První odboj

Jindřich Varhaník – velitel obrany kaverny

20. září 2023 První odboj

Boje na italské frontě stále stojí ve stínu bojů legionářů v Rusku a ve Francii. Nejznámější je bitva 21. září 1918 na Doss Altu, kde se legionáři bránili rakouské přesile. Tragický osud velitele postavení „Roncola“ por. Oldřicha Trojánka je znám. Do zapomnění...

„Pro Ušakova! Půjdeme pro bratra plukovníka Ušakova!“ – 105 let od smrti Borise F. Ušakova

18. srpna 2023 První odboj

Den po vítězství československých legionářů v boji na jezeře Bajkal upadl 17. srpna 1918 do bolševického zajetí podplukovník Boris Ušakov, oblíbený ruský důstojník československého vojska na Rusi. Od bestiální vraždy této významné postavy nejslavnějšího bojového vystou...

Vladivostocká skupina

30. června 2023 První odboj

105. výročí vypuknutí bojů s bolševiky Dne 3. března 1918 byl podepsán Brestlitevský mír mezi Centrálními mocnostmi a bolševiky. Ti se tak mimo jiné vzdali vlády nad Ukrajinou, čímž se do smrtelného nebezpečí dostali vojáci Československého armádního sboru. Ten totiž proch...

Transporty z Ruska

21. prosince 2020 První odboj

Poprvé se o transportech československých dobrovolníků z Ruska do Francie začalo mluvit v souvislosti s jednáním dvou místopředsedů Československé národní rady v druhé polovině roku 1916 v Rusku.

Nedopluli. Zemřelí na cestě mezi Vladivostokem a Československem

17. prosince 2020 První odboj

Ne pro všechny československé legionáře přepravované na palubách několika lodí z ruského Vladivostoku do nově vybudovaného Československa skončila cesta šťastně. I během daleké cesty, v relativním bezpečí, jich z nejrůznějších příčin nemálo zemřelo. V&n...

Vlastimil Amort a prapor České družiny

19. prosince 2019 První odboj

Před 105 lety proběhla na Sofijském náměstí v Kyjevě slavností přísaha České družiny složené z dobrovolníků, kteří se rozhodli bojovat v řadách ruské carské armády proti Rakousko-Uhersku. V jejich řadách bylo také mnoho známých umělců. Mezi ně pat...

K 100. výročiu tragickej smrti generála Milana Rastislava Štefánika

14. října 2019 První odboj

"Letadlo kleslo k rozvoněné zemi, kde v květech z ocele pták dokonal. Nesmírný děs proletěl srdci všemi. Svobodnou vlastí kráčel prvý velký Žal." Z básne Quida M. Vyskočila Ikarův pád.

Jekatěrinburg

11. října 2019 První odboj

Město Jekatěrinburg se rozkládá se na severovýchodním podhůří Uralu na březích řeky Iseť. Díky obrovskému nerostnému bohatství v jeho okolí a své strategické poloze na dopravní spojnici Evropy s Asií je nazýváno "třetím hlavním městem Ruska." 

Rudolf Jan Petr, italský legionář

13. srpna 2019 První odboj

Během 1. světové války bojovali českoslovenští legionáři proti svým odvěkým nepřátelům – Německu, Rakousku a Maďarsku nejen na východní a západní frontě, ale i v italských Alpách. Kromě klasických frontových a průzkumných bojů zde naši předci uskutečnili několik d...

Československá správa na Slovensku

24. června 2019 První odboj

Takřka ve stejnou dobu, kdy Matúš Dula svolával dne 24. října shromáždění do Martina, rozhodl se Vavro Šrobár pro cestu do Prahy. V druhé polovině října se mu podařilo vyjednat si krátkodobý odjezd z internace v Ceglédu do Rožumberku, ovšem s tím, že zde b...

Martinská deklarace

24. června 2019 První odboj

Situace na Slovensku v průběhu první světové války byla v mnoha ohledech složitější než v Českých zemích, nejinak tomu bylo v posledním válečném roce 1918. Jak na Slovensku, tak mezi českými představiteli rostla kritika vůči slovenské inteligenci, která v...

Podplukovník Jiří Alois Jelínek

14. června 2019 První odboj

Narodil se 12. prosince 1887 v obci Lochovice v údolí řeky Litavky nedaleko Hořovic. Jeho otec Jaromír zde působil jako ředitel přádelny, která rodině patřila, matkou byla Helen Wischinová, dcera majitele domu na Smíchově. Rodina měla i další aktivity, vlastnila např. ob...

Přes překážky ke hvězdám – 100 let britského Královského letectva a první čs. stopa

25. března 2019 První odboj

Prvního dubna roku 2018 oslavilo století existence britské Royal Air Force (RAF), první samostatné letectvo na světě. Vzniklo sloučením Královského leteckého sboru (RFC - Royal Flying Corps) Britské armády a Královské námořní letecké služby (RNAS - Royal Naval Air Service) Král...