2009

ČsOL na Facebooku

18. listopadu 2012 2009

       Počítačový fenomén naší doby, tzv. sociální síť Facebook, oslovil také některé z členů ČsOL, kteří ho začali využívat k lepší informovanosti o dění v ČsOL i o všem dalším, co je zajímá.  Skupina „Československá obec legion...

Víte, co je Ypres?

18. listopadu 2012 2009

Ypres německá vojska nikdy nedobyla, ale německé dělostřelectvo ho rozbombardovalo do té míry, ze muž, který se tehdy na koni postavil na Grote Markt (Velkém náměstí), dohlédl z jednoho konce města na druhý, aniž by mu v tom bránila jediná stavba!V tzv. Yperské kapse se bojovalo...

Historická exkurze

18. listopadu 2012 2009

23. 5. Druhý den po našem příjezdu jsme se zúčastnili vzpomínkového aktu k uctění památky československých vojáků v belgických městech Adinkerke a De Panne. Tuto vzpomínku belgičtí občané každoročně pořádají již více než 40 let. Poté jsme se přesunuli do města De Pa...

Pozvání na akci – 7.3.2009 do Dobrovic

18. listopadu 2012 2009

Československá obec legionářská, Jednota Mladá Boleslav a město Dobrovice Vás srdečně zvou v sobotu 7. března od 14 hod. na Palackého náměstí v Dobrovici, kde společně vzpomeneme 159. výročí narození prvního prezidenta ČSR, prezidenta Osvoboditele T.G. Masaryka.  V...

V okolí Štúrova

18. listopadu 2012 2009

Celkem 31 čs. legionářů a domobranců je pohřbeno v třinácti obcích v okolí Štúrova. Účastnici pietní a poznávací cesty na Slovensko a do Polska organizované ČsOL navštívili dvě z nich - Pástovce a Ipeĺský Sokolovec. Na hřbitově v obci Pástovce jsou poc...

Vyznamenání veteránů

18. listopadu 2012 2009

Včera, 10. 11. 2009, místopředseda vlády a ministr obrany Martin Barták vyznamenal u příležitosti Dne veteránů celkem 26 osobností.   Mezi nimi např. byli brigádní generál ve výslužbě Miroslav Štandera, stíhací pilot a účastník bojů 2. světové války, vojín Jan ...

Veteránská kanada zve

18. listopadu 2012 2009

Dostaň se tam jak umíš – můžeš využít vlak, autobus nebo vlastní vozidlo. Pokud dorazíš vlastním vozidlem na Myslivnu v Chlumčanech do 8.30 hodin, je zajištěn odvoz na start. Drazí váleční veteráni, v dnešní mírové době, uděláme radost sobě. Pochod pro udatné vojáky, ...

U krajanů v Daruvaru

18. listopadu 2012 2009

Nejprve je v sídle Svazu Čechů v republice Chorvatsko přivítala jeho předsedkyně paní Leonora Janotová a perfektní češtinou seznámila přítomné s historií krajanské menšiny v Chorvatsku. Poté si všichni prohlédli obsáhlou výstavu věnovanou tomuto tématu. Odborný výklad k ...

Hejtman vyjádřil úctu legionářům

18. listopadu 2012 2009

V pondělí 26. 10. 2009 odpoledne se příležitosti výročí vzniku ČSR hejtman Středočeského kraje Davidem Rathem setkal s veterány Středočeského kraje.    Přátelské setkání se uskutečnilo přímo v prostorách hostivické radnice a středočeský hejtman David Rath veter...

Zajímavé čtení nejen pro historiky

18. listopadu 2012 2009

Nepochybně je to velmi zajímavé čtení nejen pro historiky. Proto nyní uvádíme seznam těchto článků a i s jejich webovými odkazy, na nichž je naleznete v plném znění. Studie o České družině (1914–1916): http://www.valka.cz/newdesign/v900/clanek_1190.html Bitva u Zboro...

Vzpomínka na „pražské děti“

18. listopadu 2012 2009

Bitva na Ceru patří mezi úvodní válečné střety první světové války. Jejím dějištěm se stala náhorní plošina v okolí hory Cer (687 m n. m.) asi 100 km západně od Bělehradu, která své jméno dostala podle zdejšího typického stromu – dubu ceru. Válečná operace zač...

Památce spoluzakladatele čs. legií

18. listopadu 2012 2009

Za přítomnosti předsedy vlády Jana Fischera, představitelů veřejného a politického života, Armády České republiky a dalších hostů byly u hrobky položeny věnce a kytice. Za Čs. obec legionářskou se pietního aktu zúčastnili místopředseda ČsOL plukovník v. v. Alexander Beer,...

Den veteránů v Rokycanech již po dvacáté

18. listopadu 2012 2009

       Tuto neděli patřily Rokycany veteránům. Nečekaně příjemné počasí a atraktivní ukázky techniky potěšily obyvatele i návštěvníky Rokycan.   Oslav 20. výročí Dne veteránů v Rokycanech se zúčastnili také zástupci Klubu vojenskéh...