Z činnosti ČSOL

Bruntál si připomněl 74. výročí ukončení druhé světové války a Den vítězství

31. května 2019 2019

V nezvyklý čas v deset hodin dopoledne 10. května 2019 si občané Bruntálu připomněli toto výročí na pozvání starosty města bratra Petra Ryse na místním starém hřbitově u pomníku vojáků Rudé armády. Vedle již tradičních účastníků se zde po letech zúčastnili i žáci d...

Vzpomínková pouť Slovensko 2019

30. května 2019 2019

Československá obec legionářská ve spolupráci s Ministerstvem obrany České republiky připravily vzpomínkovou pouť na Slovensko u příležitosti 100. výročí smrti Milana Rastislava Štefánika. Přitom navštíví místa spojená s působením československých dobrovolníků během p...

Milevské branné závody 2019

24. května 2019 2019

Ve čtvrtek 25. dubna se v Milevsku konalo místní kolo branné soutěže pro základní školy v působnosti ORP Milevsko. Přihlásilo se celkem 12 týmů ze šesti škol včetně Gymnázia Milevsko. 

Přednáška na Masarykově univerzitě

24. května 2019 2019

Ve čtvrtek 9. května 2019 proslovil předseda hodonínské jednoty br. Lukáš Lexa na půdě Masarykovy univerzity v Brně přednášku na téma Vojenské prameny v genealogii. Přednáška se stala součástí výukového kurzu Tvorba rodokmenů v praxi, který vede na univerzitě...

Vzpomínková pouť Ostravsko-opavské operace 2019

13. května 2019 2019

Druhá světová válka je vnímána jako nejhrůznější válečný konflikt, a to zejména vzhledem k vývoji vojenské techniky a způsobu vedení války. Právě ten z velké části smazal rozdíl mezi vojákem a civilistou, mezi zákopem a obyčejnou městskou ulicí. Dalším, ne v...

Osudový rok 1939 a město Plzeň

25. dubna 2019 2019

Členové plzeňské jednoty Československé obce legionářské a studenti Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, bratr Daniel Malý a sestra Štěpánka Skálová, připravili do výstavních prostorů mázhausu plzeňské radnice na náměstí Republiky výstavu věnovanou leto...

Kniha Zborov 1917-2017

18. dubna 2019 2019

„S hlubokou úctou a vděčností si připomínáme 1. a 2. červenec 1917 jako slavné dny naší historie. Oběti československých legionářů přinesly u Zborova velké vítězství a významně přispěly k uznání legitimity zahraničního odboje a našeho práva na sebeurčení. Činy le...

Vzpomínka na Jana Kelbla, který se nedočkal návratu do vlasti

10. dubna 2019 2019

V sobotu 13. 4. 2019 se u hrobu legionáře Jana Kelbla v Italském městě Gulianova uskuteční pietní akt připomínající 100. výročí smrti zapomenutého vojáka, který se nedočkal návratu do vlasti a jeho strastiplná životní pouť přes ruské zajetí, boje na Sibiři a cestu lodí z...

Vzpomínka na Vasilii Vorobčukovou

10. dubna 2019 2019

Ve věku nedožitých 97 let zemřela dne 6. března 2019 bývalá příslušnice 1. čs. armádního sboru v SSSR Vasilia Vorobčuková, jež byla současně poslední druhoválečnou veteránkou v řadách liberecké jednoty. 

Jarní střelecká soutěž tachovské jednoty

09. dubna 2019 2019

Dne 6. dubna 2019 proběhla střelecká soutěž o putovní pohár předsedy ČsOL jednoty Tachov Jaro 2019. Střelecká soutěž proběhla na střelnici Rychta v Tachově. 

Vzpomínkové setkání u příležitosti 75. výročí hromadné popravy příslušníků odbojové skupiny SOS

09. dubna 2019 2019

Před 75 lety byli hromadně popraveni příslušníci domácí odbojové skupiny s názvem Stráž obrany státu v čele se zeměměřickým inženýrem Milošem Mejsnarem. Skupina působila zejména v oblastech jižně od Mladé Boleslavi. Hlavní činností skupiny byla drobná sab...

Pietní akt u památníku letců RAF v Ostravě-Hrabůvce

09. dubna 2019 2019

V upomínku na 75. výročí "Velkého útěku" a zastřelení zajatých letců RAF se v pátek 29. března2019 v 11.00 hod. u památníku v Ostravě-Hrabůvce konal pietní akt. Na památníku jsou vytesána dvě jména: Thomas Gresham Kirby-Green, pilot 40. bombardovací perutě kr...

Poutě ČsOL do zahraničí – jaro/léto 2019

28. března 2019 2019

Na Ústředí Československé obce legionářské v současné době vrcholí příprava jarních a letních vzpomínkových poutí organizovaných v součinnosti s Ministerstvem obrany České republiky. Ve stádiu příprav jsou nyní poutě do Ruska, na Slovensko a Ukrajinu. ...