 10.00 hodin a nemohl chybět ani divadelní program, který byl věnován výročí zavraždění kněžny Ludmily. 

Pokračovat ve čtení

Zemřel válečný veterán Oskar Kazik

Dne 28. července 2021 zemřel ve věku 96 let válečný veterán, bývalý příslušník Československé samostatné obrněné brigády, bratr rotný ve výslužbě Oskar Kazík, člen opavské jednoty Československé obce legionářské. Čest jeho památce. 

Pokračovat ve čtení

Vzpomínka na letce

V sobotním podvečeru 24. července 2021 se u pomníku letců praporčíka Viktora Hrivíka a poručíka Jozefa Zetka v Nových Kestřanech uskutečnila vzpomínková pietní akce. V letošním roce jsme si připomněli 93. výročí od jejich tragické smrti. Oba letci zahynuli při výcvikovém nočním letu 20. července 1928, když stroj ztratil orientaci a došlo mu palivo. Při pokusu o přistání stroj havaroval a oba letci zahynuli. Na místě tragédie byl v roce 1932 Masarykovou leteckou ligou postaven pomník. 

Pokračovat ve čtení

X. ročník Cykloprejazdu Košariská - Hodonín

V dňoch 16.-18. júla 2021 sa v sťažených podmienkach kvôli obmedzeniam v súvislosti s protiepidemiologickými opatreniami na Slovensku aj v Čechách uskotočnil už X. ročník Cykloprejazdu Košariská - Hodonín. Túto akciu organizovala Nadácia Milana Rastislava Štefánika v Bratislave a Jednota Československej obce legionárskej v Českém Brodě. Podujatím si jeho účastníci zo Slovenska a z Čiech pripomenuli dve vedúce osobnosti nášho prvého odboja v rokoch prvej svetovej vojny a zakladateľov Československej republiky - Tomáša Garrigua Masaryka a Milana Rastislava Štefánika.

Pokračovat ve čtení

Legionářské pivo ze Žamberku - pivo s čepicí

Českoslovenští legionáři na Rusi nešířili slávu národa jen hrdinskými skutky. Již před Velkou válkou zde byly více než tři desítky pivovarů s českým kapitálem. Není proto divu, že ve vlasti oblíbené pivo si brzy našlo cestu také ke vznikajícím československým legiím, které později samy řídily i jeho výrobu v několika vlastních pivovarech. 

Pokračovat ve čtení

Poděkování za pomoc Jeřábkovým

Chceme touto cestou poděkovat Vám všem za všestrannou pomoc členovi Jednoty Československé obce legionářské v Hodoníně, bratrovi Jindřichovi Jeřábkovi, jehož rodina přišla kvůli živelné katastrofě o rodinný dům v Hruškách. Osud jim připravil nejednu těžkou zkoušku, ale všichni dárci dokázali, že bratrská soudržnost a vlastenectví nejsou jen planými frázemi. 

Pokračovat ve čtení

Den legií v Jindřichově Hradci

Pátek 2. července věnovala Československá obec legionářská vzpomínce na 104. výročí bitvy u Zborova. Jindřichohradecká jednota ČsOL "Br. Stanislava Berana" u této příležitosti uspořádala Den legií v Jindřichově Hradci, čímž zároveň připomenula 100. výročí založení ČsOL v roce 1921 a navázala na tradice pořádání dnů legií v meziválečném období.

Pokračovat ve čtení

Den legií v Blovicích

Sobota 19. června 2021 na zámku Hradiště v Blovicích patřila legionářům. Těm z první světové války, ale i jejich pokračovatelům z druhé světové války a také dnešním "legionářům". Československá obec legionářská si totiž letos připomínala 100. výročí svého založení a plzeňská jednota ve spolupráci s Muzeem jižního Plzeňska v Blovicích uspořádala Den legií. 

Pokračovat ve čtení

Příběh, který vypráví Václavka

Horké nedělení odpoledne 20. června 2021 se stalo termínem pro uskutečnění pietní vzpomínky na československé paradesantní skupiny INTRANSITIVE a TIN, které v noci z 29. na 30. dubna 1942 provedly výsadek poblíž Padrťských rybníků v Brdech. Akce se uskutečnila u pomníku seskoku parašutistů, který nechala zřídit plzeňská jednota Československé obce legionářské. V letošním roce byla k pomníku doplněna také informační deska. 

Pokračovat ve čtení

Slavnostní odhalení pamětní desky generála Otakara Husáka

Ulice U Havlíčkových sadů na pražských Vinohradech se v pondělí 12. července 2021 stala svědkem slavnostní chvíle. Na domě čp. 422/1 byla odhalena nová pamětní deska připomínající osobnost armádního generála Otakara Husáka – významného legionáře, přednosty Vojenské kanceláře prezidenta republiky, ministra národní obrany, vězně koncentračního tábora a oběti komunistické perzekuce. Deska vznikla díky spolupráci Československé obce legionářské, rodiny generála Husáka, Městské části Praha 2 a Ministerstva obrany České republiky. 

Pokračovat ve čtení

Třetí díl pamětí generála Otakara Husáka právě vyšel

V rámci slavnostního odhalení nové pamětní desky generálovi Otakaru Husákovi, které proběhlo v pondělí 12. července 2021 v ulici U Havlíčkových sadů na pražských Vinohradech, byl představen nový díl Husákových pamětí. V pořadí třetí svazek z celkově čtyřdílných memoárů Otakara Husáka - legionáře, generála československé armády, ministra obrany, ředitele továrny na výbušniny a vězně nacistického i komunistického režimu - vydala Československá obec legionářská ve spolupráci s Nakladatelstvím Epocha s. r. o. právě nyní. Celkově se jedná již o šestnáctý příspěvek do Edice pamětí Československé obce legionářské. 

Pokračovat ve čtení

Slavnostní mše k 104. výročí bitvy u Zborova

Členové Jednoty Československé obce legionářské v Opavě si 104. výročí bitvy u Zborova připomněli dvěma pietními akcemi. Nejdříve skromným pietním aktem u Zborovského pomníku prvního a druhého odboje v Husově sadu v Ostravě, následně slavnostní mší v Ostravě-Zábřehu a položením květin k na hroby československých legionářů. 

