Z činnosti ČSOL

Příběh kornetu 31. australského praporu ve Fromelles

19. února 2010 2010

Poslední večerka na konci závěrečného ceremoniálu každého pohřebního dne na hřbitově CWGC Pheasant Wood ve Fromelles se troubí na kornet 31. australského praporu, který v bitvě u Fromelles 19.–20. 7. 1916 bojoval Jeho příběh je takřka neuvěřitelný. Kornet byl dán na prode...

SILVER A v paměti tří generací

16. února 2010 2010

Dne 8. ledna 2010 jsme se zúčastnili akce SILVER A v Pardubicích. Setkání začalo položením věnců na popravišti pardubického Zámečku za účasti pozůstalých a hostů. S krátkým projevem vystoupil JUDr. Milouš Červencl, ředitel Památníku Lidice, a Ing. Jana Bobošíkov...

Informace o válečných hrobech jsou dostupné veřejnosti

15. února 2010 2010

Dle sdělení MO ČR byly 6. února 2010 zpřístupněny informace o válečných hrobech, které jsou součástí centrální evidence válečných hrobů vedené Ministerstvem obrany v souladu ze zákonem č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech. Tyto informace jsou dostupné z interneto...

Nový hřbitov pro padlé z Fromelles

12. února 2010 2010

Bitva u Fromelles, která se odehrála 19. 7. 1916, měla německá vojska odlákat od přesunu na strategičtější pole bitvy u Sommy, asi 80 km jižně odsud, a ulehčit tamním jednotkám Spojenců. Tento záměr se nezdařil, Spojenci bitvu u Fromelles prohráli. Za jediný den zde padlo, bylo...

Tisková konference ČsOL k projektu

09. února 2010 2010

Československá obec legionářská bude v letošním roce (2010) po celém území České republiky zajišťovat péči o více než 2 500 válečných veteránů. Rozhodlo o tom Ministerstvo obrany ČR na základě předložených projektů ve veřejném výběrovém řízení pro nestátní nez...

Tisková konference k projektu Péče o válečné veterány ČsOL

09. února 2010 2010

Československá obec legionářská bude v letošním roce (2010) po celém území České republiky zajišťovat péči o více než 2 500 válečných veteránů. Rozhodlo o tom Ministerstvo obrany ČR na základě předložených projektů ve veřejném výběrovém řízení pro nestátní nez...

U starobylého Strečna

09. února 2010 2010

Zastávka u pomníku příslušníků francouzské partyzánské brigády nedaleko hradu Strečno byla 7. října 2009 tou poslední na pietní a poznávací cestě organizované ČsOL na podzim loňského roku. Její účastníci si zde připomněli boje, které se v těchto místech odehrály ve ...

V údolí smrti

05. února 2010 2010

Zřejmě nejaktraktivnější částí historických expozic týkajících se Karpatsko-dukelské operace dodnes zůstává pověstné Údolí smrti. Nazývá se tak prostor nedaleko Svidníku na katastrálním území obce Kružlová, kde ve dnech 25.–27. října 1944 došlo k těm nejtěž...

Výzva zájemcům o práci koordinátora v lokalitě Českých Budějovic

04. února 2010 2010

Projekt je spolufinancován z Evropské unie (EU), Evropského sociálního fondu (ESF) a operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v rámci výzvy č. 31 oblast podpory 3.3 OP LZZ Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce   Československá obec legionářská vyzýv...

Vojenské muzeum Svidník

04. února 2010 2010

Památník Sovětské armády je volně propojen „Parkem bojového přátelství“ s areálem Vojenského muzea Svidník dokumentujícím bohatou vojenskou historii tohoto kraje. Muzeum bylo založeno roku 1965 a otevřeno u příležitosti 25. výročí Karpatsko-dukelské operace o čty...

Památce padlých sovětských vojáků

03. února 2010 2010

 Třetí pietní a vzpomínková slavnost se u příležitosti 65. výročí Karpatsko-dukelské operace konala u Památníku Sovětské armády ve Svidníku. Za přítomnosti řady významných hostů, mezi nimiž nechyběli ani účastníci pietní a poznávací cesty na Slovensko organizovan...

Pocta generálu Svobodovi

02. února 2010 2010

Další slavnost se 6. října 2009 odehrála u monumentálního pomníku armádního generála Ludvíka Svobody a čestného občana města Svidník v centru tohoto města. Kromě účastníků pietní a poznávací cesty na Slovensko organizované ČsOL a zástupů místních občanů se to...

Monumentální oslavy

01. února 2010 2010

Nejvíce návštěvníků se ze všech vzpomínkových akcí, jichž se zúčastnili také účastnici pietní a poznávací cesty na podzim loňského roku na Slovensko, bezpochyby shromáždilo u příležitosti pietního aktu 6. října 2009 přímo v Dukelském průsmyku. Kromě doslova da...