Z činnosti ČSOL

Slavnostní večer v tarnopolském divadle Tarase Ševčenka

10. července 2017 2017

V předvečer 100. výročí bitvy u Zborova se v sobotu 1. července konal slavnostní program v tarnopolském Akademickém činoherním divadle Tarase Ševčenka, který za přítomnosti předsedy Poslanecké sněmovny PČR Jana Hamáčka zahájil předseda ČsOL br. Pavel Budinský...

Pietní akt v Ozerné

10. července 2017 2017

Druhý sobotní pietní akt u zborovského bojiště se uskutečnil od 14.30 hod. na hřbitově v Ozerné. V obci se na přelomu června a července 1917 nacházelo obvaziště a na místním hřbitově byli pohřbeni příslušníci Československé střelecké brigády, kteří zemřeli ...

Obnovení poselství v Bratrské mohyle v Kalynivce

10. července 2017 2017

V sobotu 1. července 2017 byla do Bratrské mohyly v Kalinivce (dříve Cecové) vložena pamětní schránka s poselstvím. Její cesta na Ukrajinu započala již v pondělí 26. června, kdy se zástupci předních státních institucí setkali v Národním památníku na...

Pouť ke Zborovu

10. července 2017 2017

Letos v červenci jsme si připomněli stoleté výročí bitvy u Zborova. Součástí rozsáhlých oslav byla i autobusová pouť, jejíž trasa vedla přes místa spojená s čs. odbojem 1. a 2. světové války v Polsku a Ukrajině, k hlavnímu místu oslav, Bratrské mohyle v...

BAHNA 2017

30. června 2017 2017

V sobotu 10. 6. 2017 se v prostoru bývalé tankové střelnice Zadní Bahna u Strašic uskutečnila tradiční přehlídka historické i současné vojenské techniky – Den pozemního vojska BAHNA 2017. Akci letos poprvé armáda nepojala jako pouhou ukázku, nýbrž jako vojenské cvi...

Pieta za padlé u Zborova na Olšanech

27. června 2017 2017

V době komunistického totality se navzdory nelibosti režimu scházeli dosud žijící českoslovenští legionáři, aby vyjádřili svou úctu představitelům prvního odboje a padlým bratřím. Stáli tak každoročně s železnou pravidelností stráž u hrobu prezidenta T. G. Masa...

Oheň(bez)naděje a cesta ležáckých dětí

22. června 2017 2017

U příležitosti 75. výročí vypálení osady Ležáky a vyvraždění jejích obyvatel pořádá Československá obec legionářská pro žáky základních škol cestu po stopách ležáckých dětí a odboje na Pardubicku. 

Poselství pro Bratrskou mohylu u Zborova

21. června 2017 2017

26. června se v Národním památníku na Vítkově uskuteční slavnostní předání poselství, které bude uloženo v pamětní schránce. Tu 2. července umístí zástupci České republiky v obnovené Bratrské mohyle v obci Kalynivka, kde spočívají padlí legionáři od Zb...

Oslavy 100. výročí bitvy u Zborova

20. června 2017 2017

Letos 2. července tomu bude přesně 100 let, kdy se československá střelecká brigáda vyznamenala v bitvě u Zborova v bojích proti rakousko-uherským vojskům. Československá obec legionářská spolu se svými partnery připravila oslavy jak v České republice, tak na Ukra...

Čestné občanství bratru Petru Beckovi

20. června 2017 2017

V sobotu 17. června 2017 se ve Společenském domě v Bruntále konalo mimořádné zasedání bruntálského zastupitelstva. Členu naší jednoty br. Petru Beckovi bylo při této příležitosti uděleno za jeho celoživotní přínos Bruntálu nejvyšší městské ocenění – čest...

Pocta parašutistům

20. června 2017 2017

V pátek 16. června 2017 uspořádala jednota Československé obce legionářské Bruntál "34. pěšího pluku střelce J. Čapka" vzpomínkovou akci na československé parašutisty, kteří provedli atentát na zastupujícího říšského protektora R. Heydricha. Letos 18. června uplynul...

„Muži odplaty“ připomenou hrdinnou smrt parašutistů

13. června 2017 2017

Od roku 1946 se 18. června před kostelem sv. Cyrila a Metoděje připomíná boj sedmi statečných parašutistů s přesilou nacistů. Na 75. výročí si Československá obec legionářská a Rota Nazdar připravila na Karlovo náměstí dobový tábor československých vojáků a ukázky...

Otto Matoušek: Anabase bezejmenných brášků

12. června 2017 2017

V rámci oslav 100. výročí vítězství československých legií u Zborova připravila Československá obec legionářská spolu s Národním muzeem výstavu grafik legionáře Otty Matouška. Vernisáž proběhne 14. června v 17:00 v Národním památníku na Vítkově.