Výběrové řízení na pronájem hotelu Legie

25. 8. 2021

K 31. prosinci 2021 končí smlouva o pronájmu prostor hotelu Legie na adrese Sokolská 33 (č. p. 486), Praha 2. Rozhodnutím Předsednictva Republikového výboru ČsOL vyhlašuje vlastník objektu Československá obce legionářská vyhlašuje výběrové řízení na pronájem hotelu Legie. 

Předmětem pronájmu jsou prostory na adrese Praha 2, Sokolská 33, č. p. 486, nacházející se na pozemku parcelní č. 1688, a to vše zapsáno na listu vlastnictví č. 1496 vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu. Předmětem pronájmu jsou konkrétně tyto prostory: 

Hotel

  • – 50 pokojů včetně vybavení (5. – 8. NP) 
  • – recepce, místnost na zavazadla (přízemí)
  • – 1x výloha (přízemí)

Restaurace a kuchyně včetně vybavení + 3 přilehlé salonky (2. NP)

Taneční sál, vedlejší kanceláře, šatna, prostor výrobny-cukrárny (3. NP)

6 sklepních prostor + údržba (2. PP)

 

VŠECHNY POTŘEBNÉ DOKUMENTY ZDE:  

 

doc

Oznámění – Vyhlášení výběrového řízení 

pdf

Hotel Legie a) Specifikace prostor k pronájmu

 pdf

Hotel Legie b) Specifikace drobného majetku k pronájmu

pdf

Hotel Legie c) Náklady na energie 2019

pdf

Vzor nabídky nájemce

pdf

Platná nájemní smlouva

pdf

Příloha č. 1 nájemní smlouvy – schéma prostor

pdf

Příloha č. 2 nájemní smlouvy – kopie listu vlastnictví