Z činnosti ČSOL

Obnova Jednoty ČsOL ve Valašských Kloboukách

14. října 2020 2020

Minulý týden došlo ve Valašských Kloboukách k historickému momentu. Po 72 letech byla obnovena Jednota Československé obce legionářské ve Valašských Kloboukách, která zanikla v roce 1948. Působila ve městě od roku 1921, přičemž legionáři se sdružovali již o rok d...

Odhalení pamětní desky generálu Jindřichu Bejlovi v Polici nad Metují

14. října 2020 2020

Dne 10. října se členové Jednoty Československé obce legionářské v Hradci Králové účastnili formou čestné stráže odhalení pamětní desky věnované u příležitosti 130. výročí narození památce ruského legionáře, generála československé branné moci, účastníka II. d...

Uložení pamětní schránky do pomníku Padlým za Těšínsko

13. října 2020 2020

V pondělí 5. října 2020 byla do útrob pomníku Padlým za Těšínsko v katolické části hřbitova v Orlové slavnostně uložena nová pamětní schránka s poselstvími budoucím generacím. 

Střelecký memoriál Jaroslava Šámala

12. října 2020 2020

Jubilejní 10. ročník střelecké soutěže pořádané na počest čestného občana města Mladá Boleslav, příslušníka domácího odboje, vynikajícího střelce a reprezentanta ve sportovní střelbě Jaroslava Šámala se uskutečnil v netradičním termínu, a to v sobotu 3. ř...

Cena Rudolfa Medka a vernisáž výstavy

12. října 2020 2020

Významným oceněním realizačního týmu projektu Legie 100 za dlouhodobou popularizaci legionářského odkazu bylo předání Ceny Rudolfa Medka historikům a hlavním organizátorů projektu LEGIE 100 Jiřímu Charfreitagovi a Milanu Mojžíšovi, kterou jim udělila Slovanská knihovna Národ...

Den české státnosti v Blatné

09. října 2020 2020

V pondělí 28. září jsme se spolu s paní místostarostkou města Sedlice, Kateřinou Brabcovou a Josefem Brabcem zúčastnili Dne české státnosti v Blatné. Tuto připomínku ke Dni české státnosti, na svátek patrona české země sv. Václava pořádá již několik let blatenský ...

Legiovlak a Muzeum československých legií budou dočasně uzavřeny

09. října 2020 2020

S ohledem na usnesení Vlády České republiky ze dne 8. října 2020 č. 996 se, bohužel bez náhrady, ruší zastávky Legiovlaku v Náměšti nad Oslavou a Velkém Meziříčí. Souprava nebude ve dnech 12.-25. 10. 2020 přístupná veřejnosti. Ze stejného důvodu bude na čtrnáct dní uzav...

Ústředí ČsOL k Památnému dni sokolstva

08. října 2020 2020

Česká obec sokolská a Československá obec legionářská jsou přirozenými partnerskými organizacemi, založenými na vlasteneckých ideálech zakladatelů Československé republiky. Členové ČsOL se tedy pravidelně účastní akcí spojených s připomínkou Památného dne sokolstv...

Dekorování praporu T. J. Sokol Moravská Ostrava 1

08. října 2020 2020

Předseda jednoty Československé obce legionářské Ostrava 1 br. Martin Lokaj dekoroval dne 7. října, v předvečer Památného dne sokolstva, prapor partnerské Tělocvičné jednoty Sokol Moravská Ostrava 1 stuhou nesoucí heslo "My svobodu vybojovali - vy ji braňte!" a předal jejímu sta...

Vzpomínka na Karpatsko-dukelskou operaci a Karla Klapálka

07. října 2020 2020

Šestý říjen je významným dnem československých dějin. Dne 6. října 1944 překročili vojáci 1. československého armádního sboru v SSSR hranice polsko-slovenské hranice a zahájili osvobozování Československé republiky od německé okupace. Po dlouhých letech bojů v z...

Veteránská kanada i v době koronavirové

07. října 2020 2020

Mezi tradiční akce plzeňské jednoty Československé obce legionářské patří branný den s pochodem po stanovištích s úkoly a střelbami na myslivecké střelnici. Tato akce, nazvaná "Veteránská kanada", se uskutečnila v sobotu 3. října 2020 v lesích okolo Chlum...

Sbírka na hrob legionáře Jana Čondla

06. října 2020 2020

Dne 30. září 2020 převzali na Celním úřadě pro Moravskoslezský kraj zástupci Jednoty Československé obce legionářské Ostrava 1 výtěžek finanční sbírky na obnovu hrobu italského legionáře a strážmistra finanční stráže Jana Čondla v Dolní Lutyni. Symbolický šek v...

Členka ČsOL Kladno Miroslava Čížková zvítězila v krajské soutěži Babička roku Středočeského kraje

06. října 2020 2020

První říjen je Mezinárodním dnem seniorů. Při této příležitosti se konala velmi zajímavá soutěž Babička roku 2020. Je to soutěž pro babičky od 55 let a probíhá ve všech krajích. V loňském roce jsme poprvé dostali pozvání na tuto akci, moc se našim členkám i člen...