Pokračovat ve čtení

104. výročí bitvy u Zborova

Pražské Ústředí Československé obce legionářské uspořádalo v pátek 2. července 2021 dopoledne pietní akt u příležitosti 104. výročí bitvy u Zborova. Akce se uskutečnila u památníku československých legionářů na Čestném pohřebišti Olšanských hřbitovů. Pozvání na akci přijali předsedové obou komor parlamentu, zástupci vojenské kanceláře prezidenta republiky, ministerstva obrany, armády a spolků. 

Pokračovat ve čtení

Vzpomínka na SILVER A v Senicích

Obec Senice si pravidelně připomíná působení zpravodajské paradesantní skupiny SILVER A, jejíž tři členové seskočili na konci roku 1941 v blízkosti Senic do Protektorátu Čechy a Morava. Před budovou obecního úřadu se nachází kamenný pomník, u kterého se za horkého sobotního dne 19. června 2021 uskutečnila vzpomínková akce za účasti členů Československé obce legionářské. 

Pokračovat ve čtení

Veteránský revolver jednotlivců 2021

V sobotu 19. června 2021 uspořádala plzeňská jednota Československé obce legionářské pro své členy a jejich příbuzné, stejně jako pro některé další spřátelené osoby, střeleckou soutěž jednotlivců "Veteránský revolver". Akce se uskutečnila na střelnici v Plzni-Lobzích, kde se střílelo z pistolí CZ75 SP-01 Shadow ráže 9x19mm Para. Soutěž byla rozdělena do čtyř kategorií: junioři (15 soutěžících), ženy (19 soutěžících, muži (31 soutěžících) a elita (9 soutěžících). 

Pokračovat ve čtení

Vyšly paměti novodobého válečného veterána na mírovou misi UNPROFOR

V Edici pamětí Československé obce legionářské, kterou Československá obec legionářská vydává ve spolupráci s Nakladatelstvím Epocha s.r.o., vyšlo již třináct dílů pamětí - dvanáct vzpomínek československých legionářů z první světové války a jedny vzpomínky příslušníka československé zahraniční armády z druhé světové války. Čtrnáctý díl edice tuto sérii rozšiřuje o první paměti účastníka novodobé zahraniční mise na Balkáně br. Josefa Faláře pod názvem "Vzpomínky na válku v 'Jugošce' v mírové misi UNPROFOR". 

Pokračovat ve čtení

Opavská vzpomínka na Heliodora Píku

Dne 21. června 2021 se u pamětní desky umístěné na budově Hlásky na Horním náměstí v Opavě uskutečnila vzpomínková akce k 72. výročí násilné smrti armádního generála Heliodora Píky. Akce se i přes tropické teploty zúčastnilo 14 členů opavské jednoty Československé obce legionářské. Po této akci se několik členů ČsOL společně s předsedou Českého svazu bojovníků vydali uctít památku generála Píky i k jeho rodnému domu ve Štítině.

Pokračovat ve čtení

Zemřel stoletý válečný veterán Vasil Suremka

V krátké době nás postihla druhá smutná zpráva. Ve čtvrtek 24. června 2021 dopoledne zemřel válečný veterán Vasil Suremka. Bývalý příslušník 1. československého armádního sboru v SSSR a dlouholetý člen plzeňské jednoty Československé obce legionářské oslavil letos v květnu 100. narozeniny. Čest jeho památce. 

Pokračovat ve čtení

Výzva členské základně k účasti na VI. manifestačním sjezdu ČsOL

Sestry a bratři!

V letošním roce naše organizace slaví 100. výročí od svého založení. Ustavující sjezd ČsOL se konal 22. května 1921 v Národním domě na Královských Vinohradech. ČsOL patřila ke státotvorným organizacím, zastávajícím ideály demokracie a humanismu a v meziválečném Československu se stala se svými takřka 50 000 členy největší veteránskou organizací. 

Pokračovat ve čtení

79. výročí statečného boje československých parašutistů v Resslově ulici

V rozpáleném dni, v pátek 18. června 2021 o desáté hodině dopoledne, se v pražské Resslově ulici uskutečnila tradiční pietní akce připomínající hrdinství sedmice československých parašutistů vyslaných do okupované vlasti se zvláštními úkoly. Díky obětavé podpoře domácích odbojářů se jim podařilo odstranit Reinharda Heydricha a splnit další náročné úkoly, než položili životy v boji s mnohonásobnou přesilou v pravoslavném chrámu sv. Cyrila a Metoděje. 

Pokračovat ve čtení

Vzpomínka na padlého parašutistu z chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Praze - rtn. Jaroslav Švarc, rodák z Velkého Újezdu

Dne 18. června roku 1942 v Praze svedli svůj poslední a nerovný zápas s německými okupanty českoslovenští parašutisté ukrývající se po atentátu na Reinharda Heydricha v pravoslavném chrámu Cyrila a Metoděje. Jedním ze sedmi parašutistů byl také rotný Jaroslav Švarc, člen paravýsadku TIN a taktéž rodák z Velkého Újezdu u Olomouce. 

Pokračovat ve čtení

Odhalení pomníku osvobození v Domažlicích

Většina pomníků připomínajících osvobození západních Čech armádou Spojených států amerických na jaře 1945 vznikla v 90. letech 20. století, některé jen výjimečně hned po skončení války. V Domažlicích, kam vojáci americké 2. pěší divize dorazili 5. května 1945, připomíná osvobození pamětní deska na budově radnice a pamětní deska věnovaná Čechoameričanovi Mattu Konopovi, obě na náměstí Míru. Od neděle 6. června 2021 je však doplňuje také nový pomník v Chodské ulici pod Chodským hradem. 

Pokračovat ve čtení

Pocta osobnostem legionářského hnutí na Ostravsku

Dne 29. května uplynulo přesně sto let od chvíle, co se v moravsko-ostravském Národním domě sešlo na pět stovek legionářů z východní Moravy a Slezska, aby pouhý týden po ustavujícím sjezdu Československé obce legionářské dali vzniknout její moravskoslezské župě. Zahájili tak činnost organizace, která se během své dlouhé - byť totalitami přerušené - existence výrazně zapsala do společenského a kulturního života našeho regionu. Prostřednictvím svých místních jednot byla obec nejenom obhájkyní sociálních zájmů někdejších příslušníků zahraničních vojsk, ale vždy také aktivní šiřitelkou masarykovských ideálů a odkazu nelehkého boje, svedeného za národní osvobození ve 20. století. 

