Archiv

Den válečných veteránů si připomněli zástupci ČsOL také na Slovensku

18. listopadu 2012 2011

Na pozvání Ministerstva obrany SR se ve dnech 13. – 16. listopadu 2011 zúčastnila delegace ČsOL oslav Dne válečných veteránů ve Slovenské republice. Delegaci tvořili místopředseda ČsOL br. E. Cigánik, tajemník br. P. Hozlár, br. A. Beer a br. M. Fedorko. Delegace obce l...

Pro legionáře byl TGM nejvyšším velitelem – „Tatíčkem“

18. listopadu 2012 2011

Ve středu 14. září se v Láne uskutečnila pietní vzpomínka u příležitosti výročí úmrtí Tomáše Gerrigue Masaryka. Památku prvního prezidenta Československa, který zemřel 14. září 1937 právě v Lánech, kde je také pohřben, zde uctili nejvyšší ústavní a stát...

Ladislav Lenk: Pane taxikáři! Děkuji za „vstřícný postoj“!

18. listopadu 2012 2011

Je pátek 17. června. Brigádní generál Alexandr Beer se chystá položit věnec objednaný Československou obcí legionářskou u příležitosti pietního aktu před domem na rohu ulic Francouzská a Jana Masaryka, kde žil armádní generál Alois Eliáš. Žel, chybička se vloudila. Věnec,...

Generál T. Sedláček se stal výsadkářem Mistrem

18. listopadu 2012 2011

V pondělí 4. dubna se u příležitosti oslav 7. výročí založení Posádkového velitelství Praha uskutečnil slavnostní nástup v současném sídle tohoto útvaru, kterým je ulice Čínská v Praze 6, Dejvicích. Slavnostního nástupu, na němž byli za příkladnou práci udělena mnoh...

Připomněli si tragický konec skupiny BARIUM

18. listopadu 2012 2011

U příležitosti 66. výročí tragického konce paradesantní skupiny BARIUM se 15. ledna 2011 v obci Polsko u Žamberka u domu Žabkových uskutečnil pietní akt připomínající působení skupiny BARIUM vyslané z Anglie do protektorátu v době 2. světové války. Akci připr...

VII. ročník Memoriálu Hrdiny SSSR generála Josefa Buršíka v Postřekově

18. listopadu 2012 2012

 Československá obec legionářská v souladu s plánem práce na rok 2012 uspořádala v chodském Postřekově 8. září 2012 již sedmý ročník Memoriálu Hrdiny SSSR generála Josefa Buršíka ve střelbě. Slavnostní zahájení se již tradičně uskutečnilo ...

Zemřel bratr Otakar Lichtenberg

18. listopadu 2012 2012

V sobotu 23. června 2012 tragicky zemřel ve věku nedožitých 88 let při dopravní nehodě plukovník v.v. Otakar Lichtenberg, člen Jednoty ČSOL Plzeň.  Otakar Lichtenber vystudoval letech 1945–1947 Vojenskou akademii v Hranicích a po vzoru otce se stal dělostřelcem. Jeho otec ...

Na Bradle vlála československá vlajka

18. listopadu 2012 2012

V předvečer 93. výročí úmrtí jednoho ze zakladatelů samostatného československého státu Milana Rastislava Štefánika se v jeho rodné obci Košáriskách konala každoroční vzpomínka na tohoto slavného rodáka.  Letos se kromě členů ČsOL jednoty Břeclav, kteří ...

Nebylo bezvýznamných bitev

18. listopadu 2012 2012

Československá obce legionářská ve spolupráci s Ministerstvem obrany ČR zorganizovala v pátek 17. února v hlavním sále MO v Praze na Valech slavnostní shromáždění u příležitosti 69. výročí bojů u Sokolova a 68. výročí bojů u Jasla v době 2. světo...

Slavnostní setkání u příležitosti dne veteránů

18. listopadu 2012 2009

Slavnostním dopolednem přítomné provázel Ing. Emil Cigánik, člen republikového výboru ČsOL. Kromě více než 150 veteránů na setkání přivítal především prvního zástupce náčelníka Generálního štábu Armády České republiky generálmajora Josef Prokš a uvedl vystoupení ...

Meninská brána v Ypres

18. listopadu 2012 2009

Ypres, holandsky Ieper, je malé městečko v belgických Flandrech čítající na 35 000 obyvatel. Za 1. světové války to byl nejvýznamnější opěrný bod Spojeneckých armád, které se snažily znemožnit postup vojsk nepřátelské Aliance do belgických přístavů a z nich dále do...

Památce Antonína Doležala

18. listopadu 2012 2009

Československá brigáda „Jana Žižky z Trocnova“ v Jugoslávii byla založena 26. října 1943 v malé osadě Bučje mezi pohořím Psunj a Papuk ve Slavonii (části Chorvatska mezi řekami Sávou a Drávou), kde počátkem 2. světové války žilo asi 30 tisíc Čechů. Po vzniku fašistic...

Pozvánka na poštu v Satalicích – 13.3.2008

18. listopadu 2012 2009

Klub vojenské historie 28.Říjen si Vás dovoluje pozvat na poštu v Satalicích dne 13.3.2009 v době od 8:00 -17:00 s možností získat dopisnici s pamětným razítkem k uctění památky 3.praporu 8. pěšího pluku "Slezského" .