Z činnosti ČSOL

Dosť bolo mlčania

18. března 2010 2010

Na Slovensku sa každoročne  okolo 14. marca vždy niečo deje... Tohtoročný (2010) víkend 13. a 14. marca patril v Bratislave  kultúrnemu protestu proti fašizmu a neonacizmu: Dosť bolo ticha. Súčasťou podujatia boli výstavy, vernisáže, koncerty, diskusie, podujatí sa zúčas...

Jednota Kladno na slavnosti v Lánech

17. března 2010 2010

Dne 6. března 2010 jsme si připomněli 160. výročí narození Tomáše Garrigue Masaryka. Při této příležitosti jsme zorganizovali zájezd do Lán. Pro členy ČsOL a ČSBS Kladno byl zajištěn autobus. Někteří naší členové do Lán přijeli historickým vlakem, jehož součástí by...

Dali jste obsah slovu čest

15. března 2010 2010

V klubovně ČsOL v hotelu Legie v Praze  se ve středu  10. března sešlo devět přímých účastníků bojů od Sokolova. Jejich setkání se neslo převážně ve vzpomínkovém duchu, k čemuž nemalou měrou přispěla kniha rovněž přítomného autora literat...

Projekt „Podpora veteránů při návratu do práce po ukončení mise“ má skupinu na Facebooku

08. března 2010 2010

  Projekt „Podpora veteránů při návratu do práce po ukončení mise“ má vlastní skupinu na Facebooku - http://www.facebook.com/pages/Praha-Czech-Republic/CsOL-Projekt-ESF-OP-LZZ/379876825800 Československá obec legionářská se stala příjemcem dotace z výzvy 31 Evropského soci...

Pozvánka do Kopčan

03. března 2010 2010

Mapování úspěšně pokračuje

01. března 2010 2010

Spolek pro vojenská pietní místa, o. s., se věnuje projektu mapování vojenských pietních míst (VPM) od roku 2004. Za tu dobu se mu podařilo zmapovat přes 14 000 VPM a z výsledku své činnosti sestavit dvě publikace. Autorem základní myšlenky spolku je jeho místo místopředsed...

Památník Lidice nabízí

25. února 2010 2010

Památník Lidice, příspěvková organizace MK ČR, přichází s nabídkou zajímavého programu pro všechny, kteří se zajímají o historii jak Lidic, tak druhé světové války. Po vzájemné dohodě lze navštívit Památník Lidice a zúčastnit se těchto akcí: ·   ...

Vzpomínka na umučené čs. důstojníky

23. února 2010 2010

Jednota ČsOL Mladá Boleslav si Vás dovolují pozvat na vzpomínkovou bohoslužbu a pietní akt v neděli 14. března 2010. Vzpomínka na umučené čs. důstojníky z vojenské odbojové organizace Obrana národa a připomínka okupace Čech a Moravy proběhne v neděli 14. března v 12.30 -13.00...

Setkání veteránů od Jasla a Sokolova

22. února 2010 2010

Přímí účastníci bojů u ukrajinského Sokolova a polského Jasla se 19. února 2010 zúčastnili slavnostního setkání na Ministerstvu obrany ČR. Spolu s nimi si 65. a 67. výročí těchto bojů připomněli také další veteráni 2. světové války, náměstek ministra obrany Fran...

Příběh kornetu 31. australského praporu ve Fromelles

19. února 2010 2010

Poslední večerka na konci závěrečného ceremoniálu každého pohřebního dne na hřbitově CWGC Pheasant Wood ve Fromelles se troubí na kornet 31. australského praporu, který v bitvě u Fromelles 19.–20. 7. 1916 bojoval Jeho příběh je takřka neuvěřitelný. Kornet byl dán na prode...

SILVER A v paměti tří generací

16. února 2010 2010

Dne 8. ledna 2010 jsme se zúčastnili akce SILVER A v Pardubicích. Setkání začalo položením věnců na popravišti pardubického Zámečku za účasti pozůstalých a hostů. S krátkým projevem vystoupil JUDr. Milouš Červencl, ředitel Památníku Lidice, a Ing. Jana Bobošíkov...

Informace o válečných hrobech jsou dostupné veřejnosti

15. února 2010 2010

Dle sdělení MO ČR byly 6. února 2010 zpřístupněny informace o válečných hrobech, které jsou součástí centrální evidence válečných hrobů vedené Ministerstvem obrany v souladu ze zákonem č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech. Tyto informace jsou dostupné z interneto...

Nový hřbitov pro padlé z Fromelles

12. února 2010 2010

Bitva u Fromelles, která se odehrála 19. 7. 1916, měla německá vojska odlákat od přesunu na strategičtější pole bitvy u Sommy, asi 80 km jižně odsud, a ulehčit tamním jednotkám Spojenců. Tento záměr se nezdařil, Spojenci bitvu u Fromelles prohráli. Za jediný den zde padlo, bylo...