Pokračovat ve čtení

I Rokycany mají své hrdiny

Ve čtvrtek 27. května 2021 jsme si připomněli výročí asi nejvýznamnějšího činu československého válečného odboje - atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Ještě týž den bylo vyhlášeno stanné právo. Jako odvetu za atentát na Heydricha nechala okupační správa popravit několik tisíc obyvatel protektorátu, kteří se podle ní na útoku mohli podílet, nebo pomáhali odboji či jen atentát schvalovali. Vůbec prvními oběťmi stanných soudů byla rodina železničáře Václava Stehlíka z Rokycan. 

Pokračovat ve čtení

Znovu se otevírají stálé expozice cyklu Cesta legionáře

Po zimním spánku, ale hlavně po delším uzavření vynuceném pandemií nemoci Covid-19 se od soboty 5. června 2021 veřejnosti opět otevírají stálé expozice Československé obce legionářské vytvořené v rámci výstavního cyklu nazvaného Cesta legionáře. Nacházejí se v Josefově, v Kracíkově ulici číslo 12, a Pecce, na náměstí Kryštofa Haranta v domě číslo 12. 

Pokračovat ve čtení

Pieta u hrobu odbojářů Jesenských

Ve středu 26. května 2021, v předvečer 79. výročí atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, se členové Československé obce legionářské zúčastnili pietního aktu pořádaného Českou stomatologickou komorou na Olšanských hřbitovech. Akce se uskutečnila k připomenutí hrdinství bratrů Jana a Jiřího Jesenských, významných českých stomatologů, a jejich manželek Alžběty a Žofie, kteří se zapojili do domácího odboje a aktivně pomáhali československým parašutistům. Oba manželské páry byly zatčeny a popraveny 24. října 1942 v Mauthausenu. 

Pokračovat ve čtení

100 let Československé obce legionářské

Dnes, 22. května 2021, je tomu právě 100 let od zahájení ustavujícího sjezdu Československé obce legionářské, který se odehrál v Národním domě na Královských Vinohradech v Praze. Naše organizace připomene významné jubileum osudy 100 OSOBNOSTÍ, které byly svázány s historií ČsOL, a rovněž prostřednictvím 100 PŘÍBĚHŮ, které se váží k vykonané práci ČsOL za uplynulé století. Každý den se tak můžete těšit na jednu osobnost a jeden příběh, na kterých přiblížíme jak rozkvět naší činnosti, tak odhodlání členů ČsOL v dobách těžkých pro náš národ. 

Pokračovat ve čtení

Připomínka osvobození Kroměříže

Stejně jako minulý rok se kvůli pandemickým opatřením nekonaly ani v Kroměříži tradiční oslavy připomínající osvobození města a osobnost Ludvíka Svobody, kterých se každoročně účastní desítky osob včetně rumunské velvyslankyně či paní Zoe Klusákové-Svobodové. 

Pokračovat ve čtení

Podpořte obnovu válečných hrobů bojů o Slovensko

Občanské sdružení Gemerské grúne se věnuje mapování válečných hrobů na území Gemersko-malohontské župy na Slovensku a ve spolupráci s dalšími organizacemi, mimo jiných i s českým ministerstvem obrany a Československou obcí legionářské, realizuje jejich obnovu. Vloni jsme tak informovali o obnově hrobu československých legionářů v Tisovci.

Pokračovat ve čtení

Cestou osvobození Ostravy

V Den vítězství 8. května vyrazili členové Jednoty Československé obce legionářské Ostrava 1 na poslední část své letošní poutě Moravskoslezským krajem, jejímž cílem bylo vzdát nad hroby a u vybraných pomníků čest příslušníkům 1. československé samostatné tankové brigády, 1. československé smíšené letecké divize a jednotek Rudé armády, kteří před 76 lety bojovali a umírali na cestě k osvobození Ostravy. 

Pokračovat ve čtení

Poděbradská jednota ČsOL k 76. výročí květnové revoluce

Naše Jednota Československé obce legionářské v Poděbradech provedla i přes ne zcela ideální podmínky v současné pandemické situaci celodenní putování po pomnících událostí a po místech, kde padly hrdinové květnové revoluce 1945. Ač jsme akci zamýšleli jako komorní, nakonec se jí zúčastnili i další zájemci ze spřátelených spolků vojenské historie. Naše putování jsme nepojali jen jako řetězec pietních aktů, ale každé zastavení bylo doplněno přednáškou o dané události ve všech svých souvislostech. 

Pokračovat ve čtení

76. výročí osvobození na Bruntálsku

Členové bruntálské jednoty Československé obce legionářské si v pátek 7. a sobotu 8. května 2021 připomenuli 76. výročí osvobození města, okresu i celého Československa a výročí ukončení druhé světové války sérií pietních aktů. 

Pokračovat ve čtení

134. výročí narození generála Jana Satorieho

Ve čtvrtek 13. května 2021 v devět hodin dopoledne jsme si připomněli 134. výročí narození brigádního generála Jana Satorieho u jeho pamětní desky na domě, ve kterém bydlel v opavských kasárnách na Jaselské ulici. Akce proběhla za dodržení mimořádných opatření. Za opavskou jednotu Československé obce legionářské se zúčastnili br. Zavadil st., br. Žáček a ses. Hrazdilová. 

Pokračovat ve čtení

Uctění obětí druhé světové války

Československá obec legionářská jednota Frýdek-Místek si koncem dubna a začátkem května důstojně připomněla 76. výročí osvobození naší vlasti. Vzhledem k tomu, že nadále přetrvávala omezení, tak se jich členové naší jednoty ČsOL účastnili individuálně. Vzdali hold všem, kteří se zasloužili o naši svobodu. 

Pokračovat ve čtení

Den vítězství v podání jednoty Opava

Za slunné, avšak chladné, soboty 8. května 2021 uctili sestry a bratři z Československé obce legionářské jednoty Opava na městském hřbitově v Opavě a v Národním památníku II. světové války v Hrabyni památku těch, kteří padli při osvobozování Československa. 

