Z činnosti ČSOL

Připomínka padlých 2. čs. samostatné paradesantní brigády

07. ledna 2010 2010

Při návštěvě polské strany Dukelského průsmyku si účastnici pietní a poznávací cesty začátkem října loňského roku připomněli památku padlých vojáků 2. čs. samostatné paradesantní brigády. Stalo se tak v Zarsyni, kde je pochováno 17 příslušníků 2. českoslovens...

Na největším vojenském hřbitově

06. ledna 2010 2010

Při cestě z Bánské Bystrice do Stropkova se účastnici pietní a poznávací cesty ČsOL směřující na jižní Slovensko a na Duklu zastavili na vojenském hřbitově na vrchu Háj-Nicovo u Liptovského Mikuláše a vykonali zde pietní akt. Monumentální areál získal svoji kon...

Unikátní exponáty, dojemné vzpomínky

05. ledna 2010 2010

Jednou ze zastávek na pietní a poznávací cestě zorganizované ČsOL v říjnu loňského roku se stalo Muzeum SNP v Bánské Bystrici. Jeho návštěvu zahájili účastníci cesty pietním aktem před monumentálním sousoším s věčným  ohněm v centrálním prosto...