2013

Nikdy nezapomeneme na vaše činy

18. února 2013 2013

Československá obec legionářská ve spolupráci s Ministerstvem obrany ČR zorganizovala v pátek 15. února 2013 v hlavním sále MO v Praze na Valech slavnostní shromáždění u příležitosti 70. výročí bojů u Sokolova a 68. výročí bojů u Jasla v době 2. s...

Projekt ČsOL Péče o válečné veterány jede naplno

14. února 2013 2013

V příjemném prostředí konferenčního sálu Fakultní nemocnice Motol v Praze se ve čtvrtek 7. února 2013 uskutečnila pracovní porada krajských koordinátorů a terénních pracovníků projektu Péče o válečné veterány.

Setkání s hejtmanem Jihočeského kraje především o projektu Legie 100

14. února 2013 2013

V pondělí 11. února 2013 přijal delegaci Československé obce legionářské ve složení 1. místopředseda ČsOL br. Jindřich Sitta, předseda jednoty ČsOL České Budějovice br. Pavel Vaněk, předseda jednoty ČsOL Jihočeský kraj br. Milan Čajdík, předseda jednoty ČsOL Strakonice b...

Pokusme se obnovit otupělou paměť národa

06. února 2013 2013

U příležitosti 74. výročí okupace Československa nacistickým Německem 15. března 1939 vydala Jednota ČsOL Mladá Boleslav výzvu všem jednotám Československé obce legionářské, aby se staly iniciátory připomenutí si tragických událostí roku 1939.

Veteráni u starosty Břeclavi

05. února 2013 2013

Počátek nového roku je pravidelně vyhrazen na břeclavské radnici setkání starosty města s válečnými veterány břeclavského regionu. V letošním roce se tak stalo již potřetí a jak bylo hned v úvodu zmíněno, tradice byla založena a pozitivně žije.

Svět miniatur Miroslava Svobody

04. února 2013 2013

Státní okresní archiv Břeclav se sídlem v Mikulově neshromažďuje jen archiválie a dokumenty mající vztah k historickým okresům nejjižnější části Moravy. Kancelář jejího ředitele totiž obsahuje nejen historické knihy, ale v poličkách se nachází i miniatury historických v...

Historie naší vlasti jim není lhostejná

31. ledna 2013 2013

Vandalské poškození památníku armádního generála Josefa Šnejdárka na vrchu Polední, ke kterému došlo v polovině prosince loňského roku, vyvolalo obrovskou vlnu solidarity a snahy pomoci při jeho obnově.

Na orlovském hřbitově se zrodila nová tradice

31. ledna 2013 2013

V sobotu 26. ledna 2013 se uskutečnil u Památníku na městském hřbitově v Orlové pietní akt, kde byly za účasti představitelů ČsOL Moravskoslezského kraje, předsedů jednot ČsOL, Krajského vojenského velitelství, vedení města Orlové, Muzea Těšínska, klubů vojenské historie...

Strážnické muzeum praskalo ve švech, návštěvníky přilákala atmosféra prvorepublikového Československa

16. ledna 2013 2013

Vernisáž výstavy s názvem „Život za První republiky“ zpestřila atmosféra dobové módní přehlídky. Návštěvníkům se dostalo možnosti zhlédnout množství prvorepublikových oděvů a uniforem a atmosféru dotvořila dobová hudba.

„Prvováleční vojáci“ přednášeli na ZČU

14. ledna 2013 2013

Již několik let je zvykem plzeňské jednoty přednášet v rámci předmětu 1. světová válka na oboru Moderní dějiny FF-ZČU o vývoji uniforem, insignií a zbraní válčících stran s důrazem na čs. legie. Tento rok se přednáška zaměřila na čs. legie v Rusku, čs. ...

SILVER A v paměti tří generací

14. ledna 2013 2013

Dne 9. 1. 2013 se zástupci ČsOL Kladno, ZO ČSBS Kladno a ZO ČSBS Lidice zúčastnili akce SILVER A v Pardubicích. Posláním operace SILVER A bylo vysazení speciálně vyškolených parašutistů na území protektorátu k zajištění rádiového spojení s Londýnem. K tomu by...