Pokračovat ve čtení

Na Vítkově uctili představitelé státu a spolků památku Neznámého vojína

Vrcholným pietním aktem, jímž si v našem státě připomínáme vítězství nad nacismem v druhé světové válce, je pieta na Čestném dvoře Národního památníku na Vítkově, při kterém přítomní nejvyšší ústavní činitelé, představitelé spolků a váleční veteráni položením květinových darů uctí památku Neznámého vojína a tak vzdají hold všem padlým hrdinům a obětem, jež si světový konflikt vyžádal. 

Pokračovat ve čtení

Růže obětem plzeňského povstání

Obětem plzeňského povstání proti německým okupantům, které vypuklo v sobotu 5. května 1945, je bohužel věnováno méně pozornosti. O nápravu této křivdy se snaží členové plzeňské jednoty Československé obce legionářské a členové klubu vojenské historie Tommy and Yankee. Pomáhá tomu i jejich společný projekt PLZEŇ 1945. V rámci projektu natočili před rokem amatérský dokument "Nikdo nebude zapomenut", který představuje opomíjené pomníky a pamětní desky věnované obětem plzeňského povstání. Tato místa nezapomínají plzeňští legionáři také každý květen navštěvovat. 

Pokračovat ve čtení

Oslava svobody v Domažlicích

Členové plzeňské jednoty Československé obce legionářské se ve středu 5. května 2021 zúčastnili pietního aktu na náměstí Míru v Domažlicích u příležitosti 76. výročí osvobození chodského města americkou armádou. Svoboda měla tehdy podobu příslušníků americké 2. pěší divize se znakem indiána na ramenou. 

Pokračovat ve čtení

Ústředí Československé obce legionářské k 76. výročí Pražského povstání

Ve středu 5. května 2021, v den 76. výročí zahájení Pražského povstání – hrdinného boje za osvobození hlavního našeho města od německých okupantů – se uskutečnilo několik pietních vzpomínek, kterých se pochopitelně zúčastnili i zástupci Ústředí Československé obce legionářské. Akce musely proběhnout v rámci mezí protipandemických opatření s vyloučením veřejnosti, na padlé Pražany a další barikádníky však není možné zapomínat. 

Pokračovat ve čtení

Několik zastavení u pomníků Pražského povstání na Praze 8 a 9

Ve středu 5. května 2021 si český národ připomíná 76. výročí začátku celonárodního povstání proti německým okupantům na sklonku druhé světové války. Jednalo se o vyvrcholení snah domácího odboje o osvobození vlasti, které bylo načasováno dle postupu osvobozeneckých armád. Největším bojovým vystoupením Čechů bylo ve dnech 5. až 9. května 1945 Pražské povstání. K mnoha bojům, ale i německým válečným zločinům, došlo na území Prahy 8 a Prahy 9. Členové Československé obce legionářské navštívili několik pietních míst, která tyto události připomínají. 

Pokračovat ve čtení

Pieta u sochy Milana Rastislava Štěfánika

V úterý 4. května 2021 uplynulo již 102 let od tragické smrti významného budovatele samostatné Československé republiky, Milana Rastislava Štefánika. Tradiční pietní setkání, které Československá obec legionářská ve spolupráci se Společností M. R. Štefánika v České republice v tento den každoročně organizuje u Štefánikovy sochy před hvězdárnou na Petříně, se letos muselo již podruhé uskutečnit v omezeném režimu. Na pozvání ČsOL se jednotlivé delegace, které se připojily ke vzpomínce, dostavily na Petřín samostatně. 

Pokračovat ve čtení

Doporučení předsedy k oslavám osvobození 2021

Vážené sestry, vážení bratři, 

bude to již rok od 75. výročí vítězství v druhé světové válce na našem území, které navzdory rozsáhlým přípravám nemohly proběhnout a vzhledem k světové pandemii nemoci Covid-19 jsme byli nuceni vzdát hold našim osvoboditelům jen ve zcela minimalistickém provedení. Doufali jsme, že v roce následujícím se taková omezení již nebudou opakovat a budeme se moci při odpovídajícím programu a účasti veřejnosti setkat na místech paměti a poklonit se památce hrdinů, kteří za naši svobodu položili své životy. Bohužel tomu tak letos zdaleka nebude. 

Pokračovat ve čtení

Ostravský hold padlým rudoarmějcům

V pátek 30. dubna vzdali členové Jednoty Československé obce legionářské Ostrava 1 čest osvoboditelům, kteří položili před 76 lety život v krutých bojích závěrečné fáze Ostravské operace. Podobně jako v loňském roce mohla být vzhledem k protiepidemickým opatřením připomínka událostí a obětí jara 1945 v našem kraji realizována pouze komorním způsobem, bez větší účasti členstva či veřejnosti. Ani tato omezení nás však neodradila od vykonání další části naší tradiční poutě po památných místech, kde na sklonku 2. světové války tekla krev za svobodu Československa, a kde spočívají muži a ženy, jež ji po tisících prolévali. 

Pokračovat ve čtení

Muzeum československých legií se znovu otevírá!

Po nuceném uzavření galerií a muzeí daném špatnou pandemickou situací v České republice je nyní možné opět zahájit částečný provoz Muzea československých legií. Muzeum spravované Československou obcí legionářskou, které se nachází v Praze v budově hotelu Legie na adrese Sokolská 33 a má vlastní vstup z Ječné ulice, bude znovu otevřené veřejnosti od úterý 4. 5. 2021. 

Pokračovat ve čtení

Připomínka obětí Přerovského povstání na střelnici v Olomouci-Lazcích

V neděli 2. května 2021 uplynulo 76 let od popravy jednadvaceti účastníků Přerovského povstání na vojenské střelnici v Olomouci-Lazcích. Vzhledem k současné nepříznivé epidemiologické situaci neproběhla, stejně jako minulý rok, hromadná vzpomínková akce pro širokou veřejnost, ale uskutečnilo se pouze tiché položení věnců a kytic zástupci Armády České republiky, statutárního města Olomouce, statutárního města Přerova, Jednoty Československé obce legionářksé Přerov "Jana Gayera" a Jednoty Československé obce legionářské Olomouc 1 "6. čs. střeleckého pluku Hanáckého" v individuálních termínech. 

Pokračovat ve čtení

Osvobození Valašskokloboucka

První květnové dny strávila Jednota Československé obce legionářské Valašské Klobouky v pietním duchu. Za krásného počasí lemovaného vůní jara a květem rozkvetlých stromů i luk se nesly tiché vzpomínky na oběti a padlé osvoboditele našeho regionu. Před 76 lety byl bývalý soudní okres Valašské Klobouky osvobozen Rumunskou královskou armádou, která postupovala ze Slovenska na Moravu jako součást vojsk 2. ukrajinského frontu sovětské Rudé armády. 

Pokračovat ve čtení

Krvavé jaro 1945

Letos již uplynulo dlouhých 76 let od tragických událostí na Valašskokloboucku, kde se závěr války proměnil v děsivé utrpení civilního obyvatelstva. Blížil se konec války a lidé toužebně očekávali osvobozující vojska, která stála doslova za kopci. Horský terén jižního Valašska poskytoval útočiště partyzánským skupinám, které nacházely pomoc u místního obyvatelstva. Právě pasekáři – nejchudší a tvrdě pracující obyvatelstvo, které nemělo často dostatek jídla ani pro své rodiny – neodmítli pomoci. 

Pokračovat ve čtení

Smutné jaro - pieta za popravené a umučené

V pátek 30. dubna 2021 se u strašnického krematoria v Praze uskutečnil pietní akt za popravené a umučené české odbojáře z druhé světové války. Květinu k pomníku se sochou dívky nazvané "Smutné jaro" položil za Ústředí Československé obce legionářské organizační tajemník br. Jiří Filip. 

Pokračovat ve čtení

Nová kniha "Andělé se samopalem"

Československá obec legionářská vydala novou publikaci věnovanou ženám-výsadkářkám působícím ve 2. československé paradesantní brigádě v SSSR. Autory knihy "Andělé se samopaly", která obsahuje historii brigády, životopisy výsadkářek i množství unikátních fotografií, jsou Václav Kameník a Milan Kopecký. 

Pokračovat ve čtení

Putování po místech bojů Ostravské operace

Jako každoročně proběhlo ve čtvrtek 29. dubna 2021, zásluhou člena opavské jednoty Československé obce legionářské a předsedy ostravské organizace Českého svazu bojovníků za svobodu bratra Jiřího Francírka, putování po místech bojů, které probíhaly v Moravskoslezském kraji v rámci Ostravské operace. Putování se zúčasnili členové ČsOL z Opavy, ČSBS z Ostravy a členové krajské organizace Sdružení válečných veteránů Moravskoslezského kraje. 

Pokračovat ve čtení

76. výročí osvobození Chebu

V pondělí 26. dubna 2021 uplynulo 76 let od osvobození města Chebu americkou armádou. Faktem je, že pojem "osvobození" je v tomto případě nevhodný, neboť tehdejší obyvatelstvo města bylo až na výjimky výhradně německé a obsazení města americkou armádou nevnímalo jako osvobození. Během dobývání Chebu padlo nejvíce amerických vojáků v rámci jedné bitvy na území předmnichovské Československé republiky. Boje v Chebu a jeho okolí, včetně letiště, trvaly čtyři dny a vyžádaly si životy 71 amerických a 200 německých vojáků. Kapitulace německých jednotek ve městě byla podepsána 26. dubna 1945.

Pokračovat ve čtení

Vzpomínky na oběti plzeňských náletů

S připomínkou konce druhé světové války v Plzni máme dnes spojeny především oslavy osvobození, nazývané Slavnosti svobody, které jsou největší akcí svého druhu v České republice. Nesmíme však zapomínat, že ještě před květnovým povstáním – dříve, než mohl kdokoliv tušit, kdy válka skončí – dopadly válečné rány na západočeskou metropoli v podobě leteckých pum. V dubnu 1945 došlo ke třem posledním náletům, které si vyžádaly stovky obětí. Členové plzeňské jednoty Československé obce legionářské se snaží, aby se na jejich památku nezapomnělo. 

Pokračovat ve čtení

Poslední rozloučení se sestrou Helenou Steblovou

Ve čtvrtek 15. dubna 2021 zemřela ve věku 96 let v třinecké nemocnici sestra Helena Steblová. Její život byl poznamenán nesmírným utrpením, kterým prošla v za druhé světové války. Zachránila život partyzánovi Janu Heczkovi z Košařisk, příslušníkovi partyzánské skupiny "Nad Olzou", která působila v Těšínských Beskydech. Na udání sousedky byla na počátku roku 1944 se svými rodiči zatčena a uvězněna ve třech koncentračních táborech – Mysłowice, Ravensbrück a Salzwedel. Z toho posledního a následného pochodu smrti se do rodné Bystřice nad Olší vrátila až v roce 1946. Setkala se zde pouze s maminkou, její otec byl na sklonku války, v únoru 1945 zavražděn v koncentračním táboře Salzwedel, bylo mu 44 let.

Pokračovat ve čtení

Vzpomínka na první čs. vojáky padlé na domácí půdě v dubnu 1945

Navzdory chladnému a deštivému počasí se dne 17. dubna vydali členové Jednoty Československé obce legionářské Ostrava 1 na historické technice a ve stejnokrojích příslušníků 1. československé samostatné tankové brigády k Sudicko-třebomského výběžku na Opavsku, aby alespoň komorním způsobem vzpomenuli na první dny těžkých osvobozovacích bojů, jež zde přesně před 76 lety svedli českoslovenští a sovětští vojáci v rámci závěrečné fáze Ostravské operace. 

Pokračovat ve čtení

76 let od tragédie na Ploštině

Letos uplynulo dlouhých 76 let od tragické události na Ploštině, kde se závěr války stal děsivým utrpením civilního obyvatelstva. Jednota Československé obce legionářské ve Valašských Kloboukách uctila památku obětí a vzpomněla na historické souvislosti. V letošním roce je areál památníku uzavřen a probíhá stavba nového muzea. Svou pietní vzpomínku jsme vykonali před kaplí z roku 1946, která stojí na místě vypáleného domu. 

Pokračovat ve čtení

76. výročí překročení hranic čs. tankisty u Sudic

Ve čtvrtek 15. dubna 2021 se členové Československé obce legionářské jednoty Opava zúčastnili soukromého pietního aktu u památníku věnovaného československým tankistům a rudoarmějcům u obce Sudice na Opavsku. Památník připomíná příslušníky 1. čs. samostatné tankové brigády v SSSR, kteří v těchto místech překročili hranice českého Slezska a začali se podílet na osvobozování území dnešní České republiky. 

Pokračovat ve čtení

Bratr Josef Tyl stoletý

Sté narozeniny oslavil válečný veterán, účastník domácího odboje za druhé světové války a člen Československé obce legionářské jednoty Olomouc 1, br. Josef Tyl. Ke skvělému životnímu jubileu mu popřál br. Viktor Šinkovec, vedoucí projektu Péče o válečné veterány ČsOL, který předal dárky za ČsOL i ministerstvo obrany. Připojujeme se ke gratulaci a přejeme hodně zdraví a životní spokojenosti. 

Pokračovat ve čtení

Revitalizace a reorganizace jednoty ČsOL Slovensko

V posledních letech vidíme v našem bratrském národě vzrůstající zájem potomků legionářů, kteří se chtějí dozvědět více o osudech svých předků a hrdě se hlásí k jejich odkazu. Stejně tak se činnost Československé obce legionářské stává na Slovensku stále známější, čemuž zajisté pomohly i cesty Legiovlaku na Slovensku v minulých letech. To vše vede ke zvýšenému zájmu o vstup do ČsOL ze strany občanů Slovenské republiky. 

Pokračovat ve čtení

Očkování válečných veteránů

Již rok se potýkáme s důsledky nákazy novým koronavirem SARS-CoV-2. Na vypořádání se s nákazou jsou různé názory a cesty, ale jako jedna z nejúčinnějších se jeví metoda proočkování výrazné části, ne-li celé populace. Ponechme stranou různé alternativní teorie a přístupy, v celém svém spektru, od zjevně nesmyslných, přes úsměvné až po uvěřitelné. Nezpochybnitelným faktem zůstává, že v minulosti se prostřednictvím očkování podařilo vymýtit nebo alespoň silně omezit celou řadu závažných chorob. Nejčastěji uváděné jsou neštovice, které způsobily smrt a utrpení milionů lidí, stály za pádem celých civilizací a současně i na začátku éry očkování. Neznám také osobně nikoho, kdo by odmítal očkování proti tetanu nebo kdo by odmítal mít zapsanou periodu očkování na průkazu pojištěnce, byť to není onemocnění virového, ale bakteriálního původu. 

Pokračovat ve čtení

Vzpomínka na československé legionáře v Koreji

Korejský poloostrov byl v minulosti zmítán mnoha boji a mocenskými touhami různých národů. A právě do jedné etapy dějin tohoto poloostrova nepřímo zasáhli i naši legionáři.  V loňském roce uplynulo 100 let od doby, kdy se českoslovenští legionáři nesmazatelně zapsali do historie Koreje a především boje Korejců za svou nezávislost, když jim pomohli s vyzbrojením jejich armád odboje. Od roku 1910 bylo totiž území Koreje anektováno Japonci, kteří poloostrov ovládali až do konce druhé světové války. 

Pokračovat ve čtení

Osmdesát let od smrti Oldřicha Kestlera

Ve středu 7. dubna 2021 uplynulo rovných osmdesát let od tragické smrti československého letce britského Královského letectva Oldřicha Kestlera rodáka z Čižic na Plzeňsku. Jeho památku uctil člen plzeňské jednoty Československé obce legionářské br. Martin Marek položením kytice a zapálením svíce u pomníku obětí světových válek ve Štěnovicích. 

Pokračovat ve čtení

Pozornost namísto neuskutečněného setkání

Od loňského března jsme nuceni se vyrovnávat se skutečností, že mnohé tradiční události se kvůli aktuálně platným omezením nemohou uskutečnit. V posledních měsících se členové Československé obce legionářské snaží alespoň pamatovat na místa, jež jsou spjata s každoročně konanými pietními a vzpomínkovými akcemi. 

Pokračovat ve čtení

Pohřeb Marie Šupíkové, záplava věnců a květin, smutek nad ztrátou blízkého člověka

V sobotu 27. března 2021 ve velké obřadní síni na kladenských hřbitovech se z Marií Šupíkovou naposledy přišli rozloučit její milovaní rodinní příslušníci, přátelé a známí, kteří si jí vážili a měli rádi. Za Československou obec legionářskou jednotu Kladno se její památce poklonili předsedkyně jednoty Eva Armeanová, novodobý válečný veterán Ivo Bedrna a člen výboru Stanislav Pítr. 

Pokračovat ve čtení

O legiích se děti mohou učit pomocí karetní hry: jednoduše a zdarma

V době distanční výuky, kdy učitelé hledají cesty, jak dětem předávat látku v online prostředí, se základním a středním školám nabízí zajímavá novinka. Historie v kartách je pokus o přenesení učebnice dějepisu do interaktivní, hravé podoby. Autor této obrázkové encyklopedie Zdeněk Ležák nabízí učitelům i dětem možnost zapojit se do vytváření legionářského světa.

Pokračovat ve čtení

Pieta za kapitána Morávka

Po poledni 21. března 1942 zůstal po boji s přesilou příslušníků německého gestapa u tramvajové zastávky Prašný most v pražských Dejvicích ležet mrtvý odbojář, kterému se říkalo mnoha jmény, ale zřejmě nejvíce se uchytila jeho přezdívka "Pobožný střelec". Byl to bývalý štábní kapitán, člen vojenské odbojové organizace Obrana národa, Václav Morávek.

Pokračovat ve čtení

I když s omezeními, i letos se konala vzpomínka na obránce Czajankových kasáren

Letošní pietní vzpomínka na obránce Czajankových kasáren v Místku se uskutečnila  jinak než v předchozích letech. Členové Československé obce legionářské jednoty Frýdek-Místek a představitelé města si bojové vystoupení příslušníků 8. pěšího pluku "Slezského" proti německým okupantům, od kterého uplynulo 82 let, připomněli v pondělí 15. března 2021 individuálně za dodržení všech protiepidemiologických opatření v nouzovém stavu. 

Pokračovat ve čtení

82. výročí německé okupace z března 1939

Patnáctý březen patří k nejsmutnějším dnům naší novodobé historie. V roce 1939, před 82 lety, obsadily území Čech a Moravy oddíly německé branné moci. Nastalo šestileté období temna, kdy zemřely tisíce nejlepších československých vlastenců. Československá obec legionářská na ně nezapomíná, a proto pravidelně pořádá pietní shromáždění u sochy Tomáše G. Masaryka na pražských Hradčanech. 

Pokračovat ve čtení

Připomenutí okupace a smrti škpt. V. Morávka Jednotou ČsOL Olomouc 1

Členové Jednoty Československé obce legionářské Olomouci 1 si v Olomouci vždy tradičně připomínali okupaci českých zemí v březnu 1939. Od roku 2018 si pak nově připomínají i další tragickou událost našich dějin, a to 21. březen 1942. V tento padl při přestřelce s pražským Gestapem příslušník legendární odbojové skupiny Tři králové škpt. Václav Morávek.

Pokračovat ve čtení

Připomínka 103. výročí bitvy u Bachmače v Hronově

Členové Jednoty Československé obce legionářské v Hradci Králové i v současné restrikcemi nabité době nezapomínají na význačná výročí spjatá s bojem našich předků za samostatný stát. K úctě k obětem předků za svobodu národa a vlasti vedou bratři také své potomky. Bratr Jiří Pachole s dcerou položili květiny u příležitosti 103. výročí bitvy u Bachmače květiny u sousoší představující ruského, italského a francouzského legionáře, Památníku osvobození. 

Pokračovat ve čtení

Válečný veterán Pavel Bednár oslavil 95. narozeniny

Ve čtvrtek 4. března 2021 se válečný veterán, člen bruntálské jednoty Československé obce legionářské br. Pavel Bednár dožil 95 let. Panující epidemiologická nařízení neumožnila uskutečnit plánovanou oslavu, kterou jednota pro svého člena přichystala. Za bratrem Pavlem přijeli zástupci výboru bruntálské jednoty a předali mu kytici květin a dárkový koš. Popřáli mu hodně zdraví, životního optimismu a spokojenosti do dalších let. 

Pokračovat ve čtení

Legiovlak vrátil tvář už přes 13.000 legionářů

Díky webu Československé obce legionářské se každý může podívat do tváře již 13.205 legionářům. Pracovníci Legiovlaku, kteří zatím nemohou přivítat jeho nadšené návštěvníky, každý den zpracovávají desítky dokumentů, které získali při jeho cestě v letech 2015-2020 a rozšiřují veřejně přístupnou databázi www.krevlegionare.cz. 

Pokračovat ve čtení

Ostravská vzpomínka na prezidenta Osvoboditele

Sedmý den v měsíci březnu je již více jak sto let neodmyslitelně spjat s osobností T. G. Masaryka (1850–1937). Narozeniny prvního československého prezidenta se staly v meziválečném období příležitostí pro oslavu čerstvě nabyté státnosti a také pro veřejné deklarování úcty a vděku za Masarykovy zásluhy na jejím vydobytí. Sedmý březen neztratil na svém významu ani v dobách nesvobody, kdy byl Masarykův mravní příklad a odkaz zdrojem sebevědomí i naděje v návrat svobody a demokracie. Tím bezesporu zůstává i v dnešní době. 

Pokračovat ve čtení

Připomenutí narozenin prezidenta Masaryka a bitvy u Bachmače v Olomouci

Taktéž v letošním "pandemickém" roce si členové Jednoty Československé obce legionářské Olomouc 1 "6. čs. střel. pluku Hanáckého" připomněli dvě velké události našich novodobých dějin. Předně se její uniformovaní členové pod tradičním vedením br. místopředsedy Tomáše Brenzy zúčastnili piety na Žižkově náměstí u pomníku prezidenta osvoboditele Tomáše Garrigue Masaryka. Následně se přesunuli k budově historických Hanáckých kasáren. 

Pokračovat ve čtení

Poslední rozloučením s válečným veteránem br. mjr. v. v. Sigmundem Hladíkem

Dnes v dopoledních hodinách se v Ústřední pohřební síni na Olšanských hřbitovech v Praze uskutečnilo poslední rozloučení s válečným veteránem druhé světové války a členem Československé obce legionářské br. mjr. v. v. Sigmundem Hladíkem. Řízením nezvratného osudu bohužel nezůstali po bratru Hladíkovi žádní příbuzní. Z toho důvodu se Československá obec legionářská ujala cti, aby válečného veterána doprovodila na jeho poslední cestě a pohřeb zajistila. Za ČsOL promluvil při smutečním obřadu vedoucí projektu Péče ČsOL o válečné veterány br. Ing. Viktor Šinkovec. Za rezort obrany se posledního rozloučení účastnil vedoucí Odboru pro válečné veterány MO pan plk. Ing. Karel Vávra. U rakve stála stráž praporu ČsOL ve stejnokrojích 1. čs. armádního sboru v SSSR, v jehož řadách br. Hladík bojoval. 

Pokračovat ve čtení

Uctění památky sestřelených amerických letců

Před 77 lety, 22. února 1944, dopadl na samotu Dubeč u obce Prádlo na Nepomucku sestřelený americký bombardér B-24 Liberator pojmenovaný "Miss Fortune". Posádka poručíka George M. Goddarda zahynula, zachránil se pouze zadní střelec seržant Raymond A. Noury, kterého výbuch letounu v bezvědomí vymrštil ze stroje a tlaková vlna mu otevřela padák. Zbytek války strávil v německém zajetí, do západních Čech se několikrát vrátil a zemřel v roce 2013. 

Pokračovat ve čtení

Vzpomínky Miloslava Bittona Kratochvíla v Edici pamětí ČsOL

V Edici pamětí Československé obce legionářské, kterou Československá obec legionářská vydává ve spolupráci s Nakladatelstvím Epocha s.r.o., vyšlo již dvanáct dílů vzpomínek československých legionářů z první světové války. Třináctý díl edice tuto sérii rozšiřuje o první paměti účastníka československého druhého odboje. Jedná se o zážitky vojáka ze Středního Východu a letce britského Královského letectva Miloslava Bittona Kratochvíla pod názvem "Na poslední chvíli".

Pokračovat ve čtení

Zemřel alpin Lino Gobbi z Arca, velký přítel naší země i ČsOL

Na přelomu loňského a letošního roku jsme si bohužel mohli přečíst řadu smutných zpráv o úmrtích válečných veteránů, většinou členů Československé obce legionářské, a to nejen z doby 2. světové války. Smutná zpráva přišla i z italského města Arco, které je úzce spojeno s historií čs. legie. Dne 7. ledna 2021 zemřel pouhý měsíc před svými nedožitými 100. narozeninami Lino Gobbi, veterán italských horských jednotek, kterého si dobře pamatují účastníci pietních akcí ČsOL a Ministerstva obrany ČR, pravidelně pořádaných v Arco od první poloviny 90. let 20. století na památku zde popravených čs. legionářů. 

Pokračovat ve čtení

Bratr Jaromír Lisý stoletý

Sté narozeniny oslavil válečný veterán, účastník domácího odboje za druhé světové války a člen Československé obce legionářské jednoty Praha 5, br. plukovník v. v. Ing. Jaromír Lisý. Ke skvělému životnímu jubileu mu popřál br. Viktor Šinkovec, vedoucí projektu Péče o válečné veterány ČsOL, který předal Pamětní medaili k 75. výročí ukončení druhé světové války a dárky za ČsOL i ministerstvo obrany. Připojujeme se ke gratulaci a přejeme hodně zdraví a životní spokojenosti. 

Pokračovat ve čtení

Slavnostní odhalení a požehnání kovaného kříže

V pondělí 1. února 2021 proběhlo za účasti zástupců města, armády a přerovské jednoty Československé obce legionářské slavnostní odhalení a požehnání kovaného kříže od Jiřího Jurdy ml. na hřbitově v Lipníku nad Bečvou. 2, 1 m vysoký kříž umístěný na půlmetrovém kovaném podstavci uctí památku všech padlých v první světové válce. Na kříži je umístěn květ vlčího máku, který se stal symbolem Dne válečných veteránů. 

Pokračovat ve čtení

Pocta padlým za Těšínsko

Komplikace spojené s protiepidemickými opatřeními ani mrazivé počasí nezabránily členům Jednoty Československé obce legionářské Ostrava 1 připomenout alespoň komorním způsobem československo-polský spor o území někdejšího Těšínského knížectví, který kulminoval v lednu 1919 krátkým, avšak krvavým válečným konfliktem. Do bojů tehdy významně zasáhli po boku domácího vojska také navrátivší se pluky československých legií z Francie a Itálie.

Pokračovat ve čtení

Zemřel válečný veterán br. Alexander Burger

Včera zemřel válečný veterán, účastník zahraničního odboje během druhé světové války, bratr poručík v. v. Alexander Burger. Jednalo se o jednoho z posledních pamětníků dramatických ústupových bojů československé divize ve Francii z června roku 1940. Byl dlouholetým členem Československé obce legionářské v jednotě Praha 10. Čest jeho památce. 

Pokračovat ve čtení

133. výročí narození generála Jana Syrového

V neděli 24. ledna si členové Československé obce legionářské připomenuli 133. výročí narození československého legionáře, vojáka a politika, generála Jana Syrového. Na hrob Jana Syrového a jeho manželky Anny umístěný na Olšanských hřbitovech v Praze položili věnec. 

Pokračovat ve čtení

Uctění památky beskydských hrdinů

V neděli 27. prosince 2020 se uskutečnily za účasti členů spolku Vize70plus a Jednoty Československé obce legionářksé Ostrava 1 pietní akty na památných místech partyzánského odboje v Beskydech, jejichž cílem bylo připomenout dramatické události, které rezonovaly Protektorátem Čechy a Morava v letech 1944-1945. Vzhledem k pandemické situaci proběhla akce bez veřejnosti, pouze za účasti čestných stráží v dobovém partyzánském oděvu a ústroji. 

Pokračovat ve čtení

Pietní vzpomínka u pamětní desky plk. i. m. Arnošta Steinera v Třinci

V pátek 15. ledna 2021 jsme si připomenuli 106. výročí narození plukovníka in memoriam Arnošta Steinera, čestného občana statutárního města Třince. Vzhledem k přijatým opatřením nouzového stavu, jsme letos individuálně vzdali úctu tomuto hrdinovi 2. světové války, který byl, mimo jiné, vyznamenán sedmi Československými válečnými kříži 1939.

Pokračovat ve čtení

Dvojkniha o československé domobraně v Itálii

V úplném závěru roku 2020 vydala Československá obec legionářská publikaci, která se věnuje historii československé domobrany v Itálii, poněkud pozapomenuté součásti armády nové republiky, která se však zapojila do obrany jejích hranic během války s Maďarskou republikou rad.

Pokračovat ve čtení

Zemřel válečný veterán br. Pavel Tarnavský

Blíží se bohužel den, kdy z tohoto světa odejde i poslední účastník našeho druhého odboje. Po tom, co v listopadu loňského roku opustil řady Jednoty Československé obce legionářské Olomouc 1 dlouholetý aktivní člen a válečný veterán František Cvoliga, vám musíme s lítostí oznámit, že na prahu nového roku svoji pouť ukončil také další příslušník protinacistického odboje Pavel Tarnavský.

Pokračovat ve čtení

Branné akce Jednoty ČsOL Ostrava 1 v uplynulém roce

Jednotě Československé obce legionářské Ostrava 1 se v uplynulém roce podařilo i navzdory všem komplikacím vyplývajícím z nutných protiepidemických opatření úspěšně realizovat celou šňůru branných akcí pro školní mládež a také dva tradiční střelecké memoriály pro své členy a příznivce. Akce byly stejně jako v minulých letech finančně podpořeny Ministerstvem obrany České republiky a Ústředím Československé obce legionářské. 

Pokračovat ve čtení